Pozaziemski czynnik jest realny. Mimo że biorą w tym udział ludzie – używając rzeczywistości wirtualnej, implantów itp. – to pracują z nimi realne grupy obcych istot, które uprowadzając fizycznie lub astralne ludzi do własnych celów.

Porwania służą temu, co znane jest jako „zbiór jaj” (modulacja i przetrwanie gatunku) , a także dla eksperymentów kontroli umysłu.

Niektóre tylko dla implantów, które nie zawsze są zakładane dla celów śledzenia kogoś, aby można było się połączyć astralnie z porwanym po fizycznym uprowadzeniu, a do tego mają one wpływ na stan umysłu i energii.

Każde dane uprowadzenie i doświadczenie było wynikiem kontroli umysłu, rzeczywistości, zaimplantowanej pamięci.

W perspektywie wydarzeń Draco podają się za Waszych bogów.

Mają silne uzdolnienia parapsychiczne i naukową wiedzę, są również wyjątkowo brutalni jako gatunek i nie obchodzą ich ludzie.

W ogóle nie mają żadnej empatii, nadal będą wykorzystywać i manipulować Wami poprzez takie siły, które znamy jako miłość i troska o innych (jeśli tylko służy to ich celom).

Draco są w hierarchii poniżej Skrzydlatych Węży i powyżej Szarych, ale nawet Skrzydlate Węże mają swoich panów.

Ludzie są źródłem pożywienia w kategoriach energii emocjonalnej, mają technologię, która wykorzystuje ludzkie energie do innych celów.

W końcu ostatecznym celem jest kontrola – kontrola napędza Reptilian, którzy są pod nadzorem rasy Carians, które osiągnęły stopień zaawansowania jako istoty Cienia.

Te z kolei ściśle współpracują z Szarymi, Modliszkami, Draconami oraz innymi gadzimi istotami. Mają swoją własną politykę i uważają Ziemię za swoją.

Mają żywotny interes w manipulowaniu ludźmi, posuwając się aż do duchowej wojny, która jest rozgrywana od tysiącleci.

Istoty Djinn mają formę dymu i są zbudowani z ognia – w kategoriach plazmy.

Są bardzo inteligentni, mają również ogromny wpływ na magie i okultyzm, jak i szkolenie ludzi.

Magia Enochiańska i Solomoniczna ma wiele wspólnego z Djinn z innymi siłami.

Są po części brutalnymi nauczycielami parapsychicznymi, tak naprawdę powodują późniejsze problemy z czakrami.

Kontrolerzy wiedzą, że w pewnych ludzkich rodach hybrydowych, istnieją ukryte metafizyczne zdolności.

W kontekście rytualnych i / lub technologicznych aspektów można opisać, w jaki sposób energie / częstotliwości z systemu czakr u osób poddanych tym kontaktom, zostają podłączane i jak te częstotliwości są wykorzystywane.

To bardzo rozległy temat sam w sobie i kiedy będę miała więcej do przekazania na ten temat w przyszłości rozwinę ten przekaz.

Ludzie są podłączeni do systemu energetycznej sieci.

Macie też możliwość używania jej dla Waszego najwyższego dobra, aby uzdrawiać i stać się bogami dla Was samych.

Dużą rolę odgrywają w tym portale i podróże w czasie, oparte częściowo na tym, co znane jest jako magiczna alchemia w odniesieniu do proporcji pomiędzy czasem i energiami wytwarzanymi przez poszczególne czakry, a także związkiem symbiontu – duszy ludzkiej.

Energia seksualna także jest tu kluczowa. Jest to czysta energia tworzenia, nie służy tylko do płodzenia dzieci, wykorzystana w odpowiedni sposób może pomóc w manifestacji rzeczywistości.

Można używać tej energii do manipulacji czasem i otwierania portali.

To kwestia seksualnej manipulacji ludzkiego gatunku, zwłaszcza manipulacjami energii Kundalini przez szaraków.

Alter-osobowości

Otwieranie Gwiezdnych wrót i portali, ma dużo wspólnego z kontrolą czasu i możliwością manifestowania woli tych między wymiarowych sił na Waszej linii czasu, jak również podróży z wymiaru do wymiaru.

Alter-osobowości działające tylko w niektórych wymiarach, które są dostosowane poprzez programowanie do działań na innych planetach.

To dlatego tak wiele osób przechodzi seksualne programowanie – to jest część energii, której potrzebują, by mieć moc manifestacji pod własną kontrolą.

W obecności istot pozaziemskich, osoby te często przejawiają metafizyczne zdolności, takie jak przechodzenie przez obiekty stałe, możliwość łączenia się z technologią obcych, telekineza itd.

Wiele z Waszych pierwotnych zdolności metafizycznych zostało znacznie zwiększonych poprzez wykorzystanie manipulacji genetycznych – w takiej czy innej formie.

Niektóre technologie ET działają tylko w stosunku do określonej grupy genetycznej lub gatunku tak, żeby dana osoba mogła korzystać z tej technologii, a Oni musieliby wprowadzać zmiany genetyczne u tej osoby.

Rezultat tych modyfikacji genetycznych? – możecie mieć znacznie zwiększone możliwości w zakresie telepatii, zdalnego widzenia itp. (co jest bardzo przydatne tak dla wojska, jak i ET).

Istnieją również implanty, które mają wpływ na te zdolności i mogą je zablokować, kiedy nie są używane przez obcych lub wojskowych, co jest bardzo frustrujące – zwłaszcza jeśli macie wspomnienia z lewitacji, a okazuje się to niemożliwe w „normalnym” dniu.

Alter-osobowości odgrywają tu taką rolę, że niektóre z nich są implantowane lub stworzone poprzez powiązania czakr.

Chodzi o „mieszanie” energii z czakr i stworzenie określonego wzorca osobowości.

Struktura genetyczna i kod dla lewitacji jest umieszczony w splocie słonecznym i przeprowadzony jest tam szereg kanałów energetycznych, które aktywują tę zdolność.

W ludzkiej strukturze jest blokada kontroli umysłu blokującej tą alter-osobowość, poprzez którą można by uzyskać dostęp do tej umiejętności.

Kolejną część problemu stanowią implanty blokujące konkretną umiejętność.

Będąc w danej alter-osobowości, umiejętność lewitacji i nawet pamięć tego, jest zablokowaną alter-osobowością z aktywnym implantem.

Uaktywnienie tej zdolności obecnie w tej przestrzeni na chwilę jest po części niewykonalne.

Osobowości są tworzone poprzez konkretne meridiany, poziomy czakr i kanały – by były w stanie wykonywać poszczególne umiejętności.

W zależności od potrzeb mogą przywołać przed misją więcej niż jedną alter-osobowość, ale całą grupę alterów potrzebnych do wykonania konkretnych umiejętności.

Język i DNA

Dlatego scalanie równych alter-osobowości w poziomie zmiany częstotliwości wzniesienia jest kluczowym czynnikiem w uzyskaniu dostępu do Waszych zdolności, jak również przełamania blokad implantów.

Są to umieszczone w czakrach eteryczne implanty wyglądające jak cylindry, które znacznie zwiększają niektóre parapsychiczne zdolności poprzez czakry, ale zawierają jakby również alter-osobowości.

Używałam do niedawna i mówiłam w języku Djinn.

Umiem także kilka innych języków, takich jak „shuraim”, który jest językiem pradawnym Djinn.

Wynika to po części ze względu na wiele interakcji, jakie miałam z tymi istotami na przestrzeni dziejów, jak również z tego, że jestem Brydą – formą Eterii podłączoną do Wszechbytu, a także do nich energetycznie.

Pewne tzw. magiczne języki pochodzą pierwotnie od istot z innych światów i wymiarów.

Kolejnym aspektem, jaki muszę Wam ujawnić jest to, że używanie tych języków, to ich aspekt wibracyjny, szczególnie gdy popatrzycie na Hebrajski dla przykładu i jego magiczny wpływ na DNA.

Dlatego wypowiadanie pewnych słów tworzy efekty w połączeniu z wolą i koncentracją.

Język i DNA – są bardzo ważne – jako język jest inną formą programowania energetycznego, zwłaszcza dla różnych stanów umysłu i dysocjacji.

Wiedzą o tym ci, którzy praktykują pewne formy mantr i stanów transowych, wytwarzanych i produkowanych w dużym stopniu skupień transowych dla inwokacji,  które używane są w obrzędach magicznych, a nawet religijnych.

Z ludzi zostają zgrywane informacje o językach, zwyczaje, maniery, zachowanie.

W odniesieniu do języków pochodzenia ziemskiego jesteście używani do zadań w tym świecie tam, gdzie zajdzie potrzeba, gdzie takie umiejętności są jak najbardziej przydatne (a także znajomość wszelkich zwyczajów związanych z konkretną grupą kulturową).

To pomaga uzyskać dostęp do Waszych źródeł, choćby nie wiem jak one były tajne.

Niektóre z nich trwają równolegle w stosunku do innych, tak by tok myślenia siał nasiona rozgoryczenia i dysharmonii.

Używają Was w połączeniu z tym, co widzą w Was energetycznie – z karmicznej perspektywy – oceniają użyteczność także poprzez ocenę rodowych linii genetycznych.

To są kryteria, które analizują poprzez wiedzę o Waszej źródłowej osobowości.

To wszystko jest niczym innym jak rozpoznawaniem źródłowego wzorca osobowości oraz wiedzą o tym, jak manipulować ludźmi.

Nawet nie wyobrażacie sobie, jak wielu ludzi zostało użytych w tak wielu wymiarach i formach z różnych powodów.

Dobrym przykładem jest znany i rozpoznany jako intuicyjny empata (IE) ze zdolnościami przewidywania przyszłych wydarzeń, Corey Goode, który został rekrutowany przez jeden z programów MILAB w wieku 6 lat.

Goode trenował i służył w programie MILAB od 1976 – 1986/87. Pod koniec służby w MILAB został przydzielony jako wsparcie IE dla rotujących Ziemskich Delegacji (miejsca dzielonego przez tajne ziemskie grupy rządzących) dla „ludzkiego typu” pozaziemskiej Rady Super Federacji.

Ze względu na różnorodność ma on unikatową perspektywę, jak i subiektywną interpretację wydarzeń, przez jakie sam przeszedł.

W tych doświadczeniach jak najbardziej realnych ktoś może pamiętać, że pracował z miłymi w obejściu modliszkowatymi obcymi, a ktoś inny powie, że wcale tacy mili nie byli – to zależy od tego, do czego chcieli daną osobę użyć i to jak dana osoba ma ich zapamiętać, gdy już odzyska po części pamięć.

Znam ludzi, którzy pamiętają mnie z programowania jako Semjase, np.  Billy Meier – ma też taką pamięć w stosunku do mnie.

Oznacza to, że tak został zaprogramowany do funkcjonowania poprzez alter-osobowości w tych konkretnych warunkach i doświadczeniach.

Akceptuję to jednak, że te doświadczenia były dla Billego traumatyczne i ludzie różnie radzą sobie z tym.

W ostatecznym rozrachunku użyłam tej osobowości, jaką oryginalnie jestem (oczywiście z użyciem Mimikry), po czym zrobiono z tego sensację.

Takie nastawienie spowodowało wiele wewnętrznych konfliktów w życiu Billego,  a ja jakbym została etykietą społecznego lub naukowego określenia dla tego, co się z nim działo i stało, i wszystkim tym, co wyszło na jaw, by ludzie o tym pamiętali poprzez jawne przekazy Billego Meiera.

Przełamanie

Przyklejanie etykiet, by kategoryzować wydarzenia oceniać, a nawet gnębić, należy bardziej do mentalności „dziel i rządź”, nie promuje jedności, pokoju lub rozwoju, a ludzie w moim przekonaniu powinni się z tego stanu otrząsnąć.

To jakby powiedzieć, że pacjent z nowotworem jest nowotworem, a ofiara gwałtu jest tylko ofiarą gwałtu – to jest po prostu niedorzeczne i oznacza brak empatii.

Byłam atakowana wiele razy, być może, dlatego, że ludzie odnajdują poczucie siebie i siły poprzez takie archetypy bycia, jednak prawda jest inna i odczuwanie siebie w taki sposób właściwie tylko pogłębia czynnik pozaziemski, odcinając od własnej esencji bycia.

Byłam przygotowana na to, jak ludzie zareagują na te wydarzenia dla kontaktowca samego Billego.

Dla nich cenne są ich identyfikacje i doświadczenia – szczególnie kiedy przez wiele lat aż do dziś Billy jest prześladowany.

Oczywiście są ludzie, którzy na pewno mają swoje własne cele i ustalają priorytety, a także granice tego, co jest prawdą, a co nie jest.

Dlatego Waszą wolą jest dogłębnie weryfikować czyjekolwiek twierdzenia – nawet moje własne.

Trzeba wiedzieć, że ludzie potrzebują pomocy i że mimo wszystko mogą się uleczyć.

Nie można od razu wszystkiego odrzucać, ale nie można tworzyć ograniczeń, które nie pozwalają ludziom się rozwijać na polu doświadczeń.

Prawda i tak wyjdzie na jaw.

„Używajcie intuicji” jest ona moją odpowiedzią dla Was.

Pisałam, że wielokrotnie trafiałam na ludzi, którzy sabotowali moje energetyczne bezpieczeństwo, atakując mnie, celowo drenując moją energię i bezpieczeństwo w różnych okresach.

Myśleli, że nauczą mnie czegoś, podczas gdy w rzeczywistości,swoją nieuprzejmością i brutalnością pozwolili wygrać iluminatom.

Nie można tak postępować poprzez psychiczny atak lub zmienić nastawienie, opinie lub przekonania poprzez psychiczną wojnę, która sprawia, że stajecie się bardziej Draco niż są sami Draco i pomagacie do tego iluminatom.

Możecie ich pokonać, kiedy przynajmniej będziecie się wzajemnie szanować a co do tego, że macie inne zdania -rozumiem i akceptuję Waszą wolę.

Jesteście obdarzeni wyjątkowym darem.

Oni też potrzebowali Was. Bez Was, by nie istnieli i nie mogliby egzystować.

Pamiętajcie! Macie to czego im brakuje, a to jest Waszym największym narzędziem i obroną – a wiedza w tym zakresie jest mocą, jaką można odzyskać.

Wasze życie jest bardziej sci-fi niż tego rodzaju powieści lub film, a niektórzy poprzez utarte opinie i przekonania kategoryzują rzeczy w taki sposób, w jaki czują się bezpiecznie.

Faktem jest, że te rzeczy są prawdziwe i były przez wieki a ludzie muszą się obudzić, więc jeśli to rozumiecie i wciąż będziecie chcieli wystąpić, pomagając przełamywać paradygmaty rzeczywistości, to róbcie to.

Ale musicie także pamiętać, że trzeba również wziąć pod uwagę swoją pozycję społeczną i ocenić ją dokładnie.

Możecie stracić swojego pierwotnego przyjaciela i grupy przyjaciół, musicie się liczyć z tym, co pomyśli rodzina, jeśli się dowie.

Nie każdy ma wspierające, troszczące się osoby- w rzeczy samej to rzadkość.

Nie chcę nikogo zniechęcać – jestem daleka od tego, ale należy zachować ostrożność i rozważyć swoje stanowisko przed ujawnieniem – dla własnego bezpieczeństwa emocjonalnego, fizycznego i psychicznego.

Na pewno wiecie i musicie także pamiętać, że ludzie nie zawsze są tak sympatyczni, niektórzy wręcz jakby konkurowali z innymi doświadczającymi.

Wasza historia i doświadczenia są cenne, traktujcie je, jako takie i upewnijcie się, by znaleźć kogoś, kto szanuje Wasze doświadczenia oraz ceni Was jako osobę.

Większość trolli i krzykaczy – w Internecie czy Facebooku – to mężczyźni, niektórzy są kobietami, będącymi artystami dezinformacji, którzy specjalizują się w zwiększaniu urazów, którzy najwięcej mówią o swoich doświadczeniach, angażują się w oszczerstwa, rutynowe zniesławienia i obalania racji między sobą i starają się wywołać konkretne wytyczne, aby tak postępować.

Niektórzy z tych osób są artystami dezinformacji i mogą być kontrolowani umysłowo – ale są kontrolowani w celu atakowania i oczerniania tych, którzy przełamują się, odzyskują wspomnienia i co najważniejsze, mówią publicznie o swoich doświadczeniach.

Autor: SEMJASE

⇒ Czytaj także inne artykuły SEMJASE:

https://www.odkrywamyzakryte.com/ujawnienie-2/

https://www.odkrywamyzakryte.com/wielowymiarowosc-duszy/

https://www.odkrywamyzakryte.com/gestosci-zycia/

https://www.odkrywamyzakryte.com/nadchodzi-wielka-przemiana/

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.