Współistnienie wibracyjno-poziomowe. Jesteście Jednością ze Wszystkim, co Istnieje. Nie jesteście Sami. Na początku nie było żadnych ograniczeń, ale kiedy jednak narastały skutki niektórych pomysłów i poczynań, powstawały pomiędzy nimi rozbieżności, a także rodziła się indywidualność i dążenie do wyrażenia w swoisty sposób. Powstały podziały, a z czasem i konflikty oraz polaryzacja na wszelkich poziomach.

Materiał budulcowy, z którego tworzono, a do tego energie stawały się coraz cięższe i w związku z tym powstawały wymiary, które były „cięższe” od światów Światła, a w tym wymiar trzeci (ze swoją repliką w formie subtelnej, czyli wymiarem czwartym) oraz w jego obrębie, czyli drugi i pierwszy.

Tak oto jesteście z unikalnym kodem SZI matrycy SZIRU, który możecie uznać za tzw. boski pierwiastek w świecie trzeciego wymiaru i dotyczy to wszystkich istot zarówno na tej planecie, jak i na innych planetach – w gęstej i ciężkiej materii.

Nie zmienia to faktu, że wielowymiarowość jest Wam pisana i to nie tylko Wam – ludziom, lecz także istotom ze świata zwierzęcego i roślinnego.

Wszystkie istoty są wielowymiarowe, ponieważ wszystkie posiadają potencjał wielowymiarowości z uwagi na projekt zasiewu w wyjątkowo trudnych warunkach.

Siewczy projekt założył taki paradygmat rozwoju we wszelkich światach i wszechświatach.

Jednak właśnie teraz kończy się cykl rozwoju w dualności, aby wspinać się w górę spirali rozwoju ku swemu Źródłu i zrzucając po drodze wszelkie ograniczenia materialności – zarówno te fizyczne, jak i te duchowe.

Przeważająca część Was, Istot Ludzkich, odmawia i wręcz odrzuca przyjęcie do wiadomości faktu, że istnieją inne światy oprócz tego, który się dostrzega i którego doświadcza się przy pomocy fizycznych zmysłów.

Jednak transformacja postępuje w sposób nieunikniony i dlatego prędzej czy później każde żyjące Stworzenie dostąpi podniesienia swoich wibracji i otworzy się na wyższe wymiary rzeczywistości.

Być może trudno Wam w to uwierzyć, a jednak… Ci z Was, którzy mają już pewną wiedzę na temat wymiarów bądź świadomie przeszli we śnie lub w medytacji przez doświadczenia przebywania w innych światach, mogą potwierdzić, że ciała fizyczne wszelkich istot są tylko przejściowym kostiumem.

Są one również naczyniem, awatarem, przebraniem, mieszkaniem dla każdego z Was jako nieśmiertelnej, wiecznie żyjącej i niezależnej Świadomości, która może przebywać dosłownie Wszędzie, a do tego nie jest ograniczana czasem, przestrzenią, wymiarami i lokalizacjami ani żadnymi przekonaniami.

Zresztą niezależnie od tego, czy pamiętacie, ale też co pamiętacie lub postrzegacie, jesteście nie tylko tym Sobą, który zamieszkuje tę piękną Planetę.

Inne Wasze aspekty, czyli cząstki Was jako Wiecznej Świadomości mogą przebywać w innych częściach Ziemi, tego Wszechświata w innych wszechświatach oraz w innych, wymiarach tej przestrzeni…

Jesteście wiecznymi, świetlistymi Istotami, które istnieją dla eksplorowania Omniversum, poznawania go, stwarzania światów oraz istot je zamieszkujących, a potem wcielaliście się i wcielacie w ich formy, aby doświadczać i działać w światach jakże często stworzonych przez Was samych, czyli jest to kreacja.

Jesteście wielowymiarowi i egzystujecie w wielowymiarowej danej Wam przestrzeni.

Wokół Ziemi znajduje się w tej chwili wiele różnych obiektów i część z nich jest trzeciowymiarowa.

Te właśnie obiekty widzicie czasem na niebie, ale też wiele znajduje się w wyższych wymiarach i dlatego nie mogą być widoczne.

Ziemia jest szczególnym miejscem, ponieważ dokonuje się właśnie przejście do piątego wymiaru wraz z jej mieszkańcami.

Samo wzniesienie każdej planety jest faktem doniosłym w skali całego Wszechświata.

Jednak w przypadku Ziemi i po raz pierwszy w historii tego Wszechświata – Wasze przejście do wyższego wymiaru jako istot ludzkich, odbędzie się przy zachowaniu Waszych ciał!

Dlatego macie wokół siebie tylu widzów i zdeklarowanych pomocników, którzy nawet od stuleci przygotowują Ziemię energetycznie i fizycznie na ten ważny moment.

Grupy istot pozaziemskich wspomagają Was, używając swojej wiedzy na temat uzdrawiania, aby pomóc Wam uzdrowić Wasze subtelne ciała i podnieść Wasze wibracje na wyższy poziom.

Podczas medytacji i we śnie możecie doświadczyć odwiedzin różnych przybyszy, którzy pomogą Wam w przygotowaniu się do przemian, jakie Was czekają.

W naszym Wszechświecie istnieje różnorodność życia, jak i również duża liczba form, w jakie to życie inkarnuje.

Cywilizacje i kultury rozsiane są po planetach, a czasem rozwijają się w ich wnętrzach.

Istoty pozaziemskie mają różne kształty i wielkości, gdyż mogą to być gigantyczne owady, delfiny, inteligentne ameby, istoty gadzie lub inne, humanoidalne istoty, przy czym istoty humanoidalne stanowią zaledwie 40 procent istot, które zamieszkują wszechświaty materialne, czyli inne planety, gwiazdy oraz galaktyki.

We wszystkich 9 materialnych wymiarach istnieje doświadczenie narodzin i śmierci, kiedy istota inkarnuje w formę życia, aby ostatecznie ją opuścić.

W wyższych wymiarach egzystencja, która trwa nawet setki tysięcy lat, nie jest niczym niezwykłym tak samo, jak i pamięć wszelkich wcieleń danej istoty.

Symbiont – istoty z wyższych światów może zdecydować, kiedy opuści dotychczasową materię, aby wybrać sobie następne, w których będzie mógł kontynuować swój rozwój oraz zdobywać wiedzę i doświadczenia.

Ci z Was, którzy świadomie podróżują po innych światach i wymiarach, mówią o doskonałej harmonii, wiedzy duchowej oraz wysokim poziomie Istot zamieszkujących je, a także o pięknie otoczenia, w którym one przebywają.

Światy te wyglądają dla Was jak niebiańskie.

Tak naprawdę i Wy możecie pochodzić z tamtych światów, gdyż macie możliwość, aby po ukończeniu inkarnacji ziemskiej, inkarnować na innych planetach pomiędzy wcieleniami na Ziemi.

Tak samo niektórzy ET wcielają się tutaj na jedno lub kilka wcieleń i zdarza się to wielokrotnie w ciągu Waszej historii.

Poza tym istnieje grupa istot, która bezustannie ze wcielenia na wcielenie, pracuje nad udoskonaleniem ludzkiej rasy i ci raczej nie opuszczają miejsca swojej misji.

Istoty pozaziemskie wcielają się od 1. do 9. wymiaru i przybywają z planet innych niż Ziemia.

Niektórzy ludzie, a szczególnie ci, którzy ostatnio inkarnowali, mogą mieć dziwne wspomnienia z innych przestrzeni wielowymiaru świata i do tego wiedzą bardzo dobrze, że stamtąd przyszli.

Mają zdolność telepatycznego łączenia się z istotami z innych przestrzeni i planet lub odwiedzania tych istot we śnie.

Nawet pozyskanie świadomości przebywania tych istot wokół Was jest teraz możliwe.

Na Ziemi pojawiły się energie, które sprzyjają przebudzeniu i transformacji, a także aktywacji Waszych ciał energetycznych.

Ludzkość dokonała ogromnego postępu w ciągu ostatnich 20 lat.

Obecnie już bez pośredników jesteście w stanie pozyskać pewne doświadczenia z okresu prenatalnego oraz z innych inkarnacji, ale też podróżować pomiędzy wymiarami i rozmawiać z innymi bytami.

Jesteśmy wiecznymi, świetlistymi Istotami, które wyszły z łona Waszych Rodziców, aby udać się w podróż dla eksplorowania Omniversum, a także poznawania go, eksperymentowania, stwarzania światów czy też istot je zamieszkujących.

Potem wcielaliśmy się i wcielamy w ich formy, aby doświadczać i działać w światach jakże często stworzonych przez nas samych…

Jeśli pozwolicie, aby Wasza wiara w to, co robicie, osłabła, to Wasza rzeczywistość przejawi się stosownie do tego i odkryjecie, że jesteście mniej zdolni do postrzegania wyższych wymiarów oraz metafizycznej pracy, którą możecie przeprowadzać.

Jeśli jednak podejdziecie do swojej pracy z entuzjazmem, a Wasze umysły otworzą się na to, co rzeczywiście robicie, to sprawi to, że poruszycie góry.

Kiedy wznosicie się, to wtedy uczynicie lżejszymi Wasze wibracje, aby współbrzmiały z wibracjami piątego wymiaru i pośród tego stopniowego dostrajania się do tych wibracji, odkryjecie, że dorastacie do swojego zrównania się ze źródłem.

Przydzielono Wam na Ziemi eksperyment wolnej woli i pozwolono Wam krzywdzić siebie, innych i świat wokół Was w imię doświadczania absolutnie tego wszystkiego, co zasiejecie.

Ludzkość jest teraz wzywana do tego, aby dążyć do ducha i do Waszej własnej woli na sposoby, które będą lepsze niż te wcześniejsze wspanialsze sposoby niż przedtem, a efektem tego będzie całkowite zaprzestanie gwałtu i postrzeganej potrzeby krzywdzenia innych.

Wstąpicie w potencjał, jakiego nigdy przedtem sobie nie wyobrażaliście i pomożecie budować świat, który odzwierciedla harmonię i radość, którą każdy z Was czuje w swoim wnętrzu.

W tym momencie możecie pomóc w sprowadzeniu tej przyszłości, poprzez poszukiwanie jej w sobie z pytaniem o to, co możecie zrobić, aby wejść do naszej wspanialszej woli w tej i w każdej chwili.

Powinniście wiedzieć, że LUDZKOŚĆ jest nie do pokonania, ale dopóki nie zostanie zniszczona jej Synapsa MATRYCA ŻYCIA… KOD ŻYCIA.

Wiadomo, że jest to energetyczny zapis, gdyż on istnieje w przestrzeni ponad astralnej, jest też niezniszczalny, ale matryca astralna dla III wymiaru ma swoją lokalizację również w astralu.

Ma także konkretny zapis wibracyjny oraz sygnaturę.

Cel jej zniszczenia był właśnie wysłany w astral, ale ona jest również żywym ogniem, energią, bioplazmą samoświadomościową tak, jak każdy z Was poza ciałem.

Nie ma takiej opcji, aby mogła zostać zniszczona, ponieważ doszłoby do zniszczenia życia na ziemi.

Gdyby nie fakt, że wibracja jest już bardzo wysoka oraz stabilna poza zasięgiem ich możliwości ograniczonych do wibracji III wymiaru, to mieliby szansę coś zmienić, a to, że znają cząstkę sygnatury energetycznej, nie otwiera żadnych drzwi.

Są na ziemi ludzie i istoty, których nie można zabić, ale nie dlatego że są nieśmiertelni, ale z powodu bardzo silnego pola ochronnego i aury o bardzo wysokiej wibracji energetycznej, która jest dużo wyższa od przeciętnego człowieka.

Wejście w takie pole przez agresora ZAWSZE spowoduje śmierć Agresora, ponieważ pole ochronne odbija czynnik agresora i następuje całkowite unicestwienie.

Na planie ziemskim są również istoty i ludzie, którzy działają jako dezinformatorzy w strukturach naukowych, religijnych oraz rozwoju duchowego, a także zwyczajnie jako nauczyciele i przywódcy.

Rozsiewają niepełną i nieprawdziwą informację, poprzez skupianie wokół siebie ufających im ludzi, którzy sami są zbyt leniwi, aby myśleć i analizować ją samodzielnie.

Niestety tak wygląda czas i akcja walki systemu z globalnym przebudzeniem LUDZKOŚCI.

Musicie sobie zdać sprawę z faktu, że ich umysły są przeprogramowane, mają zmienioną bazę danych i są mentalnie sterowani przez swoich opiekunów z użyciem najnowszych technologii.

Ci ludzie są w tych strukturach, aż do śmierci, gdyż nie ma mowy o opuszczeniu ich za życia.

Podnosząca się wibracja ziemi, wyższy rezonans i wyższe pole magnetyczne, mają wpływ na wszystkie pola informacyjne, ale też tworzą w ich dotychczasowych zmienionych programach dysonanse, a także zaburzenia w przepływie informacji. To oznacza, że wszystkie zmiany genetyczne/informacyjne w wyższym polu magnetycznym dekodują się i wracają do swojej pierwotności sprzed zmienionego wpisu, gdy pole magnetyczne podwyższa się.

Gdy pole magnetyczne ziemi uzyskuje 50% swojej pierwotnej mocy, to wszystkie wpisane na jego tle zmienione wibracje i częstotliwość, tracą moc swojego działania i zaczynają się kasować, czyli można powiedzieć, że tracą zasilanie.

Podwyższone pole magnetyczne ziemi wynosi ją, a także i Was w wyższe rejony przestrzeni na jej magnetycznej osi, poprzez przesuwanie jej w wyższe pola wibracyjne, czyli w biopole oraz inny dźwięk i większą jasność biofotonów.

Proces włącznie pierwotnych koordynatów z przesunięciem osi magnetycznej ziemi do pierwotnego ustawienia (co dzieje się i jest potwierdzane naukowo) przywra możliwość powrotu ustawienia PIERWOTNEGO KODU ŻYCIA, CZYLI PRZEJŚCIA BIOENERGII PRZEZ PIERWOTNĄ MATRYCĘ ŻYCIA.

Natomiast obecny wymiar to zmanipulowana rzeczywistość z niepełną wiedzą, a także obniżoną częstotliwością światła i wibracji materii.

Była ona cały czas sztucznie utrzymywana w technicznie zaprojektowanych parametrach energetycznych, które blokowały możliwość zmian, czyli ewolucję.

Elita władzy, która utrzymywała te zmienione koordynaty ziemi przez dziesiątki tysięcy lat, dokładnie zna czas możliwości tych zmian oraz LUDZI, którzy urodzą się lub już są, żeby umożliwić ich dokonanie, czyli czas i sposób powrotu do pierwotności ustawienia.

Oni przygotowali się perfekcyjnie we wszystkich sektorach życia, żeby je zablokować i nie dopuścić do zaistnienia.

Kiedy jednak przestrzeń i sfera zmieni poziom wibracji, to oni będę widzieć doskonale, że już nie będą mogli nic zrobić.

W tym planie wykorzystywana jest empatia i brak wiedzy LUDZI oraz nieprzepracowane emocje ezoterycznego środowiska i ludzi, którzy konkurują ze sobą o swoje priorytety wiedzy.

To są podstawowe elementy wykorzystywane przeciwko środowisku i rozwojowi symbiotycznemu i duchowemu.

Niestety ezoterycy nie szukają wspólnych mocnych stron, a jedynie starają się znaleźć słabe strony drugiej osoby, żeby na jej pomniejszeniu wywyższyć siebie.

Niestety cała ta grupa (może nie całkiem cała, ale większość ludzi) jeszcze nie zrozumiała, czym jest naprawdę rozwój, a także jakie znaczenie mają poszczególne elementy wiedzy jako całość wspólnej mocy.

Autor: SEMJASE

⇒ Czytaj także inne artykuły autora:

https://www.odkrywamyzakryte.com/pozaziemski-czynnik/

https://www.odkrywamyzakryte.com/nie-jestescie-sami-czesc-i/

https://www.odkrywamyzakryte.com/nie-jestescie-sami-czesc-ii/

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy.

1) Przelew na konto bankowe Dla: Odkrywamy Zakryte. Numer konta: 70 1050 1807 1000 0091 4563 2593

2) Pay Pal  Kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

Realizujemy również współpracę reklamową [email protected] i ogłoszenia ⇒KLIK

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.