FIRMA Z POLSKI ZNALAZŁA SPOSÓB NA RATOWANIE PSZCZÓŁ NA CAŁYM ŚWIECIE?

Polski przedsiębiorca stworzył produkt, którego celem jest ratunek pszczół.

Całkowity koszt projektu pokryty jest z jego środków własnych.

W ostatnich latach uwagę pszczelarzy w Polsce, jak i na całym świecie zwraca fakty umierania tysięcy rodzin pszczelich.

A wynika to z faktu globalnego zatrucia środowiska, w którym żyjemy. Pocieszającym jest fakt, że Greenpeace czy wiele mniejszych organizacji na całym świecie podjęły działania na własną rękę w celu ratowania pszczół.

Jedną z przyczyn masowego wymierania pszczół są używane przez rolników pestycydy z grupy neonikotynoidów takie jak imidaklopridklotianidyna oraz tiametoksam, które powodują nie tylko zatrucia i dezorientację u owadów, ale również paraliż prowadząc do ich śmierci.

Szkodliwe dla pożytecznych owadów są także inne preparaty ochrony roślin, takie jak np. miedzian stosowany w okresie kwitnienia.

Albert Einstein powiedział, że jeśli wyginą pszczoły, to człowiekowi pozostanie tylko cztery lata życia na ziemi.

Czy tak musi być?

Otóż okazuje się, że niekoniecznie!

Czym jest wobec tego woda jonowo-plazmowa z formułą pierwiastków dla pszczół i dlaczego jest tak istotna ?

Różnica pomiędzy wodą plazmową a wodą jonowo-plazmową polega na tym, że woda jonowo-plazmowa, oprócz tego, że jest plazmowana w specjalnym reaktorze, to zawiera jeszcze specjalnie stworzoną strukturę, w której skład wchodzi odpowiednio dobrana formuła kilku mikroelementów specjalnie dobranych dla zdrowia pszczół.

Formuła ta nie jest spotykana w żadnej innej wodze plazmowanej na świecie.

Początkowo prowadzone badania na pszczołach z użyciem wody jedynie plazmowanej nie dały tak wspaniałych rezultatów, jak przy wodzie jonowo- plazmowej z odpowiednio dobraną formułą mikroelementów.

Woda plazmowana ma szerokie zastosowanie ze względu na swoje liczne pozytywne właściwości, zarówno na organizmy roślinne, zwierzęce, jak i ludzkie.

W internecie możemy znaleźć liczne prace naukowe Uniwersytetów krajowych i zagranicznych na temat jej zastosowania w medycynie i rolnictwie.

Woda plazmowana to zdeklastrowana nano woda, która jest pozbawiona struktur wielocząsteczkowych.

Cząsteczki wody oddziaływują na siebie, tworząc różne układy nazywane klastrami.

Najmniejszy klaster składa się z dwóch cząsteczek, ale zazwyczaj może rozciągać się w przestrzeni na większe układy, które mogą być łańcuchowe bądź cykliczne i zawierają duże ilości połączonych cząsteczek wody.

Proces plazmowania wody polega na rozbiciu tych gigaklastrów wody na nanoklastry przez rozerwanie wiązań wodorowych oraz przekazanie „bazowej” energii plazmy będącej głównym „napędem” życia.

Wodzie, która zawiera pojedyncze wolne cząsteczki łatwiej wniknąć do komórek owada przez błonę komórkową, a nawet błony struktur komórkowych, w tym również do jądra komórkowego.

Woda jonowo-plazmowa z łatwością transportuje odpowiednie pierwiastki do komórek i zabiera to, co zbędne z ciała pszczoły, odtruwając tym samym owada.

Jest o wiele lepszym rozpuszczalnikiem niż zwykła woda z wodociągów czy innych zbiorników wodnych.

Woda o uporządkowanej nanostrukturze wzbogacona o kompleks specjalnie przygotowanych minerałów dla pszczół, znacznie poprawia metabolizm i lepiej się wchłania w układzie pokarmowym.

Dzięki temu wszystkie narządy w ciele pszczół są lepiej natlenione a przede wszystkim odżywione i oczyszczone ze zbędnych toksyn takich jak herbicydy czy pestycydy.

U pszczół, którym podaje się wodę plazmowaną, poprawia się przemiana materii, co pozwala organizmowi na samoregenerację, a tym samym przywraca stan równowagi zdrowotnej owadów.

Dlatego podawanie owadom wody jonowo-plazmowej objawia się dużym podniesieniem witalności i zwiększoną ilością energii.

Dodatkowo woda plazmowana ma właściwości grzybowiruso, bakterio i pasożytobójcze ze względu na znajdujące się w niej pierwiastki z grupy platynowców.

Żeby utrzymać rodziny w dobrej kondycji, ważne jest żeby wyeliminować możliwie kilka czynników chorobotwórczych jednocześnie.

W przeciwnym wypadku może to doprowadzić do osłabienia rodzin.

U rodzin pszczelich, którym podawano taką wodę, zaobserwowano, że owady nie miały biegunek, były bardzo aktywne, oraz że pod koniec sezonu zbiory miodu były większe od 28% do 35% w porównaniu ze zbiorami od rodzin pojonych zwykłą wodą z kranu.

Co więcej-u pszczół w okresie podawania wody plazmowanej nie stwierdzono żadnych chorób pszczelich, a przeżywalność rodzin w okresie zimowym wyniosła 100%.

Jednym z pszczelarzy biorących udział w projekcie badawczym jest pan Mirosław Pluto – Prondziński ze Sławna, którego pasieka liczy ponad 300 rodzin.

Pan Mirosław związany jest z pszczelarstwem od 38 lat.

Pszczelarz podzielił się z nami swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi zmian w rodzinach po podaniu wody plazmowanej przy tworzeniu odkładów.

Mirosław Pluto – Prondziński

Odkłady pszczele są to młode społeczności owadów utworzone poprzez odebranie (odłożenie) jednej lub kilku ramek z czerwiem i co najmniej jednej ramki z zapasami pożywienia z rodziny produkcyjnej.

Pan Mirosław przystąpił do oceny wody jonowo plazmowej na początku sezonu wiosennego w 2019 roku.

Głównym pożytkiem w Pasiece Pana Mirosława jest rzepak.

Mimo że w pierwszej połowie pożytku rzepakowego nastąpiło obniżenie temperatury tak znacznie, że pszczoły zbiły się w kłąb zimowy i zapotrzebowanie na wodę było niewielkie, to i tak w grupie pszczół spożywających wodę plazmowaną nastąpił zwiększony nastrój rojowy.

Z końcem pożytku rzepakowego mając rodziny pszczele w stanie maksymalnego rozwoju, pan Mirosław zaczął tworzyć odkłady.

Do tworzonych odkładów co 3 dni podawany był syrop cukrowy z wodą plazmowaną w proporcji 1:1, a w grupie kontrolnej syrop cukrowy mieszany był ze zwykłą wodą również w tej samej proporcji.

Celem oceny było sprawdzenie, czy ta różnica będzie miała jakiś wpływ na rozwój odkładów.

W dniu 01.06.2019 utworzono 12 odkładów, a po 35 dniach tj. 05.07.2019 r. dokonano przeglądu odkładów z obu grup.

Zaskakująca była ilość czerwiu.

W 6 odkładach karmionych stymulacyjnie przy użyciu zwykłej wody były 4 ramki czerwiu, a w 6 odkładach karmionych stymulacyjnie przy użyciu wody plazmowanej było 5 ramek czerwiu.

Ilość czerwiu zwiększyła się zatem o 25% w grupie badanej w stosunku do grupy kontrolnej.

Pozytywne wyniki obserwacji, zachęciły Pana Mirosława do dalszych badań wody jonowo plazmowej w kolejnym sezonie w 2020 roku.

O kolejnych wynikach badań oraz testów będziemy informować na bieżąco.

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami dotyczącymi zastosowania wody plazmowanej w celu zwiększenia rodzin pszczelich, mogą skontaktować się bezpośrednio z Panem Mirosławem pod numerem telefonu 530-909-702.

[email protected]