POZAZIEMSKI CZYNNIK – ON JEST REALNY!

Pozaziemski czynnik jest realny, pomimo że biorą w tym udział ludzie, którzy używają rzeczywistości wirtualnej oraz implantów itp. To jednak pracują z nimi realne grupy obcych istot, które uprowadzają fizycznie lub astralnie ludzi do własnych celów.

Porwania służą temu, co znane jest jako „zbiór jaj” (modulacja i przetrwanie gatunku), a także dla eksperymentów kontroli umysłu.

Niektóre tylko dla implantów, które nie zawsze są zakładane dla celów śledzenia kogoś, aby można było się połączyć astralnie z porwanym po fizycznym uprowadzeniu, a do tego mają one wpływ na stan umysłu i energii.

Każde dane uprowadzenie i doświadczenie było wynikiem kontroli umysłu, rzeczywistości, a także zaimplantowanej pamięci.

W perspektywie wydarzeń Draco podają się za Waszych bogów.

Mają silne uzdolnienia parapsychiczne i naukową wiedzę, ale są również wyjątkowo brutalni jako gatunek i nie obchodzą ich ludzie.

W ogóle nie mają żadnej empatii, dlatego nadal będą Was wykorzystywać i manipulować poprzez takie siły, które znamy jako miłość i troska o innych (jeśli tylko służy to ich celom).

Draco są w hierarchii poniżej Skrzydlatych Węży i powyżej Szarych, ale nawet Skrzydlate Węże mają swoich panów.

Ludzie są źródłem pożywienia w kategoriach energii emocjonalnej, mają technologię, która wykorzystuje ludzkie energie do innych celów.

W końcu ostatecznym celem jest kontrola, a także kontrola napędza Reptilian, którzy są pod nadzorem rasy Carians, które osiągnęły stopień zaawansowania jako istoty Cienia.

Te z kolei ściśle współpracują z Szarymi, Modliszkami, Draconami oraz innymi gadzimi istotami.

Mają oni swoją własną politykę i uważają Ziemię za swoją.

Poza tym mają żywotny interes w manipulowaniu ludźmi, poprzez posuwanie się, aż do duchowej wojny, która jest rozgrywana od tysiącleci.

Istoty Djinn mają formę dymu i są zbudowani z ognia – w kategoriach plazmy.

Są bardzo inteligentni i mają również ogromny wpływ na magie oraz okultyzm, a także na szkolenie ludzi.

Magia Enochiańska i Solomoniczna ma wiele wspólnego z Djinn z innymi siłami.

Są po części brutalnymi nauczycielami parapsychicznymi, a tak naprawdę powodują późniejsze problemy z czakrami.

Kontrolerzy wiedzą, że w pewnych ludzkich rodach hybrydowych istnieją ukryte metafizyczne zdolności.

W kontekście rytualnych i/lub technologicznych aspektów można opisać, w jaki sposób energie/częstotliwości z systemu czakr u osób poddanych tym kontaktom, zostają podłączane i jak te częstotliwości są wykorzystywane.

Ten temat sam w sobie jest bardzo rozległy i kiedy będę miała więcej do przekazania na ten temat, to w przyszłości rozwinę ten przekaz.

Ludzie są podłączeni do systemu energetycznej sieci.

Macie też możliwość używania jej dla Waszego najwyższego dobra, aby uzdrawiać i stać się bogami dla Was samych.

Dużą rolę odgrywają w tym portale i podróże w czasie, które są oparte częściowo na tym, co znane jest jako magiczna alchemia w odniesieniu do proporcji pomiędzy czasem i energiami wytwarzanymi przez poszczególne czakry, a także związkiem symbiontu – duszy ludzkiej.

Energia seksualna także jest tu kluczowa, ponieważ jest to czysta energia tworzenia i nie służy ona tylko do płodzenia dzieci, ale też wykorzystana w odpowiedni sposób może pomóc w manifestacji rzeczywistości.

Można używać tej energii do manipulacji czasem i otwierania portali.

To kwestia seksualnej manipulacji ludzkiego gatunku, a zwłaszcza manipulacje energiami Kundalini przez szaraków.

Alter-osobowości

Otwieranie Gwiezdnych wrót i portali ma dużo wspólnego zarówno z kontrolą czasu i możliwością manifestowania woli tych międzywymiarowych sił na Waszej linii czasu, jak i również podróży z wymiaru do wymiaru.

Alter-osobowości, które działają tylko w niektórych wymiarach, są też dostosowane poprzez programowanie do działań na innych planetach.

Dlatego tak wiele osób przechodzi seksualne programowanie, gdyż to jest część energii, której potrzebują, aby mieć moc manifestacji pod własną kontrolą.

Osoby te w obecności istot pozaziemskich często przejawiają metafizyczne zdolności, takie jak: przechodzenie przez obiekty stałe, a także możliwość łączenia się z technologią obcych, telekineza itd.

Wiele z Waszych pierwotnych zdolności metafizycznych zostało znacznie zwiększonych poprzez wykorzystanie manipulacji genetycznych w takiej czy innej formie.

Niektóre technologie ET działają tylko w stosunku do określonej grupy genetycznej lub gatunku w taki sposób, aby dana osoba mogła korzystać z tej technologii, a Oni musieliby wprowadzać zmiany genetyczne u tej osoby.

Jaki jest rezultat tych modyfikacji genetycznych? – możecie mieć znacznie zwiększone możliwości w zakresie telepatii, zdalnego widzenia itp. (co jest bardzo przydatne zarówno dla wojska, jak i ET).

Istnieją również implanty, które mają wpływ na te zdolności i mogą je zablokować, kiedy nie są używane przez obcych lub wojskowych, co jest bardzo frustrujące, a przeważnie, gdy macie wspomnienia z lewitacji, a okazuje się to niemożliwe w „normalnym” dniu.

Alter-osobowości odgrywają tutaj taką rolę, że niektóre z nich są implantowane lub stworzone poprzez powiązania czakr.

Chodzi o „mieszanie” energii z czakr i stworzenie określonego wzorca osobowości.

Struktura genetyczna oraz kod dla lewitacji jest umieszczony w splocie słonecznym, a znajduje się tam szereg kanałów energetycznych, które mają aktywować tę zdolność.

W ludzkiej strukturze jest blokada kontroli umysłu, która blokuje też alter-osobowość, poprzez którą można byłoby uzyskać dostęp do tej umiejętności.

Kolejną część problemu stanowią implanty, które blokują konkretną umiejętność.

Kiedy jest się w danej alter-osobowości, to umiejętność lewitacji i nawet pamięć tego, jest zablokowaną alter-osobowością z aktywnym implantem.

Uaktywnienie tej zdolności w danej przestrzeni na obecną chwilę jest po części niewykonalne.

Osobowości są tworzone poprzez konkretne meridiany, poziomy czakr i kanały, aby były w stanie wykonywać poszczególne umiejętności.

W zależności od potrzeb przed misją mogą przywoływać więcej niż jedną alter-osobowość, ale też całą grupę alterów potrzebnych do wykonania konkretnych umiejętności.

Język i DNA

Dlatego scalanie równych alter-osobowości w poziomie zmiany częstotliwości wzniesienia jest ważnym czynnikiem, aby uzyskać dostęp zarówno do Waszych zdolności, jak i również przełamania blokad implantów.

Są to umieszczone w czakrach eteryczne implanty, które wyglądają jak cylindry, ale też znacznie zwiększają niektóre parapsychiczne zdolności poprzez czakry, a także zawierają również jakby alter-osobowości.

Używałam do niedawna i mówiłam w języku Djinn.

Znam także kilka innych języków, takich jak „shuraim”, który jest językiem pradawnym Djinn.

Wynika to zarówno po części ze względu na wiele zachodzących interakcji, które miałam z tymi istotami na przestrzeni dziejów, jak i również z tego, że jestem Brydą, czyli formą Eterii, która podłączona jest do Wszechbytu, a także podłączona jest do nich energetycznie.

Pewne tzw. magiczne języki pierwotnie pochodzą od istot z innych światów i wymiarów.

Kolejnym aspektem, jaki muszę Wam ujawnić, jest to, że używanie tych języków, to ich aspekt wibracyjny i to, szczególnie gdy popatrzycie, np. na hebrajski i jego magiczny wpływ na DNA.

Dlatego wypowiadanie pewnych słów tworzy efekty w połączeniu z wolą i koncentracją.

Język i DNA są bardzo ważne – język jest inną formą programowania energetycznego, a zwłaszcza dla różnych stanów umysłu i dysocjacji.

Wiedzą o tym ci, którzy praktykują pewne formy mantr i stanów transowych, które są wytwarzane i produkowane w dużym stopniu skupień transowych dla inwokacji, a używane są w obrzędach magicznych i nawet religijnych.

Z ludzi zostają zgrywane informacje o językach, zwyczajach, manierach oraz zachowaniu.

W odniesieniu do języków, ale tych pochodzenia ziemskiego, jesteście używani do zadań w tym świecie tam, gdzie zajdzie potrzeba, gdzie takie umiejętności są jak najbardziej przydatne (a także znajomość wszelkich zwyczajów związanych z konkretną grupą kulturową).

To pomaga uzyskać dostęp do Waszych źródeł, choćby nie wiem, jak były one tajne.

Niektóre z nich trwają równolegle w stosunku do innych tak, aby tok myślenia siał nasiona rozgoryczenia i dysharmonii.

Używają Was w połączeniu razem z tym, co widzą w Was energetycznie, czyli z karmicznej perspektywy, a także oceniają użyteczność również poprzez ocenę rodowych linii genetycznych.

To są kryteria, które analizują poprzez wiedzę o Waszej źródłowej osobowości.

To wszystko jest niczym innym jak rozpoznawaniem źródłowego wzorca osobowości, ale też wiedzą o tym, jak manipulować ludźmi.

Nawet nie wyobrażacie sobie, jak wielu ludzi zostało użytych w tak wielu wymiarach i formach z różnych powodów.

Dobrym przykładem jest znany i rozpoznany jako intuicyjny empata (IE) ze zdolnościami przewidywania przyszłych wydarzeń – Corey Goode, który został zrekrutowany przez jeden z programów MILAB w wieku 6 lat.

Goode trenował i służył w programie MILAB od 1976 do 1986/87 roku.

Pod koniec służby w MILAB został przydzielony jako wsparcie IE dla rotujących Ziemskich Delegacji (miejsca dzielonego przez tajne ziemskie grupy rządzących) dla „ludzkiego typu” pozaziemskiej Rady Super Federacji.

Ze względu na tę różnorodność ma on zarówno unikatową perspektywę, jak i subiektywną interpretację wydarzeń, przez jakie sam przeszedł.

W tych doświadczeniach, które są jak najbardziej realne, ktoś może pamiętać, że pracował z miłymi w obejściu modliszkowatymi obcymi, a ktoś inny powie, że wcale tacy mili nie byli – jednak to wszystko zależy od tego, do czego chcieli daną osobę użyć i od tego, jak dana osoba ma ich zapamiętać, gdy już odzyska po części pamięć.

Znam ludzi, którzy pamiętają mnie z programowania jako Semjase, np.  Billy Meier, gdyż on ma również taką pamięć w stosunku do mnie.

Oznacza to, że tak został zaprogramowany do funkcjonowania poprzez alter-osobowości w tych konkretnych warunkach i doświadczeniach.

Jednak akceptuję, że te doświadczenia były dla Billy’ego traumatyczne i ludzie różnie radzą sobie z tym.

W ostatecznym rozrachunku użyłam tej osobowości, jaką oryginalnie jestem (oczywiście z użyciem Mimikry), po czym zrobiono z tego sensację.

Takie nastawienie spowodowało wiele wewnętrznych konfliktów w życiu Billy’ego, a ja jakbym została etykietą społecznego lub naukowego określenia dla tego, co się z nim działo i stało, ale też wszystkim tym, co wyszło na jaw, aby ludzie o tym pamiętali poprzez jawne przekazy Billy’ego Meiera.

Przełamanie

Przyklejanie etykiet, aby kategoryzować, oceniać, a nawet gnębić wydarzenia, bardziej należy do mentalności „dziel i rządź” i nie promuje jedności, pokoju lub rozwoju, a w moim przekonaniu ludzie powinni się z tego stanu otrząsnąć.

To jakby powiedzieć, że pacjent z nowotworem jest nowotworem, a ofiara gwałtu jest tylko ofiarą gwałtu, a to jest po prostu niedorzeczne i oznacza brak empatii.

Byłam atakowana wiele razy – być może, dlatego, że ludzie odnajdują poczucie siebie i siły poprzez takie archetypy bycia.

Jednak prawda jest inna, a odczuwanie siebie w taki sposób właściwie tylko pogłębia czynnik pozaziemski i odcina od własnej esencji bycia.

Byłam przygotowana na to, jak ludzie zareagują na te wydarzenia dla kontaktowca samego Billy’ego.

Dla nich cenne są ich identyfikacje i doświadczenia, a szczególnie wtedy, gdy przez wiele lat, aż do dziś, Billy jest prześladowany.

Oczywiście są ludzie, którzy na pewno mają swoje własne cele i ustalają priorytety, a także granice tego, co jest prawdą, a co nie jest.

Dlatego Waszą wolą powinno być dogłębne weryfikowanie czyichś twierdzeń i to nawet moich własnych.

Trzeba wiedzieć, że ludzie potrzebują pomocy i że mimo wszystko mogą się uleczyć.

Nie można od razu wszystkiego odrzucać, ale też nie można tworzyć ograniczeń, które nie pozwalają ludziom rozwijać się na polu doświadczeń.

Prawda i tak wyjdzie na jaw.

„Używajcie intuicji”, ponieważ ona jest moją odpowiedzią dla Was.

Pisałam, że wielokrotnie trafiałam na ludzi, którzy sabotowali moje energetyczne bezpieczeństwo poprzez atakowanie mnie i celowe drenowanie mojej energii oraz bezpieczeństwa w różnych okresach.

Myśleli, że nauczą mnie czegoś, podczas gdy w rzeczywistości swoją nieuprzejmością i brutalnością, pozwolili wygrać iluminatom.

Nie można tak postępować, że przez psychiczny atak lub zmienić nastawienie, opinie albo przekonania poprzez psychiczną wojnę, która sprawia, że stajecie się bardziej Draco – niż są sami Draco i do tego pomagacie iluminatom.

Możecie ich pokonać, kiedy przynajmniej będziecie się wzajemnie szanować, odnośnie tego, że macie inne zdania – rozumiem to i akceptuję Waszą wolę.

Jesteście obdarzeni wyjątkowym darem.

Oni też potrzebowali Was, gdyż bez Was nie istnieliby i nie mogliby egzystować.

Pamiętajcie! Macie to, czego im brakuje i to jest Waszym największym narzędziem oraz obroną, a wiedza w tym zakresie jest mocą, jaką można odzyskać.

Wasze życie jest bardziej sci-fi niż tego rodzaju powieści lub film, a niektórzy poprzez utarte opinie i przekonania kategoryzują rzeczy w taki sposób, w jaki czują się bezpiecznie.

Faktem jest, że te rzeczy są prawdziwe i były przez wieki a ludzie muszą obudzić się, więc jeśli to rozumiecie i wciąż będziecie chcieli wystąpić oraz pomagać przełamywać paradygmaty rzeczywistości, to róbcie to.

Jednak musicie także pamiętać, że trzeba również wziąć pod uwagę swoją pozycję społeczną i dokładnie ją ocenić.

Możecie stracić swojego pierwotnego przyjaciela i grupy przyjaciół, ale też musicie liczyć się z tym, co pomyśli rodzina, jeżeli dowie się o tym.

Nie każdy ma wspierające i troszczące się osoby, gdyż w rzeczy samej jest to rzadkość.

Nie chcę nikogo zniechęcać, ponieważ jestem daleka od tego, ale należy zachować ostrożność i rozważyć swoje stanowisko przed ujawnieniem dla własnego bezpieczeństwa emocjonalnego, fizycznego i psychicznego.

Na pewno wiecie i musicie także pamiętać, że ludzie nie zawsze są tak sympatyczni, ponieważ niektórzy wręcz jakby konkurowali z innymi doświadczającymi.

Wasza historia i doświadczenia są cenne, dlatego traktujcie je jako takie i upewnijcie się, aby znaleźć kogoś, kto szanuje Wasze doświadczenia oraz ceni Was jako osobę.

Większość trolli i krzykaczy – w Internecie czy Facebooku – to mężczyźni.

Niektórzy są kobietami, będącymi artystami dezinformacji, którzy specjalizują się w zwiększaniu urazów, którzy najwięcej mówią o swoich doświadczeniach, angażują się w oszczerstwa, a także rutynowe zniesławienia i obalania racji między sobą, ale też starają się wywołać konkretne wytyczne, aby tak postępować.

Niektórzy z tych osób są artystami dezinformacji i mogą być kontrolowani umysłowo, ale są oni kontrolowani w celu atakowania i oczerniania tych, którzy i odzyskują wspomnienia, a co najważniejsze, mówią publicznie o swoich doświadczeniach.

Autor: SEMJASE

⇒ Czytaj także inne artykuły SEMJASE:

https://www.odkrywamyzakryte.com/ujawnienie-2/

https://www.odkrywamyzakryte.com/wielowymiarowosc-duszy/

https://www.odkrywamyzakryte.com/gestosci-zycia/

https://www.odkrywamyzakryte.com/nadchodzi-wielka-przemiana/

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy.

1) Przelew na konto bankowe Dla: Odkrywamy Zakryte. Numer konta: 70 1050 1807 1000 0091 4563 2593

2) Pay Pal  Kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

Realizujemy również współpracę reklamową [email protected] i ogłoszenia KLIK

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.