SZCZEPIENIE PRZECIW GRYPIE – BARDZO WAŻNA ANALIZA! CZ. 1 – Odkrywamy Zakryte
SZCZEPIENIE PRZECIW GRYPIE – BARDZO WAŻNA ANALIZA! CZ. 1

Szczepienie przeciw grypie jest bardzo mocno promowane w ostatnim czasie „wielkiej pandemii” koronawirusa. Prosimy o zapoznanie się z interesującą i bardzo ważną analizą grypy i szczepionki przeciw grypie przeprowadzoną przez dr Jamesa L. Chestnuta. Napisana latem 2019 r. przed wybuchem „epidemii” Covid-19, stawia pytanie, dlaczego urzędnicy służby zdrowia wielokrotnie forsowali szczepionkę przeciw grypie jako JEDYNĄ terapię?

Słowo od dr. Chestnuta

Dr James L. Chestnut od ponad 30 lat bada zdrowie człowieka i profilaktykę.

W Stanach Zjednoczonych uznawany jes za jednego z głównych światowych autorytetów w dziedzinie opartej na dowodach interwencji w styl życia w celu poprawy zdrowia i zapobiegania chorobom.

Poniższa analiza została napisana przez dr Jamesa L. Chestnuta w lipcu 2019 roku.


Dla mnie szczepionka przeciw grypie jest najpoważniejszym lakmusowym sprawdzianem ważności i etyki polityki szczepień.

Możemy ŁATWO określić, czy zalecenia dotyczące szczepień przeciw grypie są oparte na aktualnych dogmatach naukowych lub stworzonych przez przemysł.

Możemy również ocenić zdolność polityków, pielęgniarek, lekarzy i ogółu społeczeństwa do oceny ważności i etyki takiej polityki.

Możemy spojrzeć na zapał, z jakim tak wielu polityków, pielęgniarek, lekarzy i obywateli wspiera kampanie szczepień przeciw grypie i ocenić, czy ten zapał jest oparty na badaniach naukowych lub dogmatycznej wierze w odgórną politykę i przestrzeganiu jej – oraz kto tworzy tę politykę oraz czy ci decydenci mają konflikt interesów.

Mamy rzeczywiste dane, które pozwalają ustalić, czy ci pracownicy służby zdrowia, którzy tak gorąco opowiadają się za szczepieniami przeciw grypie podawanych praktycznie każdemu obywatelowi, są krytycznie myślącymi klinicystami opierającymi się na dowodach lub dogmatycznymi, niekwestionowanymi zwolennikami polityki medycznej.

Nie możemy argumentować, że obecne kampanie szczepień przeciw grypie są bardzo wspierane, bronione i wdrażane w praktyce klinicznej.

Daje nam to olbrzymią możliwość oceny ogólnej praktyki opieki zdrowotnej.

Możemy zadać najważniejsze pytanie. – Czy zalecenia, które otrzymujemy od lekarzy, opierają się na aktualnych danych czy na ślepej wierze w politykę?

Skąd pochodzą informacje, które lekarze wykorzystują do formułowania swoich przekonań – kto kształci naszych lekarzy?

Czy oferuje się nam opiekę opartą na dowodach, bezpieczną i skuteczną, czy też opiekę opartą na dogmatach, marketingu, zysku i ryzykowną opiekę?

Jeśli stwierdzimy, że nie ma wystarczających i wprowadzających w błąd danych na temat skuteczności szczepionki przeciw grypie, a polityka szczepień przeciw grypie jest oszukańcza, musimy po prostu przyznać, że inne strategie zdrowotne mogą cierpieć z powodu tych samych problemów. Chodzi o to, czy możemy dopuścić taką możliwość.

Grypa to papier lakmusowy, to kanarek w kopalni.

Dowody dotyczące polityki szczepień przeciw grypie są łatwe do zbadania, ponieważ szczepionka przeciw grypie jest podawana tylko raz w roku, zmienia się co roku, a mamy chętnych do zbadania tego i opublikowania tych badań w recenzowanych czasopismach medycznych bez obawy o karierę i zniszczoną reputację.

Dlatego zdecydowałem się przyjrzeć bliżej szczepionce przeciw grypie.

Osoby kwestionujące ważność danych potwierdzających szczepienia przeciw grypie nie są teoretykami spiskowymi ani znachorami.

Wśród nich są naukowcy z tytułem doktora i medycyny z Narodowego Instytutu Zdrowia, z Cochrane Collaboration, z Departamentu Zdrowia Globalnego oraz z Gold Standard Universities and Research Centres.

Jest wystarczająco dużo danych i podstaw naukowych, aby naukowo ocenić skuteczność, a nawet naukową logikę polityki szczepień przeciw grypie.

Po pierwsze, grypa jest znacznie bardziej kwestią wrodzonej odporności niż humoralną lub immunologiczną.

Wirusy przeziębienia i grypy zawsze się zmieniają, więc przeciwciała nie są strategią obronną, której nasz układ odpornościowy używa do walki z grypą.

Najlepszą obroną przed przeziębieniem i grypą jest komórkowy lub wrodzony układ odpornościowy, który jest przygotowany i gotowy do ataku oraz zabicia takich wirusów.

Odporność wrodzona nie jest celem szczepionek, szczepionki celują w odporność humoralną lub przeciwciała.

Grypa ma charakter sezonowy – dlaczego?

Z powodu wahań poziomu witaminy D w wyniku wahań ekspozycji na słońce.

Kiedy jesteśmy mniej wystawieni na słońce, wytwarzamy mniej witaminy D, która jest integralną częścią funkcji naszego wrodzonego układu odpornościowego, i zwiększa się częstość występowania grypy.

W tropikach sezon grypowy występuje w miesiącach letnich, ponieważ pora deszczowa lub pochmurna zmniejsza ekspozycję na słońce i poziom witaminy D.

Sezon grypowy trwa zimą na obszarach oddalonych od równika ze względu na mniejszą ekspozycję na światło słoneczne.

Szczepionki nigdy nie poprawią odporności wrodzonej i dlatego nigdy nie wykazano, że chronią przed grypą lub zapobiegają śmierci z powodu grypy.

Krytyka naukowa literatury dotyczącej szczepionek przeciw grypie ujawnia, że ​​zgłaszają oni względne korzyści zamiast bezwzględnych, że istnieje ogromna stronniczość z powodu słabości, ponieważ najprawdopodobniej najbardziej chorzy ludzie zostaną zaszczepieni i najprawdopodobniej umrą.

Jednak dowody są przytłaczające, że tak nie jest.

W rzeczywistości dane na temat zapobiegania śmierci są tak fałszywe, że są zmuszeni twierdzić, że szczepionka przeciw grypie zmniejsza śmiertelność z wszystkich przyczyn o 50%, ponieważ po prostu nie mogą udowodnić, że szczepionka przeciw grypie zapobiega śmierci z powodu grypy.

W rzeczywistości bez skrępowania twierdzą, że szczepionka przeciw grypie zapobiega zgonom z powodu chorób serca, raka, udaru, wypadków samochodowych i uderzeń piorunów – w miesiącach zimowych.

Kiedy zwolennicy szczepień przeciw grypie są zmuszeni przyznać, że nie ma dowodów na zapobieganie grypie, twierdzą, że szczepionka przeciw grypie jest nadal ważna, ponieważ ratuje życie.

Ogromnie zawyżają szacunki dotyczące rocznych współczynników zgonów spowodowanych grypą.

Twierdzą, że jest ponad 30000 zgonów spowodowanych grypą, podczas gdy w rzeczywistości dane pokazują, że jest mniej niż 1000 potwierdzonych zgonów z powodu grypy, i to praktycznie wszystkie u pacjentów, którzy byli bardzo chorzy na inną chorobę, zanim zachorują na grypę.

Czy szczepionki przeciw grypie są skuteczne?

Przegląd literatury ujawnia, że ​​cały program szczepień przeciw grypie został rozpoczęty bez potwierdzających go danych i stale się rozszerzał, obejmując zalecenia panelu 15 osób, wielu z finansowymi konfliktami interesów, aby zaszczepić każdego obywatela USA powyżej 6 miesiąca życia – to około 300 000 000 dawek szczepionki w oparciu o brak ważnych danych klinicznych dotyczących korzyści w zapobieganiu grypie lub zmniejszeniu śmiertelności z powodu grypy.

Jeśli brzmi to niewiarygodnie, to dlatego, że tak jest. To nie jest opinia, to jest recenzowany, opublikowany fakt.

Prawdziwym pytaniem jest pytanie, w jaki sposób przekonali inteligentne pielęgniarki i lekarzy, aby uwierzyli, że istnieją dowody na szczepienie przeciw grypie i żarliwie wdrażali politykę szczepień przeciw grypie?

Czy lekarze i pielęgniarki mają naukowe wykształcenie i umiejętności metodologiczne, czas, odwagę, a nawet skłonność kulturową, by kwestionować politykę i wytyczne, czy też są nauczani, zachęcani, a nawet zmuszani pod groźbą sankcji, do ślepego przestrzegania polityki medycznej?

Czy lekarze są w stanie działać w najlepszym interesie pacjentów, czy też są w stanie robić to, co im się każe i ślepo przestrzegać zasad wprowadzonych przez te same osoby, które czerpią korzyści finansowe z tych zasad?

Czy to wszystko jest w ogóle możliwe w dzisiejszym społeczeństwie, czy też musi to być absurdalna teoria spiskowa? Cóż, wykonałem pracę, aby się tego dowiedzieć.

Dane są jednoznaczne. Mamy program szczepień przeciw grypie oparty na celowym błędnym przedstawianiu danych, który generuje miliardy zysków dla ludzi, którzy produkują szczepionki i który nie zapewnia żadnych udowodnionych korzyści osobom, które je otrzymują.

Poniżej znajdują się dane i fakty z recenzowanej literatury […]:

  • Szczepienie przeciw grypie nie wpływa na liczbę przyjęć do szpitala ani na częstość powikłań grypy.
  • Mniej niż 1% zaszczepionych osób może spodziewać się uniknięcia objawów grypy (nie jest to więcej niż liczba osób, które nie zostaną zaszczepione).
  • Nie ma dowodów na to, że szczepienie przeciw grypie ogranicza przenoszenie grypy.
  • Nie ma dowodów na to, że szczepienie przeciw grypie zapobiega zapaleniu płuc lub śmierci w wyniku zapalenia płuc.
  • Badania wykazały, że szczepienie pracowników służby zdrowia opiekujących się osobami starszymi nie miało wpływu na występowanie grypy, zapalenia płuc ani zgonów z powodu zapalenia płuc.
  • Zaskakująca jest duża rozbieżność między polityką, a tym, co mówią nam dane.
  • Istnieje powszechna manipulacja wnioskami i fałszywy rozgłos badań.
  • Właściwe randomizowane badania kontrolowane placebo MOGĄ i MUSZĄ być przeprowadzone.

Kilka faktów

FAKT 1. Od 1980 roku wyszczepialność wzrosła z 15% do 80% bez spadku zapadalności lub śmiertelności, bez spadku liczby hospitalizacji. W rzeczywistości wskaźniki śmiertelności i hospitalizacji wzrosły wraz ze wzrostem wyszczepialności od 1980 roku.

FAKT 2. Szacunki dotyczące zgonów spowodowanych grypą są mocno przesadzone. Wrzucają grypę z zapaleniem płuc do jednego worka, ale to zapalenie płuc powoduje śmierć, a NIE grypa

FAKT 3. Szczepionki przeciw grypie NIE zapobiegają zapaleniu płuc – ani grypie.

FAKT 4. Szacunki korzyści ze szczepionek są mocno przesadzone – twierdzą o 50% redukcji śmiertelności ze wszystkich przyczyn – to absurd nie do uwierzenia. Te same osoby zaszczepione (te zdrowsze, które zostaną zaszczepione) umierają rzadziej latem, kiedy nie ma grypy! To słabość stronniczości powoduje zwiększoną liczbę zgonów niezaszczepionych, a nie szczepionka powoduje zmniejszenie liczby zgonów u zaszczepionych. Na podstawie danych jest to bezsporne.

FAKT 5. Czysta stronniczość oraz zgłaszanie względnych i bezwzględnych różnic wyjaśnia deklarowane korzyści, a nie faktyczną skuteczność.

FAKT 6. Twierdzenia o zmniejszeniu zachorowalności na grypę są fałszywe i oparte na różnicy względnej i bezwzględnej. 3% w porównaniu z 2% i nazywają to 50% redukcją, ponieważ 1% bezwzględna różnica stanowi 50% 2% śmiertelności w grupie szczepionej. NIE ŻARTUJĘ.

FAKT 7. Żadne dane z badań nie potwierdzają zmniejszenia śmiertelności spowodowanej szczepieniem przeciw grypie – BRAK DANYCH.

FAKT 8. Wszystko zaczęło się w latach 1957-58 od sezonu pandemicznego grypy. Wykorzystali to, aby zalecić coroczne szczepienia każdemu powyżej 65 roku życia, mimo że przyznali w recenzjach, że NIE mają ŻADNYCH DANYCH, a nie strzępy dowodów o skuteczności szczepionki przeciw grypie, na podstawie których wydali zalecenie.

FAKT 9. W 1964 r. Komitet Doradczy ds. Praktyk Szczepień ponownie potwierdził to zalecenie, nawet gdy zauważył, że nie ma danych dotyczących skuteczności! Potwierdzili bez żadnych aprobujących dowodów, wcześniejszą politykę, która nie miała żadnych potwierdzających dowodów.

FAKT 10. Ze względu na to zalecenie osoby starsze i grupy wysokiego ryzyka – te same osoby, na których opiera się kampania szczepień przeciw grypie, zostały wykluczone z badań kontrolowanych placebo, ponieważ uznano, że odmawianie komukolwiek szczepionki jest sprzeczne z polityką. Tak więc nie przeprowadzono żadnych badań w celu ustalenia, czy istnieją jakiekolwiek dowody na poparcie tej polityki z powodu polityki opartej na żadnych dowodach. ACIP popiera szeroko rozpowszechniony pogląd, że włączenie osób starszych i pacjentów wysokiego ryzyka do badań naukowych byłoby nieetyczne.

FAKT 11. Komitet ds. Reformy Rządu z 2000 r. w Izbie Reprezentantów USA stwierdził, że przewodniczący FDA i Komitet Doradczy ds. Szczepień CDC posiadał udziały w firmach farmaceutycznych, które produkują szczepionki. Osoby w obu komitetach posiadają patenty na szczepionki, które są rozpatrywane lub na które mają wpływ decyzje komitetów.

FAKT 12. W 2010 roku ACIP ustanowił pierwsze zalecenie dotyczące powszechnych szczepień przeciw grypie dla każdego obywatela USA w wieku powyżej 6 miesięcy. Polityka ta była wspierana i wdrażana z dogmatyczną energią przez pielęgniarki i lekarzy. NIE MA WAŻNYCH DANYCH o skuteczności lub korzyściach wspierających tę politykę.

Ponownie powtarzam, polityka szczepień przeciw grypie jest papierkiem lakmusowym.

JEŚLI powyższe jest prawdą, jeśli naukowcy, którzy to publikują, nie są szarlatanami, jeśli nie są znachorami, jeśli konflikty interesów decydentów są prawdziwe, jeśli doszło do ślepej realizacji polityki, to musimy przynajmniej zaakceptować możliwość, że inne polityki dotyczące szczepionek mogą mieć podobne problemy.

Żadnych teorii spiskowych, żadnych dogmatów, żadnych emocjonalnych debat.

Spójrzmy tylko na dane. Nie musisz być immunologiem, lekarzem ani naukowcem, wystarczy spojrzeć na dostępne dane. Co mówią rzeczywiste dane?

Brak dowodów, żadnych kontrolowanych badań, żadnych udowodnionych korzyści, niezwykle wyolbrzymione ryzyko i korzyści, posiadacze patentów na szczepionki przeciw grypie lub właściciele akcji firmy producenta szczepionek w panelu tworzącym wytyczne dotyczące szczepień przeciw grypie, stale rosnąca liczba osób zalecanych do szczepień przeciw grypie od 1980 r. liczba osób, które otrzymały szczepionkę przeciw grypie od 1980 r. (od 15% do 65%), a pośród tego wszystkiego wzrost wskaźnika zakażeń grypą i śmiertelności wiąże się z grypą.

Jak to się stało? Cóż, jeśli twierdzisz, że twój produkt zmniejsza liczbę zgonów o 50% i sprawisz, że ludzie w to uwierzą, sprawisz, że decydenci polityczni będą chcieli go nałożyć w formie przymusu, a lekarze chętni będą go podawać – z zapałem!

Co najważniejsze, kiedy już osiągniesz korzyści, które są uważane za ewangelię, możesz zapobiec badaniom porównującym szczepienia z brakiem szczepień, ponieważ powstrzymanie się od interwencji, której „udowodniono”, że zmniejsza śmiertelność o 50%, staje się niemoralne.

Powinienem powiedzieć, że wstrzymanie interwencji, co do której fałszywie przyjęto, że zmniejsza śmierć o 50%, jest postrzegane jako niemoralne.

Jeśli to prawda, co nam to mówi o innych szczepionkach?

Czy mamy podobne przekonania i przypuszczenia na temat innych szczepionek w oparciu o podobne manipulowanie danymi?

Jeśli to prawda, czy jest możliwe, że inne kampanie szczepionkowe mogą mieć podobne problemy?

Odpowiedź brzmi, bez żadnych uzasadnionych wątpliwości, TAK, przynajmniej jest taka możliwość.

To wszystko, za czym się opowiadam, przyznanie, że jest to możliwość wynikająca z faktu, że mamy inne możliwe do udowodnienia przykłady nieetycznego i nieuczciwego zgłaszania dowodów dotyczących skuteczności szczepionek.

⇒ Czytaj także: Część 2

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy ⇒ kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.