Współistnienie wibracyjno-poziomowe. Jesteście Jednością ze Wszystkim, co Istnieje. Nie jesteście Sami. Na początku nie było żadnych ograniczeń, jednakże, kiedy narastały skutki niektórych pomysłów i poczynań, powstawały pomiędzy nimi rozbieżności, rodziła się indywidualność i dążenie do wyrażenia w swoisty sposób. Powstały podziały, z czasem – konflikty i polaryzacja na wszelkich poziomach.

Materiał budulcowy, z którego tworzono oraz energie stawały się coraz cięższe, w związku z czym powstawały wymiary „cięższe” od światów Światła: w tym – wymiar trzeci (ze swoją repliką formie subtelnej, czyli wymiarem czwartym), a w jego obrębie – drugi i pierwszy.

Tak oto jesteście z unikalnym kodem SZI matrycy SZIRU, którego możecie uznać za tzw. boski pierwiastek w świecie trzeciego wymiaru i dotyczy to wszystkich istot tak na tej planecie, jak i na innych planetach, w gęstej i ciężkiej materii.

Nie zmienia to faktu, że wielowymiarowość jest Wam pisana i to nie tylko Wam – ludziom, lecz także istotom ze świata zwierzęcego i roślinnego.

Wszystkie istoty są wielowymiarowe, ponieważ wszystkie posiadają potencjał wielowymiarowości z uwagi na projekt zasiewu,w wyjątkowo trudnych warunkach.

Siewczy projekt założył taki paradygmat rozwoju we wszelkich światach i wszechświatach, i właśnie teraz kończy się cykl rozwoju w dualności, aby wspinać się w górę spirali rozwoju, ku swemu Źródłu, zrzucając po drodze wszelkie ograniczenia materialności – te fizyczne i te duchowe.

Przeważająca część Was, Istot Ludzkich, odmawia i wręcz odrzuca przyjęcie do wiadomości faktu, że istnieją inne światy oprócz tego, który dostrzega się i którego doświadcza się przy pomocy fizycznych zmysłów.

Transformacja postępuje jednak w sposób nieunikniony i dlatego prędzej czy później każde żyjące Stworzenie dostąpi podniesienia swoich wibracji i otworzy się na wyższe wymiary rzeczywistości.

Być może trudno Wam w to uwierzyć, a jednak… Ci z Was, którzy mają już pewną wiedzę na temat wymiarów bądź świadomie przeszli we śnie lub w medytacji przez doświadczenia przebywania w innych światach, mogą potwierdzić, że ciała fizyczne wszelkich istot są tylko przejściowym kostiumem, naczyniem, awatarem, przebraniem, mieszkaniem dla każdego z Was jako nieśmiertelnej, wiecznie żyjącej i niezależnej Świadomości, która może przebywać dosłownie Wszędzie i nie jest ograniczana czasem, przestrzenią, wymiarami i lokalizacjami ani żadnymi przekonaniami.

Zresztą niezależnie od tego, czy i co pamiętacie bądź postrzegacie, jesteście nie tylko tym Sobą, który zamieszkuje tę piękną Planetę.

Inne Wasze aspekty – cząstki Was jako Wiecznej Świadomości mogą przebywać w innych częściach Ziemi, tego Wszechświata, w innych wszechświatach oraz w innych, wymiarach tej przestrzeni…

Jesteście wiecznymi, świetlistymi Istotami, istniejącymi dla eksplorowania Omniversum, poznawania go, stwarzania światów, istot je zamieszkujących, a potem wcielaliście się i wcielacie w ich formy, by doświadczać i działać w światach jakże często stworzonych przez Was samych – czyli kreacja.

Jesteście wielowymiarowi i egzystujecie w wielowymiarowej danej Wam przestrzeni.

Wokół Ziemi znajduje się w tej chwili wiele różnych obiektów i część ich jest trzecio-wymiarowa.

Te właśnie obiekty widzicie czasem na niebie. Wiele znajduje się w wyższych wymiarach i dlatego nie mogą być widoczne.

Ziemia jest szczególnym miejscem, ponieważ dokonuje się właśnie przejście do piątego wymiaru wraz z jej mieszkańcami.

Samo wzniesienie każdej planety jest faktem doniosłym w skali całego Wszechświata, lecz w przypadku Ziemi, po raz pierwszy w historii tego Wszechświata, Wasze przejście do wyższego wymiaru jako istot ludzkich odbędzie się przy zachowaniu Waszych ciał!

Dlatego macie wokół siebie tylu widzów i zdeklarowanych pomocników, którzy nawet od stuleci przygotowują Ziemię energetycznie i fizycznie na ten ważny moment.

Grupy istot pozaziemskich wspomagają Was, używając swojej wiedzy na temat uzdrawiania, by pomóc Wam uzdrowić Wasze ciała subtelne i podnieść Wasze wibracje na wyższy poziom.

Podczas medytacji i we śnie możecie doświadczyć odwiedzin różnych przybyszy, którzy pomogą Wam w przygotowaniu się do przemian, jakie Was czekają.

W naszym Wszechświecie istnieje różnorodność życia, jak również duża liczba form, w jakie to życie inkarnuje.

Cywilizacje i kultury rozsiane są po planetach, a czasem rozwijają się w ich wnętrzach.

Istoty pozaziemskie mają różne kształty i wielkości: mogą to być gigantyczne owady, delfiny, inteligentne ameby, istoty gadzie lub inne, humanoidalne istoty, przy czym istoty humanoidalne stanowią zaledwie 40 procent istot zamieszkujących wszechświaty materialne, czyli inne planety, gwiazdy, galaktyki.

We wszystkich 9 materialnych wymiarach istnieje doświadczenie narodzin i śmierci, kiedy istota inkarnuje w formę życia, aby ostatecznie ją opuścić.

W wyższych wymiarach egzystencja trwająca nawet setki tysięcy lat nie jest niczym niezwykłym, jak i pamięć wszelkich wcieleń danej istoty.

Symbiont – istoty z wyższych światów może zdecydować, kiedy opuści dotychczasową materię, by wybrać sobie następne, w których będzie mógł kontynuować swój rozwój oraz zdobywać wiedzę i doświadczenia.

Ci z Was, którzy świadomie podróżują po innych światach i wymiarach, mówią o doskonałej harmonii, wiedzy duchowej i wysokim poziomie Istot je zamieszkujących oraz o pięknie otoczenia, w którym one przebywają.

Światy te wyglądają dla Was jak niebiańskie.

Tak naprawdę i Wy możecie pochodzić z tamtych światów, macie możliwość, by po ukończeniu inkarnacji ziemskiej inkarnować na innych planetach, pomiędzy wcieleniami na Ziemi.

Tak samo niektórzy ET wcielają się tutaj na jedno lub kilka wcieleń i wydarza się to wielokrotnie w ciągu Waszej historii.

Poza tym istnieje grupa istot, która bezustannie, ze wcielenia na wcielenie pracuje nad udoskonaleniem ludzkiej rasy i ci raczej nie opuszczają miejsca swojej misji.

Istoty pozaziemskie wcielają się od 1. do 9. wymiaru i przybywają z planet innych niż Ziemia.

Niektórzy ludzie, szczególnie ci, którzy ostatnio inkarnowali, mogą mieć dziwne wspomnienia z innych przestrzeni wielowymiaru świata i wiedzą bardzo dobrze, że stamtąd przyszli.

Mają zdolność telepatycznego łączenia się z istotami z innych przestrzeni i planet lub odwiedzania tych istot we śnie.

Nawet pozyskanie świadomości przebywania wokół Was tych istot, jest teraz dla Was możliwe.

Na Ziemi pojawiły się energie sprzyjające przebudzeniu i transformacji oraz aktywacji Waszych ciał energetycznych.

Ludzkość dokonała ogromnego postępu w ciągu ostatnich 20 lat.

Obecnie już bez pośredników jesteście w stanie pozyskać pewne doświadczenia z okresu prenatalnego oraz z innych inkarnacji, podróżować pomiędzy wymiarami, rozmawiać z innymi bytami.

Jesteśmy wiecznymi, świetlistymi Istotami, które wyszły z łona Waszych Rodziców, by udać się w podróż dla eksplorowania Omniversum, poznawania go, eksperymentowania, stwarzania światów, istot je zamieszkujących, a potem wcielaliśmy się i wcielamy w ich formy, by doświadczać i działać w światach jakże często stworzonych przez nas samych…

Jeśli pozwolicie, aby Wasza wiara w to, co robicie, osłabła, Wasza rzeczywistość przejawi się stosownie do tego i odkryjecie, że jesteście mniej zdolni do postrzegania wyższych wymiarów i metafizycznej pracy, którą możecie przeprowadzać.

Jednakże, jeśli podejdziecie do swojej pracy z entuzjazmem i kiedy Wasze umysły otworzą się na to, co rzeczywiście robicie, sprawi to, że poruszycie góry.

Kiedy wznosicie się, uczynicie wtedy lżejszymi Wasze wibracje, aby współbrzmiały z wibracjami piątego wymiaru i pośród tego stopniowego dostrajania się do tych wibracji, odkryjecie, że dorastacie do swojego zrównania się ze źródłem.

Przydzielono Wam na Ziemi eksperyment wolnej woli i pozwolono Wam krzywdzić siebie, innych i świat wokół Was w imię doświadczania absolutnie wszystkiego, co zasiejecie.

Ludzkość jest teraz wzywana, aby dążyć do ducha i do Waszej własnej woli na wspanialsze sposoby niż przedtem, a efektem tego będzie całkowite zaprzestanie gwałtu i postrzeganej potrzeby krzywdzenia innych.

Wstąpicie w potencjał, jakiego nigdy przedtem sobie nie wyobrażaliście i pomożecie budować świat, który odzwierciedla harmonię i radość, którą każdy z Was czuje w swoim wnętrzu.

Możecie pomóc w sprowadzeniu tej przyszłości w tym momencie, poprzez poszukiwanie jej w sobie, z pytaniem, co możecie zrobić, aby wejść do naszej wspanialszej woli w tej i w każdej chwili.

Powinniście wiedzieć, że LUDZKOŚĆ jest nie do pokonania, dopóki nie zostanie zniszczona jej Synaps MATRYCA ŻYCIA… KOD ŻYCIA.

Wiadomo, że jest to energetyczny zapis, on istnieje w przestrzeni ponad astralnej, jest niezniszczalny, ale matryca astralna dla III wymiaru ma swoją lokalizację również w astralu. Ma konkretny zapis wibracyjny, sygnaturę.

To cel jej zniszczenia był wysłany w astral, ona jest żywym ogniem, energią, bioplazmą samoświadomościową jak każdy z Was poza ciałem.

Nie ma takiej opcji, żeby mogła być zniszczona, bo byłoby zniszczenie życia na ziemi.

Gdyby nie fakt, że wibracja jest już bardzo wysoka, stabilna poza zasięgiem ich możliwości ograniczonych do wibracji III wymiaru, to mieliby szanse coś zmienić, a to, że znają cząstkę sygnatury energetycznej, nie otwiera żadnych drzwi.

Są na ziemi ludzie i istoty, których nie można zabić nie dlatego że są nieśmiertelni, a dlatego że mają bardzo silne pola ochronne, aurę o bardzo wysokiej wibracji energetycznej, dużo wyższej od przeciętnego człowieka.

Wejście w takie pole przez agresora ZAWSZE spowoduje śmierć Agresora, bo pole ochronne odbija czynnik agresora. Następuje całkowite unicestwienie.

Również na planie ziemskim są istoty i ludzie działający jako dezinformatorzy w strukturach naukowych, religijnych i rozwoju duchowego, zwyczajnie jako nauczyciele i przywódcy.

Rozsiewają niepełną i nieprawdziwą informację, skupiając wokół siebie ufających im ludzi, którzy sami są zbyt leniwi, by myśleć i analizować ją samodzielnie.

Niestety tak wygląda czas i akcja walki systemu z globalnym przebudzeniem LUDZKOŚCI.

Musicie sobie zdać sprawę z faktu, że ich umysły są przeprogramowane, mają zmienioną bazę danych i są sterowani mentalnie przez swoich opiekunów z użyciem najnowszych technologii.

Ci ludzie są w tych strukturach aż do śmierci, nie ma mowy o opuszczeniu ich za życia.

Podnosząca się wibracja ziemi, wyższy rezonans, wyższe pole magnetyczne, mają wpływ na wszystkie pola informacyjne, tworzą w ich dotychczasowych zmienionych programach dysonanse, zaburzenia w przepływie informacji, zatem wszystkie zmiany genetyczne/ informacyjne w wyższym polu magnetycznym dekodują się i wracają do swojej pierwotności sprzed zmienionego wpisu, gdy pole magnetyczne podwyższa się.

Gdy pole magnetyczne ziemi uzyskuje 50% swojej pierwotnej mocy, wszystkie wpisane na jego tle zmienione wibracje i częstotliwość, tracą moc swojego działania, zaczynają się kasować, słowem tracą zasilanie.

Podwyższone pole magnetyczne ziemi wynosi ją i Was w wyższe rejony przestrzeni, na jej magnetycznej osi przesuwając ją w wyższe pola wibracyjne, czyli w biopole, inny dźwięk i większa jasność biofotonów.

Proces włącznie pierwotnych koordynatów z przesunięciem osi magnetycznej ziemi do pierwotnego ustawienia (co dzieje się i jest potwierdzane naukowo) przywraca się możliwość powrotu ustawienia PIERWOTNEGO KODU ŻYCIA, CZYLI PRZEJŚCIA BIOENERGII PRZEZ PIERWOTNĄ MATRYCĘ ŻYCIA.

Natomiast obecny wymiar to zmanipulowana rzeczywistość z niepełną wiedzą, obniżoną częstotliwością światła i wibracji materii.

Była cały czas sztucznie utrzymywana w zaprojektowanych technicznie parametrach energetycznych, które blokowały możliwość zmian, czyli ewolucję.

Elita władzy, która utrzymywała te zmienione koordynaty ziemi przez dziesiątki tysięcy lat, zna dokładnie czas możliwości tych zmian oraz LUDZI, którzy urodzą się lub już są, żeby umożliwić ich dokonanie, czyli czas i sposób powrotu do pierwotności ustawienia.

Oni przygotowali się perfekcyjnie we wszystkich sektorach życia, żeby je zablokować i nie dopuścić do zaistnienia.

Ale kiedy przestrzeń i sfera zmieni poziom wibracji, wiedzą doskonale, że nie będą mogli nic zrobić.

Wykorzystywana w tym planie jest empatia i brak wiedzy LUDZI oraz nieprzepracowane emocje ezoterycznego środowiska, ludzi konkurujących ze sobą o swoje priorytety wiedzy.

To są podstawowe elementy wykorzystywane przeciwko środowisku rozwoju symbiotycznego i duchowego.

Niestety ezoterycy nie szukają wspólnych mocnych stron, a jedynie starają się znaleźć słabe strony drugiej osoby, żeby na pomniejszeniu jej wywyższyć siebie.

Niestety cała ta grupa (może nie całkiem cała, ale większość ludzi) jeszcze nie zrozumiała, czym jest naprawdę rozwój , jakie znaczenie mają poszczególne elementy wiedzy jako całość wspólnej mocy.

Autor: SEMJASE

⇒ Czytaj także inne artykuły autora:

https://www.odkrywamyzakryte.com/pozaziemski-czynnik/

https://www.odkrywamyzakryte.com/nie-jestescie-sami-czesc-i/

https://www.odkrywamyzakryte.com/nie-jestescie-sami-czesc-ii/

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.