NIEBEZPIECZNE PORZĄDKI – ŚRODKI CZYSTOŚCI SZKODZĄ PŁUCOM TAK JAK PAPIEROSY

Środki czystość stosowane do sprzątania przez wiele osób na całym świecie są tak samo szkodliwe dla płuc, jak wypalenie 20 papierosów dziennie – do takich wniosków doszli ostatnio naukowcy z Norwegii. Czy sprzątanie przy użyciu tradycyjnej chemii rzeczywiście tak bardzo szkodzi naszemu zdrowiu?

W American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine opublikowano raport z trwających dwie dekady badań norweskich naukowców z Uniwersytetu w Bergen.

W ciągu 20 lat śledzono losy 6000 osób, które stosowały środki z rozpylaczami do czyszczenia różnych powierzchni.

Badania dowodzą, że to kobiety, które często mają kontakt z takimi środkami, w szczególności cierpią z powodu znacznych szkód zdrowotnych, wynikających z ich używania.

W badaniach nie wymieniono żadnych konkretnych produktów ani chemikaliów.

Środki czystości szkodliwe jak papierosy

Badani mieli wykonaną spirometrię, podczas której zmierzono im objętość i pojemności płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego.

Dane z tego testu oddechowego porównano z odpowiedziami z kwestionariusza wypełnionego przez uczestników badania, dotyczącego częstości wykonywania porządków.

Naukowcy odkryli, że pojemność płuc była znacznie mniejsza u kobiet, które regularnie sprzątały w domu lub wykonywały pracę związaną z usługami sprzątającymi.

U kobiet, które pracowały jako sprzątaczki lub regularnie używały środków czyszczących w domu, zaobserwowano obniżenie prawidłowych funkcji płuc, porównywalne z efektem wypalania 20 papierosów dziennie przez 10 do 20 lat.

W grupie tej powszechniejsze były też objawy astmy.

Naukowcy, którzy przeprowadzili badanie, zalecili unikanie takich produktów i zastąpienie ich naturalnymi środkami czyszczącymi lub zwykłymi ściereczkami z mikrofibry i wodą.

Dlaczego środki czystości uszkadzają płuca?

Cóż, odpowiedź na to pytanie jest prosta – chemikalia obecne w składzie popularnych środków czystości drażnią wrażliwe błony śluzowe, które wyściełają płuca.

Wszystkie roztwory chemiczne, które zawierają prawdziwy koktajl sztucznych składników czyszczących, są toksyczne dla naszego organizmu, dlatego też należy ich unikać lub używać bardzo rzadko.

Naukowcy, którzy przeprowadzili badania, podkreślają, że stosowanie takich chemikaliów bardzo zagraża naszemu zdrowiu, a wraz z upływem czasu może dojść do trwałych uszkodzeń dróg oddechowych.

Pamiętajmy, że zawsze istnieje naturalna alternatywa dla wszystkiego, co syntetyczne i chemiczne, więc po co się truć chemią, gdy można tego uniknąć…?

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.