ZŁA KARMA RODZINNA

Karma rodzinna jest zakodowana w komórkach Twojego ciała, w strukturze Twoich myśli i falach Twoich emocji. Czasami słyszysz karmę jako głos w swojej głowie, innym razem wypowiadasz się jej słowami. Tak czy inaczej, karma rodzinna jest w Twoim życiu i niekiedy Ci je ogranicza. Często bywa tak, że jesteśmy nosicielami złej karmy przekazywanej nowemu pokoleniu, które płaci za grzechy starszych pokoleń.

Rodzinne aspekty karmiczne

Pojęcie rodzinnej karmy najprościej traktuje się jako cechy wspólne dla grupy ludzi połączonej pokrewieństwem.

Mogą być one statyczne (np. wygląd, sposób bycia) lub dynamiczne (np. życiowe wybory, losy, preferencje).

Każdy, kto szczerze pragnie rozwinąć swoją świadomość, w końcu napotyka w swoim życiu na karmiczne wzorce i dzieje się to niezależnie od tego, czy wierzymy w karmę i reinkarnację, czy też nie.

Aspekty karmiczne mogą odgrywać kluczową rolę w próbie zrozumienia głębszego sensu naszego życia.

Istnieją dowody naukowe z dziedziny epigenetyki, które pokazują, w jaki sposób np. trauma może być dziedziczona genetycznie przez przyszłe pokolenia.

Badania wykazały, że trauma, powtarzające się problemy w relacjach, a także „szczęście” oraz nasza zdolność przyciągania lub odpierania bogactwa mogą być odziedziczone po naszych przodkach.

To przełomowe, nowe zrozumienie tego, w jaki sposób na nasze życie wpływa nie tylko na to, czego doświadczyliśmy świadomie, ale także to, czego doświadczyli nasi przodkowie.

Zrozumienie ich bólu i cierpienia prowadzi nas do zupełnie odmiennego spojrzenia na naszą osobistą, życiową podróż.

Ty zawinisz – pokolenie zapłaci

Rodzinna karma rządzi się przede wszystkim zasadami, które głoszą, iż co przodkowie się zasłużą, to dzieci będą korzystały.

Ma to odzwierciedlenie m.in. w spadkach, wysokości majątku, zamożności itp.

W tym wszystkim jest jednak druga strona medalu, druga strona karmy, która mówi o krzywdach przodków, za które cenę ponoszą następne pokolenia.

Rodzinne aspekty złej karmy często zawierają niekorzystne predyspozycje genetyczne dla wzorców mentalnych, fizycznych lub emocjonalnych oraz zaburzeń życiowej równowagi.

Jednak w zakresie wszystkich aspektów karmicznych są one najłatwiejsze do zidentyfikowania i pokonania.

Nierozwiązane problemy dziedziczone w rodzinie (zazwyczaj do siódmego pokoleń wstecz) mogą obejmować skrajne sytuacje, takie jak zgony w wyniku morderstw, wojny lub wypadków, rodzinne tragedie, nadużycia seksualne, alkoholizm, samobójstwa, ciężkie depresje itp.

Najczęściej jednak tendencje złej karmy rodzinnej są bardziej subtelne i dotyczą np. pogardy wobec kobiecości lub męskości, potrzeby kontroli, manipulacji, zaburzeń własnej wartości, wywyższania się lub poniżania, nadmiernej krytyczności wobec otoczenia itp.

Nosiciel złej karmy rodzinnej

Nikt z nas nie jest wolny od aspektów rodzinnej karmy, ale tylko od nas zależy, czy, jak długo i w jakim wymiarze będzie się ona utrzymywała w naszym życiu.

Jeśli od czasu do czasu czujesz, że na Twoich barkach spoczywa ciężar wszystkich trudnych spraw…

Jeśli jesteś najbardziej duchową, świadomą i inteligentną osobą w całej rodzinie…

Jeśli przez to czujesz się inny…

Jeśli jesteś osobą, która zawsze ma „pecha” i zawsze wpada w najgorsze możliwe sytuacje ze wszystkich osób w Twojej rodzinie…

Jeśli pomimo ciężkiej pracy dopadają Cię problemy i niepowodzenia…

Jeśli cały czas szukasz drogi wyjścia…

…to wiedz, że jesteś nosicielem złej karmy, którą możesz przekazać następnemu pokoleniu.

To od Ciebie zależy, czy zmienisz swój los i czy Twoja rodzina przestanie cierpieć za grzechy przodków.

Celem prawdziwego przełamania złej karmy rodziny nie jest manifestowanie ani usprawiedliwianie własnych ograniczeń,  ale zrozumienie związku między naszym cierpieniem, a karmiczną skłonnością do cierpienia.

Musisz przeanalizować sytuację międzypokoleniową swojej rodziny, rozwikłać tajemnice rodzinnych związków i nauczyć się rozpoznawać wzorce oraz karmiczne powtórzenia.

Tylko wtedy Twoja świadomość będzie mogła ewoluować ponad te ograniczenia i będzie w stanie je przekraczać.

Możesz dochodzić do tego samemu, praktykując techniki relaksacyjne oraz medytację.

Możesz skorzystać z psychoterapii lub specjalnych warsztatów usuwających energetyczne więzi i uwalniających od rodzinnej karmy.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.