SŁOWACJA WPROWADZA ZAKAZ WYJŚCIA Z DOMU BEZ UJEMNEGO TESTU NA COVID-19 – Odkrywamy Zakryte
SŁOWACJA WPROWADZA ZAKAZ WYJŚCIA Z DOMU BEZ UJEMNEGO TESTU NA COVID-19

Słowacja poszła o krok dalej w koronawirusowych absurdach, gdyż wprowadzono tam zakaz wychodzenia z domu, np. do pracy czy do banku bez ujemnego wyniku testu na Covid-19. Jakie jeszcze wprowadzono ograniczenia w Słowacji?

Stan wyjątkowy przedłużony o kolejne dni

Na Słowacji zostały wprowadzone szersze środki nadzwyczajne, a także reżim na granicach z krajami sąsiadującymi.

Stan wyjątkowy został przedłużony o kolejne dni.

W związku z tym Rząd Republiki Słowackiej zatwierdził zakaz zgromadzeń, co oznacza, że w jednym miejscu może zgromadzić się nie więcej niż 6 osób – tutaj wyjątkiem są osoby, które mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym.

Wprowadzono także nowe przepisy dotyczące godziny policyjnej, które też mają być częściej sprawdzane przez funkcjonariuszy policji.

Takie sprawdzania zaczęło się 27 stycznia 2021 roku, a godzina policyjna ma obowiązywać do 7 lutego 2021 roku.

Ujemny wynik testu na koronawirusa – bez niego Słowacy nie wyjdą z domu

Od 27 stycznia 2021 roku Słowacy potrzebują ujemnego wyniku testu na koronawirusa w następujących sytuacjach:

 • wyjście do pracy, na rozmowę kwalifikacyjną oraz w celu zawarcia umowy o pracę;
 • wyjście na pocztę, do banku i do firmy ubezpieczeniowej;
 • wyjście do pralni chemicznej, do kiosku, optyka oraz do biblioteki;
 • wyjście do serwisu rowerowego bądź samochodowego;
 • przy wykonywaniu zadań, których nie można zrobić na odległość;
 • wyjście na zewnątrz, a także uprawianie sportów indywidualnych na terenie dzielnicy – tutaj wyjątkiem są dzieci do 15 lat oraz seniorzy powyżej 65 lat i osoby niepełnosprawne;
 • odbycie podróży – wyjazd za granicę, a także podróż powrotna z zagranicy;
 • dojazd ucznia drugiej klasy oraz słuchacza do szkoły;
 • zaprowadzenie dziecka do przedszkola i ucznia do szkoły;
 • przy dozwolonej imprezie masowej.

Gdzie Słowacy nie muszą mieć ujemnego wyniku testu na Covid-19?

Od 27 stycznia 2021 roku Słowacy nie potrzebują ujemnego wyniku testu na Covid-19 w następujących sytuacjach:

 • wyjście na zakupy, takie jak: artykuły pierwszej potrzeby w pobliskim sklepie, czyli żywność, lekarstwa, karma dla zwierząt itp.;
 • wyjście do lekarza i do apteki;
 • w celu zrobienia testu na Covid-19;
 • wyjście na pogrzeb, ślub oraz na chrzest;
 • aby opiekować się bliską osobą, która jest od niej zależna;
 • wyjście na spacer z dzieckiem do lat trzech i do jednego kilometra od miejsca zamieszkania;
 • wyjście do weterynarza;
 • dowiezienie dziecka do przedszkola albo do pierwszej klasy szkoły podstawowej;
 • podróż dziecka do rodzica.

Noszenie maseczek

Od 15 października 2020 roku wszyscy muszą obowiązkowo nosić zasłonę na nos i usta, a dotyczy to osób powyżej 6. roku życia i to zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach.

Tutaj wyjątkiem są dzieci do 6 lat (dzieciom od 3 do 6 lat zaleca się noszenie chusty), a także osoby, które mieszkają na wsi, ale minimum 5 metrów od osób, które są spoza domu.

Za naruszenie nakazu noszenia maseczek grozi grzywna w wysokości 1000 €, a w uzasadnionych przypadkach może dojść do zawiadomienia o naruszeniu przedmiotowego prawa, które należy zgłosić do właściwego Wojewódzkiego Urzędu Zdrowia Publicznego, który w nadzwyczajnych sytuacjach może nałożyć karę nawet do 1659 €.

Wejście do urzędów

Usługi w tych miejscach będą świadczone tylko rano od 8:00 do 12:00.

Jednak mogą wejść tylko osoby, które pokażą jeden z tych dokumentów:

 • potwierdzenie negatywnego wyniku testu na Covid-19, który został przeprowadzony od 18 stycznia;
 • aktualne zaświadczenie o zwalczeniu koronawirusa, ale nie starsze niż 3 miesiące;
 • dowód rozpoznania koronawirusa od 2 listopada do 17 stycznia;
 • dowód szczepienia przeciwko Covid-19, a także drugą dawkę szczepionki – przynajmniej 14 dni po szczepieniu.

Przyloty z zagranicy

Obowiązkowa kwarantanna nie obowiązuje osób, które wracają z mniej ryzykownych krajów, czyli z Australii, Chin, Finlandii, Islandii, Korei Południowej, Norwegii, Nowej Zelandii, Singapuru oraz Tajwanu.

Jeśli osoby powracają z państw UE, które nie zostały wymienione powyżej, a w tym z Liechtensteinu, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii, to podlegają oni obowiązkowej kwarantannie i trzeba wtedy podjąć następujące kroki:

 • najpóźniej w dniu wjazdu do Słowacji trzeba zarejestrować się na stronie: https://korona.gov.sk/ehranica/ (policja może sprawdzić, czy dana osoba zarejestrowała się);
 • należy odosobnić się w domu i dotyczy to również domowników;
 • po przyjeździe z tzw. czerwonych krajów nie jest konieczne zgłaszanie się do Regionalnego Urzędu Zdrowia Publicznego, a tylko do lekarza prowadzącego;
 • po powrocie, najwcześniej 5 dnia, należy się udać na badanie albo należy zostać w domu przez 10 dni – jeśli nie ma się objawów, to kwarantanna się zakończy.

Można również wjechać na Słowację z negatywnym wynikiem testu na Covid-19, ale nie może być on straszy niż 72 godziny.

Poza tym można również w ściśle określonych warunkach wjechać do Słowacji z negatywnym testem antygenowym na Covid-19, ale nie starszym, niż 72 godziny.

Z tej zasady można skorzystać tylko wtedy, gdy przebywało się na IBA w krajach UE oraz w Islandii, Norwegii, Liechtensteinie, Wielkiej Brytanii oraz w Szwajcarii.

Do tego taki test można wykonać tylko w Czechach albo w Austrii, gdyż w Słowacji nie są jeszcze akceptowane testy antygenowe z innych krajów.

Jeśli dane osoby wracają spoza UE albo z kraju, który nie został wymieniony wyżej, to podlega się obowiązkowej kwarantannie i wtedy trzeba podjąć następujące kroki:

 • najpóźniej w dniu wjazdu na Słowację należy zarejestrować się na stronie: https://korona.gov.sk/ehranica/ (policja może sprawdzić, czy dana osoba zarejestrowała się);
 • należy odosobnić się w domu i dotyczy to również domowników;
 • po przyjeździe z tzw. czerwonych krajów nie jest konieczne zgłaszanie się do regionalnego urzędu zdrowia publicznego, a tylko do lekarza prowadzącego;
 • do testu można przystąpić nie wcześniej niż 5 dnia od przyjazdu.

Od 21 grudnia 2020 roku obowiązkowa kwarantanna obowiązuje wszystkie osoby przyjeżdżające z Wielkiej Brytanii.

Jest kilka wyjątków, na podstawie których nie trzeba poddawać się kwarantannie ani też nie trzeba mieć wykonanego test PCR. Do tych wyjątków zalicza się:

 • osoby, które mają pobyt stały bądź czasowy na terytorium Republiki Słowackiej, a które są obywatelami niektórych krajów UE i pokonały Covid-19 w ostatnich trzech miesiącach;
 • osoby, które były w tzw. zielonym kraju;
 • kierowcy ładunków, a także przewoźnicy autobusów, piloci, kolejarze i marynarze;
 • ratownicy medyczni;
 • personel pogrzebowy do transportu zwłok;
 • osoby, które udają się na egzamin określony w dekrecie;
 • osoby towarzyszące bez potwierdzenia pobytu w ciągu 12 godzin oraz z potwierdzeniem powyżej 12 godzin;
 • przewóz osoby na terytorium innego państwa, ale bez zatrzymywania się (tylko tankowanie);
 • osoby, które posiadają ważną decyzję o opiece naprzemiennej w czasie podróży z osobą małoletnią;
 • inne określone zawody i cele podróży, które zostały określone w dekrecie.

Towarzyszenie w drodze na lotnisko

Osoby, które przewożą swoich bliskich z/na międzynarodowe lotnisko w Czechach, Polsce, na Węgrzech i w Austrii, będą musiały zarejestrować się najpóźniej w dniu wyjazdu ze Słowacji na stronie: https://naletisko.mzv.sk/ i do tego muszą mieć wydrukowane potwierdzenie tej rejestracji, a także bilety osoby przewożonej albo jej kopię elektroniczną.

Osoby te mają obowiązek odbywać podróż wyłącznie przez kraje UE i bez zatrzymywania się – tutaj wyjątkiem jest tankowanie oraz wejście na pokład lub zejście z tego pokładu osoby przewożonej.

Dojeżdżanie do pracy na Słowację

Osoby, które regularnie przekraczają granicę Słowacji, są zobowiązane do tego, aby udowodnić ujemny wynik testu antygenowego albo testu PCR na Covid-19 po przybyciu do Republiki Słowackiej.

Test ten nie może być starszy niż 14 dni.

Kontrole graniczne są wykonywane losowo.

Taki obowiązek dotyczy osób, które regularnie przekraczają granice.

Dotyczy on obywateli Słowacji, którzy mieszkają na terenach przygranicznych państw sąsiednich, czyli do 30 km.

Chodzi tu o przekraczanie granic w celu:

 • wykonywania pracy,
 • nauki,
 • pilnej opieki nad bliską osobą.

Z kolei osoby, które mają stałe albo czasowe miejsce zamieszkania na terytorium Słowacji, mogą przyjechać do pracy z sąsiedniego kraju bez przeprowadzania testów, ale mają obowiązek potwierdzić zatrudnienie.

Natomiast osoby, które mają stałe lub czasowe miejsce zamieszkania na obszarach sąsiednich państw w promieniu 30 km od otwartego przejścia granicznego, mogą wjechać na Słowację bez przeprowadzania badań, ale z obowiązkiem potwierdzenia zatrudnienia, ale też z wynikiem negatywnym testu antygenowego.

Obywatele Słowacji, którzy mieszkają na takim obszarze, ale nie pracują, będą mogły podróżować na Słowację bez potwierdzenia zatrudnienia.

⇒ Czytaj także: NIE JEDNA, NIE DWIE, A TRZY MASECZKI DLA „OCHRONY” PRZED WIRUSEM?!

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy ⇒ kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.