HOLOGRAFICZNY WSZECHŚWIAT – UJAWNIONY RAPORT CIA

Przedstawiamy ujawniony raport CIA z lat 80 odnośnie holograficznej postaci naszego świata-matrixa oraz badania rządu amerykańskiego nad podróżami międzywymiarowymi. Zapraszam do arcyciekawej lektury i zapoznania się z materiałami na końcu artykułu.

Wszechświat składa się z oddziałujących na siebie pól energetycznych.

Niektórych w ruchu oraz niektórych w spoczynku.

Jest on sam w sobie jednym gigantycznym hologramem o niewyobrażalnej złożoności.

Według teorii Karla Pribram’s neurobiologa na uniwersytecie Stanford i Davida Bohma fizyka na uniwersytecie londyńskim ludzki umysł jest również hologramem, który dostraja się do hologramu wszechświata za pośrednictwem wymiany energii w celu wydedukowania znaczenia oraz osiągnięcia stanu, który nazywamy świadomością.

W odniesieniu do poszerzonej lub odmiennej świadomości tych, których używamy w procesie Gateway. Proces ten operuje w następujący sposób.

Gdy Energia przechodzi przez różne aspekty kosmicznego hologramu, jest postrzegana przez pola elektrostatyczne, który zawiera ludzki umysł.

Holograficzne obrazy są przenoszone oraz emitowane w tych polach elektrostatycznych umysłu i są postrzegane lub zrozumiane do stopnia, w którym pole elektrostatyczne operuje w częstotliwości oraz amplitudzie, z którą harmonizuje, a co za tym idzie, jest w stanie odczytać falę nośnika energii przez niego przechodzącą.

Zmiany w częstotliwości i amplitudzie pola elektrostatycznego, które zawiera ludzki umysł, determinuje konfigurację, a co za tym idzie charakter holograficznej energii Matrixa, którą umysł projektuje, aby przechwycić znaczenie bezpośrednio z holograficznych transmisji wszechświata.

Geometryczna wizualizacja matrixa

Następnie, aby wychwycić znaczenie, co hologram do nas mówi (w cudzysłowu mówi) umysł przystępuje do porównywania obrazu otrzymanego z sobą samym.

Dokładnie mówiąc, robi to, porównując otrzymany obraz z tymi częstotliwościami własnego hologramu, które przechowuje w pamięci, a poprzez rejestrowanie zmian w formach geometrycznych i częstotliwości energii świadomość postrzega świat.

W przeciwieństwie do tego co twierdzą wszyscy, mózg nie może produkować świadomości, lecz to świadomość tworzy to, co nazywamy mózgiem.

JAK WIDZIMY NASZ ŚWIAT?

Postrzegamy świat w dwóch wymiarach 2 D i wszystko dekodujemy na zasadzie porównań.

Wszystko to, co widzimy oczami, jest cały czas porównywane z obrazami, które znamy, żeby dekodować rzeczy nowe i te, które znamy. Cokolwiek nowego postrzegamy i dostrzegamy jedynie różnice w stosunku do obrazów, jakie znamy.

W stanie w poszerzonej świadomości nasza prawa półkula nieliniowa i niewerbalna oddziałuje mocniej.

Światy równoległe

Postrzegając Matrix w większym spectrum, a lewa półkula działa jako wspomagająca i analityczna postrzegając znany Matrix swojej binarnej, czyli zero jedynkowej w formie skanując otoczenie poprzez porównania i redukuje informacje do swojej dyskretnej dwuwymiarowej formy.

WYMIAR CZASU I PRZESTRZENI

Do tej pory to wszystko było łatwe i proste i dopiero teraz zaczyna się cała zabawa.

Czym jest czas i przestrzeń i stwierdza, że fizyka definiuje czas jako energię lub siłę w ruchu.

Innymi słowami czas jest po prostu pomiarem zmiany.

Następnie, żeby energia mogła być w ruchu, najpierw musi być w pewien sposób ograniczona i ograniczenia dają energię ramy, w których może się poruszać.

Czasoprzestrzeń

Jednym z ograniczeń jest jej lokalizacja i umieszczenie w specyficznym wymiarze bez wymiaru, w którym energia się znajduje.

Energia, która nie jest żaden sposób ograniczona, jest siłą bez limitów wymiarów oraz ograniczeń formy. Jest nieskończonością.

Nieskończoność pozostaje w spoczynku, ponieważ nie może wyjść poza samo siebie, więc nie porusza się nigdzie i poprzez to, że w nieskończoności zawiera się czas i przestrzeń.

Nieskończoność sama w sobie nie jest obejmowana ani czasem, ani przestrzenią.

Nieskończoność jest stanem, w którym nie ma tutaj czy tam i nic tej nieskończoności nie obejmuje.

Po prostu ona rozciąga się w bezkresie bez początku i bez końca.

ENERGIA ABSOLUTU (BOGA)

Energia Absolutu lub też nieskończoności nie jest ograniczona, ani też nie zawiera się w żadnym hologramie.

Jest to jakby czysta forma świadomości, która generuje oraz postrzega hologramy już stworzone wewnątrz siebie.

Ludzka świadomość w stanie poszerzonym jest stanie zwiedzić jakąś liczbę wymiarów.

Nikt nie wie, ile tych wymiarów jest i ile światów równoległych w ogóle istnieje.

Teoretycznie gdy dotrzemy do energii Absolutu recepcja oraz postrzeganie się kończy.

Istnieje tylko nieskończona próżnia.

Od momentu gdy zaczynamy zwiedzać światy równoległe, możemy te światy równoległe zwiedzać dopóty, dopóki nie dojdziemy do „dachu”, który nie wiadomo gdzie jest i czy w ogóle jest.

WYMIARY RÓWNOLEGŁE

Absolut jest świadomą energią w nieskończoności.

Znajduje się w każdym wymiarze łącznie z naszym, gdzie mamy naszą fizyczną egzystencję, ale nie możemy absolutu zobaczyć.

Żeby przedostać się do sąsiadujących wymiarów, ludzka świadomość musi skupić się do takiego stopnia, w którym byłaby w stanie opuścić naszą czasoprzestrzeń, a na wykresie badania EEG widoczna byłoby jedynie prosta linia.

Jeśli człowiek chce zwiedzać sąsiadujące wymiary i światy, musi codziennie praktykować techniki Gateway, aby stopniowo wdrażać i ustanawiać swoją świadomość w światach równoległych.

Światy równolegle
Światy równolegle

Ludzka świadomość przy odpowiedniej ilości praktyki może wznieść się ponad wymiar czasoprzestrzenny.

Doświadczenia poza ciałem (OOBE) mają zdecydowanie większą klarowność obrazu oraz trwają dłużej niż wszystkie inne metody jak hipnoza, medytacja transcendentalna i biofeedback.

Im dłużej człowiek trenuje tym częściej może z siebie wychodzić oraz dłużej przebywać w wyższych wymiarach i światach równoległych.

ABSOLUT W PERSPEKTYWIE

Wszechświat składa się z niesamowicie skomplikowanych wzorów energetycznych, które przeplatają się ze sobą nawzajem, tworząc hologram, w którym tworzą się wszystkie światy równoległe łącznie z naszym oraz tworzy się czasoprzestrzeń adekwatna do każdej rzeczywistości.

Każda z tych rzeczywistości i światów równoległych ma swoje prawa i właściwości fizyczne.

Kosmiczna energia w formie hologramu przechodzi przez naszą lewą półkulę mózgową, która odbiera informacje hologramu, porównuje ją, skanuje i przetwarza.

Ten proces nazywamy myśleniem.

TORUS

Cały wszechświat, a co za tym idzie też nasz hologram ma kształt Torusa.

Jest to rodzaj spirali, która zwraca się ku samej sobie i dzięki temu nie ma ani początku, ani końca

W środku Torusa znajduje się jego jądro.

Można to jądro nazwać źródłem energii absolutu.

Po jednej stronie tego jądra w kierunku góry jest biała dziura, a od spodu czarna dziura.

Nie ma początku ani końca.

Na podstawie rozmieszczania kwazarów stwierdzono, że we wszechświecie-hologramie mniejsze cząsteczki są odbiciem dużych w mniejszej skali.

Hologram pocięty na części zawiera wzory całości.

Galaktyki znajdujące się najdalej od naszej sprawiają wrażenie, że oddalają się od naszej Galaktyki trochę szybciej i stąd jest stwierdzenie, że kosmos się poszerza.

Tak nam starała się wytłumaczyć to zjawisko oficjalna nauka.

Torus
Torus

Tak naprawdę Galaktyki poruszają się po Torusie i ten ruch jest od wewnątrz centrum, gdzie jest coś w rodzaju skondensowanej energii i Galaktyka jest wyrzucana z samego środka.

Po jasnej stronie zmierza ku górze Torusa i zaczyna swoją podróż po zewnętrznej części Torusa, zmierzając powoli wokół, aż do momentu, w którym zaczyna opadać coraz bardziej i zaczyna wchodzić w czarną dziurę od dołu, po to, żeby przejść jeszcze raz przez jądro Torusa, skumulować energię i wtedy następuje kolejny wyrzut do góry.

ŚWIADOMOŚĆ W PERSPEKTYWIE

Ludzka świadomość jest w stanie odseparować się od fizycznej rzeczywistości i posiadać interakcje z innymi inteligencjami w różnych wymiarach we wszechświecie oraz że jest wieczna i przeznaczona finalnie do powrócenia do Absolutu.

Należy zadać pytanie no i co wtedy?

Ponieważ pamięć jest funkcją świadomości, a co za tym idzie, posiada również wieczny charakter tak jak świadomość, dzięki której ta pamięć istnieje, trzeba przyznać, że kiedy świadomość wraca do Absolutu, zanosi ze sobą wszystkie wspomnienia oraz doświadczenia zebrane w fizycznej rzeczywistości.

Powrót świadomości do absolutu nie oznacza jej wyginięcia lub śmierci, a co za tym idzie osobnej tożsamości, którą świadomość zorganizowała i podtrzymywała w naszej rzeczywistości.

Indywidualna świadomość podtrzymuje swoją tożsamość, łącząc się z nieskończonością Absolutu, bez tracenia skumulowanej wiedzy o samopoznaniu, na które składają się jej wspomnienia zebrane w podróży przez kosmos.

Po tym jak wracamy do Absolutu i zanosimy swoje doświadczenia, emocje i wszystko to co przeżyliśmy, wtedy Absolut „wyrzuca” nas dalej w inne światy, wymiary i cały proces zaczyna się od nowa, czyli ŚMIERĆ NIE ISTNIEJE…

CIA strona raportu – https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp96-00788r001700210016-5

CIA raport pdf – https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp96-00788r001700210016-5

⇒ Czytaj także: AUTONOMIA ZAŁĘSK – TUTAJ NIE PŁACISZ PODATKÓW, A STATUS TWÓJ OKREŚLA PRAWO NATURALNE

Portal Odkrywamy Zakryte jest cenzurowany w Google i na Facebooku, bo nie jesteśmy finansowani przez rząd, aby publikować kłamstwa i propagandę. Wesprzyj prawdziwie niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw ⇒ kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/
*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.