HIPNAGOGIA – KREATYWNIE ODMIENNY STAN ŚWIADOMOŚCI

Hipnagogia to zjawisko, którego może doświadczyć albo też już doświadczył każdy z nas. Pojawia się tuż przed zaśnięciem, jest stanem przejściowym pomiędzy jawą a snem. Nagle coś widzimy, coś słyszymy, coś czujemy… Wydaje nam się, że zwariowaliśmy, bo trudno jest nam odróżnić jawę od snu. Uspokajamy – hipnagogia nie ma nic wspólnego z chorobą psychiczną lub obłędem. To po prostu odmienny stan świadomości, który pobudza naszą kreatywność…

Co to jest hipnagogia?

Autorem pojęcia hipnagogia był francuski uczony i lekarz, Louis Ferdinand Alfred Maury.

Termin ten pochodzi od słów hipnos (sen) i agogeus (przewodnik).

Hipnagogia to odmienny stan świadomości, którego możemy doświadczyć tuż przed zaśnięciem, na granicy jawy i snu.

Zjawisko to charakteryzuje się odczuwaniem różnego rodzaju wyobrażeń, doświadczanych przy pomocy bardzo silnych bodźców wzrokowych, słuchowych i kinestetycznych.

Doświadczenia te często prowadzą do dziwnych i niedorzecznych przeżyć.

hipnagogia.jpg
foto.123rf.com

Ludzie, którzy po raz pierwszy w życiu mają do czynienia z hipnagogią, mogą odczuwać silny stres z powodu trudności odróżnienia jawy od snu.

Takich stanów może doświadczać każdy i nie są one powodem do niepokoju.

Niekiedy jednak objawy hipnagogi informują nas o przemęczeniu psychicznym lub fizycznym organizmu albo mogą być objawem rozregulowania rytmu dobowego i jednym z pierwszych symptomów narkolepsji.

Hipnagogiczne wyobrażenia

Hipnagogia może obejmować wiele hipnotyzujących wizji, dźwięków oraz doznań cielesnych, które na pograniczu jawy i snu mogą nas bardzo przerazić.

Stan hipnagogiczny w żadnym wypadku nie ogranicza się jedynie do wizualizacji, chociaż hipnagogi wzrokowe są najpopularniejsze.

Początkowo mogą pojawiać się pozornie przypadkowe plamki, błyski światła, linie lub wzory geometryczne, które mogą unosić się w powietrzu lub pozostają nieruchome pod zamkniętymi powiekami.

Obraz może być czysto abstrakcyjny, ale niekiedy przedstawia także konkretne przedmioty i ludzkie twarze.

Kolejnym rodzajem hipnagogicznych wyobrażeń są hipnagogi słuchowe.

Zdarzają się raczej sporadycznie, ale ich intensywność bywa różna – od cichych szumów przez piski, stukanie, bębnienie po sygnał dzwoniącego telefonu, dzwonek do drzwi, dźwięk upadających przedmiotów itp.

Z hipnagogią są powiązane również odczuwane na pograniczu jawy i snu wyobrażenia kinestetyczne.

Czujemy szarpnięcie, dreszcze, upadek lub wibracje.

Niektóre osoby twierdzą, że w momencie zasypiania czują smak lub zapach substancji, która nie znajduje się w pobliżu.

Hipnagogiczna kreatywność

Niektórzy naukowcy twierdzą, że stan hipnagogii pobudza naszą kreatywność i sprzyja twórczemu rozwiązywaniu problemów.

Za nasze logiczne myślenie w ciągu dnia odpowiada lewa półkula, która w nocy, podczas zasypiania ustępuje dominacji miejsca prawej, związanej z intuicją i wyobraźnią.

Kiedy nasz mózg zapada w sen, zaczynają dominować tzw. fale theta, które odpowiadają za kreatywność.

To wtedy też mogą pojawić się wyobrażenia hipnagogiczne, które zdaniem naukowców silnie pobudzają nasze twórcze myślenie i kreatywne rozwiązywanie problemów.

Cóż… przecież sam Salvador Dali świadomie wprowadzał się w stany hipnagogiczne, by doświadczać bogatych wizualizacji, które później stawały się inspiracją dla jego dzieł malarskich…

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.