TEGO CI LEKARZ NIE POWIE: COVID-19 MOŻNA POKONAĆ W 48 GODZIN!

Projekt doktora Włodzimierza Bodnara udowadnia, że można wyleczyć Covid-19 w 48 godzin. Ten specjalista chorób płuc i pediatra udostępnia własny schemat leczenia Covid-19, który opracował na podstawie swoich obserwacji i doświadczeń. Czy Covid-19 można naprawdę wyleczyć w 48 godzin? Jak to w ogóle jest możliwe?

Zasady leczenia Covid-19

Lekarz Włodzimierz Bodnar przedstawił schemat leczenia Covid-19 dzięki podawaniu chorym chlorowodorku amantadyny.

Najważniejsze zasady takiego leczenia to:

 • Stały kontakt z chorym

Podstawową zasadą przy leczeniu Covid-19 jest stały kontakt z pacjentem, a zadaniem chorego jest zdawanie relacji o stanie swojego zdrowia każdego dnia.

Ma to bardzo ważne znaczenie, ponieważ Covid-19 jest chorobą nieprzewidywalną, ale też bardzo niebezpieczną, która może być śmiertelna.

Poza tym chory nie może samodzielnie rozpoczynać oraz przerywać leczenia bez wcześniejszego skonsultowania się z lekarzem.

 • Im szybciej zacznie się leczenie, tym lepiej

Wczesne rozpoczęcie leczenia pozwoli na skrócenie niekorzystnego oddziaływania wirusa na organizm chorej osoby, a także ma wpływ na późniejsze powikłania.

Jeśli pojawiają się charakterystyczne objawy, to można podejrzewać u siebie Covid-19 i już wtedy można, nie czekając nawet na wynik testu, rozpocząć leczenie chlorowodorkiem amantadyny.

Jednak niezależnie od leczenia i tak należy wykonać test.

Jeśli test będzie miał wynik dodatni i będą występowały objawy, to należy natychmiast wdrożyć leczenie.

 • Wykluczenie z leczenia

Niestety nie każdy może być leczony chlorowodorkiem amantadyny i dlatego tutaj należy zdyskwalifikować osoby, które mają ciężką arytmię, niewydolność nerek, a także choroby psychiczne.

Odpowiednie dawkowanie chlorowodorku amantadyny

Są różne warianty leczenia chlorowodorkiem amantadyny.

 • Wariant numer 1

Wariant ten stosuje się, gdy występują objawy chorobowe, ale bez ostrej dynamiki.

Amantadynę należy podawać 4 razy na dobę po 100 mg, czyli 1 dawka co 6 godzin przez 48 – 72 godziny.

Dawkę można redukować w zależności od osiągnięcia stabilizacji choroby.

Następnie leczenie redukuje się do 2 x 1 – 100 mg.

Nie ma wskazań, aby podawać duże dawki przez dłuższy czas.

 • Wariant numer 2

Wariant ten stosuje się przy ostrym oraz dynamicznym przebiegu choroby.

Walka z czasem pojawia się wtedy, gdy od pierwszych godzin przebieg choroby będzie bardzo ciężki, ale także bardzo dynamiczny, a do tego dochodzi pogarszanie się stanu pacjenta z godziny na godzinę.

Wtedy stan chorego może stać się bardzo ciężki.

W tym wariancie należy podać pierwszą dawkę w godzinie zero, a drugą dawkę w drugiej godzinie.

Następne dawki należy podawać co sześć godzin przez 48 do 72 godzin, co będzie uzależnione od stanu pacjenta.

Potem można redukować dawki chlorowodorku amantadyny zgodnie ze schematem.

 • Wariant numer 3

Ten wariant leczenia należy stosować u osób starszych, które mają zmniejszony metabolizm.

Przy wolniejszym metabolizmie należy podawać 100 mg chlorowodorku amantadyny co 8 godzin przez 2 – 3 dni.

Później dawki można redukować zgodnie ze schematem.

 • Wariant numer 4

Wariant czwarty należy stosować u chorych powyżej 75. roku życia, którzy nie mają objawów, a tylko dodatni wynik testu.

W tym przypadku zaleca się podawać amantadynę w dawce: 2 x 1 – 100 mg.

Tutaj taka profilaktyka powinna trwać przez 14 dni.

 • Wariant numer 5

Wariant ten stosuje się u pacjentów, którzy zostali przyjęci na oddział szpitalny.

W godzinie zero należy podać 100 mg amantadyny, a po godzinie kolejne 100 mg.

Następnie podaje się ją co 6 godzin, ponieważ dawki terapeutyczne są dość wysokie, a należy je podawać przez 48 – 72 godziny.

Później można przejść do dawek podtrzymujących.

Tutaj można również rozważyć podanie od razu 200 mg amantadyny w godzinie zero (bez żadnych odstępów czasowych), aby doszło do jeszcze szybszego wysycenia, a potem można podawać dawki co 6 godzin jak wyżej.

Leczenie podtrzymujące i leczenie przy braku poprawy

Leczenie podtrzymujące należy stosować dość długo.

Jednak nie ma tutaj takiego konkretnego zalecenia, ponieważ każdy pacjent jest inny, a leczenie będzie mogło wymagać modyfikacji.

Taki minimalny okres to 7 – 8 dni, ale czasami może to trwać nawet od 10 do 14 dni, co będzie zależało od długości choroby, a także od czasu włączenia amantadyny.

Jeśli natomiast nie ma ewidentnej poprawy po 2 – 3 dniach leczenia, a do tego nie ma pełnej stabilizacji, to można zacząć podejrzewać, że osoba chora może już mieć powikłania, takie jak: zapalenie płuc.

covid-19.jpg
foto.depositphotos.com

Wtedy konieczne będzie zbadanie chorego oraz osłuchanie jego płuc, a kiedy pojawiają się wątpliwości, należy wykonać tomografię komputerową albo RTG, gdyż pozwalają one na wykrycie zmian zapalnych, których nie będzie słychać na słuchawkach.

Jeśli osłuchowo będzie słychać zmiany, to koniecznie trzeba będzie wdrożyć antybiotykoterapię, która powinna składać się z dwóch antybiotyków domięśniowo albo dożylnie.

Z kolei sterydy należy stosować tylko w sytuacjach kryzysowych.

Natomiast odczyny śródmiąższowe w pierwszym etapie choroby, które będą widoczne w tomografii, powinny cofnąć się po leczeniu amantadyną.

Kiedy słychać wyraźne zmiany osłuchowe zapalenia płuc, to nie można zastosować leczenia doustnymi antybiotykami i to nawet dwoma, tylko na podstawie tego, że może się uda.

Tu nie daje sukcesu nawet jednoczesne podawanie amantadyny.

Oczywiście amantadyna będzie zawsze hamowała działanie wirusa, ale nie zawsze będzie skuteczne leczenia zapalenia płuc doustnymi antybiotykami.

Należy leczyć dwoma antybiotykami domięśniowo albo dożylnie, a jest to ważne, ponieważ po 40. roku życia flora bakteryjna jest mieszana i kiedy poda się jeden antybiotyk w małych dawkach, to takie leczenie będzie nieskuteczne.

Jeśli po trzeciej dobie nie ma poprawy, to oznacza, że już pojawiły się powikłania po Covid-19, gdyż nie ma tutaj innej możliwości.

Amantadyna działa na wirusa u wszystkich pacjentów tak samo, czyli dochodzi do jego hamowania i stabilizacji po 48 godzinach.

Na czym polega specyfika Covid-19 i jakie jest jego leczenie objawowe?

W pierwszym etapie choroby u większości pacjentów pojawia się przewaga zmian na dole w prawej stronie płuc.

Przy Covid-19 stosuje się pełne leczenie – tak samo jak przy innych chorobach, a leki należy stosować w zależności od objawów.

Należy pamiętać, że amantadyny nie można stosować jako leku w zamian za inny lek.

Poza tym przy stosowaniu amantadyny nie można odstawiać leczenia objawowego, ponieważ amantadyna jest dodatkowym lekiem, który działa bezpośrednio na wirusa, a więc na patogen i do tego hamuje jego rozwój.

Efekty niepożądane, które mogą pojawić się przy leczeniu, to pojawienie się wczesnej arytmii, przy której konieczne jest odstawienie amantadyny.

Takie przypadki występują u jednej bądź dwóch osób na sto.

leczenie-covid-19.jpg
foto.depositphotos.com

Efekty niepożądane, które nie wpływają na leczenie amantadyną, to:

 • suchość w jamie ustnej, która pojawia się u większości osób chorych. Dlatego przy stosowaniu amantadyny, głównie w pierwszym etapie leczenia, bardzo ważne jest podawanie większej ilości płynów, czyli od 3 do 4 litrów;
 • lekki niepokój albo okresowe pobudzenie czy zaburzenia snu, które mogą pojawić się u około 10% przypadków w 3 – 5 dobie leczenia;
 • przy zaburzeniach snu należy podawać leki nasenne, gdyż to wystarczy. Ma to ważne znaczenie, ponieważ we śnie chory odpoczywa i regeneruje się.

Ponadto u osób chorych nie wolno odstawiać leków, które zażywa się w leczeniu chorób przewlekłych.

Jeśli chory bierze mocne leki moczopędne, należy rozważyć modyfikację schematu leczenia albo odstąpić od leczenia amantadyną.

Należy również wziąć pod uwagę, że u wielu chorych, gdy dochodzi do przełomu choroby, czyli w 3 lub 4 dobie, może dojść do spadku ciśnienia albo może pojawić się lekka przejściowa niewydolność sercowo-krążeniowa.

Chorzy nie mają gorączki, a objawy zaczynają ustępować.

Poza tym pojawia się jednocześnie gorsza tolerancja na wysiłek, a tutaj nawet dużym wysiłkiem będzie samo chodzenie.

Taki stan trwa maksymalnie od 24 do 48 godzin.

Z kolei u pacjentów, którzy przebyli Covid-19, może pojawić się częściowa niewydolność krążenia.

W tym przypadku taka osoba będzie mogła normalnie funkcjonować, ale przy większym i dłuższym wysiłku może dojść do pojawienia się objawów niewydolności sercowej.

Dlatego chorym zaleca się przynajmniej od 3 do 4 tygodni rekonwalescencji, a także ewentualną konsultację kardiologiczną.

Warto również wiedzieć o tym, że zbyt długie przebywanie na słońcu, gdy występują objawy Covid-19, może doprowadzić do tego, że nawet w kilka godzin dojdzie do poważnego nasilenia przebiegu choroby.

Ponadto należy mieć na uwadze, że amantadyna to lek, który jest przepisywany na receptę i lekarz nie powinien go wypisywać pacjentowi na zapas, jeżeli nie będzie on leczył tej osoby.

Jeśli chory będzie miał lek wypisany na zapas, to może sam rozpocząć kurację, a to już jest bardzo niebezpieczne.

Obecne sposoby leczenia Covid-19

W przypadku Covid-19 leczenie go tylko antybiotykami nie jest skuteczne.

Do tej pory leczenie Covid-19 na świecie nie jest leczeniem przyczynowym, ale leczeniem objawowym, a do tego nie ma jednego skutecznego leku o dobrym efekcie działania.

Natomiast chlorowodorek amantadyny to na razie do tej pory jedyny lek, który bezpośrednio hamuje rozwój wirusa, ale też jego działanie na organizm.

Nie wolno podawać leków na zapas albo tylko po to, żeby coś podać.

Na przykład nie powinno się podawać inhalacji ze sterydów czy też środków rozkurczowych z powodu duszności, gdyż nie ma tutaj żadnego wskazania do tego.

Te leki mogą być brane tylko przez chorych, którzy mają objawy obturacji drzewa oskrzelowego, a także astmy.

Przy Covid-19 pomaga pomiar wysycenia tlenem, a do tego może odzwierciedlić ciężkość choroby.

Jednak z drugiej strony takie ciągłe mierzenie poziomu przez chorego, a także jego okresowe wahania mogą być przyczyną niepokoju oraz lęku u pacjentów.

To z kolei może mieć wpływ na psychikę chorego, a do tego po części może mieć znaczenie w efektywności leczenia.

Trzeba pamiętać o tym, że przy ciężkim przebiegu choroby może dojść do niewydolności krążenia, a wtedy nawet mały wysiłek, np. pójście do łazienki, powoduje krótkotrwały spadek saturacji, a to nie musi zaraz świadczyć o tym, że stan zdrowia chorego pogorszył się.

Powoduje to chwilowe wahania saturacji, które nie są współmierne do stanu zdrowia.

Kiedy włączyć chlorowodorek amantadyny przy leczeniu Covid-19?

Chlorowodorek amantadyny może zostać włączony na każdym etapie choroby, ale pod warunkiem, iż podejrzewa się, że wirus może być jeszcze aktywny.

Można to zrobić także w 10 czy 14 dniu choroby, a może nawet jeszcze później, ale to określą dopiero badania w przyszłości.

Takie późne włączenie amantadyny do leczenia nie uratuje zdrowia osoby chorej, ale za to może mu uratować życie.

Czytaj także: SKUTKI UBOCZNE SZCZEPIONKI COVID-19 MOGĄ BYĆ FATALNE DLA ORGANIZMU – ALARMUJĄ LEKARZE

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy ⇒ kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.
P.S. Informacje mają charakter informacyjny. Wszelkie rady, które są na mojej stronie, stosujesz wyłącznie na własną odpowiedzialność.