Symbiont-Dusza nie jest Wami, jest eterią, esencją istniejąca na miliardy lat użytku. Symbiont jest przypisany do rzeczywistości określonej przestrzenią i istnieje nie zależnie od ciała fizycznego… Oto rozwinięcie przekazu…

Symbiont jest nielokalny

Jest (obiektem, chociaż to niewłaściwe określenie- jest Istnieniem) określanym w przestrzeni dzięki dekoherencji kwantowej, czyli ostatecznej siły determinującej kierunek, w którym podąża dany układ kwantowy.

Świadomość – Symbiont będąc w ciele fizycznym, jest tylko chwilowo przypisany do czasu i przestrzeni, a po lokalnej rezonacji może się określić i przypisać do innej rzeczywistości lokalnej lub nielokalnych wymiarach i wartościach w przestrzeni.

Mają charakter nielokalny i dopiero ich obserwacja generuje je do odbieranych i znanych jakości tak jak fuzja czasu i przestrzeni jako byt wykreowany dla postrzegania trójwymiarowej rzeczywistości.

„Kwantowa Rzeczywistość” wskazuje również na mechanizm postrzegania jako czynnik determinujący dany byt.

To istnienie wielu rodzajów energii światła, która jest użyteczna dla istot z różnych wymiarów, tych najbardziej subtelnych, ale i tych wibracyjnych wymiarów także fizycznych.

Jest dana każdej istocie we Wszechświecie, niezależnie od poziomu rozwoju ewolucyjnego i wibracyjnego.

Symbiont-Dusza to 40 poziomów przenikania w danym wymiarze przestrzeni wibracji i częstotliwości, a tych wymiarów są miliardy.

W Waszym wszechświecie są 4 miliardy widzialnych układów gwiezdnych, z czego połowa, czyli 2 miliardy istnieje na nich życie, reszta jest poza spektrum postrzegania, gdzie nie rezonuje Wasza świadomość.

Te zależności wszystkie są połączone jako wielowymiar wibracji i częstotliwości.

Zwykle jest od 2 do 20 takich połączeń w samej przestrzeni poziomu 3D.

Im więcej istota ludzka jest uświadomiona, tym więcej połączeń istnieje z Symbiontem-Duszą.

Każdy poziom pozwala rezonować – symbionizować się na innym poziomie i w inny sposób.

Tylko jedna częstotliwość z tych poziomów jest przypisana istocie ludzkiej.

Symbiont-Dusza potrzebuje niewiele czasu, żeby dotrzeć do tego poziomu wibracji i częstotliwości ludzkiej, na którym potrafi z Wami rezonować, przetwarzać energie pola Ziemi i przestrzeni, do której ludzka istota jest przypisana.

Jest to ciągły proces Waszego rozwoju, Waszego dostrajania się.

Ona jest na stałe połączona z czakrą serca, nie przebywa w ciele fizycznym, ale w jednym z ciał subtelnych.

Na początku Waszego życia przebywa w najbliższych warstwach albo w najbliższych ciałach subtelnych.

W czasie dorastania oddala się coraz bardziej albo przechodzi przez różne ciała subtelne, w każdym doświadcza określonego sposobu wpływania na Was, albo zmiany sposobu postrzegania rzeczywistości, dlatego zmieniacie się z czasem.

Zmienia się sposób myślenia, sposób postrzegania ludzi, rzeczywistości, siebie.

Symbiont-Dusza nie pobiera od Was energii, zawsze przetwarza źródło zewnętrzne zasilania Waszego istnienia.

Tym źródłem jest jedna z wielu energii, która Was otacza, jest jednym z wielu Źródeł.

To wszystko jest połączone.

W ludzkim istnieniu są 4 połączenia ze Źródłem, które są stałe i uzupełniają wszystkie potrzeby Symbiontu-Duszy.

Natomiast ewolucyjna struktura istnienia Symbiontu-Duszy jest rozciągnięta na miliardy lat, bo taka jest długość jej istnienia.

Są Symbionty-Dusze wyjątkowe, które w czasie podróży przez Wasz Wszechświat, w czasie łączenia się z różnymi istotami, zebrały wyjątkowe, wspaniałe, doskonałe informacje, wynikające z wiedzy albo doświadczenia.

One wzbogacają mądrość Wszechświata.

Takie Symbionty-Dusze są bardzo świetliste, jest ich około 10%.

Po każdym cyklu rezonacji – symbiozy – bytowania i odradzania Wszechświata (takich cykli było już 9, w ludzkich istnieniach Wy żyjecie obecnie w dziewiątym), ale wasza cywilizacja jest 7 generacją od poprzednich 6.

W trzecim cyklu Wszechświata Symbionty są czystą energią, z których powstają.

To bardzo złożony proces, który wyjaśnię w innym przekazie.

Wszechświat potrzebował ogromnej ilości czasu, żeby dorosnąć do stworzenia pierwszego Symbiontu-Duszy, pierwszego wzorca.

Od tamtego momentu Symbionty-Dusze powstają masowo.

Symbiont-Dusza dla istoty ludzkiej

Każdy istota ludzka, każdy człowiek jest dla Symbiontu-Duszy otoczką schronienia, przebywając w Waszych ciałach subtelnych, jest bezpieczna.

Problem zaczyna się wtedy, kiedy ciała subtelne, z powodu określonych zmian w Waszym życiu, przede wszystkim emocjonalnych, zaczynają być nieodpowiednim dla niej środowiskiem.

Taka sytuacja powstaje z powodu zanieczyszczenia Waszego ciała subtelnego nisko wibracyjnymi energiami strachu.

Im więcej jest tych emocji, tym bardziej negatywne stają się warunki dla przebywania Symbiontu-Duszy.

Kiedy tych emocji jest zbyt dużo, zmuszają Ją do wychodzenia poza ciała subtelne.

Symbiont-Dusza, wychodząc poza nie, staje się łatwym łupem, traci ochronę.

Wtedy zachodzi możliwość, że może być porwana przez różne istoty, dla których jest ogromną wartością, może być ściągana do niższych warstw astralnych.

Kiedy tak się dzieje, powoli traci połączenie ze swoim źródłem.

Im niżej schodzi, tym mniej połączeń zostaje.

Wtedy powstaje dezintegracja na poziomie energetycznym, która osłabia energie Symbiontu-Duszy.

Powoduje otępienie emocjonalne Duszy.

Zaczyna wpadać w letarg, tym silniejszy, im dalej od Was energetycznie jest odczepiana.

Symbiont-Dusza nie umiera, jej istnienie jak już wspomniałam, jest ograniczone jedynie długością Waszego Wszechświata.

Natomiast jakość jej istnienia i jakość wibracyjna, które zbiera, zależą od tego, w jakich relacjach z Wami rezonuje – żyje.

Każdy Symbiont-Dusza wtedy ma swoją osobowość, swoją historię, którą mogłaby Wam odpowiedzieć.

Ta historia trwa czasami od wielu miliardów lat i wielu Wszechświatów.

Symbionty-Dusze niektórych ludzi są unikalne, bo zebrały wiedzę, mądrość i wspomnienia z wielu poprzednich Wszechświatów, w których istniały.

Wibracja nadprzestrzenna

Większość osób używa słowa Wibracja – niewielu wie, czym, w istocie, jest.

Wibracja to częstotliwość pola energetycznego danej Istoty, która zależy od niej samej.

Każda Istota ludzka jest wielowymiarowa, jest świetlna, niezależnie od poziomu, na którym się obecnie znajduje, może podnieść swoją wibrację do pierwotnego- naturalnego- poziomu Zero, nawet jeśli jej punktem wyjścia jest zdecydowanie inny poziom i nie jest Istotą z DNA matrycy kodu SZI.

Świat obecny 3D wchodzący na poziom wibracji do częstotliwości kolejnego poziomu otacza się naturalnymi procesami, orgonitami i kryształami oraz innymi, naturalnymi i mineralnymi materiałami, które mają wysoki poziom empatii osobistej.

Symbiont wytwarza energię serca tzw. pole magnetyczne serca, które jest 5000 razy silniejsze od pola magnetycznego mózgu oraz reszty powłoki cielesnej osnutej także swoistym biopolem ciała.

Energia serca ma własną inteligencję.

Znajduje się i skumulowana jest tam lokacja energetyczna podświadomości.

Nie daremnie świadomie kojarzone jest Serce z miłością, co stanowi centrum miłości i uczuć wyższych.

Podświadomość to intuicyjny charakter „Podświadomości”, to bardzo ścisła korelacja z prawą półkulą mózgu. Intuicyjną półkulą mózgu.

Zatem w niektórych przypadkach logikę trzeba i należy choćby nawet częściowo wyłączyć.

O tyle częściowo, iż przecież sama metoda i jej procedura rządzi się żelazną konsekwencją i przyczynowością, więc zupełnie nie odcinajcie się od logiki.

Starajcie się jednak trochę maksymalnie zawiesić (logikę, rozum).

Logika i rozum nazwijmy je: (-) i (+).

Jeden z tych punktów reprezentuje problem, a drugi brak problemu, ewentualnie rozwiązanie problemu lub inaczej stan pożądany.

W Polu Kwantowym inaczej na Poziomie Matrycy Energetycznej dozwolona jest pozycja stanów, czyli układ może być naraz w każdym z pojedynczych stanów, a zarazem w kombinacji liniowej tych stanów.

Jeżeli koncentrujecie się na dwóch stanach, na (+) i na (-), możecie mocą swej nad świadomości doprowadzić do pozycji tych stanów i do splątania energetyczno – kwantowego tych dwóch stanów.

Do tego trzeba wykorzystać stan świadomy, czyli Waszą uwagę, wystarczy, że wyrazicie takie życzenie, powołując się przy tym na Nadświadomość.

Oczywiście, to nie to sprawi, bo nie można z tego poziomu ingerować na Nadświadomość, to sprawi Wasza Podświadomość i powołanie się na Moc i Potęgę Nadswiadomości aż do Waszej Świadomości.

Co w fizyce kwantowej jest i że jeżeli są to dwa stany splątane kwantowej energii, wtedy dochodzi do takiej sytuacji, że te dwa zamienią się swoim stanem kwantowym.

Najważniejsze jest to, że muszą zmienić stany przemiennie wg ciągu energii pola torsyjnego.

Musicie wiedzieć, że tu dokona się to wskutek Waszej woli.

Upraszczając wyjaśnieniom to, o czym powyżej przekazuję.

Analogia jest taka, że jeżeli istnieją na starcie dwa fotony (albo elektrony) splątane kwantowo, i chociażby poruszały się potem w przeciwnych kierunkach, jeśli w jednym dokona się zmiana stanu kwantowego, to w drugim, bez względu na odległość, dokona się natychmiast przeciwna zmiana, inaczej mówiąc to przeskok kwantowy, czyli (-) zamieni się kwantowo z (+).

Tak dokonuje się przeskok kwantowy.

Można ukierunkować to także poprzez rezonans ultradzwięków o odpowiedniej częstotliwości.

Znana jest przecież metoda muzykoterapii, leczenie częstotliwością wibracyjną i ultradzwiękową o odpowiednim natężeniu gdzie pobudzane są pola kwantowe i fotony światła.

Oczywiście dochodzi do spektakularnych efektów ozdrowieńczych.

W przypadku jednak bardzo poważnych zmian tkanek, taki rezonans jest stopniowy, by dał efekt, jeśli dotyczy to wymiaru przestrzeni, w którym ludzkość obecnie funkcjonuje.

Nawet po pierwszym rezonansie energetycznym widać korzystne zmiany, lecz dawkowanie musi być stopniowe dla rozdzielczości ludzkich tkanek kwantowych przypisanych do tej przestrzeni.

Rezonacja energetyczna w praktyce

Chce także przekazać, że nie jest to żadna porada medyczna dlatego, że medycyna nie opiera się w pojęciu ludzkim na rozdzielczości kwantowej, ale wkrótce ta wiedza będzie powszechna i stosowana także w medycynie.

Powstaną replikatory ozdrowieńcze regenerujące tkanki i całe ciało ludzkie.

Zamiany zdrowotne w Waszym życiu, mogą dokonać się natychmiast lub w pewnej nieokreślonej przyszłości, zgodnie z pewnego rodzaju alokalnością przestrzeni pola kwantowego, w której przebywacie, wynikającej z rzeczywistości kwantowej.

Porada byście znaleźli jakieś miejsce w domu, w którym żaden z domowników nie będzie przeszkadzał co najmniej przez pół godziny.

Jest to propozycja, ale dobitnie podkreślam, należy robić sobie kilkudniowe przerwy w stosowaniu rezonacji energetycznej, ponieważ Ciała Wasze, i to nie tylko te fizyczne, potrzebują pewnego czasu „spokoju”, aby osiągnąć właściwą homeostazę.

Przy rezonacji wyłącz wszystkie media typu radio i telewizor.

Usiądźcie lub połóżcie się w wygodnej pozycji, ważne, by nie krzyżować nóg i rąk, oraz by mieć wyprostowany kręgosłup.

Przez chwilę skupcie się na oddechu. Rytmicznie wciągajcie nosem powietrze, wydychajcie ustami. Postępujcie tak 2 lub 3 minuty. Możecie mieć zamknięte oczy lub otwarte.

Wyciągnijcie przed siebie prawą rękę i wyobraźcie sobie, że Wasz kciuk prawej dłoni wyznacza punkt „A”. Punktowi „A” przyporządkuj miejsce chore np. chorobę nerek.

Mocą swej Nadświadomości umieśćcie Wasz kciuk, czyli punkt „A” w polu swojej uwagi, cokolwiek by to znaczyło.

Następnie wyciągnijcie przed siebie lewą rękę.

Niech kciuk lewej dłoni wyznacza punkt „B”. Punktowi „B” przyporządkowujesz wtedy punkt w Matrycy Rzeczywistości (czyli inaczej na Poziomie Symbiotycznym swojej duszy i jej energii), który określa taki stan, w którym twoje nerki są całkowicie zdrowe i sprawne.

Aha… Mała uwaga.

Na Poziomie Matrycy Energetycznej znajdują się wszystkie możliwe stany.

Możecie więc stamtąd wybrać sobie taki, który będzie dla Was korzystny. W tym wypadku korzystnym stanem będzie fakt posiadania zdrowych nerek.

Następnie powoli wizualizujcie, iż umieszczacie ten punkt „B” na Poziomie Matrycy Energetycznej.

Kolejnym krok jest splątaniem kwantowym tych dwóch punktów, czyli „A” i „B”. Robicie to tak, iż swoim aktem woli wyrażacie takie pragnienie.

Przybliżacie oba kciuki bliżej serca i dokonujecie następnego aktu woli.

Wyrażacie pragnienie, aby obydwa te punkty, splątane kwantowo, znalazły się w Przestrzeni Waszego Serca.

Teraz powinniście odczuć powiązanie obu kciuków z sercem, niby jakąś łączność energetyczną, możecie poczuć tę więź, jakby płynęła energia z serca do tych kciuków.

Możecie także poczuć, iż z kciuka lewego (punkt „B”) płynie energia do prawego kciuka (punkt „A”). Jeśli początkowo nic nie poczujecie, nie przejmujcie się, lecz kontynuujcie cały proces.

W tej pozycji, z kciukami przy sercu, możecie tak pozostać kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt minut. Jeśli w tym czasie będziecie obserwowali połączenie energetyczne między puntami „A” i „B”, to starajcie się zachować tę pozycję.

Trwajcie tak, dopóki poczujecie ochotę do ziewania. Ziewanie zawsze sygnalizuje, iż powinno się rezonans połączenia już kończyć.

Rezonacja kończy się w ten sposób, że wyrażacie wolę, by dokonał się przeskok kwantowy z punktu „B” na punkt „A”. Oraz z punktu „A” na „B”, oraz że wyrażacie wolę, by punkt „A” przejął wszystkie właściwości zdrowotne punktu „B”.

Na zakończenie poklaszcie w obie dłonie, odcinając się zupełnie od procesów energetycznych całego rezonansu energetycznego.

Dobrze by było potem jak najszybciej starać się zapomnieć o rezonacji energetycznej.

Bardzo dziwiłam się, będąc i obserwując medycynę szpitalną, bloki operacyjne, zabiegowo inwazyjne, że tej rezonacji energetycznej nie stosuje się w przypadku alopatii (medycyny klasycznej).

Ale to już jest osobny temat przekazu o wiedzy ozdrowieńczej z zastosowaniem rozdzielczości kwantowej.

Często przy takich oddziaływaniach najlepiej zapomnieć warto i zdać się na swoją intuicję i działanie Podświadomości. Oczywiście wiem, że nie jest to takie łatwe.

Dodam, tylko że często uprowadzeni przez inne nacje ludzkie istoty (porwania ufo – uprowadzenia i powroty) po powrocie nic nie pamiętają, ponieważ wdrożono im system nielokacji.

Jest to działanie celowe dlatego, że wymiar przestrzeni, w której funkcjonuje ludzkość, jest przypisany do danej częstotliwości egzystencjonalnej.

To są działania na tzw. polu morficznym, by dany osobnik ziemski mógł tam przeżyć i wrócić, ponieważ wkracza w poziom istnienia tamtej fizykalności nielokacji materialnej, która jest odmienna od materii, która istnieje na ziemi w tej przestrzeni.

Czynnik nielokacyjny Symbiontu-Duszy

Faza zwana „śmiercią” też jest wibracją, zmienia swój stan kwantowy, ale zachowuje informacje w nich zawarte.

Rozkładowi ulega ciało, ale nie informacja, czyli „Symbiont – dusza” zmienia stan formy etnicznej.

Świadomość staje się częścią Wszechświata, nie umieracie.

Nie w tym sensie, jak wydaje się tradycyjnym materialistom.

Neurony są zdolne do produkcji fotonów światła w mózgu od dawna wysyłanych sygnałów w sieci neuronowej, funkcjonują także optyczne kanały biokomunikacji i nielokacji.

Biofotony produkowane przez mózg są splątane kwantowo w liczbę neuronów w ludzkim mózgu, w ciągu jednej sekundy emitują nawet miliard biofotonów.

Przy efekcie splątania to gigantyczne ilości informacji przetwarzanej w fotonowej lokacji.

Symbiont jest esencją istnienia i twórca energii dla istnienia i życia JEST NIELOKALNY, jest przypisany do rzeczywistości określonej przestrzenią i istnieje nie zależnie od ciała fizycznego.

Symbiont-Dusza zawsze kojarzy się z czymś świetlistym”.

I słusznie intuicja Wam podpowiada.

To biofotony kwantowe, bo tak można je nazwać w świetle współczesnej Wiedzy.

Wiem, że czasami trudno jest pogodzić wpojone od wieków światopoglądy.

Pamiętajcie, że w podświadomości, w pamięci mózgowej i komórkowej, w nawykach i odruchach zakorzeniają się głęboko w strukturach na wszystkich poziomach struktury wpojone Wam przez wieki.

Niełatwo je stamtąd później wykorzenić.

Nie łatwo jest przebić się przez te warstwy, te, które nadrosły nad głównymi przyczynami nieregularności energetycznej w zestrojeniu kwantowym.

Nadrosty te mają z reguły charakter nie tylko patogenny oraz energetyczny, ale zaprogramowany energetycznie.

Często to dotyczy komórek i tkanek oraz włókien także biokwantowych i włókien nerwowych.

W medycynie lekarzom trudno się odnieść, jeśli w grę wchodzi lokacja biokwantowa.

Dlatego Pamiętaj – Posiadasz Duszę.

Symbiont – Dusza jest piękna, indywidualna i kompletna waży 21 gram, umiejscowiona jest nad Waszymi głowami, jest źródłem zasilającym szyszynkę, z kolei jest źródłem, która tworzy siatkę dla energii Serca.

Pamiętajcie o swoim pięknie i zaletach, pamiętajcie o tym, że wszystko, czego doświadczacie w swoich cyklach życia, jest częścią tego, co składa się na ten szczególny klejnot, którym jest każda indywidualna chwila.

autor: Semjase

Inne artykuły SEMJASE:

https://www.odkrywamyzakryte.com/ujawnienie-2/

https://www.odkrywamyzakryte.com/wielowymiarowosc-duszy/

https://www.odkrywamyzakryte.com/gestosci-zycia/

https://www.odkrywamyzakryte.com/nadchodzi-wielka-przemiana/

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.