CEGŁY Z LUDZKICH ODCHODÓW ZASTĄPIĄ TRADYCYJNY MATERIAŁ BUDOWLANY?

Cegły z ludzkich odchodów, które później można wykorzystać do budowy to odpowiedź inżynierów z Australii na wciąż rosnące zapotrzebowanie na bardziej zrównoważone materiały budowlane. Czy wykorzystywanie odpadów z oczyszczalni ścieków jest dobrym pomysłem?

Cegła nie tylko z gliny

Inżynierowie z uniwersytetu RMIT w Australii odkryli, że pozostałości po procesie oczyszczania ścieków można wykorzystać do produkcji cegieł.

Badanie opublikowane w czasopiśmie Buildings wyjaśnia, że:

Każdego roku na całym świecie gromadzi się miliony ton pozostałości bioodpadów. Bioodpady są produktem procesu oczyszczania osadów ściekowych. Zapasy wymagają przeznaczenia na ich składowanie dużych obszarów ziemi. Bioodpady mają wiele korzystnych zastosowań i są obecnie wykorzystywane w rolnictwie i rekultywacji gruntów. Szacuje się jednak, że 30% bioodpadów jest nieużywanych i zalega na coraz bardziej potrzebnych gruntach.

Wobec tego naukowcy zauważyli, że wykorzystanie bioodpadów z oczyszczalni ścieków do produkcji cegieł zredukowałoby niemalże do zera ich składowanie.

Tradycyjna cegła składa się z mieszanki gliny i cementu.

W tych wykorzystujących bioodpady, ludzkie odchody stanowią tylko 25% materiału, a pozostałe 75% jest wykonane z tradycyjnej gliny.

cegły-odchody.jpg
Materiał budowlany z ludzkich odchodów (źródło: Internet)

Sprostanie światowym normom

Inżynierom udało się wykonać prototyp cegieł z ludzkich odchodów i przetestować je w celu porównania z tradycyjnymi materiałami budowlanymi.

Testy wykazały, że cegły były mocne i spełniałyby najsurowsze światowe normy i przepisy budowlane.

Poza tym produkcja cegieł z ludzkich odchodów jest nie tylko praktyczną i zrównoważoną metodą recyklingu odpadów biologicznych, ale i metodą ochrony przyrody.

Ich tworzenie zużywa mniej energii niż przy produkcji tradycyjnych materiałów budowlanych i są one również lepszym izolatorem termicznym.

Dodanie tego dodatkowego materiału do produkcji cegieł zmniejszyłoby również zapotrzebowanie na glinę i piasek, które w tym celu masowo wydobywa się z ziemi.

Takich tradycyjnych cegieł na świecie powstaje 1,5 tryliona sztuk rocznie, co wymaga wykorzystania 3,13 miliarda metrów sześciennych gliny.

Taka ilość wydobytego materiały odpowiada dziurze o powierzchni 1000 boisk piłkarskich i głębokości 440 metrów.

Takie wydobycia mają niezwykle szkodliwy wpływ na środowisko, ponieważ jedne z najlepszych glin do budownictwa są wydobywane spod cieków wodnych, powodując znaczne szkody dla lokalnej przyrody i ekosystemu.

Wykorzystanie bioodpadów w cegłach może być rozwiązaniem dla tych wielkich wyzwań środowiskowych.

Jest to praktyczna i zrównoważona propozycja recyklingu odpadów z oczyszczalni ścieków, które są obecnie gromadzone lub trafiają na wysypiska śmieci na całym świecie.

⇒ Czytaj także: BETON KONOPNY PRZYSZŁOŚCIĄ BUDOWNICTWA?

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką oznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.