PLEŚŃ, KONSERWANTY, ZAWYŻONA NALEŻNOŚĆ – INSPEKCJA HANDLOWA SPRAWDZIŁA ŻYWNOŚĆ NA WAGĘ

Inspekcja Handlowa postanowiła w I półroczu 2019 roku postanowiła zająć się kontrolą żywności oferowanej w sprzedaży luzem, na wagę lub na sztuki. Wyniki kontroli budzą przerażenie. Do prawie 2/3 produktów wniesiono zastrzeżenia. Pod jak względem? Co wykryto?

Kontrola Inspekcji Handlowej

W I półroczu 2019 roku Inspekcja Handlowa skontrolowała produkty spożywcze oferowane luzem, na wagę lub na sztuki.

Wśród 1384 partii produktów znalazły się przede wszystkim ciastka, ciasta i cukierki.

Oprócz nich kontroli podlegały także bakalie, pieczywo i ryby.

Kontrolę przeprowadzono w 164 placówkach, w tym w 103 sklepach branżowych (na przykład cukierniach, piekarniach, sklepach rybnych) oraz sklepach spożywczych i marketach.

W 132 z nich (80,5 proc.) wystąpiły nieprawidłowości.

Pleśń, konserwanty i wiele więcej

80 partii podlegających kontroli produktów zostało przebadanych w laboratorium.

Pracownicy zakwestionowali 15 z nich (prawie 19 proc.).

Przykładowo:

 • ciasta i ciastka miały niewłaściwą strukturę, były gumowate, be oznak chrupkości, zawierały strzępki pleśni, niezadeklarowane w składzie barwniki lub miały inną niż podana na opakowaniu zawartość składników odżywczych;
 • bakalie zawierały niezadeklarowane konserwanty;
 • słodycze miały inną niż deklarowana zawartość cukru lub soli;
 • ryby miały nieprzyjemny zapach i smak, rozpadały się po ugotowaniu i miały niejednorodną strukturę.

Złe oznakowanie

W trakcie kontroli zwrócono także uwagę na niezgodne z obowiązującymi przepisami oznakowanie produktów.

Stwierdzono je w przypadku 861 partii (62,2 proc. skontrolowanych).

Najczęstsze nieprawidłowości, które ustalono to:

 • przy wielu produktach brakowało jakichkolwiek oznaczeń;
 • brak wykazu składników lub niewłaściwie podane (w tym na przykład brak wykazu alergenów czy pełnej nazwy składnika);
 • brak lub myląca nazwa produktu (na przykład „kule rumowe”, choć do ich produkcji nie użyto rumu, a jedynie aromat, „markizy cytrynowe”, choć w składzie nie było cytryny, tylko aromat, „filet z soli” zamiast „filet z limandy żółtopłetwej”);
 • niepełna lub niewłaściwa nazwa i dane producenta;
 • przy bakaliach nie podawano kraju pochodzenia, bądź podawano dane niezgodne z prawdą danych w tym zakresie;
 • brakowało masy jednostkowej w przypadku pieczywa oraz informacji „pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego”;
 • w przypadku niektórych ryb nie umieszczono pełnego handlowego oznaczenia gatunku ryby (np. „dorsz” zamiast „dorsz atlantycki”), brak metody produkcji, obszaru połowu lub informacje podane niewłaściwie.

Ponadto stwierdzono, że w niektórych przypadkach w oznakowaniu ciast i ciastek stosuje się nagminnie określenia „domowe”, choć zawierały konserwanty, regulatory kwasowości, emulgatory i barwniki.

Inne nieprawidłowości

W toku kontroli sprawdzano również rzetelność obsługi w zakresie zgodności zamówienia z jego realizacją, zwłaszcza pod kątem prawidłowości wyliczania należności i wagi deklarowanej porcji.

Inspektorzy anonimowo wystąpili w roli konsumentów i dokonali tzw. zakupu kontrolowanego.

Okazało się, że w 26 punktach sprzedawcy zawyżali należność – liczyli ją według cen wyższych, niż na półkach i wywieszkach lub według wagi brutto.

W 7 sklepach inspektorzy znaleźli żywność przeterminowaną lub nie mogli ustalić terminów ważności, a w 34 placówkach stwierdzono nieprawidłowości urządzeń pomiarowych (wagi bez aktualnej legalizacji).

W wyniku kontroli Inspekcja Handlowa ukarała 45 osób mandatami na łączną kwotę 7,1 tys. zł i podjęła 59 decyzji o wymierzeniu kar pieniężnych w łącznej wysokości 36,5 tys. zł,

W ramach postępowań administracyjnych UOKiK ukarał finansowo kilkudziesięciu przedsiębiorców, a 9 wniosków o ukaranie skierowano do Sądów Rejonowych.

Ponadto Inspekcja Handlowa skierowała 21 informacji o nieprawidłowościach do wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, 6 do organów nadzoru sanitarnego i 24 do innych organów.

⇒ Czytaj także: LEPSZE, BO NIEMIECKIE? WYNIKI PORÓWNAŃ PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.