STANY ZJEDNOCZONE TO MIĘDZYNARODOWA KORPORACJA: POTWIERDZENIE W USTAWIE Z 1871 ROKU – Odkrywamy Zakryte
STANY ZJEDNOCZONE TO MIĘDZYNARODOWA KORPORACJA: POTWIERDZENIE W USTAWIE Z 1871 ROKU

Stany Zjednoczone to korporacja złożona z własności niektórych międzynarodowych bankierów oraz rodów arystokracji Europy i Wielkiej Brytanii. Tak jest od czasu ustawy z 1871 r., która ustanowiła Dystrykt Kolumbii, a o której konsekwencjach się milczy.

Rys historyczny

Przyjęcie ustawy o rezydencji z 1790 r. stworzyło nowy okręg federalny, który stałby się stolicą Stanów Zjednoczonych.

Utworzone z ziemi darowanej przez stany Maryland i Wirginię  terytorium stołeczne obejmowało już dwie duże osady: port Georgetown, Maryland i miasto Alexandria w Wirginii.

Nowa stolica nazwana na cześć prezydenta George’a Washingtona została założona na wschód od Georgetown w 1791 roku.

Wkrótce po rozpoczęciu działalności w nowej stolicy Kongres uchwalił ustawę organiczną z 1801 r., która organizowała terytorium federalne.

Terytorium w okręgu federalnym na wschód od rzeki Potomak utworzyło nowe hrabstwo Waszyngtonu, które było regulowane przez sąd składający się z od siedmiu do jedenastu sędziów pokoju wyznaczonych przez prezydenta, a od 1801 r. podlegało prawu Maryland.

Teren na zachód od rzeki stał się hrabstwem Aleksandrii, które podlegało prawu Wirginii.

Ponadto Kongres pozwolił miastom Waszyngton, Aleksandrii i Georgetown na utrzymanie własnych samorządów lokalnych.

W 1846 roku hrabstwo Aleksandria zostało przywrócone przez Kongres do stanu Wirginia.

Wybuch wojny secesyjnej w 1861 r. doprowadził do znacznego wzrostu populacji w stolicy z powodu ekspansji rządu federalnego i dużego napływu wyemancypowanych niewolników.

Do 1870 r. populacja dystryktu wzrosła o 75 proc., do prawie 132 000 mieszkańców.

Wzrost był jeszcze bardziej dramatyczny w hrabstwie Waszyngtonu, gdzie liczba ludności wzrosła ponad dwukrotnie, gdy ludzie uciekli z zatłoczonego miasta.

Poszczególne samorządy w okręgu były niewystarczające, aby poradzić sobie ze wzrostem liczby ludności.

Warunki życia były kiepskie w całej stolicy, która wciąż miała polne drogi i brakowało podstawowych warunków sanitarnych.

Sytuacja była tak zła, że ​​niektórzy prawodawcy w Kongresie zasugerowali nawet przeniesienie stolicy dalej na zachód, ale prezydent Grant odmówił rozważenia tej propozycji.

Ustawa z 1871 roku

Zamiast tego Kongres uchwalił ustawę z 1871 r., która unieważniła poszczególne statuty miast Waszyngtonu i Georgetown, i połączyła je z hrabstwem Washington, aby stworzyć jednolity rząd terytorialny dla całego Dystryktu Kolumbii.

Nowy rząd składał się z mianowanego gubernatora i 11-osobowej rady, lokalnie wybranego 22-osobowego zgromadzenia oraz rady prac publicznych odpowiedzialnych za modernizację miasta.

Pieczęć dystryktu kolumbijskiego zawiera datę 1871 r., uznającą rok utworzenia rządu dystryktu.

Ustawa nie ustanowiła nowego miasta ani samorządu w okręgu.

W odniesieniu do miasta Waszyngton stwierdził, że „ta część wymienionej dzielnicy zawarta w obecnych granicach miasta Waszyngtonu będzie nadal znana jako miasto Waszyngton”.

W dzisiejszych czasach nazwa „Waszyngton” jest powszechnie używana w odniesieniu do całej dzielnicy, ale prawo Dystrktu Kolumbii nadal stosuje definicję miasta Waszyngton podaną w Ustawie Organicznej.

Korporacyjne rządy

Kiedy 21 lutego 1871 r. Kongres uchwalił ustawę o ustanowieniu rządu Dystryktu Kolumbii, znaną również jako Ustawa z 1871 r., niewiele osób zauważyło, że zmienił on nazwę oryginalnej Konstytucji, zmieniając JEDNO SŁOWO – i to było bardzo znaczące.

Bez konstytucyjnej władzy Kongres stworzył osobną formę rządów dla Dystryktu Kolumbii, działki o powierzchni 2,59 ha.

Ustawa, uchwalona, ​​gdy kraj został osłabiony i wyczerpany finansowo po wojnie secesyjnej, była strategicznym posunięciem zagranicznych interesów (międzynarodowych bankierów), którzy chcieli zdobyć kontrolę nad centrum Ameryki.

Kongres zawarł umowę z międzynarodowymi bankierami (głównie z rodziną Rothschildów z Londynu), aby zaciągnąć kredyt na rzecz wspomnianych bankierów.

Ponieważ bankierzy nie mieli zamiaru pożyczać pieniędzy bezradnym narodom, wymyślili sposób, by wejść na teren Stanów Zjednoczonych.

Ustawa z 1871 r. utworzyła korporację o nazwie STANY ZJEDNOCZONE.

Korporacja, prowadzona przez obce interesy, wrzuciła pierwotną konstytucję do śmietnika.

Organiczna konstytucja została zniszczona – w efekcie zdewastowana i sabotażowana – kiedy dokonano zmian w tytule Konstytucji i przyimek „dla” został zmieniony na „o”.

Ta pozornie „niewielka” zmiana miała duży wpływ na każde kolejne pokolenie Amerykanów.

Kongres, uchwalając ustawę z 1871 r., stworzył zupełnie nowy dokument, konstytucję rządu Dystryktu Kolumbii.

Ta nowo zmieniona konstytucja nie miała przynieść korzyści Republice Amerykańskiej.

Jest korzystna tylko dla korporacji i działa całkowicie poza pierwotną (organiczną) Konstytucją.

Zamiast mieć absolutne i niezbywalne prawa gwarantowane na mocy organicznej konstytucji, ludność w USA otrzymała „względne” prawa lub przywileje.

Lud, który był suwerenny na podstawie dekretów o niepodległości i konstytucji organicznej, został pionkami w rękach państwowych interesów.

⇒ Czytaj także: JAK AMERYKA ODTRĄCIŁA ŻYDÓW W POTRZEBIE?

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.