JEDEN Z NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANYCH HERBICYDÓW FEMINIZUJE MĘŻCZYZN!

Jeden z najczęściej stosowanych herbicydów na świecie, atrazyna, jest odpowiedzialny za największe zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych. Okazuje się jednak, że atrazyna jest również silnym czynnikiem zaburzającym męską gospodarkę hormonalną, który jest aktywny w niskich, istotnych z ekologicznego punktu widzenia stężeniach.

Sfeminizowane samce

Herbicyd atrazyna jest jednym z najczęściej stosowanych pestycydów przez rolników w ponad 80 krajach na całym świecie, głównie przy uprawach kukurydzy.

W rezultacie atrazyna jest najczęściej wykrywanym zanieczyszczeniem pestycydowym w ziemi, na powierzchni i w wodzie pitnej.

Atrazyna jest również silnym czynnikiem zaburzającym gospodarkę hormonalną, który jest aktywny w niskich, istotnych z ekologicznego punktu widzenia stężeniach.

W Unii Europejskiej zakazano jej stosowania od 2004 r. z powodu podejrzeń o niekorzystny wpływ na środowisko i ewentualny rakotwórczy charakter.

Od lat 90. XX wieku wiele badań nad tym herbicydem przeprowadził Tyrone B. Hayes, amerykański biolog i profesor Integrative Biology na University of California, Berkeley.

W swoich licznych badaniach wykazał, że atrazyna niekorzystnie wpływa na rozwój larw płazów.

Jednak jego badanie z 2010 roku pokazuje reprodukcyjne konsekwencje narażenia na atrazynę u dorosłych płazów.

Samce narażone na ten herbicyd z wody pitnej zostały wykastrowane chemicznie i całkowicie sfeminizowane w dorosłym życiu.

Dziesięć procent narażonych na atrazynę samców, genetycznie przekształciło się w funkcjonalne samice, które kopulowały ze zdrowymi, naturalnymi samcami i wytwarzały zdrowe jaja.

Samce narażone na atrazynę cierpiały również na obniżony poziom testosteronu, zmniejszoną wielkość gruczołów hodowlanych, sfeminizowany rozwój krtani, tłumione zachowania godowe, zmniejszoną spermatogenezę i zmniejszoną płodność.

Dane te są zgodne z działaniem atrazyny obserwowanym w innych klasach kręgowców.

Odkrycia te pokazują rolę, jaką atrazyna i inne pestycydy zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego prawdopodobnie odgrywają w globalnych spadkach populacji płazów.

Feminizacja mężczyzn

Odkrycia Hayes’a można przełożyć na ludzi i obecną feminizację mężczyzn.

Przed rewolucją feministyczną pod koniec lat 60. mężczyźni w dużej mierze budowali męskość na cechach, które były przeciwne cechom przypisywanym kobietom.

Od tego czasu społeczeństwo coraz bardziej zmierza w kierunku równości płci, a mężczyźni nie mogą już polegać na tej anty kobiecej normie.

Afirmacja męskości została zdyskredytowana jednak nie tylko przez warunki psychospołeczne, ale także przez obecne fizycznie w otoczeniu substancje, które zmieniają męską gospodarkę hormonalną.

Feminizacja mężczyzn uwidacznia się w ich wyglądzie i cechach fizycznych, właściwych prawdziwemu mężczyźnie.

Niższy wzrost, mniej rozbudowana sylwetka i genitalia, zarys cech damskich postrzeganych jako personifikacja kobiety w ciele mężczyzny to podstawowe różnice w wyglądzie współczesnych mężczyzn i tych sprzed dobrych kilkudziesięciu lat.

Zachwiana jest także płodność i zdolność do reprodukcji.

Musimy mieć świadomość, że chemikalia, w tym właśnie pestycydy obecne w glebie, jedzeniu i wodzie pitnej nie są obojętne naszemu organizmowi.

W tym przypadku odbierają mężczyzną męskość, promując sfeminizowany wygląd jako normę.

⇒ Czytaj także: MGTOW – „MĘSKI FEMINIZM” I MĘŻCZYŹNI, KTÓRZY NIENAWIDZĄ KOBIET

♦ Odkrywaj zakryte z nami, wspieraj rozwój portalu KLIK

♦ Współpraca reklamowa na portalu [email protected]

♦ Zareklamuj światu swą działalność, produkty, miejsce, wydarzenie itd. – dodaj swoje ogłoszenie KLIK

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.