MIELEC CHCE BYĆ MIASTEM WOLNYM OD 5G I WI-FI W SZKOŁACH

Mielec to kolejne miasto w Polsce, które sprzeciwia się pomysłowi rozwoju infrastruktury 5G na jego terenie oraz chce wyłączenia Wi-Fi w szkołach. Czy radnym uda się wygrać bitwę o zdrowie mieszkańców?

Petycja w interesie publicznym

W dniu 9 września 2020 na wniosek osoby prywatnej do Rady Miejskiej w Mielcu wpłynęła petycja z apelem o ochronę zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami.

Petycja zawierała następujące lub zbliżone treści:

W związku z zaniepokojeniem wywołanym przyjęciem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usługi sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, a także przepisów wykonawczych do tej ustawy, wobec skierowanej do Rady Miejskiej w Mielcu petycji w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami, Radni Rady Miejskiej w Mielcu apelują o:

-Podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia obowiązku bieżącego badania wpływu technologii 5G na zdrowie mieszkańców oraz wdrożenia właściwego systemu monitoringu natężenia PEM w środowisku.

-Szerokie konsultacje przepisów prawa w zakresie lokalizacji inwestycji łączności publicznej oraz rzetelne prowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie potencjalnego oddziaływania nowych technologii na zdrowie.

Autor petycji wystąpił o przekazanie apelu m.in. do Prezydenta RP, Ministra Zdrowia, Ministra Środowiska, Ministra Klimatu oraz Ministra Cyfryzacji.

Petycja uwzględniona

Radni miejscy w Mielcu uwzględnili petycję, uzasadniając, że:

W ocenie Rady Miejskiej w Mielcu nowoczesne technologie stanowią niewątpliwie istotny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Rada Miejska w Mielcu zauważa jednocześnie, że wzrostowi intensywności korzystania z usług telefonii komórkowej oraz rozbudowie infrastruktury telekomunikacyjnej towarzyszy zanieczyszczenie środowiska oddziaływaniem PEM, brak w środowisku naukowym konsensusu odnośnie wpływu PEM i sieci 5G na człowieka, brak w społeczeństwie szerszej wiedzy odnośnie skutków jego oddziaływania oraz konieczność właściwego systemu monitorowania natężenia PEM w środowisku.

W związku z powyższym Rada Miejska w Mielcu występuje […] o podjęcie działań legislacyjnych w sprawie wprowadzenia obowiązku bieżącego badania wpływu technologii 5G na zdrowie mieszkańców oraz wdrożenia właściwego systemu monitoringu natężenia PEM w środowisku, a także prowadzenia szerokich konsultacji przepisów prawa w zakresie lokalizacji inwestycji łączności publicznej oraz rzetelne prowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie potencjalnego oddziaływania nowych technologii na zdrowie.

Wykonanie uchwały powierzono Prezydentowi Miasta Mielca.

Czy Mielec będzie miastem wolnym od elektroskażenia?

Mamy nadzieję, że troska o bezpieczeństwo i zdrowie wygra z wyścigiem postępu technologicznego…

 www.odpromienniki.com

⇒ Czytaj także: KRAŚNIK MIASTEM WOLNYM OD IDEOLOGII LGBT I 5G?

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy ⇒ kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.