LOKACJA BIOKWANTOWA, SYMBIONT-DUSZA – ROZWINIĘCIE PRZEKAZU

Symbiont-Dusza nie jest Wami, lecz jest eterią, esencją, która istnieje na miliardy lat użytku. Symbiont jest przypisany do rzeczywistości określonej przestrzenią i istnieje niezależnie od ciała fizycznego… Oto rozwinięcie przekazu…

Symbiont jest nielokalny

Jest obiektem, chociaż to niewłaściwe określenie – jest Istnieniem, które jest określane w przestrzeni dzięki dekoherencji kwantowej, czyli ostatecznej siły determinującej kierunek, w którym podąża dany układ kwantowy.

Świadomość – Symbiont będąc w ciele fizycznym, jest tylko chwilowo przypisany do czasu i przestrzeni, a po lokalnej rezonacji może się określić i przypisać do innej rzeczywistości lokalnej lub nielokalnych wymiarów i wartości w przestrzeni.

Mają charakter nielokalny i dopiero ich obserwacja generuje je do odbieranych oraz znanych jakości tak, jak fuzja czasu i przestrzeni jako byt wykreowanej dla postrzegania trójwymiarowej rzeczywistości.

„Kwantowa Rzeczywistość” wskazuje również na mechanizm postrzegania jako czynnik, który determinuje dany byt.

To istnienie wielu rodzajów energii światła, która jest użyteczna dla istot z różnych wymiarów, zarówno tych najbardziej subtelnych, jak i tych wibracyjnych wymiarów fizycznych.

Jest ona dana każdej istocie we Wszechświecie i to niezależnie od poziomu rozwoju ewolucyjnego i wibracyjnego.

Symbiont-Dusza to 40 poziomów przenikania w danym wymiarze przestrzeni wibracji i częstotliwości, a tych wymiarów są miliardy.

W Waszym wszechświecie są 4 miliardy widzialnych układów gwiezdnych, z czego na połowie, czyli na dwóch miliardach, istnieje życie, a reszta jest poza spektrum postrzegania, gdzie nie rezonuje Wasza świadomość.

Te wszystkie zależności połączone są jako wielowymiar wibracji i częstotliwości.

Zwykle jest od 2 do 20 takich połączeń w samej przestrzeni poziomu 3D.

Im więcej istota ludzka jest uświadomiona, tym więcej połączeń istnieje z Symbiontem-Duszą.

Każdy poziom pozwala rezonować – symbionizować się na innym poziomie i w inny sposób.

Tylko jedna częstotliwość z tych poziomów jest przypisana istocie ludzkiej.

Symbiont-Dusza potrzebuje niewiele czasu, żeby dotrzeć do tego poziomu wibracji i częstotliwości ludzkiej, na którym potrafi z Wami rezonować, przetwarzać energie pola Ziemi i przestrzeni, do której ludzka istota jest przypisana.

Jest to ciągły proces Waszego rozwoju, a także Waszego dostrajania się.

Ona jest na stałe połączona z czakrą serca i nie przebywa w ciele fizycznym, ale w jednym z ciał subtelnych.

Na początku Waszego życia przebywa w najbliższych warstwach albo w najbliższych ciałach subtelnych.

W czasie dorastania oddala się coraz bardziej albo przechodzi przez różne ciała subtelne i w każdym z nich doświadcza określonego sposobu wpływania na Was lub zmiany sposobu postrzegania rzeczywistości i dlatego zmieniacie się z czasem.

Zmienia się sposób myślenia, a także sposób postrzegania ludzi, rzeczywistości oraz siebie.

Symbiont-Dusza nie pobiera od Was energii, gdyż zawsze przetwarza źródło zewnętrzne zasilania Waszego istnienia.

Tym źródłem jest jedna z wielu energii, która Was otacza i jest ona jednym z wielu Źródeł.

To wszystko jest połączone.

W ludzkim istnieniu są 4 połączenia ze Źródłem, które są stałe i uzupełniają wszystkie potrzeby Symbiontu-Duszy.

Natomiast ewolucyjna struktura istnienia Symbiontu-Duszy jest rozciągnięta na miliardy lat, ponieważ taka jest długość jej istnienia.

Są Symbionty-Dusze wyjątkowe, które w czasie podróży przez Wasz Wszechświat oraz w czasie łączenia się z różnymi istotami zebrały wyjątkowe, wspaniałe i doskonałe informacje, które wynikają z wiedzy albo doświadczenia.

One wzbogacają mądrość Wszechświata.

Takie Symbionty-Dusze są bardzo świetliste i jest ich około 10%.

Po każdym cyklu rezonacji – symbiozy – bytowania i odradzania Wszechświata (takich cykli było już 9, a w ludzkich istnieniach Wy żyjecie obecnie w dziewiątym) Wasza cywilizacja jest 7 generacją od poprzednich 6.

W trzecim cyklu Wszechświata Symbionty są czystą energią, z których powstają.

To bardzo złożony proces, który wyjaśnię w innym przekazie.

Wszechświat potrzebował ogromnej ilości czasu, żeby dorosnąć do stworzenia pierwszego Symbiontu-Duszy, czyli pierwszego wzorca.

Od tamtego momentu Symbionty-Dusze powstają masowo.

Symbiont-Dusza dla istoty ludzkiej

Każda istota ludzka, każdy człowiek jest dla Symbiontu-Duszy otoczką schronienia, a kiedy przebywa w Waszych ciałach subtelnych, jest bezpieczna.

Problem zaczyna się wtedy, gdy ciała subtelne, z powodu określonych zmian w Waszym życiu, a przede wszystkim emocjonalnych, zaczynają być dla niej nieodpowiednim środowiskiem.

Taka sytuacja powstaje z powodu zanieczyszczenia Waszego ciała subtelnego nisko wibracyjnymi energiami strachu.

Im więcej jest tych emocji, tym bardziej negatywne stają się warunki dla przebywania Symbiontu-Duszy.

Kiedy tych emocji jest zbyt dużo, to zmuszają Ją do wychodzenia poza ciała subtelne.

Gdy Symbiont-Dusza wychodzi poza nie, to staje się łatwym łupem i traci ochronę.

Wtedy zachodzi możliwość, że może być porwana przez różne istoty, dla których jest ogromną wartością, ale też może być ściągana do niższych warstw astralnych.

Kiedy tak się dzieje, zaczyna powoli tracić połączenie ze swoim źródłem.

Im niżej schodzi, tym mniej połączeń zostaje.

Wtedy powstaje dezintegracja na poziomie energetycznym, która osłabia energie Symbiontu-Duszy, a to powoduje otępienie emocjonalne Duszy.

Zaczyna ona wpadać w letarg, tym silniejszy, im dalej od Was energetycznie jest odczepiana.

Symbiont-Dusza nie umiera, gdyż jej istnienie, jak już wspomniałam, jest ograniczone jedynie długością Waszego Wszechświata.

Natomiast jakość jej istnienia i jakość wibracyjna, które zbiera, zależą od tego, w jakich relacjach z Wami rezonuje – żyje.

Wtedy każdy Symbiont-Dusza ma swoją osobowość i swoją historię, którą mogłaby Wam opowiedzieć.

Ta historia trwa czasami od wielu miliardów lat i wielu Wszechświatów.

Symbionty-Dusze niektórych ludzi są unikalne, ponieważ zebrały wiedzę, mądrość i wspomnienia z wielu poprzednich Wszechświatów, w których istniały.

Wibracja nadprzestrzenna

Większość osób używa słowa Wibracja, ale niewielu wie, czym ona w istocie jest.

Wibracja to częstotliwość pola energetycznego danej Istoty, która zależy od niej samej.

Każda Istota ludzka jest wielowymiarowa oraz świetlna i to niezależnie od poziomu, na którym obecnie znajduje się i do tego może podnieść swoją wibrację do pierwotnego – naturalnego poziomu Zero.

Może to robić nawet wtedy, gdy jej punktem wyjścia jest zdecydowanie inny poziom i nie jest Istotą z DNA matrycy kodu SZI.

Obecny świat 3D, który wchodzi na poziom wibracji do częstotliwości kolejnego poziomu, otacza się naturalnymi procesami, orgonitami i kryształami oraz innymi naturalnymi i mineralnymi materiałami, które mają wysoki poziom empatii osobistej.

Symbiont wytwarza energię serca, czyli tzw. pole magnetyczne serca, które jest 5000 razy silniejsze od pola magnetycznego mózgu oraz od reszty cielesnej powłoki, która jest osnuta także swoistym biopolem ciała.

Energia serca ma własną inteligencję.

To tam znajduje się i skumulowana jest lokacja energetyczna podświadomości.

Niedaremnie świadomie kojarzy się Serce z miłością, co stanowi centrum miłości i uczuć wyższych.

Podświadomość to intuicyjny charakter „Podświadomości”, ale także jest to bardzo ścisła korelacja z prawą półkulą mózgu, czyli intuicyjną półkulą mózgu.

Zatem w niektórych przypadkach trzeba byłoby i należy choćby nawet częściowo wyłączyć logikę.

O tyle częściowo, że przecież sama metoda i jej procedura rządzi się żelazną konsekwencją i przyczynowością, więc zupełnie nie odcinajcie się od logiki.

Starajcie się jednak trochę maksymalnie zawiesić ją (logikę, rozum).

Logika i rozum nazwijmy je: (-) i (+).

Jeden z tych punktów reprezentuje problem, a drugi brak problemu oraz ewentualnie rozwiązanie problemu lub inaczej stan pożądany.

W Polu Kwantowym inaczej na Poziomie Matrycy Energetycznej dozwolona jest pozycja stanów, czyli układ może być naraz w każdym z pojedynczych stanów, a zarazem w kombinacji liniowej tych stanów.

Jeżeli koncentrujecie się na dwóch stanach, czyli na (+) i na (-), to możecie mocą swej nadświadomości doprowadzić do pozycji tych stanów i do splątania energetyczno-kwantowego tych dwóch stanów.

Do tego trzeba wykorzystać stan świadomy, czyli Waszą uwagę, a wystarczy, że wyrazicie takie życzenie, powołując się przy tym na Nadświadomość.

Oczywiście to nie to sprawi, bo nie można z tego poziomu ingerować na Nadświadomość, ale spowoduje to Wasza Podświadomość oraz powołanie się na Moc i Potęgę Nadświadomości, aż do Waszej Świadomości.

W fizyce kwantowej jest to, że jeżeli są to dwa splątane stany energii kwantowej, to wtedy dochodzi do takiej sytuacji, że te dwa zamienią się swoim stanem kwantowym.

Najważniejsze jest to, że muszą zmienić stany przemiennie według ciągu energii pola torsyjnego.

Musicie wiedzieć, że tutaj dokona się to wskutek Waszej woli.

Upraszczając wyjaśnienia to, o czym powyżej przekazuję.

Analogia jest taka, że jeżeli istnieją na starcie dwa fotony (albo elektrony) splątane kwantowo, a gdy nawet poruszają się potem w przeciwnych kierunkach i jeżeli w jednym dokona się zmiana stanu kwantowego, to w drugim, bez względu na odległość, dokona się natychmiast przeciwna zmiana – inaczej mówiąc, jest to przeskok kwantowy, czyli (-) zamieni się kwantowo z (+).

Tak właśnie dokonuje się przeskok kwantowy.

Można to także ukierunkować poprzez rezonans ultradzwięków o odpowiedniej częstotliwości.

Znana jest przecież metoda muzykoterapii, leczenie częstotliwością wibracyjną i ultradzwiękową o odpowiednim natężeniu, gdzie pobudzane są pola kwantowe i fotony światła.

Oczywiście dochodzi do spektakularnych efektów ozdrowieńczych.

Jednak w przypadku bardzo poważnych zmian tkanek taki rezonans jest stopniowy, aby dał efekt, jeżeli dotyczy to wymiaru przestrzeni, w którym ludzkość obecnie funkcjonuje.

Nawet po pierwszym rezonansie energetycznym widać korzystne zmiany, lecz dawkowanie musi być stopniowe dla rozdzielczości ludzkich tkanek kwantowych przypisanych do tej przestrzeni.

Rezonacja energetyczna w praktyce

Chcę także przekazać, że nie jest to żadna porada medyczna, dlatego że medycyna nie opiera się w pojęciu ludzkim na rozdzielczości kwantowej, ale wkrótce ta wiedza będzie powszechna i stosowana także w medycynie.

Powstaną replikatory ozdrowieńcze, które regenerują tkanki i całe ludzkie ciało.

Zmiany zdrowotne w Waszym życiu mogą dokonać się natychmiast lub w pewnej nieokreślonej przyszłości i to zgodnie z pewnego rodzaju alokalnością przestrzeni pola kwantowego, w której przebywacie, a wynika ona z rzeczywistości kwantowej.

Porada dla Was jest taka, abyście znaleźli jakieś miejsce w domu, w którym żaden z domowników nie będzie Wam przeszkadzał, przez co najmniej pół godziny.

Jest to propozycja, ale dobitnie podkreślam, należy robić sobie kilkudniowe przerwy w stosowaniu rezonacji energetycznej, ponieważ Wasze Ciała (i to nie tylko te fizyczne) potrzebują pewnego czasu „spokoju”, aby osiągnąć właściwą homeostazę.

Przy rezonacji wyłącz wszystkie media typu radio i telewizor.

Usiądźcie lub połóżcie się w wygodnej pozycji, gdyż ważne jest, aby nie krzyżować nóg i rąk oraz aby mieć wyprostowany kręgosłup.

Przez chwilę skupcie się na oddechu. Rytmicznie wciągajcie nosem powietrze i wydychajcie ustami. Postępujcie tak przez 2 lub 3 minuty. Możecie mieć zamknięte lub otwarte oczy.

Wyciągnijcie przed siebie prawą rękę i wyobraźcie sobie, że Wasz kciuk prawej dłoni wyznacza punkt „A”. Punktowi „A” przyporządkujcie chore miejsce, np. chorobę nerek.

Mocą swej Nadświadomości umieśćcie Wasz kciuk, czyli punkt „A” w polu swojej uwagi – cokolwiek by to znaczyło.

Następnie wyciągnijcie przed siebie lewą rękę.

Niech kciuk lewej dłoni wyznacza punkt „B”. Wtedy punktowi „B” przyporządkujcie punkt w Matrycy Rzeczywistości (czyli inaczej na Poziomie Symbiotycznym swojej duszy i jej energii), który określa taki stan, w którym twoje nerki są całkowicie zdrowe i sprawne.

Aha… Mała uwaga.

Na Poziomie Matrycy Energetycznej znajdują się wszystkie możliwe stany.

Możecie więc stamtąd wybrać sobie taki, który będzie dla Was korzystny, a w tym wypadku korzystnym stanem będzie fakt posiadania zdrowych nerek.

Następnie powoli wizualizujcie, że umieszczacie ten punkt „B” na Poziomie Matrycy Energetycznej.

Kolejny krok jest splątaniem kwantowym tych dwóch punktów, czyli „A” i „B”. Robicie to tak, że swoim aktem woli wyrażacie takie pragnienie.

Przybliżacie oba kciuki bliżej serca i dokonujecie następnego aktu woli.

Wyrażacie pragnienie, aby oba te punkty, które są splątane kwantowo, znalazły się w Przestrzeni Waszego Serca.

Teraz powinniście odczuć powiązanie obu kciuków z sercem – niby jakąś łączność energetyczną, ale też możecie poczuć taką więź, jakby płynęła energia z serca do tych kciuków.

Możecie także poczuć, że z lewego kciuka (punkt „B”) płynie energia do prawego kciuka (punkt „A”). Jeśli początkowo nic nie poczujecie, to nie przejmujcie się, lecz kontynuujcie cały proces.

W tej pozycji, czyli z kciukami przy sercu, możecie pozostać tak przez kilka lub kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt minut. Jeśli w tym czasie będziecie obserwowali połączenie energetyczne między punktami „A” i „B”, to starajcie się zachować tę pozycję.

Trwajcie tak, dopóki poczujecie ochotę do ziewania, gdyż zawsze sygnalizuje ono, że powinno się już kończyć rezonans połączenia.

Rezonacja kończy się w ten sposób, że wyrażacie wolę, aby dokonał się przeskok kwantowy z punktu „B” na punkt „A” oraz z punktu „A” na „B”, a także że wyrażacie wolę, aby punkt „A” przejął wszystkie właściwości zdrowotne punktu „B”.

Na zakończenie poklaskacie w obie dłonie poprzez zupełne odcięcie się od procesów energetycznych całego rezonansu energetycznego.

Potem dobrze byłoby postarać się jak najszybciej zapomnieć o rezonacji energetycznej.

Bardzo dziwiłam się, będąc i obserwując medycynę szpitalną, bloki operacyjne, zabiegowe oraz inwazyjne, że tej rezonacji energetycznej nie stosuje się w przypadku alopatii (medycyny klasycznej).

Jednak to już jest osobny temat przekazu o ozdrowieńczej wiedzy z zastosowaniem rozdzielczości kwantowej.

Często przy takich oddziaływaniach najlepiej warto zapomnieć i zdać się na swoją intuicję, a także działanie Podświadomości. Oczywiście wiem, że nie jest to takie łatwe.

Tylko dodam, że często ludzkie istoty są uprowadzane przez inne nacje (porwania UFO – uprowadzenia i powroty) po powrocie nic nie pamiętają, ponieważ wdrożono im system nielokacji.

Jest to celowe działanie, dlatego że wymiar przestrzeni, w której funkcjonuje ludzkość, jest przypisany do danej częstotliwości egzystencjonalnej.

To są działania na tzw. polu morficznym, aby dany osobnik ziemski mógł tam przeżyć i wrócić, ponieważ wkracza w poziom istnienia tamtej fizykalności nielokacji materialnej, a jest ona odmienna od materii, która istnieje na ziemi w tej przestrzeni.

Czynnik nielokacyjny Symbiontu-Duszy

Faza zwana „śmiercią” też jest wibracją, gdyż zmienia swój stan kwantowy, ale zachowuje zawarte w nich informacje.

Rozkładowi ulega ciało, ale nie informacja, więc „Symbiont-Dusza” zmienia stan formy etnicznej.

Świadomość staje się częścią Wszechświata, ale nie umieracie.

Nie w tym sensie, jak to wydaje się tradycyjnym materialistom.

Neurony są zdolne do produkcji fotonów światła w mózgu od dawna wysyłanych sygnałów w sieci neuronowej, ale także funkcjonują optyczne kanały biokomunikacji i nielokacji.

Biofotony, które są produkowane przez mózg, są splątane kwantowo w liczbę neuronów w ludzkim mózgu, a w ciągu jednej sekundy emitują nawet miliard biofotonów.

Przy efekcie splątania są to gigantyczne ilości informacji, która jest przetwarzana w fotonowej lokacji.

Symbiont jest esencją istnienia i jako twórca energii dla istnienia oraz życia JEST NIELOKALNY, ale też jest przypisany do rzeczywistości określonej przestrzenią i istnieje niezależnie od ciała fizycznego.

Symbiont-Dusza zawsze kojarzy się z czymś „świetlistym”.

Słusznie intuicja podpowiada Wam, że są to biofotony kwantowe, ponieważ tak można je nazwać w świetle współczesnej Wiedzy.

Wiem, że czasami trudno jest pogodzić wpajane od wieków światopoglądy.

Pamiętajcie, że w podświadomości, w pamięci mózgowej i komórkowej, a także w nawykach oraz odruchach zakorzeniają się głęboko w światopoglądach struktury na wszystkich poziomach, które są Wam wpajane przez wieki.

Później niełatwo jest je stamtąd wykorzenić.

Niełatwo jest się przebić przez te warstwy, czyli te, które nadrosły nad głównymi przyczynami nieregularności energetycznej w zestrojeniu kwantowym.

Nadrosty te mają z reguły charakter nie tylko patogenny oraz energetyczny, ale też jest on zaprogramowany energetycznie.

Często dotyczy to komórek i tkanek oraz włókien także biokwantowych włókien nerwowych.

W medycynie lekarzom trudno jest się odnieść, jeżeli w grę wchodzi lokacja biokwantowa.

Dlatego Pamiętaj – Masz Duszę.

Symbiont-Dusza jest piękna, indywidualna, kompletna i waży 21 gram, a umiejscowiona jest nad Waszymi głowami, jest źródłem, które zasila szyszynkę, a także jest źródłem, które tworzy siatkę dla energii Serca.

Pamiętajcie o swoim pięknie i zaletach, ale też pamiętajcie o tym, że wszystko, czego doświadczacie w swoich cyklach życia, jest częścią tego, co składa się na ten szczególny klejnot, którym jest każda indywidualna chwila.

Autor: Semjase

Inne artykuły SEMJASE:

https://www.odkrywamyzakryte.com/ujawnienie-2/

https://www.odkrywamyzakryte.com/wielowymiarowosc-duszy/

https://www.odkrywamyzakryte.com/gestosci-zycia/

https://www.odkrywamyzakryte.com/nadchodzi-wielka-przemiana/

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy.

1) Przelew na konto bankowe Dla: Odkrywamy Zakryte. Numer konta: 70 1050 1807 1000 0091 4563 2593

2) Pay Pal  Kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

Realizujemy również współpracę reklamową [email protected] i ogłoszenia⇒ KLIK

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.