NAJWIĘKSZE BADANIE ŁĄCZĄCE PROMIENIOWANIE TELEFONU KOMÓRKOWEGO Z RAKIEM

Największe badanie, które do tej pory przeprowadzono w zakresie promieniowania telefonu komórkowego i jego związku z rakiem, potwierdza tę korelację. Naukowcy wzywają Międzynarodową Agencję ds. Badań nad Rakiem Światowej Organizacji Zdrowia do ponownej oceny rakotwórczości promieniowania telefonu komórkowego.

Napromieniowani przez całe życie

Badacze z renomowanego Instytutu Ramazzini (RI) we Włoszech poddali 2448 szczurów od życia prenatalnego aż do ich naturalnej śmierci na promieniowanie wieży komórkowej przez 19 godzin dziennie (promieniowanie GSM 1,8 GHz (RFR) 5, 25 i 50 V/m).

Ekspozycje dawkowane przez RI naśladowały emisje ze stacji bazowych, takie jak te z anten wież komórkowych, a poziomy ekspozycji były znacznie niższe niż te stosowane w badaniach amerykańskiego Narodowego Programu Toksykologicznego (NTP), w którym również zgłoszono korelację występowania raka mózgu u szczurów poddanych promieniowaniu.

Wszystkie ekspozycje zastosowane w badaniu Instytutu Ramazzini były poniżej limitów FCC (Federalna Komisja Łączności) w USA.

Są to dopuszczalne ekspozycje według FCC, innymi słowy, osoba może być legalnie narażona na ten poziom promieniowania.

Mimo to u zwierząt, które narażono na promieniowanie o niby dozwolonych poziomach, pojawiały się nowotwory.

Badanie RI wykazało również wzrost nowotworów złośliwych mózgu (glejaków) u samic szczurów i stanów przedrakowych, w tym rozrost komórek Schwanna zarówno u samców, jak i samic szczurów.

Toksykolodzy, którzy kierowali badaniem, zaznaczają, że ustalenia Instytutu Ramazziniego są zgodne z badaniem NTP wykazującym, że te skutki są powtarzalnym odkryciem, a rządy wszystkich krajów muszą zaostrzyć przepisy, aby chronić społeczeństwo przed tymi szkodliwymi ekspozycjami.

Promieniowanie i rak

Dowody wskazujące na to, że sieć bezprzewodowa jest rakotwórcza, wzrosły i nie można ich dłużej ignorować.

To badanie rodzi obawy, że już samo mieszkanie w pobliżu wieży komórkowej stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Biorąc pod uwagę, że 80 proc. wszystkich ludzkich nowotworów rozwija się późno i występuje u ludzi po 60. roku życia, to właśnie narażenie na promieniowanie od najmłodszych lat, nawet już w okresie prenatalnym, potęguje to ryzyko.

Dlatego też tak ważne jest zmniejszenie narażenia na emisję promieniowania z masztów telefonii komórkowej.

Anteny te nie powinny znajdować się w pobliżu szkół, szpitali lub domów, w których mieszkają ludzie.

Musimy edukować społeczeństwo, w jaki sposób ograniczyć narażenie ze wszystkich źródeł bezprzewodowego promieniowania o częstotliwości radiowej – czy to z masztów komórkowych, telefonów komórkowych czy Wi-Fi.

Jest to szczególnie ważne ze względu na obecne plany gęstego umieszczania nadajników 5G.

Te anteny spowodują, że będziemy narażeni na ciągłą ekspozycję promieniowanie, które jeszcze bardziej zwiększy ryzyko raka i innych chorób, takich jak choroba mikrofalowa.

Nie pozwól się zniszczyć! Sklep z odpromiennikami: www.odpromienniki.com

⇒ Czytaj także: 10 PORAD O TYM, JAK ZMNIEJSZYĆ WPŁYW PROMIENIOWANIA TELEFONU

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy ⇒ kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.

https://www.youtube.com/watch?v=fHLqkGqLGn0