LEMURIA – WPROWADZENIE (CZĘŚĆ 1)

Lemuria. Wiek Lemurii datowany jest pomiędzy 4 500 000 lat p.n.e. a około 12 000 lat temu, aż do zatonięcia kontynentów Lemurii, a później legendarnej Atlantydy. Na Ziemi istniało siedem głównych kontynentów.

Ziemie, które należały do gigantycznego kontynentu Lemurii, obejmują teraz tereny pod Oceanem Spokojnym, a także na Hawajach, Wyspach Wielkanocnych, Wyspach Fidżi, Australii, Nowej Zelandii oraz na Oceanie Indyjskim i Madagaskarze.

Wschodnie wybrzeże Lemurii rozciągało się także na Kalifornię i część Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie.

Przez bardzo długi czas, jeszcze przed upadkiem świadomości, Lemurianie żyli w częstotliwości piątego wymiaru, ale też bez problemu mogli przełączać się z piątej częstotliwości na trzecią.

Można tego dokonać, kiedy tylko jest to pożądane, z intencji i energii serca.

Rasa Lemurian była mieszanką istot, które pochodziły głównie z Syriusza, Alfa Centauri i w mniejszej ilości z Centralnej Poświaty nazwanej dziś Plejadami oraz z innych planet.

Kiedy doszło do zmieszania tych ras na Ziemi, to uformowały one cywilizację Lemurii.

Byłam w tamtym w okresie na Ziemi razem z Ali podczas istnienia tej cywilizacji.

Byłyśmy w tym czasie społecznością jako istoty Eteryczno-Sferyczne.

Lemuria była kolebką cywilizacji na Ziemi, czyli „Ojczyzną”, która pomagała w ewentualnych narodzinach wielu innych cywilizacji.

Natomiast Atlantyda powstała później.

Kontynent Lemurii żył w stanie edenicznym przez kilka milionów lat.

Ostatecznie w wyniku eskalacji pomiędzy dwoma głównymi kontynentami, czyli na Lemurii i Atlantis doszło do wielkich dewastacji.

Dwadzieścia pięć tysięcy lat temu dwie najwyższe cywilizacje tamtych czasów, czyli Atlantyda i Lemuria eskalowały ideologicznie ze sobą.

Miały one dwa bardzo różne pomysły na temat kierunku rozwoju innych cywilizacji na tej planecie.

Lemurianie wierzyli, że inne kultury, które są mniej rozwinięte, powinny zostać pozostawione same sobie, aby mogły kontynuować swoją ewolucję we własnym tempie, a więc zgodnie z ich zrozumieniem i ścieżką.

Atlantydzi wierzyli, że wszystkie mniej rozwinięte kultury powinny zostać opanowane i kontrolowane przez dwie bardziej rozwinięte rasy cywilizacyjne.

To spowodowało serię eskalacji termojądrowych pomiędzy Atlantydą a Lemurią.

Gdy później wszystko się skończyło i opadł kurz, to nie było nawet zwycięzców.

W czasie tych niszczycielskich eskalacji ludzie, którzy byli wysoko cywilizowani, pochylali się na dość niskich poziomach, aż w końcu zdali sobie sprawę z daremności takich zachowań.

Ostatecznie Atlantyda i Lemuria stały się ofiarami własnej agresji, a ojczyzny obu kontynentów zostały znacznie osłabione przez te wydarzenia.

Jednak potem zaczęła rodzić się nowa nadzieja poprzez przybycie innych istot z konstelacji sferycznych.

Ludzie zostali poinformowani, że w ciągu niecałych 15 000 lat ich kontynenty zatoną całkowicie.

W tamtych czasach, gdzie ludzie żyli średnio od 20 000 do 30 000 lat, zrozumiano, że wielu, z tych, którzy spowodowali spustoszenie, dożyje zniszczenia.

Kalifornia w czasach Lemurii była częścią ziemi Lemurskiej.

Kiedy Lemurianie zdali sobie sprawę, że ich ziemia jest przeznaczona na zagładę, zwrócili się do Shamballa-the-Lesser, sieci Agartha oraz do Istot sferycznych o pozwolenie na budowę miasta pod Górą Shasta, aby można było zachować ich kulturę, a także genezę pochodzenia.

Aby otrzymać pozwolenie na budowę sferycznego miasta, a także stać się częścią podziemnej sieci Agharta, musieli oni udowodnić, że nauczyli się nie lekceważyć swojego istnienia oraz szanować je.

Poza tym musieli również udowodnić wielu rasom z Centi Plejad i konstelacji Sferycznej, że nauczyli się swoich lekcji pokoju, aby mogli ponownie zostać w energii wzniesienia.

Zaczęto budowę ich miasta z udostępnionej energii, ale też zrozumiano, że obszar ten przetrwa kataklizmy.

W obrębie góry Shasta istniała już bardzo duża jaskinia kopułowa.

Lemurianie zbudowali swoje eteryczno-sferyczne miasto, które nazwali Telos, ale w tym czasie była to także nazwa całego obszaru, a w tym również Kalifornii oraz znacznej części Stanów Zjednoczonych, które obecnie nazywane są Południowym Zachodem.

Telos obejmował także ziemie na północ od góry Shasta wzdłuż zachodniego wybrzeża, aż do części Kolumbii Brytyjskiej.

Telos oznacza komunikację, jedność oraz  zrozumienie z duchem i istnieje nadal w innej częstotliwości.

Kiedy Telos został zbudowany, miał pomieścić maksymalnie 200 000 osób.

Gdy jednak zaczęły się kataklizmy, to tylko 25 000 osób dotarło na czas w góry i zostało uratowanych.

Ta liczba jest mniej więcej tym, co pozostało z kultury Lemurian w trzecim wymiarze.

Energie zostały już przeniesione z Lemurii do podziemnego miasta Telos i zbudowano Centra Eteryczne.

Wielu ludzi nie dotarło „na czas” do wnętrza góry, ponieważ kataklizm, który zniszczył kontynent, pojawił się nieco wcześniej niż się spodziewano.

Lemuria, ukochana Ojczyzna, upadła z dnia na dzień.

Kontynent zatonął tak cicho, że prawie wszyscy byli całkowicie nieświadomi tego, co się dzieje i praktycznie wszyscy spali w tym czasie.

Tej nocy nie było żadnych niezwykłych warunków pogodowych.

Zanim kontynent Lemurski zatonął, to różne skupienia eteryczne, a w tym również skupienia synaps zostały przetransportowane do Telos, a pozostałe przeniesiono na inne ziemie, na które nie miało to wpływu.

Wiele z tych Eterycznych energii zostało przekazane w określone miejsce na kontynent Atlantydy i tam były utrzymywane przez dość długi czas dzięki codziennym aplikacjom duchowym.

Tuż przed zatonięciem Lemurii niektórzy wrócili do swoich domów na tym kontynencie i zgłosili chęć zejścia z ziemią oraz Jej ludem, aby pomóc im w promieniowaniu.

Oferowali tę pomoc, aby przeciwdziałać strachowi, który zawsze wiąże się z kataklizmem.

Ci kochający dobroczyńcy za pomocą promieniowania, którym kontrolowali ich energię oraz ofiary, dosłownie otoczyli aury ludu tzw. kokonem pokoju i pomagali w tworzeniu wolności, która będzie oddzielona od strachu,

Robili tak, aby ciała eteryczne tych strumieni życia nie były bardzo poważnie pokryte bliznami, ale też ratowali tym sposobem ludzi w przyszłych wcieleniach, żeby nie doświadczali większych tragicznych konsekwencji.

To były istoty eteryczne i sferyczne, które zaistniały w Lemurii.

Ideą tego działania było to, że każde przerażające doświadczenie pozostawia bardzo głęboką bliznę oraz traumę w ciele eterycznym i komórkowej pamięci ludzi, a do tego uleczenie wymaga kilku wcieleń.

Lemuria została zanurzona pod falami Oceanu Spokojnego i upadła z godnością!

Dziś ludzie ponownie się jednoczą.

Ci z Was, którzy przebywają w fizycznym świecie – razem z ukochanymi, byłymi przyjaciółmi i członkami rodziny Telos, którzy są „jeszcze niewidzialni” dla Waszego obecnego wzroku, ale mam nadzieję, że nie na długo.

Usłyszcie to w swoim sercu, bo zanim Lemuria zatonęła całkowicie, przepowiedziano, że pewnego dnia, w dalekiej przyszłości, wielu z Was zgromadzi się ponownie jako grupa z absolutną świadomością swego pochodzenia.

Czas, w którym żyjecie, przynosi świętowanie tego długo oczekiwanego dnia, a także wypełnienie się biegu na linii czasu i przestrzeni.

W Telos jednym z aspektów jest zachowanie równowagi i energii świadomości dla planety do czasu, kiedy mieszkańcy powierzchni będą mogli to zrobić sami.

Nadszedł czas, aby dwie cywilizacje zrobiły to razem jako „Jedno serce”.

Ziemia po zatonięciu dwóch kontynentów

W tym samym czasie, gdy Lemuria schodziła, Atlantyda zaczęła się trząść i tracić części swojej ziemi, a trwała tak przez 200 lat, aż do ostatniego etapu, w którym reszta kontynentu całkowicie zatonęła.

Przez 2000 lat po katastrofie Lemurii i Atlantydy planeta wciąż się trzęsła.

Ziemia straciła dwie duże masy lądowe w ciągu 200 lat, a poza tym planeta wciąż była świadkiem skutków broni termojądrowej.

Do tego Ziemia doznała tak poważnego niepowodzenia i urazu, że ponowne zrównoważenie zajęło kilka tysięcy lat.

Przez setki lat po zniszczeniu obu kontynentów do atmosfery wyrzucono duże ilości gruzu, a przez to Ziemia nigdy nie stała się jasna w świetle dziennym.

Atmosfera była bardzo zimna, ponieważ światło słoneczne nie było w stanie prawidłowo przeniknąć przez gęste toksyczne szczątki atmosferyczne i w związku z tym niewiele jedzenia mogło wzrosnąć.

Zginął znaczny odsetek zwierząt i roślin.

Dlaczego dzisiaj jest tak mało dowodów na pozostałości tych dwóch wielkich cywilizacji?

Przyczyną tego jest to, że miasta na planecie, które nie zatonęły, zostały zasypane gruzami albo zniszczone przez trzęsienia ziemi lub ogromne fale pływowe, które często dochodziły do 1000 mil w głąb lądu, przez co niszczyły większość miast i siedlisk na swojej drodze.

Warunki ludzkie w cywilizacjach, które przetrwały kataklizmy, stały się bardzo trudne z powodu stałej aktywności na ziemi tak, przez co jakość życia tych cywilizacji pogorszyła się bardzo szybko.

Głód, bieda i choroby stały się dziedzictwem dla tych, którzy przeżyli wszystkie nieszczęścia.

Pierwotna wysokość ludzi na tej planecie wynosiła około 12 stóp.

Hiperborejczycy mieli i nadal mają 12 stóp wysokości i obecnie żaden z nich nie żyje na powierzchni od czasu zatonięcia Lemurii.

Lemurianie zostali zredukowani do 7 stóp wysokości i do dzisiaj ich wzrost waha się od 7 do 8 stóp.

Jednak na tej planecie nadal następowało dalsze obniżanie wysokości, a obecnie większość ludzi na powierzchni ma 6 stóp wysokości lub mniej.

W miarę ewolucji cywilizacji zostanie ona przywrócona.

Nawet teraz ludzie na powierzchni naszej planety stają się znacznie wyżsi niż przed 100 laty.

Miasto Telos

Telos to dość duże miasto, w którym mieszka około półtora miliona osób, a wielu z nich zamieszkuje różne obszary.

To, co nazywamy miastem Telos, dzieli się na 5 poziomów, które mają powierzchnię kilku mil kwadratowych poniżej góry Shasta.

Pierwszy poziom: duży odsetek naszych ludzi mieszka pod kopułą na pierwszym poziomie.

Pośrodku tego poziomu stoi główne centrum, które nazywane jest świątynią MaRa i kształtem przypomina strukturę piramidy – jednocześnie pomieści 10 000 osób.

Świątynia ta poświęcona jest kapłaństwu Melchizedeka.

Piramida jest biała, a jej zwieńczenie nazywane jest „żywym kamieniem”, które zostało podarowane z Wenus.

Drugi poziom: tutaj odbywa się cała produkcja oraz wytwarzanie na potrzeby ludzi i miasta.

Poza tym jest to także obszar edukacyjny i na tym poziomie również żyje o wiele więcej ludzi.

Trzeci poziom jest całkowicie poświęcony dla hydroponicznych ogrodów, gdzie uprawiane są całe zapasy żywności na około 7 akrach ziemi.

Tworzą one dietę, która jest bardzo interesująca, ale też zabawna, gdyż oferuje wiele różnorodności.

Metody ogrodnicze są bardzo skuteczne i dlatego wystarcza te siedem akrów ziemi, aby obficie uprawiać duże ilości różnorodnej żywności, aby można było wyżywić półtora miliona ludzi, co pozwala tworzyć silne i zdrowe ciała, które się nie starzeją.

Ogrody hydroponiczne są w stanie ciągle produkować plony oraz uprawiać żywność o wiele szybciej, poprzez zastosowanie zaawansowanej technologii hydroponicznej z bardzo małą ilością gleby i wody oraz bez użycia chemikaliów, które wykorzystuje się na powierzchni.

Jedzenie to jest całkowicie ekologiczne i ma najwyższe wibracje.

Taka forma ogrodnictwa nie wymaga nawozów, ale też nie wyczerpuje gleby.

W wodzie dla roślin umieszczane są minerały organiczne.

Dochodzi również do ulepszenia upraw i przyspieszenia ich wzrostu przez wielkie światło, energię oraz wibracje miłosne Telos.

To jest magia pięciowymiarowej świadomości, którą wkrótce odkryjecie.

Czwarty poziom zawiera trochę ogrodnictwa hydroponicznego, trochę produkcji i duży obszar dla przyrody oraz park wraz z małymi jeziorami i fontannami.

Piąty poziom jest całkowicie poświęcony naturze.

Są tu wysokie drzewa i jeziora, a atmosfera jest typowa dla parków, ale też w tym miejscu znajdują się wszystkie zwierzęta.

Na tym poziomie przyrody zachowało się wiele roślin i zwierząt, których już nie widać na powierzchni.

Wszystkie zwierzęta są wegetarianami i nie jedzą się nawzajem, dzięki czemu żyją obok siebie w całkowitej harmonii, bez strachu i agresji w stosunku do ludzi oraz do siebie nawzajem.

Tak naprawdę Telos jest miejscem, w którym lew i baranek leżą obok siebie i razem śpią w całkowitej pewności siebie.

Lemuria i Atlantyda to dwie stare kultury, które przeżywały Złoty Wiek.

Lemuria to Ziemia Złotego Światła, a wcześniejszy ląd Mu był ziemskim rajem.

Wszystkim, którzy, czytają te słowa, napiszę, że Lemuria nigdy nie została całkowicie zniszczona, jak to jest postrzegane w Waszym obecnym czasie.

Wciąż istnieje do dziś z częstotliwością czwartego i piątego wymiaru, ale jest jeszcze niewidoczna dla Waszej wizji i postrzegania wymiaru.

Dzieje się tak, ponieważ zasłona pomiędzy tymi wymiarami wciąż staje się coraz cieńsza, ale chcę Was zapewnić, że w niezbyt odległej przyszłości Lemuria, w Jej nowym Splendorze, objawi się Wam w bardzo fizyczny i namacalny sposób.

Kiedy otworzycie się na wyższy i świadomy sposób życia, ale też oczyścicie się ze wszystkich zniekształconych i błędnych systemów przekonań, które przyjęliście w ostatnim tysiącleciu, będziecie mogli ponownie ujrzeć Lemurię.

Będziecie mogli też wejść do środka, aby przyjęła Was z całą Miłością i Wspaniałością, którą teraz ma do zaoferowania.

Zostanie zaproszona, aby ponownie dołączyć do Was i to bardzo namacalnie w tym miejscu.

W chwili wybuchu Lemuria oraz to, co reprezentowało tę planetę zostało podniesione do częstotliwości czterowymiarowej.

Nadal prosperował i ewoluował do poziomu doskonałości oraz piękna, które osiągnął teraz razem z tymi, którzy mogli wtedy przyjść.

Jeśli ta informacja i przekaz wywołuje łzy w Waszych oczach i otwiera Wasze serce, to tylko po to, aby uleczyć te bóle, które zostały zakopane w Was tak długo.

Pozwólcie płynąć Waszym łzom, gdyż to pozwoli przynieść uzdrowienie każdej części Waszej istoty.

Pozwólcie sobie na to, aby poczuć, ale też obejmujcie to w sercu za pomocą oddechu.

Pozwólcie, aby wszystkie wspomnienia i bóle były w pełni odczuwalne bez tłumienia jakichkolwiek symptomów.

W ten sposób osiągniecie swoje uzdrowienie – krok po kroku.

Gdy będziecie wdychać przez oddech, to Jaźń rozpuści się i uleczy te odciski na zawsze.

Poproście swoje Wyższe Ja, aby pomogło Wam odkryć te zapisy rzeczywistości.

Połączcie się miłością z serca do serca, ponieważ wibracja pulsuje Energią Serca.

Bóle, które są głęboko osadzone, zostaną stopniowo zniesione i będziecie znacznie lżejsi.

Usunięcie tego bólu pomoże również dostrzec znacznie tego, kim naprawdę się jest.

Pozwoli dokonać gigantycznych skoków do pełnego, emocjonalnego i fizycznego zmartwychwstania.

Nowy dzień, a także nowy świat właśnie się rodzi.

Wielu z Was nauczyło się lekcji Miłości, a wkrótce pojawi się nowa Lemuria, czyli zaginiony raj.

Lemuria, czyli część, która pozostała wierna Światłu i Jej powołaniu, została podniesiona do czwartego wymiaru w czasie kataklizmu.

Tak naprawdę Lemuria nigdy nie została całkowicie zniszczona, gdyż był to tylko aspekt trójwymiarowy.

Lemuria do dziś rozwija się i robi to do świadomości piątego wymiaru oraz istnieje w pełni w wyższym wymiarze.

Z kolei Telos i wszyscy cudowni ludzie, którzy tam mieszkają, są Waszą „bramą” do tego cudownego miejsca.

Autor: Semjase

⇒ Czytaj także: LEMURIA I MOUNT SHASTA – DOWODY ISTNIENIA (CZĘŚĆ 2)

♦ Twoje wsparcie rozwoju portalu ⇒ KLIK

♦ Współpraca reklamowa ⇒ [email protected]

♦ Ujawnij światu swą działalność, produkty itd. – dodaj swoje ogłoszenie ⇒ KLIK

*Niebieską czcionką oznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.