ELEKTROMAGNETYCZNA KONTROLA ŚWIADOMOŚCI – AMERYKAŃSKI ORGAN UJAWNIA WAŻNY DOKUMENT!

Elektromagnetyczna kontrola świadomości to nie fikcja! Kiedy w kwietniu 2018 r. dziennikarz portalu MuckRock zaczął szukać informacji o rasistowskich przekonaniach, nie spodziewał się, że amerykańskie centrum zwalczania terroryzmu i działalności przestępczej dodatkowo dostarczy mu inny, szokujący dokument…

Niepowiązany plik

Gdy Curtis Waltman z witryny Muckrock złożył do Washington State Fusion Center (ujednoliconego centrum zwalczania terroryzmu i „wszystkich przestępstw”) wniosek o przeszukanie i dostarczenie wszelkich akt na temat Antify (ruch głoszący sprzeciw wobec ideologii i praktyki faszyzmu) i Białej Supremacji (rasistowskie przekonanie, że „biali ludzie są lepsi od ludzi innych ras” i w związku z tym powinni nad nimi dominować), dostał coś więcej, niż się spodziewał, choć zupełnie przypadkowo.

Niepowiązany plik zip zatytułowany „Efekty EM na organizm człowieka” (oryginalny plik można pobrać ze strony Muckrock -> KLIK), chociaż niepowiązany z poszukiwanymi informacjami, stał się prawdziwą perełką demaskującą elektromagnetyczną kontrolę świadomości.

W pliku znajdowały się trzy diagramy przedstawiające informacje o broni elektromagnetycznej atakującej ludzkie ciało i mózg.

Dokument nr 1

Pierwsza rycina zatytułowana Psycho-Electronic Weapon Effects wydaje się szczegółowo opisywać potencjalne użycie takiej broni i skupia się zarówno na kontroli umysłu, jak i na dyskomforcie fizycznym.

kontrola-umysłu.jpg

Wygaszanie pamięci, kontrola marzeń sennych, mowy, oddechu, specjalne zagrożenia dla stref organów płciowych, wywoływanie drżenia mięśni, swędzenia skóry itp. – te i inne akcje w efekcie mają wywołać nagłą śmierć, ból całego ciała, problemy ze snem, poparzenia mikrofalami i szok elektryczny.

Dokument nr 2

Następny diagram pokazuje kilka procesów, które można wykorzystywać, by sprawować kontrolę świadomości

To taki rodzaj zdalnego mapowania mózgu za pomocą kontroli elektromagnetycznej nad sieciami komórkowymi lub bardziej konkretnie – ukierunkowanymi atakami broni psychotronicznej z ziemi lub z powietrza.

elektormagnetyczna-kontrola.jpg

Opisano tu różne częstotliwości wpływające na różne części mózgu:

  • 9 Hz – wpływ na somatosensorykę – analizę bodźców czuciowych, kojarzenie pobudzeń kinestetycznych i wzrokowych z czynnościami ruchowymi;
  • 10 Hz – kontrolowanie kory ruchowej i działań motorycznych;
  • 15 Hz – wpływ na korę słuchową;
  • 20 Hz – kontrolowanie płata czołowego w mózgu – ośrodka myślenia, pamięci, planowania, przewidywania konsekwencji zdarzeń itp.;
  • 25 Hz – kontrola kory wzrokowej.

Dokument nr 3

Trzeci schemat mówi więcej o mapowaniu częstotliwości fal mózgowych człowieka i wspomina, że ​​każde ludzkie ciało ma unikalne pole bioelektromagnetyczne.

biopole-człowieka.jpg

Pole to zapewne zapewniłoby w zaawansowanym użyciu technologicznym, możliwość uderzenia bronią psychotroniczną w konkretną osobę na świecie.

Niestety, ale elektromagnetyczna kontrola świadomości nie jest fikcją, a jej „praktyczne” zastosowanie od dawna jest powszechnie wykorzystywane, co potwierdzają niektóre dokument oraz coraz częściej ujawniane informacje o organizowanych okrutnych projektach badawczych.

Sklep z odpromiennikami www.odpromienniki.com

⇒ Czytaj także: PROJEKT MONARCH – TORTURY, PROGRAMOWANIE UMYSŁU I TWORZENIE ALTER EGO

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.