JAK SKUTECZNE JEST NOSZENIE MASECZEK? – ODPOWIEDŹ NAUKOWCÓW

Odkąd zaczęto straszyć ludzi wybuchem „pandemii COVID-19”, na całym świecie zaczęto nakazywać używanie maseczek na twarz. Wszystko po to, aby zapobiec przenoszeniu infekcji z jednej osoby na drugą. Czy rzeczywiście to skuteczny sposób? Nad uzyskaniem odpowiedzi na to pytanie pochylili się naukowcy.

Jak skuteczne są maski na twarz w ochronie przed Covid?

Odpowiedzi na to pytanie dostarcza badanie przeprowadzone przez Barucha Vainshelboima na temat niekorzystnych psychologicznych, fizjologicznych i zdrowotnych skutków maseczek na twarz.

Jest to jedna z głównych niefarmaceutycznych interwencji stosowanych na całym świecie w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się infekcji.

Maski są dwojakiego rodzaju – medyczne i niemedyczne. Medyczne maski na twarz są dalej podzielone na dwie kategorie: N95 oraz chirurgiczne.

Niemedyczne maski na twarz są wykonane z różnych tkanin. Mogą być bawełniane, poliestrowe, polipropylenowe, jedwabne lub wiele innych.

W badaniu skupiono się na tym, że SARS-CoV-2 infekuje głównie układ oddechowy i powoduje powikłania, takie jak zespół ostrej niewydolności oddechowej.

Jednak nadal nie jest jasne, w jaki sposób maseczki mają skutecznie chronić kogoś przed zakażeniem.

Powodują raczej problemy z oddychaniem, hipoksemię, a także mogą nasilać istniejące choroby przewlekłe.

Postawiono więc hipotezę, która skupia się na czterech głównych aspektach:

  • praktyka noszenia masek na twarz wpłynęła na profil bezpieczeństwa i skuteczności;
  • zarówno medyczne, jak i niemedyczne maski na twarz nie są skuteczne w ograniczaniu przenoszenia SARS-CoV-2 i COVID-19;
  • noszenie masek na twarz ma niekorzystne skutki psychologiczne i fizjologiczne;
  • noszenie maseczek ma niekorzystne długoterminowe konsekwencje.

Fizjologiczne skutki noszenia maseczek

Oddychanie jest najważniejszą funkcją potrzebną do życia i zdrowia.

Stały i dostateczny dopływ tlenu jest bardzo istotny dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich narządów ciała.

Jeśli poziom tlenu w naszym organizmie spadnie, to być może będziemy musieli ponieść poważne konsekwencje zdrowotne.

I noszenie maseczek może powodować takie problemy, ponieważ mechanicznie ograniczają oddychanie, zwiększając opór ruchu powietrza zarówno podczas wdechu, jak i wydechu.

Niepozorny kawałek szmatki na twarzy może zmienić poziom tlenu i CO2 w naszym organizmie oraz może powodować poważne problemy zdrowotne w dłuższej perspektywie.

Ponadto różne zarazki i pozostałości bakterii na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni masek mogą również prowadzić do infekcji.

Noszenie masek na twarz w sposób ciągły przez dłuższy czas ma duży potencjał do niszczących skutków zdrowotnych.

Przebywanie w przedłużonym stanie hipoksji i hiperkapnii negatywnie wpływa na normalną równowagę fizjologiczną i psychologiczną.

Promuje również rozwój i postęp istniejących chorób przewlekłych.

Skuteczność maseczek

Jeśli przyjrzymy się właściwościom fizycznym zarówno masek medycznych, jak i niemedycznych, dojdziemy do wniosku, że maski te NIE SĄ skuteczne w blokowaniu cząsteczek wirusa.

Pory w tych maskach mają co najmniej 1000 razy większą średnicę (55 µm do 440 µm) w porównaniu ze średnicą cząstek wirusa (60 nm do 140 nm).

W randomizowanej kontrolowanej próbie utworzono dwie grupy: jedną z objawowych, a drugą z bezobjawowych pacjentów.

Stwierdzono, że wirus przenosi się z jednej osoby na drugą w grupie pacjentów z objawami, niezależnie od tego, czy nosili maski, czy nie.

Ale nie odnotowano żadnej transmisji z wydzielin w grupach bezobjawowych, niezależnie od tego, czy nosili maski, czy nie.

Ta sama metaanaliza została przeprowadzona dla pracowników służby zdrowia i wyniki były identyczne.

We wczesnej publikacji na początku „pandemii” WHO stwierdziła, że „maski na twarz nie są wymagane, ponieważ nie ma dowodów na ich przydatność do ochrony osób zdrowych”.

W tej samej publikacji WHO oświadczyła, że ​​„maski z tkaniny (np. z bawełny lub gazy) nie są zalecane w żadnych okolicznościach”.

Jednak w późniejszej publikacji WHO zaprzeczyła tym stwierdzeniom i opublikowała informację, że ​​noszenie wykonanych z materiału maseczek jest ogólną praktyką społeczną, która ma na celu „zapobieganie przenoszeniu wirusa na inne osoby przez zakażonego użytkownika i / lub zapewnienie ochrony zdrowego użytkownika przed infekcją (zapobieganie)”.

Psychologiczne skutki noszenia maseczek

Noszenie maski ma negatywny wpływ psychologiczny na osobę ją noszącą, a także na osoby wokół niej. Utrudnia też życie towarzyskie.

Ludzie są istotami społecznymi.

Mówienie i interakcja ma wiele wspólnego z mimiką twarzy, która zostaje ukryta przez noszenie masek, przez co ludzie tracą łączność.

Wniosek

Istniejące dowody naukowe kwestionują skuteczność noszenia maseczek jako środka zapobiegawczego w przypadku COVID-19.

Również rządy, organizacje zdrowotne i decydenci powinni opracować podejście oparte na naukowych dowodach w odniesieniu do noszenia masek na twarz, a nie wykorzystywać psychologiczną manipulację do zarządzania tłumem jak stadem baranów…

⇒ Czytaj także: DR MARTYKA: NOSZĄC MASECZKI SZKODZIMY WŁASNEMU ZDROWIU

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy ⇒ kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.