Zanim przekażę Wam i ujawnię kontakty Ziemian z innymi cywilizacjami – kilka ważnych informacji. Kumulacja przypadła na 1993 roku ze względu na anihilację materialną ludzi tej epoki, która już się wyczerpuje. Rozpada się pod naporem przełomu energetycznego budulec ludzkich archetypów, struktur dna i ciał. Rozwinięte cywilizacje do Układu Słonecznego utworzyły pole, które pozostanie nienaruszone. Nigdy nie odnoszono się tak jak w owym czasie, tak wzniośle do Ziemi o Ziemi i jej mieszkańców. Obecnie Ziemia posiada uniwersalną konstrukcję.

Naturalna baza Ziemi jest niezniszczalna. Powoli część ziemskiej populacji wymknęła się spod wpływów manipulacyjnych.

Cywilizacyjnie gwiezdny rozwój pełnego wzniesienia ludzkość osiągnie w roku ziemskim 2162 (1536 kalendarza imperialnego).

Obecnie trwa obserwacja i potajemnie osłabia się prymitywne rządy, by ułatwić ich przeszłą asymilację.

Kolejna rzecz – moc rządu i urzędów, prezydentów i rządów będzie ograniczona.

Doprowadzi to do tego, że moc decyzyjna prezydentów i rządców będzie ograniczona, by być efektywna, a w tych paru dziedzinach, będzie to miało bezpośredni wpływ. na to, by przygotować Ziemię do poziomu innej wibracji oraz częstotliwości.

Typy istot przebywających w obrębie wymiaru

A. EVADAMIC or EVA’S (omijający zapory, utrudnienia) – te istoty posiadają symbiont – duszę wewnętrzną indywidualną – rasy ludzkie.

B. DRACONIAN or DRACO‘S (jaszczury – gadoidy ) – te istoty nie posiadają symbiontu – duszy wewnętrznej indywidualnej, ale zbiorową jazń symbiont – duszę jaszczurowej lub gadziej linii genetycznej – umysł zbiorowy bez indywidualizmu – cecha społeczności pasożytów.

Obie grupy dominują w tym sektorze galaktyki.

Istnieje konflikt na skalę kosmiczną pomiędzy tymi dwoma grupami istot określanymi jako anioły i upadłe anioły.

Upadłymi aniołami są osobnicy z gadziej linii genetycznej. Grupa ta dąży do opanowania przestrzeni życiowej w każdym czasie i miejscu. Owi osobnicy zamieszkują sfery: ziemska, podziemna i pozaziemska.

Planeta Ziemia i System Słoneczny są strategicznymi miejscami w tej części galaktyki.

Przymierza:
– Federacja: VEGA LYRA, TAYGETA PLEADES, TAU CETI, WOLF 424, PROCYON, ALPHA CENTAURI and ZETA RETICULI I, etc. – ich filozofia życiowa nie jest filozofią agresji – większość należy do humanoidów z grupy A (Evadamic).

– Imperium: ALPHA DRACONIS, EPSILON BOOTES, RIGEL ORION, BELLATRIX ORION, POLARIS, NEMESIS [czarna gwiazda – protogwiazda o zbyt małej masie, aby nastąpiły reakcje termojądrowe, więc jest ona zimną kulą – na zewnątrz Waszego systemu w kierunku Oriona – jeszcze bliżej Alpha Centauri, odkryta niedawno jako satelita IRIS] i ZETA RETICULI II, etc. – ich filozofia to filozofia pasożytów, filozofia agresji – większość to B (jaszczurowate i ich linie genetyczne).

– Korporacja: kolektywna inteligencja skoncentrowana przede wszystkim w systemie słonecznym, SIRIUS-B, ARCTURUS, ALDEBARAN, ALTAIR AQUILA, BOOTES CENTAURUS i BERNARDS STAR, etc. – współpracujący humanoidzi i jaszczurowaci w zakresie od umiarkowanej filozofia interwencjonizmu (pasożytnictwa) do skrajnego pasożytnictwa.

Rodzaje istot przebywających na tej planecie

AGHARIANS / AGHARTIANS (Agharianie / Aghartianie): grupa azjatyckich i nordyckich ludzi, żyją pod powierzchnią ziemi, w okolicach Gobi. Są to systemy pieczar, rozciągające się pod Himalajami do ich zachodnich granic, gdzie egzystują NAGAS. Systemy pieczar łącza Agharti w centralnej Azji i świat węży. Mamy tu kult węża i gadzich współpracowników. Utrzymywali oni kontakty z nazistowskim Thule w czasie II wojny światowej. Dawno w przeszłości doszło do konfliktu z kultem węża po wejściu wojowniczych mnichów do jaskiń wyznawców kultu węża. W wyniku konfliktu gady i ich kolaboranci zostali przepędzeni, jednak ostatnio odzyskują tereny, z których zostali wypędzeni.

ALPHA-DRACONIANS (Jaszczury z Alfa): gadzie istoty, które założyły kolonie w Alfie Draconis. Jak wszystkie gady twierdzą, że zapoczątkowali na tysiące lat temu życie na Ziemi, co by usprawiedliwić próbę przechwycenia na własność Ziemi. Są większą częścią zaplanowanego najazdu, który ostatecznie dąży od ukrytego trybu infiltracji do jawnego trybu najazdu. Okazja do przechwycenia planety skończy się z chwilą, kiedy ludzkie społeczeństwo stanie się międzyplanetarną i międzygwiezdną potęgą. Oni cały czas próbują blokować rozwój  (technologiczny) i ludzi na tej planecie przez niedopuszczenie zaawansowanej technologii do mas społecznych ludzi, które prowadziłyby do ewentualnej kolonizacji innych planet przez Ziemian, i ewentualne rozwiązałoby problem przerostu populacji, zanieczyszczenia środowiska, żywności i innych środowiskowych problemów. Wiedzą jaszczurowaci, że Ziemianie mają wrodzony instynkt samoobrony, więc nie chcą oni, żebyście osiągali międzygwiezdne możliwości i stali się zagrożeniem do ich imperialistycznych zapędów. (Carians – Draconian – Reptilianie)

ALTAIRIANS (Altarians): gadzi mieszkańcy Altair, gwiezdnego system w konstelacji Orła. We współpracy z mniejszym nordycznym ludzkim elementem i współpracujący z szarakami oraz wojskowymi ziemskimi (kolaborantami). Główne źródło kolektywu znanego jako Zbiorowe, które utrzymuje więzi z Ashtar i gadzimi kolektywami. (Draconian)

ANAKIM, THE (Anakim): giganci o wzroście do 12 stóp, wynikającym z zaburzeń genetycznych, pochodzących ze związków tzw. samozwańczych bogów i ziemianek. Są bardzo podobni do ludzi i mogą się z nimi mieszać. Spotykani w pieczarach Ameryki Północnej w obszarach pomiędzy Alaską, Meksykiem, Teksasem. (Evadamic)

ANTARCTICAN (Antarktykanie): to jest tajny obszar operacji dla obu ludzkich i gadzich istot. Tam Aryjscy naukowcy hitlerowscy zbudowali dyskoidalny pojazd (Haunebu, V7). Dyski mogą być pilotowane przez „czystych, wyhodowanych” blondynów, o niebieskich oczach – rasę aryjską. Podziemne ludzkie społeczeństwa rozwinęły włosy blond z powodu braku światła słonecznego – a nie z powodu związków genetycznych. Baza Antarktykanów znajduje się poniżej gór Neu Schwabenland, Antarktydy. Natomiast obca siła gadzich rozciągnęła terror przez ten sektor galaktyki, zdobywając i popełniając okrucieństwa przeciw spokojnym mieszkańcom innych światów. W tym procederze uczestniczą ludzie z Antarktyki. Tam zawiązała się współpraca niemieckich hitlerowców z szarakami na pokładzie dyskoidalnego statku. To jest potwierdzone – „traktat” z szarakami był zawarty przez bawarski Thule i Iluminatów w 1933 roku. Ta współpraca została przyniesiona do Ameryki przez CIA, które było założone z pomocą amerykańskiego hitlerowca piątej kolumny, jak również europejskiego hitlerowca, który był przeniesiony do Ameryki za pomocą projektu Paperclip i inne tajne operacje po zakończeniu II wojny światowej. (EvadamicDraconian)

ATLANS (Atlantowie – Atlanci): ci ludzie zwykle opisani są jako życzliwi w porównaniu do innych grup. Zamieszkują ogromne miasta umieszczone w pieczarach w południowej Brazylii i otaczających regionach. Nazwa przyjęta z powodu terytoriów, które należały do przedpotopowego atlantydzkiego imperium. (Evadamic)

BERNARIANS (Bernarianie): mieszkańcy systemu Gwiazdy Barnarda, ludzie przynajmniej w części kontrolujący ten system gwiezdny, wraz z Pomarańczowymi. Kilka źródeł wskazuje na możliwą współpracę z gadami.

BOOTEANS (Booteanie): gady z Systemu Wolarza, zaangażowane w infiltracje społeczności ludzi na tej planecie, biorą udział w przejmowaniu kontroli nad ludźmi w celu niedalekiego przejęcia planety i eliminacji, dominacji ludzi na planecie. (Draconian)

CETIANS (Tau Cetians) (Cetianie z Tau Ceti): ludzie z wyglądu przypominający mieszkańców obszaru Morza Śródziemnego. Oliwkowo – brązowy kolor skóry. Posiadają bardziej spiczaste uszy, są bardziej masywni od ludzi, nos bardziej obszerny, krótkie włosy. Mają przymierze z Epsylon Eridani i Plejadami oraz należą do federacji z Vega, Ummit etc. (Evadamic)

CHAMELEON (Kameleony): genetycznie to gady, jednak mogące upodabniać się do ludzi/ humanoidów. Używają modyfikatorów wyglądu zewnętrznego typu holograficznego, kiedy udają ludzi. Posiadają podziemne urządzenia w okolicach Dulce, New Mexico; Dougway, Utah; Groom Lake, Nevada; Deep Springs, California; i Fort Lewis, Washington i w innych miejscach. Zaangażowane są w kilka programów infiltrujących ludzi. Gady np. używają soczewek kontaktowych celem zamaskowania swoich źrenic w kształcie szczelin ustawionych pionowo. Planują cichą inwazję na społeczności ludzi/ humanoidów celem likwidacji ludzi i zdobycia przestrzeni życiowej. (Draconian)

CHUPACABRA (Chupacabra): wiele zabójstw kojarzonych jest z dziwnymi stworzeniami nazwanymi jako Nieprawidłowe Biologiczne Jednostki (ABE). To jest krzyżówka pomiędzy jaszczurowatymi a człowiekiem. Jako dwunożny, wyprostowany dinozaur o kształcie czaszki i oczu podobnych do człowieka, bez ogona. Ma małe, czerwone, wydłużone oczy; małe nozdrza, małe usta z klem, małe zęby, włosy czarne. Ma umiejętność zmiany swojej barwy – jak kameleon. Na łapkach ma silne pazury – jako swoją broń. Porusza się szybko i jest w stanie skakać ponad drzewami. Nogi stworzenia przypominają nogi gadów lub kozła. Posiada mięsiste membrany wychodzące z jego pleców zdolne do zmiany barwy i pomagające w poruszaniu się i lataniu. Posiada ogon służący za ster podczas latania. Porusza się bardzo szybko. Obserwowany w wielu obszarach Porto Rico.

DŁUBACZE: inna mutacja jaszczurki albo rasa węża zdolna do ukrywania się w norze pod ziemią. Czworonożny, zdolny do tworzenia sztucznych tuneli jak krety, albo nawet komory do usidlania, albo zabicia niczego niepodejrzewających intruzów wchodzących do podziemnych tuneli. Mają wysoko rozwinięty system bio-wyczuwania.

DOBRZE POINFORMOWANI: rezydenci stali lub tymczasowi, zajmujący się potajemnie rządzeniem, tworzący tajną społeczność, zarządzający tajnymi podziemnymi bazami w Stanach Zjednoczonych i całej planecie; wielu z tych grup posiada technologię umożliwiające przemieszczanie się do innych planet systemu słonecznego; grupa ta ma międzynarodowe więzi; (Evadamic).

DRAGONWORMS (Smocze Robaki): są to stworzenia podziemne i bardzo rzadko obserwowane. Jest to mutacja rasy wężowej/ gadziej, lecz bierze udział w spiskowej działalności gadów. Są bardzo inteligentni, z wyglądu przypominają robaki lub kule, bez kończyn.

DWARFS (Drwale): zdrobniali ludzie spotykani blisko pieczar w różnych częściach świata włączając północna Kalifornia i południowo-wschodnia Arizona oraz południowo-zachodni Nowy Meksyk. Posiadają technologie czasoprzestrzenną z możliwościami podróży międzyplanetarnych.

DAG AQUATICUS: (Syreny) – zanim powstało życie na lądzie w 1- szej 2, 3, 4, 5 i 6 generacji, jak i 7 obecnej generacji ludzkiej u zarania dziejów doszło do rozdzielenia gatunku Homo na Homo Sapiens – ludzi lądowych i Homo sapiens aquaticus – ludzi wodnych. Oni żyją we Wszechoceanie już od ok. 7 mln lat, odkąd na afrykańskim wybrzeżu Oceanu Indyjskiego doszło do zejścia pewnego gatunku człekokształtnych na plaże – gdzie znalazły one dużą ilość wysokobiałkowego i łatwo przyswajalnego pożywienia w postaci ryb, krabów, alg i innych owoców morza, co wpłynęło dodatnio na rozwój ich mózgu i przyspieszyło uzyskanie postawy wyprostowanej, zaś po upływie kilku dalszych milionów lat spowodowało przejście ze środowiska lądowego do środowiska morskiego. Spowodowało to u Nich zanik nóg i wykształcenie się ogona z płetwą ogonową. Poza tym Istoty te przystosowane są do ciemności panujących w wodach Wszechoceanu – stąd ich ogromne oczy, w których rodopsyna została zastąpiona przez chryzopsynę, bez czego widzenie w szczątkowym świetle przenikającym do około 300 m głębokości byłoby niemożliwe. Istoty te mają zmysł echolokacji, jak waleniowate, dzięki czemu orientują się w wodnych przestworach oraz umiejętności oddychania pod wodą, która się wykształciła. Istoty te oddychają powietrzem rozpuszczonym w wodzie – jak ryby, oddychają tak jak waleniowate – powietrzem atmosferycznym.

Wodne Istoty zwane rasą TRAHI Aquaticus to wczesna rasa PRADAWNYCH WODNYCH ISTOT BARDZO INTELIGENTNYCH, znane Wam z mitów i baśni jako SYRENY”są pozostałością istot i przybyszy poprzednich cywilizacji. Syreny i ich potomstwo oraz dzieci, które – podobnie jak ludzkie osobniki, rodzą się pojedynczo, a rzadko dwójkami. Jest też odmienna rasa zwana „TREHAMI”, czyli tzw. Rusałki – są drobniejszej postury w porównaniu z ludźmi, ale ich muskulatura jest bardziej widoczna, żylasta, niezwykle silna. Są rasą Należą do rdzennej populacji prastarej Tiamaty Ziemi i przetrwali, to także jedna z przedstawicieli 1 generacji istot Ziemskich. Są rdzenni. Nie mieszani i przetrwali. Nie są podatni na ingerencje innych istot. Są agresywne dlatego, że doznały wiele krzywd od ludzkiej populacji i teraz jej unikają. TRAHI Aquaticus – Syrenia społeczność. Są inteligentnymi istotami dwudysznymi.

To społeczność linarna, ale są w głębiach oceanicznych pod dnem oceanów wodne kratery rozwiniętych wodnych cywilizacji korzystających z energii wody oraz asymilacji źródeł fauny i flory iluminescencyjnej, która daje im światło wewnątrz powierzchni Ziemi. Światło przetworzone przez kryształy daje im energie oraz zasoby życiowe. Żyją w zamkniętych, jasno oświetlonych przestrzeniach, wypełnionych urządzeniami technicznymi nieznanego dla ludzi przeznaczenia. Są usposobienia dobrodusznych istot w srebrzystych odzieniach z tworzywa nici pozyskiwanych z kryształu i wody oraz złota, anatomicznie nieróżniących się od Was, bez jakichś rybich ogonów czy płetw, ale mających widoczne skrzela tak, że mogą oni oddychać w wodnych głębinach, gdzie mieli plantacje jadalnych wodorostów, polowali i wydobywali także złoża ropy naftowej oraz substancji programowalnej zwanej przez ludzi Black Goo”. Posiadają biologiczne środki techniczne z wyhodowanych przez siebie roślin i zwierząt. W tym kontekście nie może być mowy o rozwoju technicznym Syren Waszym tego pojęciu. Ta społeczność doskonale wie o życiu na powierzchni i wiedzieli, co dzieje się na lądach, a nawet potrafią biegle władać kilkoma językami ludzkimi. Są bardzo rozwinięci pod względem zmysłów postrzegania oraz posiadają w głowie lokalizatory echo lokacji. Porozumiewają się doskonale z delfinami, które są ich sojusznikami i przewodnikami po płytszych głębinach akwenów wodnych. Mogą Oni otrzymywać energię, metale i tlen w drodze jądrowego rozszczepiania… wody! Na razie chcą uświadomić też ludziom, że przyszłość ludzkości leży także w głębiach oceanów, zasobnych w niewyczerpane bogactwa. Ale boją się reakcji destrukcyjności i zachowań ludzi.

EVA-BORGS (Eva-borgowie): cybernetyczne formy kontrolowane przez ludzkie jednostki albo ludzie zmienieni chirurgicznie do takiego stopnia, że stali się cyborgami z natury, choć jeszcze zachowują dusze (Evadamic). DRACO BORGS – Cybernetyczne formy skontrolowane przez gadzie istoty. Te formy cybernetyczne mogą też być ożywiane/ kierowane przez upadłych nadprzyrodzonych osobników lub parapsychiczne istoty. Mogą infiltrować społeczność ludzką, a wyróżnia ich np. brak odcisków palców, sztuczne umiejscowienie części ciała (uszy, oczy etc.), może im towarzyszyć zapach siarki etc. (Draconian)

GIZAN (Gizahn) Gizanie: ludzie z Gizeh byli wskazani przez Plejadan, jak również innych. Tam jest ogromna pieczara głęboko pod Egiptem, który jest zamieszkała przez ludzi z bliskimi więzami z amerykańskim tajnym rządem światowym”. Ludzie z Gizy są kontrolowani przez jaszczurów, którzy są panującą potęgą.

GREENS, THE (Zieloni): ludzie normalnego wzrostu posiadający oliwkowy kolor skóry. Utrzymują, że pochodzą z przestrzeni znajdujących się pod Europą. (Evadamic)

GREYS, THE (Szaraki): mały o wzroście 3,5-4,5 stopy, jaszczurczy humanoid, bardzo płodny i inteligentny. Kolor skóry szaro-biały, szaro-brązowy, szaro-zielony, szaro-niebieski. Podlega jaszczurowatym jako kasta niższa. Szaraki mają logikę oparta o mocny instynkt grabieżcy i agresora/ łowcy, niewrażliwi emocjonalnie na ludzi – i cierpienia ludzi, które ludziom zadają. Jak wszyscy jaszczurowaci odżywiają się zagrabioną/ kradzioną energią życiową od ludzi lub zwierząt oraz pobieranymi/ rabowanymi od ludzi płynnymi białkami – płynami ustrojowymi ważnymi dla życia człowieka/ zwierząt. Owe odpowiednio spreparowane białka wchłaniają przez skórę do swoich organizmów. – Typowi pasożyci. Masowo wszczepiają ludziom implanty indoktrynujące/ identyfikujące. Szaraki są nad wyraz OSZUKAŃCZE i używają wszelkich metod, aby osiągnąć swoje cele – są bezwzględni. Szaraki są najczęściej spotykanymi osobnikami. (Draconian)

HYADEANS (Hyadeanie): uciekinierzy z Liry do systemów Plajad. Anonimowa Starożytna ludzka rasa neutralna.

HYBRIDS (Hybrydy): ponieważ ludzkie i gadzie istoty są bardzo różne genetycznie, naturalna hybryda jest niemożliwa. Ale były i są prowadzone próby nad zbudowaniem hybrydy genetycznej z pewnym sukcesem. Hybryda taka zawiera cechy genetyczne ludzi i szaraków/ jaszczurowatych. Utrudnieniem jest fakt, że człowieka posiada indywidualny Symbiont wraz z kodem SZI matrycy SZIRU, a jaszczurowaci tego nie posiadają. Jaszczurowaci posiadają zbiorowa dusze. Wiec potomek takiej hybrydy nie może być dalej hybrydą: będzie bardziej ludzki lub bardziej gadzi. Ponadto ciała fizyczne są zbyt różne: oczy, liczba palców, genitalia. Były robione próby wszczepienia Symbiontu ludzkiego w ciało hybrydy i nadal to próbują. Indywidualny Symbiont – dusza ludzka jest źródłem energii i indywidualności, czego brakuje u jaszczurowatych. (Draconian)

IGUANOIDS (Iguanoidzi): w przybliżeniu 4-5 stop wysocy; widziani jako zakapturzone postacie celem ukrycia swoich gadzich cech, posiadają ogony; są bardzo nienawistni dla ludzi i słabszych jaszczurowatych, np. szaraków. Jak pozostałe formy ras jaszczurów, używają tzw. czarnej magii w celu kontroli umysłów tych, których atakują. Wydają się kastą kapłanów wśród ras jaszczurowatych. (Draconian)

JANOSIAN (Janosian): To jest planeta, Oni przybyli na planetę kilka tysięcy lat temu i mają cały czas przyćmione wspomnienia i legendy co do ich starożytnego domowego świata, planety, gdzie ich przodkowie żyli długo przed kolonizacją planety Janos“. O nich mówi się, że są jak Terranie, chociaż nieco orientalni i smukli. Asteroidy spustoszyły powierzchnię ich planety, powodując reakcję łańcuchową w ich siatce elektrowni jądrowych. Wycieki z elektrowni jądrowych wyzwoliły śmiertelne promieniowanie do atmosfery planety i do podziemnych tuneli i miast, które zbudowali pod powierzchnią Janos. A ponieważ zapamiętali gwiezdny szlak w kierunku Ziemi, zatem się osiedlili. Teraz szukają kontaktu z rządami ziemi, by wymienić technologie za miejsce do życia na Ziemi. Są pod restrykcją Jaszczurowatych, obecnie szukają uwolnienia się spod jurysdykcji gadów.

IKELS OR SATYRS (Ikels / Satyrzy): małe, owłosione humanoidy o rozczepionych racicach zamieszkujące głębokie pieczary w Ameryce Południowej i w innych regionach. Są upadłą przed – Adamową rasa o cechach człowieka. Współpracują z jaszczurowatymi/ gadami. Historia odnotowała wielokrotne porywanie kobiet i dzieci ludzi oraz w związku z tym toczone bitwy przy użyciu maczet. (Draconian)

LEVIATHANS (Leviatanie): morskie, jaszczurcze stwory takie, jak „potwór z Loch Ness”. Loch Ness jest obszarem ukrywanej aktywności ufo. W okolicy dominują szare widoki. Aliester Crowlay, – Iluminat, założyciel OTO (Ordo Templi Orientis) twierdził, że jest w kontakcie z bestią z jeziora, ale to jest blef. Natomiast nabył rezydencję na brzegu jeziora, do której później przybył Jimm Page, który grał m.in. z grupą muzyczną Led Zeppelin. Jimm Page posiadał także wielką księgarnię oferującą książki o czarnej magii i czarach. Rasa Leviatanów będąc z natury stworem wodnym, posiada kończyny w zaniku, lecz używa swoich umiejętności psychicznych do manipulacji rasą ludzi. (Draconian)

LYRAN (Lyrianie): mieszkańcy Liry – oryginalnie pochodzą od humanoidów z Terry (tak jak Pradawni Plejadanie). Z Liry wybyli kilka tysięcy lat ziemskich temu z powodu wypierania ich przez jaszczurowatych. W czasie tych wojen masowa ucieczka przebiegła do oddalonych o 130 lat świetlnych Plejad i konstelacji Taurusa oraz Vegi. Obszar ten jest obszarem eskalacji pomiędzy humanoidami a jaszczurowatymi. (Evadamic-Draconian)

MARTIANS (Marsjanie): mieszkańcy planety Mars. Ludzie i nie-ludzie. Mieszkańcy dwóch marsjańskich księżyców, wydrążonych w środku. Księżyc Phobos kontrolowany jest przez szaraków, którzy również mają bazy w planetoidach. Z tych baz są prowadzone działania przeciw planecie Ziemi: uprowadzenia, wszczepianie implantów, programowanie umysłów ludzi, okaleczanie, infiltracja, rabowanie energii życiowej i płynów ustrojowych z ciał fizycznych ludzi oraz inne projekty destrukcji planety i jej mieszkańców.

MIB‘S (ludzie w czerni): MIB’y są bardziej ludzkie lub bardziej gadzie albo bardziej syntetyczne. Nachodzili świadków obserwacji ufo i starali się owych świadków zmusić do milczenia pod grozbą śmierci. Ich bronią jest: terroryzowanie świadków lub przekonywanie świadków, że się ośmieszą, jeżeli komuś powiedzą o swojej obserwacji (broń psychologiczna). MIB’y mogą pojawiać się i znikać – posiadają sprzęt telekinetyczny. Obserwowano ich w okolicach Hopland i Lakeport, w Kaliforni – często w kanionach i tunelach. Formy bio-sysntetyczne są opanowane przez Drako bez cial fizycznych i realizują program niszczenia społeczności ludzi tak, jak inni pasożyci. Syriusz jest uznawany za centrum główne MIB. MIB są niewolnikami/ narzędziami gadów.

MOTHMEN (Mothman): wiekszy, mieszkajacy pod ziemnia jaszczuro-humanoid ze skrzydłami nietoperza. Posiada rogi na głowie i przedstawiany był na rzezbach i malowidlach jako diabeł. Bardzo inteligenty i bardzo złośliwy. Te istoty były opisywane jako: ptasznicy, pteroidy, ludzie ptaki. Obserwowano je w podziemnych systemach w okolicach: Mountauk Point, Long Island; Point Pleasant, West Virginia; and Dulce, New Mexico. (Draconian)

MOON-EYES, THE (Oczy księżyca): pokojowo nastawieni humanoidzi o wysokości ok. 7-8 stop, o skórze koloru jasnoniebieskiego, dużych oczach „owiniętych” z powodu dużej wrażliwości na światło. Rasa spotkana na Księżycu w strefach dostosowanych oraz dyplomatycznych. Oczy Księżyca są być sprzymierzeńcami Nordyków. Są potomkami Noaha, który podróżował po półkuli zachodniej i odkrył opuszczone przedpotopowe systemy pieczar i starożytne technologie. Oczy Księżyca spotykano w okolicach Ozarks Arkansas. (Evadamic)

NAGAS (Nagasowie): określone jako gad lub jaszczurka. Maja graja doniosła role w legendach Indii i Tybetu jako osobnicy demoniczni z podziemnych światów. Są opisywani jako osobnicy o wzroście 7-8 stop i o różnych kolorach, ale najczęściej koloru spleśniałego zielonkawego z łuskowatą skora krokodyla. Po przegranej bitwie o panowanie nad światem zewnętrznym w starożytnych czasach z rasa preskandynawska z rejonu pustyni Gobi, gady z Antarktydy przeniosły się do sieci podziemnych kanałów i rozwinęły tam technologie przestrzenne. (Draconian)

ORANGE, THE (Pomarańczowi): te istoty skoncentrowane są głównie w południowej Nevadzie, na północ od Nowego Meksyku i Utah. Posiadają włosy żółte, czerwone lub pomarańczowe oraz są genetycznie zmienionym szczepem pomiędzy humanoidem a jaszczurowatym. Są podobni do człowieka, lecz mają cechy gadzie. Mają powiązania z Gwiazdą Barnarda. (Evadamic-Draconian)

ORIONS (Orionowie): z Mgławicy Oriona, który jest kosmicznym wejściem do nieskończoności, który przewyższa sferę czasoprzestrzeni wszechświata. To ogromne, pięknie oświetlone wielobarwne Światło“, które wynurza się z mgławicy i jest na kursie z Ziemią. To Światło albo gwiazda osiągnie Ziemię w przybliżeniu za ok. 3000 lat. Ponieważ jaszczurowaci próbują zdobyć nowe przestrzenie kosmiczne, będą daremnie próbować wejść do tzw. portalu Bramy Wieczności i przechwycić pojawiające się Światło”.

PHOENIANS (Phoenians): Imperium Feniksa jest niezewnętrznym społeczeństwem, które jest częściowo połączone z podsiecią Dulce. Jest to ludzko – gadzie imperium.czyli współpraca. Tam jest związek też z Imperium Gizeh spod Egiptu, które było założone przez starych egipskich współpracowników, tak zwane KOMOGAL II imperium, który ma związki ze społecznością ASHTAR, jak również społecznością jaszczurów.

PLEIADEANS (Plejadanie): blondyni i trochę nordyckich brunetów usytuowanych głównie w systemie Plejad i okolicznych systemach gwiezdnych, które skolonizowali jako uchodzcy ze swojego miejsca zamieszkania w układzie Liry z powodu inwazji jaszczurów z Alpha Draconis. Głowna planeta Plejadan to Erra, jak i system Gwiezdny zwany ERRA , planeta, która jest podobna do Waszej planety Ziemi. Lira jest odległa o ok. 30 lat świetlnych od Was. Plejadanie podróżują metodą skoków czasoprzestrzennych i technologicznie wyprzedzają Waszą technikę o 3000 lat ziemskich. Plejadanie umiejscowieni są także w konstelacji Andromedy. (Evadamic)

RETICULANS (Retikulanie): największa i najważniejsza grupa jaszczurowatych, która zajmuje się niewoleniem i eksploatacja ludzi/ humanoidów. Z regionu Retikulum pochodzi największa cześć szaraków. Układ podwójnej gwiazdy jest w centrum aktywności szaraków i jaszczurowatych taki jak Alpha Draconis, czy Orion. Większość z montowanych implantów kontrolnych jest instalowanych w ludziach przez szaraków z Retikulum. (Draconian)

SASQUATCH (Sasquatch): wielki owłosiony humanoid, wysokość 6-9 stóp, żyją w pieczarach, na powierzchni szukają pożywienia: orzechów, jagód, korzonków, traw. Mają zdolność wyczuwania obecności ludzi i w związku z tym unikania kontaktu z ludźmi. To hybryda pomiędzy ludźmi a człowiekiem przedpotopowym. Mają ludzką twarz osadzoną w ciele małpy. Atakują wyłącznie w samoobronie (czasami rzucają wielkie otoczaki, aby odstraszyć intruzów). Mają zdolność do znikania poprzez umiejętność wytworzenia wokół własnego ciała psychicznej tarczy elektromagnetycznej.

SERPENTS (Serpentowie): olbrzymie węże, które były spotykane w różnych podziemnych regionach; używane jako strażnicy kanałów/ tuneli podziemnych przez jaszczurowatych.

SIRIANS (Syriuszanie): Syriusz jest społecznością nazywana Ashtar lub Astarte, gdzie humanoidzi różnych typów: Sasquatch, jaszczurowaci, szaraki, owady i hybrydy jaszczuro-owadzie współpracują z cybernetycznymi MIB’ami. Syriuszanie w przeszłości prowadzili wojnę z imperium Oriona i systemami gwiezdnymi opanowanymi przez jaszczurowatych. Starożytny spór dotyczy panowania nad 21 systemami gwiezdnymi, w tym Systemu Słonecznego i strategicznej planety Ziemia (Terra, Shan), która jest oaza wody, minerałów i materiału genetycznego – oraz eksploatowanych niewolników. Zatarg pomiędzy Syriuszanami a jaszczurowatymi z Oriona zaczął się w starożytności w chwili inwazji imperium jaszczurowatych na Oriona, w wyniku czego typy nordyckie humanoidów zbiegły do Procyon, Systemu Słonecznego, Syriusza i w inne miejsca. W ostatnich czasach została naruszona jedność w społeczności Ashtar w wyniku działań z imperium jaszczurowatych. Wielu humanoidów przeszło na stronę FEDERACJI, której siedziba znajduje się w głównej bazie podziemnej pod Furnace Creek, California. I wielu jaszczurowatych przeszło na stronę Orion-Draconian imperium, którego główna baza podziemna znajduje się w Dulce, New Mexico. Istnieje współpraca oparta na elektronicznych implantach informacyjnych łączących całe społeczności humanoidów i jaszczurowatych w jeden system/ klaster przetwarzania danych (main frame). Współpraca jest realizowana w górskich bazach pod Paradox, Nevada; Dougway, Utah i w pobliżu Denver International Airport in Colorado. Wojna w Syriuszu-B przenosi się powoli do Systemu Słonecznego. Spór trwa pomiędzy dwoma lub trzema stronami konfliktu. (EvadamicDraconian)

SOLARIANS (Solarianie): ludzcy mieszkańcy Systemu Slonecznego pochodzący od starożytnych Terran – Pradawnych rdzennych Ziemian Aquaticus i Dag Aquaticus (Syreny) rdzenni Ziemianie – także obecni Solarianie nie są rdzennymi mieszkańcami tej planety. Pradawni – Aquaticus pózniejsi Starożytni zbudowali podziemne bazy na tej planecie oraz na planetach Systemu Słonecznego, księżycu oraz księżycach Jowisza i Saturna eksplorowali także Mars. (Evadamic)

SYNTHETICS (Syntetyczni): są to bio-syntetyczne jednostki, biocybernetyczne twory lub uzupełnienia cybernetyczne montowane w jaszczurowatych. Biocybernetyczne twory budowane są po części z kradzionych narządów okaleczanych zwierząt lub ludzi. W biosyntetycznych jednostkach mogą się osadzać osobnicy z poziomów ponad fizycznych tak, żeby mieć możliwość prowadzenia działań w świecie fizycznym. To wszystko ma bardzo negatywny stosunek do życia. (Draconian)

TELOSIAN (Telozjanie): wysocy blondyni, mieszkańcy ustalonej na nowo podziemnej sieci powiększonej kolonii zlokalizowanej pod zachodnimi stanami USA i skoncentrowanej w okolicach Mt. Shasta w północnej Karolinie. Często są uważani za Lemurian, mieszkańców krainy nazywanej Lemuria, zatopionej przez potop na Oceanie Indyjskim ok. 12000 lat temu, tzn. wielkie tsunami. Ale pochodzą oni z kontynentu Elam-mu, który istniał na Oceanie Spokojnym. Mają luzne kontakty z Plejadanami i innymi spokrewnionymi grupami. Są ziemianami posiadającymi „srebrną flotę” i tworzącymi zachodnia sieć podziemna/ podwodna. Termin: Telos z greckiego oznacza prace w „celu najwyższym”. Kilka Vedyjskich tekstów mówi o współpracy między Grekami a wschodnimi Indianami, w wyniku czego zaistnieli Majowie – w rozwoju i konstrukcji pojazdów powietrznych zwanych Vimanami. Telozjanie są częścią duchowego porządku połączonego z umysłem kolektywnym Ashtar i mają kontakty spoza ziemskimi osobnikami z Arkturusa, Syriusza i Saturna oraz z innymi pozawymiarowymi istotami. (Evadamic)

TEROS (Terosianie): ludzkie grupy, które mieszkają w systemach pieczar i przywróciły przedpotopowe miasta znajdujące się pod północnoamerykańskim kontynentem. Wiele z tych grup pochodzi od wczesnych amerykańskich kolonistów, podczas gdy inne grupy pochodzą od starszych cywilizacji takich, jak starzy Indianie amerykańscy, którzy poszli pod ziemie setki i/lub tysiące lat temu. Nemezis Tero są ‘dero’, które znajdują się pod kontrolą jaszczurowatych albo gadzich elementów. (Evadamic)

UMMITES (Ummici): ludzie pochodzący z obszaru Wolf 424, znajdującego się dalej o ok. 14 lat świetlnych od Systemu Slonecznego w odniesieniu do Liry. Mają urodę blondynów – Skandynawów. Ich rodowód podobny jest do Liran i Plejadan, ich siedzibą jest planeta Ummo w Lirze, współpracują z humanoidami z Vegi. (Evadamic)

VEGANS (Weganie): spokojni i delikatni ludzie, uciekinierzy z Liry do systemów Plajad, Wilka 424 i gdzie indziej. Podobni do hindusów. (Evadamic)

SOJUSZ REZONANSOWY – RASY POKREWNE
1. Terranie – Solarianie (Ziemianie) pełne wzniesienie 2162
2. Andorianie
3. Tellaritanie

Inne rasy:
1. Anticanie – wzniesienie 2371
2. Antideanie – wzniesienie 2372
3. Arbazanie
4. Arcturianie
5. Atreanie
6. Benzyci (Benzenici)
7. Borellianie
8. Betazoidzi
9. Betelgeusanie
10. Bolianie
11. Bynarianie
12. Catullanie
13. Cygnici
14. Deltanie
15. Elaseanie
16. Elazjanie
17. Gideonitianie – wzniesienie 2289
18. Halanianie
19. Hallianie – wzniesienie 2351
20. Hortanie
21. Iotanie
22. Melkotianie – wzniesienie 2268
23. Napianie
24. Orionidzi
25. Selayanie
26. Trille
27. Troyianie
28. Zaldanie
29. Zaranitnianie

Rasy przysposobione
1. Angosianie
2. Bajoranie
3. Cainaranie
4. Fabrini
5. Frigisianie
6. Kobliadzi

CZĘŚĆ I: https://www.odkrywamyzakryte.com/nie-jestescie-sami-czesc-i/

Autor: SEMJASE

Czytaj także inne artykuły autora:

https://www.odkrywamyzakryte.com/ujawnienie-2/

https://www.odkrywamyzakryte.com/wielowymiarowosc-duszy/

https://www.odkrywamyzakryte.com/gestosci-zycia/

https://www.odkrywamyzakryte.com/nadchodzi-wielka-przemiana/

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.