ŚWIĘTY NEUTRALNY PUNKT WIDZENIA – DUCHOWA EWOLUCJA

Święty neutralny punkt widzenia jest odzwierciedleniem naszej duchowej ewolucji w obecnym życiu. Jego osiągnięcie oznacza, że uzdrowiliśmy siebie na tyle, by wieść spokojne, jasne życie bez dysonansu. Oznacza on, że żyjemy w zgodzie z tym, że wszystkie istoty mają świętą wewnętrzną przestrzeń, której nie wolno nam naruszyć.

Święta przestrzeń

Każda istota na Ziemi potrzebuje życiowej przestrzeni.

To właśnie ona pozwala nam ewaluować i podążać zgodnie ze swoją ścieżką życiową.

Przestrzeń życiową zapewnia nam osiągnięcie świętego neutralnego punktu widzenia.

Co on oznacza?

Kiedy znajdujesz się całkowicie w swojej wewnętrznej przestrzeni serca, stajesz się wolny.

 

duchowa-ewolucja.jpg
fot.123rf.com

 

Nie ma w Tobie dwupłaszczyznowości, poczucia winy, sądu i wstydu.

Osiągając święty neutralny punkt widzenia, podchodzisz do życia jednolicie, na poziomie bezwarunkowej miłości i zrozumienia.

Stajesz się Boską Istotą, która odczuwa i współodczuwa.

Życiowa ewolucja

Uzyskanie przestrzeni życiowej i osiągnięcie świętego neutralnego punktu widzenia wymaga od nas pewnych działań.

Oznacza odłożenie na bok wszystkich dogmatów i poglądów politycznych, które blokują nam osiągnięcie zrozumienia tego, że całe nasze życie jest święte i potrzebuje jedynie czystej, bezwarunkowej miłości, bez więzów i ukrytych motywów, które mają niby poprzeć zmiany.

Oznacza zaakceptowanie tego, że wszystkie duchowe praktyki zawierają duchowe prawdy.

Oznacza to, że nie poniżasz jednej, ani nie promujesz drugiej ścieżki życiowej jako drogi rozwoju.

 

duchowa-ewolucja-droga-rozwoju.jpg
fot.123rf.com

 

Nie krytykujesz, nie obarczasz winą, nie przerzucasz odpowiedzialności.

Oznacza to, że przyjmujesz i przeżywasz życie jako neutralny obserwator.

prawda nadal współtworzysz drogę swojej codzienności, ale tym razem bez biegunowości, bez niejednoznaczności, bez dysonansu, który zakłóca Twoją duchową i codzienną ewolucję.

Osiągnięcie neutralnego punktu widzenia rzeczywistości oznacza to, że akceptujesz, fakt, iż wszystkie ścieżki, które wybierasz, zależą tylko od Twojej wolnej woli, wyrażają Twoją wiarę, miłość i wszystko to, co określa Cię jako istotę duchową.

Siła odwołania

Na osiągnięcie świętego neutralnego punktu widzenia potrzeba czasu.

Nie jest ono jednak możliwe do osiągnięcia bez naszego wkładu osobistego, jakim jest wiara wykraczająca poza obecne definicje pojęcia „tu i teraz”.

Kiedy chcemy osiągnąć wewnętrzną wolność, ewoluować i odzyskać siebie na nowo, uzyskać lepsze życie, musimy odwołać wszelkie duchowe kontrakty, które towarzyszą nam w całej egzystencji.

Te umowy blokują naszą wolności i uzyskanie neutralnego punktu widzenia życia.

Odwołanie to wyrzeczenie się, wycofanie, anulowanie i usunięcie wszystkich tych umów, którymi nieświadomie byliśmy związani z kontrolerami i panami naszego życia.

 

zerwanie-umowy-kontraktu-paktu.jpg
fot.depositphotos.com

Trudno słowami wyrazić to, jak bardzo potężne są te odwołania i jak mocno zmieniają nasze życie.

Spróbujcie sami włączyć je do codziennych duchowych praktyk i osobiście przekonajcie się, jak silnie zmienią one Waszą codzienność.

O sposobach uwalniania świętego potencjału męskości pisaliśmy TUTAJ, a o uwalnianiu boskiej potęgi kobiecości TUTAJ.

Co daje nam uzyskanie świętego neutralnego punktu widzenia?

Przede wszystkim WOLNOŚĆ – ale tę prawdziwą, świadomą, namacalną.

Zyskujemy wiarę w SIEBIE i swoje możliwości.

Jesteśmy w stanie dzielić się naszą wiarą z innymi, dawać im siłę życiową i wymieniać ją na bardzo pierwotnym poziomie, przy tym zachowując świadomość i szacunek dla przestrzeni życiowej każdego z nas.

Dzięki neutralnemu punktowi widzenia utrzymujemy stabilne święte życie we własnej świętej wewnętrznej przestrzeni.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.