Cząsteczki istnienia. Każda cząstka elementarna ma swą antycząstkę i procząstkę w sferze, różnią się znakiem ładunku energii elektrycznej i elektromagnetycznej, pozostałe zaś własności istnienia i życie są identyczne. Sprostuję te znaczenia wyjaśnić dla lepszego uzmysłowienia w Waszej części wymiaru, niezależnie od poziomu wibracji i częstotliwości (dotyczy to wszystkich 18 kwarków i sześciu leptonów).

Antycząstka elektronu to pozyton zwany antyelektronem o ładunku równym +e, o masie i spinie takim samym jak elektron.

Antycząstki, proszę nie kojarzyć z negatywną energią, to one tworzą wieloświaty oraz wielkie przestrzenie, w których funkcjonuje istnienie i życie na bardzo wielu poziomach wraz z dodatnią energią, lecz o przeciwnym znaku ładunku elektrycznego w energii w polu magnetycznym.

Zatem cząstki są jednocześnie swoimi własnymi antycząstkami.

Oczywiście kojarzycie to z antymaterią.

Temperatura antymaterii jest na tyle wysoka, że w tej wibracji przestrzeni nie będziecie umieć jej magazynować.

Po zetknięciu z materią zajdzie anihilacja, która może doprowadzić Was do zdezintegrowania masy materii.

W tej części Waszej przestrzeni na tym poziomie z obecną technologią jest nie gotowa , nie róbcie żadnych technologicznych posunięć czy procesów aktywacyjnych.

Chodzi o Decelerator Antyprotonowy w CERN.

Istnieją we Wszechświecie obszary wieloświatów, w których istnieje materia zbudowana z antycząstek, czyli antymateria, z których część jest zbudowana z antymaterii.

Nie dotykajcie tego obszaru ze swojego poziomu istnienia, ponieważ dla Was to będzie widoczne jako wirtualny foton.

Nie ingerujcie w ten obszar, ponieważ przy spotkaniu się cząstki z jej antycząstką zachodzi anihilacja, polegająca na tym, że cząstka i antycząstka znikają, a kosztem ich energii spoczynkowych i kinetycznych powstają inne, lżejsze cząstki o dużej energii, a to może zniszczyć wiele istnień także w Waszym poziomie egzystencji.

Zetknięcie grama antycząstek z ich zwyczajnymi odpowiednikami wyzwoliłoby energię równoważną energii całej Waszej Galaktyki.

Przekażę Wam tę wiedzę w swoim czasie do wykorzystania materii z antymaterią do napędu Waszych obiektów kosmicznych oraz bram wielowymiaru porównywalnych do tzw. Gwiezdnych Wrót.

Kreacja i to zjawisko kreacji nie może zachodzić w próżni (musi w pobliżu znajdować się jądro) jest uzasadniony zasadą zachowania pędu wieloprzestrzennego.

Jeśli w CERN to zlekceważycie takie działanie antyprotonów na materię i powstające promieniowanie i cząstki zabiją Wasze komórki, zatem unicestwicie się.

Anihilację z elektronami wykorzystywać w małej proporcji możecie jak na razie w diagnostyce medycznej w emisyjnym tomografie pozytonowym, czyli możecie dla dobra ludzkości wykorzystać w medycynie także antyprotony.

Korzystając ze spowalniacza antyprotonów, to oczywiście zadanie dla Waszego grona naukowców zbadać biologiczną efektywność anihilacji antyprotonów w celu oceny możliwości wykorzystania ich w zwalczaniu nowotworów chorób, a nawet regeneracji tkanek na układy biologiczne.

Zatem wykorzystujcie to do leczenia nowotworów, polegającego na niszczeniu komórek rakowych bez uszkodzenia otaczających je komórek zdrowych, ponieważ mają przewagę nad używanym obecnie w terapii rakowej promieniowaniem jonizującym.

Sami wiecie, że w przypadku promieni rentgenowskich występuje wysoka absorpcja promieniowania na powierzchni i silne uszkodzenia otaczających komórki rakowe komórek zdrowych.

Natomiast dla protonów występuje minimalna absorpcja na powierzchni i określony zasięg (hamowania) w tkance, a większość energii jest deponowana na końcu drogi hamowania, co jest bardzo pożądane, jeśli chcecie w przyszłości regenerować tkanki.

A nawet obumarłe tkanki nadpisywać w żywych organizmach.

Te zalety posiadają także antyprotony. Wykazują jednak dodatkową przewagę: ich wpływ na komórkę nie wynika jedynie z energii kinetycznej.

Anihilacja z protonem lub neutronem należącym do jednego z wielu atomów w komórce powoduje wydzielenie się energii, która prowadzi najczęściej do powstania kilku pionów.

Piony te lub powstałe z ich rozpadu kwanty gamma mają dość energii, by wybić z pobliskich atomów elektron.

Powstałe jony powodują dodatkowe szkody w niechcianej komórce.

Dodatkowo cząstki te mogą również wzbudzić sąsiednie jądra i spowodować w nich emisję nukleonu: protonu lub neutronu.

Skumulowany efekt wszystkich powstałych cząstek przewyższa zatem działanie zwykłego protonu.

Te bezpośrednie efekty biologiczne antyprotonów do zastosowań klinicznych.

Wiem, że na razie tempo produkcji antyprotonów jest bardzo małe i dopiero znajdzie ona zastosowanie, wtedy kiedy Wasz układ planetarny zmieni częstotliwość, a to się w tej chwili dzieje.

Autor: Semjase

⇒ Czytaj także:

https://www.odkrywamyzakryte.com/ujawnienie-2/

https://www.odkrywamyzakryte.com/holokaust-szczepionkowy/

https://www.odkrywamyzakryte.com/wielowymiarowosc-duszy/

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką oznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.