HILDEGARDA Z BINGEN – MNISZKA DĄŻĄCA DO HARMONII ZDROWIA

Hildegarda z Bingen z całą pewnością należy do najbardziej wpływowych kobiet okresu średniowiecza. Urodzona w 1098 roku mniszka jest znana, jako kompozytorka, poetka, dramaturżka i filozofka. Co ciekawe, Hildegarda jako pierwsza podjęła się opisu kobiecej menstruacji. Z kolei jej traktaty o leczniczym/szkodliwym działaniu roślin i minerałów, stały się dla późniejszych badaczy cennym punktem odniesienia.

Zgodnie ze średniowieczną tradycją, Hildegarda (jako dziesiąte dziecko w rodzinie) została w wieku ośmiu lat poświęcona na służbę Bogu i Kościołowi.

Już w okresie benedyktyńskiego nowicjatu prowadziła rozległą działalność na rzecz chorych i ubogich m.in. poprzez prowadzenie apteki.

W przeciągu kilkunastu lat klasztornego wychowania Hildegarda zdobyła zaskakująco wysokie wykształcenie jak na ówczesne czasy.

Hildegarda-Bingen.jpg
Hildegarda z Bingen foto.123rf.com

Znała zarówno myśli filozoficzne, klasyczną kulturę, jak i podstawy medycyny oraz biologii. Jej autorskie rozmyślenia z zakresu teologii, teorii muzyki były przyjmowane z wielkim zainteresowaniem w kręgach kościelnych.

Tym samym mniszkę zapraszano wielokrotnie  na różnego rodzaju wykłady i prelekcje.

Teoria 4 żywiołów

Frankońska mniszka nieustannie obserwowała otaczającą ją rzeczywistość.

Inspirując się grecką filozofią o czterech żywiołach, opisywała wzajemne relacje pomiędzy materią ożywioną i nieożywione oraz ich wpływ na kondycję człowieka.

Według Hildegardy samą „czwórką” można opisać nie tylko żywioły, ale inne elementy świata.

I tak mamy do czynienia z czterema porami roku, czterema temperamentami oraz czterema grupami krwi.

cztery-pory-roku.jpg
foto.123rf.com

Najważniejszym pozostaje zachowanie harmonii pomiędzy tymi poszczególnymi komponentami.

Zdrowie i choroba człowieka wynika z zachowania lub zachwiania jakiejś relacji.

Mniszka uważała, że:

Jeżeli elementy w sposób właściwy i odpowiedni spełniają swoje zadanie, tak że ciepło, rosa i deszcz oddzielnie i z umiarem przychodzą w odpowiednim czasie, utrzymują w zdrowiu ziemię i jej owoce, a dzięki temu przynoszą dobre zbiory i zdrowie, świat będzie pomyślnie się rozwijał.

Jeśliby jednak spadły na ziemię równocześnie i nagle, w niewłaściwym dla nich czasie, rozdarłyby ziemię i uczyniły ją chorą.

Podobnie elementy w człowieku utrzymują jego zdrowie, jeśli działają w nim właściwie.

Jednakże jak tylko odstąpią od tego porządku spowodują jego chorobę i zabiją go.

Jak długo krzepliwość soków, uzależniona w człowieku od ciepła, wilgotności, od krwi i ciała, przebiega w spokoju i we właściwych relacjach, człowiek zachowuje zdrowie.

Medycyna naturalna

Zdaniem mniszki otaczający nas świat, daje nam wszystko, co jest potrzebne do uzdrowienia duszy i ciała.

Tym samym Hildegarda staje się orędowniczką ziołolecznictwa oraz medycyny naturalnej.

Zaskakujące w tym wszystkim jest zgodność myśli mistyczki ze współczesną medycyną.

medycyna-naturalna.jpg
Medycyna naturalna foto.123rf.com

Według Hildegardy człowiek może stosować szereg różnych terapii, opartych na:

zdrowym odżywianiu

ruchu

– muzykoterapii

– leczeniu kamieniami szlachetnymi

– uzdrawiającej mocy ziół

– puszczaniu krwi, stawianiu baniek

– psychoterapii

– fizjoterapii

Uzdrawiająca muzyka

Hildegarda była przekonana, że sztuka jest boskim przekazem.

Muzyka pozostaje wspomnieniem z raju, kiedy to pierwszy człowiek wraz z aniołami wyśpiewywał Bogu hymny i psalmy.

Z tego też względu kompozytorka do klasycznych pitagorejskich cech muzycznych, dodaje jeszcze jedną: anielskość.

muzyka.jpg
foto.123rf.com

Ponadto, mistyczka stworzyła szereg pieśni i moralitetów, które w znaczny sposób odróżniały się od chorałów gregoriańskich m.in. poprzez swój emocjonalny charakter.

Mniszka odwołując się do wspomnianej wcześniej koncepcji żywiołów, uważała że każda istota i przeżyta sytuacja są wybrzmiewającymi tonami we wszechświecie.

Utwory tej kompozytorki przez wielu terapeutów są polecane do wykorzystywania w muzykoterapii.

Słuchanie pieśni Hildegardy rzeczywiście wpływa na rozluźnienie mięśni, koi nerwy słuchacza, a także może pomóc w łagodzenie objawów chorób psychosomatycznych lub stresu pourazowego.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.

https://www.youtube.com/watch?v=bR0rkvcx_s0