TRYBUNAŁ W HADZE NAKAZUJE RZĄDOWI HOLANDII NATYCHMIASTOWE COFNIĘCIE OBOSTRZEŃ

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze wydał orzeczenie, które ogranicza władzę rządu. Decyzje przedstawicieli władz obywatelskich związane z obostrzeniami koronawirusowymi, uznano za „nielegalne” i będące „daleko idącym naruszeniem”.

Trybunał w Hadze wydał przełomowe oświadczenie w zakresie nakładania szeroko zakrojonych godzin policyjnych związanych z koronawirusem, które powinny mieć znaczący oddźwięk prawny dla podobnych scenariuszy w innych krajach.

„Godzina policyjna musi zostać natychmiast zniesiona” – stwierdził sąd w oświadczeniu, podkreślając, że rząd holenderski nadużywa swoich uprawnień, naruszając w szczególności swobodę przemieszczania się i zgromadzeń.

Nakazano holenderskiemu rządowi natychmiastowe cofnięcie godziny policyjnej, której wprowadzenie było w ostatnich tygodniach główną przyczyną zaciekłych protestów wściekłej ludności.

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze uznał, że wprowadzona bez ustawy przez władzę cywilną godzina policyjna jest narzucana obywatelom w formie nieuzasadnionej i nie ma podstaw prawnych.

Prawo zezwala rządowi na obchodzenie normalnych kanałów legislacyjnych w celu wprowadzenia godziny policyjnej w „bardzo pilnych i wyjątkowych okolicznościach”, ale za takie nie uważa się działania związane z Covid-19.

Godzina policyjna jest daleko idącym naruszeniem prawa do swobodnego przemieszczania się i prywatności oraz (pośrednio) ogranicza między innymi prawo do zgromadzeń i demonstracji – stwierdził sąd w Hadze.

Jedną z kluczowych kwestii jest to, że rząd miał dużo czasu na omówienie i rozważenie takiej godziny policyjnej w ramach normalnego procesu legislacyjnego, a zatem zgodnie z orzeczeniem, „użycie tego prawa do wprowadzenia godziny policyjnej jest nieuzasadnione”.

Niderlandzka godzina policyjna należała do najbardziej restrykcyjnych w Europie i na świecie.

Była to także pierwsza taka godzina policyjna nałożona na obywateli Holandii od czasu II wojny światowej, co po części przyczyniło się do tak wrogiego odbioru wśród społeczeństwa.

Podczas gdy na początku „pandemii”, podczas pierwszej fali blokad, wiele krajów wprowadziło taką godzinę policyjną, od 23 stycznia 2021 r. obywatelom Holandii nakazano pozostanie w domu w godzinach od 21:00 do 4:30, co skutkowałoby wysokimi karami w przypadku złamania tego nakazu.

Miał on obowiązywać do 2 marca, lecz decyzją sądu w Hadze musi zostać natychmiastowo zniesiony.

⇒ Czytaj także: MASOWE PROTESTY PRZECIW BLOKADOM W CAŁEJ HOLANDII

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy ⇒ kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.