Rząd Kanady podjął wiele ekstremalnych środków przeciwko COVID-19. Czy były słuszne? Cóż… znany kanadyjski prawnik konstytucyjny,  Rocco Galati, opisuje operację COVID jako „największy przykład dezinformacji w skali globalnej, jaką widzieliśmy” i w imieniu swoich klientów kieruje sprawę do sądu.

Konstytucyjne wyzwanie

Renomowany kanadyjski prawnik konstytucyjny, Rocco Galati, wniósł pozew do Sądu Najwyższego w Ontario w imieniu swojego klienta i innych powodów, wśród których są naukowcy, lekarze, osoby niepełnosprawne i nie tylko.

Powodowie pozywają rząd Kanady i Ontario, miasta Toronto, wyższych rangą polityków, szereg regionalnych władz ds. zdrowia w prowincji Ontario, urzędników służby zdrowia i CBC w związku z ich reakcją na pandemię.

196-stronicowy pozew ma na celu zniesienie całunu tajemnicy nałożonego przez rządy Trudeau i Forda, które, jak twierdzi, „orzekają na mocy dekretu” pod pretekstem „środków nadzwyczajnych” oraz „środków anty-COVID”, by wprowadzać skrajnie niepotrzebne operacje.

W szczególności prawnik domaga się wydania nakazu zadośćuczynienia za wprowadzane w Kanadzie środki przeciw COVID-19.

W pozwie stwierdzono, że zamknięcie przedsiębiorstw w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się wirusa było „poważnie nieuzasadnione”, że środki samoizolacji nałożone na osoby „nie były naukowe, ani zależne od medycyny, ani sprawdzone” oraz że obowiązkowe zakładanie maseczek w niektórych miejscach publicznych powoduje „urazy fizyczne i psychiczne”.

Pozew zarzuca, że ​​kroki te naruszają wiele sekcji kanadyjskiej „Karty praw i wolności”.

maseczki-kanada.jpg
foto.depositphotos.com

Operacja cenzury i błędnych decyzji

Pozew oskarża WHO, mainstreamowe media i rząd federalny o rozpowszechnianie fałszywego alarmu podczas pandemii COVID-19.

Wśród pozwanych znalazł się także główny kanadyjski publiczny nadawca radiowo-telewizyjny Canadian Broadcasting Corporation (CBC), ponieważ jest finansowany ze środków publicznych na podstawie mandatu publicznego na mocy ustawy o radiofonii i telewizji, przez co ma „obowiązek zachowania ostrożności” w publikowanych treściach.

Prawnik zauważa, że premier Trudeau odmawia ujawnienia istoty i źródła udzielanych Kanadyjczykom „porad medycznych”, a media, w tym CBC, są winne nadzwyczajnej cenzury.

Tymczasem burmistrzowie Ameryki Północnej z dumą spotkali się z Billem Gatesem w celu uzyskania porady, jak postępować z koronawirusem, chociaż nie jest on ani lekarzem, ani ekspertem w tej dziedzinie.

Z drugiej strony, światowej sławy szpital Sick Kid’s w Ontario jest dobrze przygotowany do rozważenia i wyjaśnienia tych kwestii.

W niedawnym, recenzowanym badaniu przeprowadzonym przez dwóch ekspertów wirusologów, przy wsparciu dwudziestu innych ekspertów, szpital odradzał dystansowanie się i noszenie maseczek, twierdząc, że powodują one drastyczne szkody psychiczne u dzieci.

Galati przypomina nam o skutkach reakcji społeczeństw na COVID-19.

Covid-19 ujawnił luki w kanadyjskich usługach socjalnych, w tym przestarzały system ubezpieczenia pracy, który był źle przygotowany do wspierania milionów Kanadyjczyków, którzy stracili pracę na początku kryzysu.

Wirus dotknął również nieproporcjonalnie kobiety, które są bardziej skłonne do rezygnacji z pracy w przypadku braku dobrych możliwości powierzenia innym bezpiecznej opieki nad dzieckiem.

A pandemia spustoszyła wiele kanadyjskich domów opieki długoterminowej, zmuszając np. stolicę Kanady do wysłania wojska do opieki nad seniorami żyjącymi w okropnych warunkach.

170 000 zaplanowanych operacji (w tym operacji serca i raka) w Kanadzie zostało przełożonych, wzrosła liczba samobójstw.

Tylko w kwietniu 2020 r. w samej Anglii i Walii odnotowano 10 000 dodatkowych zgonów pacjentów z demencją.

Światowy Bank Żywności zauważa, że światu grozi pandemia głodu.

​Dodatkowe 130 milionów ludzi będzie na krawędzi głodu z powodu blokady spowodowanej przez koronawirusa  (już teraz co 29 sekund na Ziemi z głodu umiera jedno dziecko).

Galati wyjaśnia, w jaki sposób zmanipulowano wszystkie statystyki COVID-19, mówiąc na przykład, że jeśli główną przyczyną zgonu jest rak, ale u pacjenta podejrzewa się lub stwierdzono zakażenie konronawirusem, to jedyną wymienioną przyczyną śmierci jest (fałszywie) COVID-19.

Reakcje państwa na COVID-19 sprowadzają się do zwykłych przestępstw państwowych, za które odpowiedzialni powinni zostać ukarani, by świat mógł uwolnić się od tych destrukcyjnych macek globalistów.

⇒ Czytaj także: JAK PRZEKSZTAŁCIĆ NIEGROŹNEGO WIRUSA W GLOBALNY CHWYT KONTROLI?