WAŁBRZYCH WPROWADZI OBOWIĄZEK SZCZEPIEŃ NA COVID?!

W czwartek, 29 kwietnia 2021 roku, radni Wałbrzycha przyjęli uchwałę, zgodnie z którą w mieście tym wprowadzono obowiązkowe szczepienia przeciwko Covid-19. Szczepione mają być osoby pełnoletnie, a także osoby, które tam pracują. Obowiązkowe szczepienia miałyby ruszyć w momencie, gdy ogólnopolska rejestracja będzie już dostępna dla wszystkich roczników.

Przyjęcie uchwały o obowiązku szczepień

Radni Rady Miejskiej w Wałbrzychu przyjęli uchwałę, która dotyczy wprowadzenia obowiązku szczepień na Covid-19, a dotyczy to mieszkańców Wałbrzycha, a także osób, które pracują na terenie tego miasta.

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 22 osoby były za, 3 przeciw, a 2 osoby w ogóle nie oddały głosu.

Autorem tej uchwały jest prezydent Wałbrzycha – Roman Szełemiej, który jest również lekarzem kardiologiem.

Przed sesją rady Roman Szełemiej, podczas udzielania wywiadu dla jednej z gazet, zwrócił uwagę na to, że w Polsce dobrowolnie chce się zaszczepić mniej niż 50% obywateli.

Według niego trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to nie jest właściwy czas na ustawowe zobowiązanie obywateli do szczepień.

Podkreślił również, że wystąpi z inicjatywą do Ministra, aby Covid-19 został wpisany na listę chorób zakaźnych, które są objęte obowiązkiem szczepień.

Poza tym podczas dyskusji nad projektem uchwały prezydent zwrócił również uwagę, że dwa lata temu zdecydowali, aby były obowiązkowe szczepienia dla dzieci, które chodzą do publicznych przedszkoli.

Do tego przypomniał o krajach Europy Zachodniej, w których pracodawcy coraz częściej wymagają od swoich pracowników, aby byli zaszczepieni.

Kiedy będzie wprowadzony obowiązek szczepień w Wałbrzychu?

Obowiązek szczepień na Covid-19 w Wałbrzychu miałby zostać wprowadzony w momencie, gdy będzie już dostępna dla wszystkich pełnoletnich obywateli ogólnopolska rejestracja.

Jednak nie wiadomo jeszcze, czy to nowe lokalne prawo nie zostanie unieważnione przez wojewodę dolnośląskiego.

Na przykład do takiej sytuacji doszło, gdy radni z Wałbrzycha zakazali używania plastiku na terenie miasta.

W Wałbrzychu są uruchomione dwa duże punkty szczepień – w Starej Kopalni, a także przy ulicy Armii Krajowej, ale też władze miasta zastanawiają się nad uruchomieniem punktów mobilnych.

Czy lokalny obowiązek szczepień ma podstawę prawną?

Jak się okazuje, ta decyzja jest niezgodna z przepisami prawa, gdyż wprowadzanie obowiązkowych szczepień nie jest zadaniem lokalnych samorządów.

Według prawników uchwała ta nie utrzyma się, ponieważ uchyli ją wojewoda.

Obecnie polski rząd nie zastanawia się nad wprowadzeniem obowiązkowych szczepień, a o tym poinformował na jednej z konferencji Michał Dworczyk, który jest pełnomocnikiem rządu do spraw programu szczepień, a także wicepremier Jarosław Gowin.

Rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu – Edward Szewczak powiedział, że uchwałę tę przyjęto na podstawie przepisów porządkowych.

Zwrócił również uwagę, że chodzi tutaj o kwestie, które są istotne dla mieszkańców, gdyż jest śmiertelne zagrożenie wirusem i według ich prawników można tutaj opierać się na przepisach porządkowych.

Jednak odmienne zdanie mają inni prawnicy, którzy zwracają uwagę, że przepisy porządkowe to zła podstawa prawna.

To oznacza, że samorząd nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, aby w Wałbrzychu został wprowadzony obowiązek szczepień na Covid-19.

Jeśli są przepisy na poziomie ustawowym, które mówią o dobrowolności szczepień, to niemożliwe jest wprowadzenie ich obowiązku tylko na podstawie aktu prawa miejscowego.

Ustawodawca tylko na zasadzie wyjątku dał Ministrowi Zdrowia prawo do wydania rozporządzenia wykonawczego, na podstawie którego będzie można określić listę chorób zakaźnych, które zostaną objęte obowiązkiem szczepień, a także osób, które będą musiały poddać się im obowiązkowo.

Jednak Covid-19 nie został objęty takim obowiązkiem, a to oznacza, że organ administracji samorządowej nie może nakazać mieszkańcom i osobom pracującym w Wałbrzychu zaszczepienia się na koronawirusa.

Jeśli chodzi o przepisy porządkowe, to muszą zostać spełnione trzy przesłanki, aby wprowadzić taki nakaz.

Trzeba je spełnić łącznie, a jest to przesłanka obiektywna, subiektywna oraz terytorialna.

Przesłanka obiektywna związana jest z luką w prawie, a takiej w sprawie szczepień nie ma.

Z kolei przesłanka subiektywna pojawia się wtedy, gdy mamy do czynienia z zagrożeniem zdrowia oraz życia.

Natomiast trzecia przesłanka zakłada, że takie zagrożenie powinno być lokalne.

Jednak zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów stan epidemii nie jest tylko w jednym mieście czy województwie, ale w całej Polsce.

Czy radni przewidują kary za brak szczepienia?

Rzecznik Wałbrzycha zwrócił również uwagę, że w uchwale nie znalazły się zapisy, które dotyczyłyby kar oraz konsekwencji za niezaszczepienie się mieszkańców.

Zwraca uwagę, że jest to obowiązek, ale nie przewiduje rygorów.

W związku z tym niektórzy prawnicy zwracają uwagę, że jest obowiązek szczepienia, ale nie ma kar i konsekwencji za nie przyjęcie szczepionki, więc podkreśla, że wątpliwa jest celowość takiej uchwały.

Do tego wyegzekwowanie szczepień byłoby trudne.

Poza tym gmina nie może ustanowić żadnej sankcji, gdy mieszkańcy nie będą chcieli się szczepić nawet wtedy, gdy jest taki obowiązek.

Obowiązek szczepień w Wałbrzychu to dyskryminacja

Niektórzy zwracają uwagę na kwestię dyskryminacji mieszkańców w zależności od tego czy się oni zaszczepią, a czy może nie.

Można założyć, że niektórzy mieszkańcy szczepią się, ponieważ boją się, a nałożenie obowiązku szczepień nie rozwiązuje problemu.

Zwraca się uwagę, że nie może dojść do dyskryminacji osób niezaszczepionych poprzez wykluczenie ich z dostępu do usług publicznych.

Czytaj także: EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA: „OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA DZIECI NIE NARUSZAJĄ PRAW CZŁOWIEKA”

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy ⇒ kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.