PIERWSZY BANK GENÓW PSZCZÓŁ MIODNYCH TWORZĄ NIEMCY

Pierwszy bank genów pszczół miodnych w Europie powstaje w Niemczech. Gatunek ten jest zagrożony wyginięciem, dlatego naukowcy postanowili zabezpieczyć próbki DNA, aby zapewnić pewnego rodzaju „rezerwę awaryjną” na przyszłość i pomóc w zachowaniu różnorodności genetycznej tych ważnych owadów w perspektywie długoterminowej.

Pszczoła miodna zagrożona wyginięciem

Różnorodność genetyczna gatunku jest uważana za ważny warunek przetrwania nawet w trudnych czasach.

Im szersze spektrum genów, tym większe prawdopodobieństwo, że przynajmniej niektórzy przedstawiciele danego gatunku mogą przystosować się do zmian klimatu lub innych zmian środowiskowych.

W Europie różnorodność genetyczna owadów gwałtownie spada szczególnie wśród pszczół.

Gatunek pszczół Apis mellifera – pszczoła miodna, który dominuje w Europie, ma około 25 podgatunków – niektóre z nich zostały stworzone przez regionalne zróżnicowanie, inne przez ukierunkowaną hodowlę.

Niestety ta różnorodność genetyczna bardzo maleje, dlatego w ramach niemieckiego projektu finansowanego przez Federalne Ministerstwo Rolnictwa, eksperci z Państwowego Instytutu Badań nad Pszczołami Hohen Neuendorf i państwowego gospodarstwa rolnego Hesja, pobierają próbki z ponad 300 rodzin pszczelich w kraju i za granicą.

Następnie materiał genetyczny tych pszczół jest zamrażany w temperaturze -196 stopni Celsjusza w ciekłym azocie.

Tak oto powstaje pierwszy bank genów pszczół miodnych w Europie.

Bank genów jako rezerwa

Takie zabezpieczenie materiału genetycznego może pomóc powstrzymać wyginięcie generacji pszczół miodnych.

Bank genów ma służyć jako rezerwa na przyszłość.

Przechowywane tam DNA może zabezpieczyć różnorodność genetyczną pszczół miodnych, nawet jeśli podgatunek dawcy zostanie znacznie zdziesiątkowany na danym terenie lub nawet wyginie.

Ponadto dzięki takim rezerwom dostępny byłby cenny materiał genetyczny, który pozwoliłby na opracowanie lepszej ochrony pszczół przed zmianami klimatu lub chorobami.

Nowy bank genów pszczół miodnych w Niemczech ma zostać ukończony pod koniec 2021 r.

Eksperci mają nadzieję, że ten projekt będzie wzorem dla organizowania podobnych inicjatyw w krajach Unii Europejskiej i na świecie, ponieważ populacja pszczół miodnych maleje z roku na rok.

⇒ Czytaj także: MASOWA ŚMIERĆ PSZCZÓŁ W POLSKICH PASIEKACH!

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.