NESTLÉ NIE MA PRAWA PRYWATYZOWANIA ŹRÓDEŁ WODY I JEJ BUTELKOWANIA

Nestlé od pewnego czasu próbuje sprywatyzować źródła wody w całych Stanach Zjednoczonych. Spożywczy gigant za darmo pompuje wodę z wielu źródeł i sprzedaje ją w butelkach. Tymczasem sąd drugiej instancji w Michigan zadał prawny cios marce Nestlé Ice Mountain, orzekając, że komercyjna działalność związana z butelkowaniem wody „nie jest niezbędną usługą publiczną” ani publicznym zaopatrzeniem mieszkańców w wodę.

Woda jako „niezbędna usługa publiczna”

Orzeczenie sądu apelacyjnego jest zwycięstwem miasteczka Osceola, małego miasteczka w środkowej części Michigan, które zablokowało Nestlé możliwość budowy przepompowni, która nie jest zgodna z przepisami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego.

Miasto w 2017 r. odrzuciło plany na podstawie swoich przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego, przez co firma Nestlé pozwała władze.

Pod koniec 2017 r. sąd pierwszej instancji orzekł na korzyść spożywczego giganta i napisał, że woda była niezbędna do życia, a butelkowanie wody było „niezbędną usługą publiczną”, która zaspokoiła popyt na wodę.

Od wyroku się odwołano.

Ostatecznie sędziowie sądu drugiej instancji nie zgodzili się z argumentem, że  Nestlé reprezentuje „publiczne zaopatrzenie w wodę”.

Powiedzieli, że prawo stanowe „jednoznacznie” stwierdza, że z ​​publicznym zaopatrzeniem w wodę mamy do czynienia, gdy jest ona transportowana mieszkańcom na miejsce przez rury, a nie  gdy woda jest dostarczana w butelkach.

Prywatyzacja źródeł wody

Cała sprawa dotyczy także prób Nestlé w kwestii prywatyzacji źródeł wody w Stanach Zjednoczonych.

Firma próbowała zwiększyć ilości wydobywanej wody z kontrowersyjnej studni w pobliskim Evart z około 945 litrów do 1512 litrów na minutę.

W tym celu próbowano zbudować przepompownię na placu zabaw przeznaczonym dla dzieci w miasteczku Osceola, aby łatwiej transportować zwiększone zasoby za pomocą systemu rur.

Plany te wzbudziły wiele sprzeciwów wśród mieszkańców i władz miasta.

Adwokat miasteczka Osceola, William Fahey, podkreśla, że nie ulega wątpliwości, iż operacja butelkowania publicznej wody przez Nestlé „jest celem komercyjnym”, a budowa pompy została zabroniona przez przepisy dotyczące podziału miasta na strefy.

Powiedział, że Nestlé może odwołać się do sądu najwyższego w Michigan lub może spróbować zbudować pompę w innym miejscu w miasteczku.

⇒ Czytaj także: NESTLÉ ZA DARMO ZAJMUJE NATURALNE ŹRÓDŁA WODY I SPRZEDAJE JĄ W BUTELKACH

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.