STAROSTA KROŚNIEŃSKI ODMÓWIŁ WYDANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ MASZTU 5G

Starosta krośnieński oraz włodarze gminy Korczyna (woj. podkarpackie) są doskonałym przykładem tego, że władza na szczeblu powiatowym czy też gminnym może dużo, jeśli tylko chce. To właśnie tam na wniosek protestujących mieszkańców udało się zablokować wydanie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play.

17-metrowy maszt 5G w centrum

W marcu 2019 roku mieszkańcy Korczyny w województwie podkarpackim dowiedzieli się o planowanej budowie 17-metrowego masztu telefonii komórkowej w technologii 5G.

Plany Spółki P4 (sieć Play) nie przypadły im do gustu ze względu na obawy dotyczące wpływu tejże technologii na zdrowie i życie ludzi oraz samą lokalizację inwestycji.

Otóż budowę masztu zaplanowano w centrum Korczyny na dachu budynku hali produkcyjnej dawnej spółdzielni Towarzystwa Tkaczy, która należy teraz do prywatnego właściciela.

Mieszkańcy uważają, że lokalizacja jest sprzeczna z prawem, tym bardziej że obok znajduje się szkoła, przedszkole i bloki mieszkalne.

Ze względu na swoją wysokość i gabaryty ingeruje w krajobraz i urbanistykę okolicy.

Poprosili więc o pomoc i wsparcie protestu radę gminy i wójta oraz wystosowali apel do starostwa powiatowego w Krośnie o rozpatrzenie wniosku w sprawie zatrzymania inwestycji ze względów społecznych.

Starosta wstrzymuje inwestycję

Protest mieszkańców poparli radni gminni oraz wójt, który wystosował nawet pismo przewodnie do starosty w Krośnie o odmowę wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku w centrum Korczyny.

Zgodnie z obowiązującym prawem starosta krośnieński rozpatrzył wniosek inwestora oraz rozpatrzył odwołania mieszkańców.

Dopiero w lipcu 2020 roku, po ponad roku analizy i weryfikacji licznych dokumentów oraz konsultacjach, starosta krośnieński odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia dla Spółki P4 pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 5G w Korczynie.

Swoją decyzję uzasadnił tym, że inwestycja jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Korczynie.

Mieszkańcy Korczyny wystosowali również pismo do marszałka województwa podkarpackiego, który odmówił udzielenia pomocy, twierdząc, że nie ma kompetencji do rozpatrzenia tego protestu.

Protestujący zwrócili się również o pomoc do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Krośnie, który negatywnie opiniuje zamiar umieszczenia anten telefonii komórkowej na domu położonym w bezpośrednim sąsiedztwie zabytków ważnych dla Korczyny.

Inwestorowi przysługuje odwołanie od decyzji starosty do wojewody podkarpackiego.

Nie pozwól się zniszczyć! Sklep z odpromiennikami: www.odpromienniki.com

⇒ Czytaj także: KOŁOBRZESCY RADNI ZNALEŹLI SPOSÓB NA PRZYBLOKOWANIE BUDOWY MASZTU 5G

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy.

1) Przelew na konto bankowe Dla: Odkrywamy Zakryte. Numer konta: 70 1050 1807 1000 0091 4563 2593

2) Pay Pal  Kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

Realizujemy również współpracę reklamową [email protected] i ogłoszenia⇒ KLIK

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.