MAJAŃSKA CEREMONIA OGNIA – UZDROWIENIE DUCHA I CIAŁA

Majańska Ceremonia Ognia sięga najstarszych i najważniejszych praktyk duchowych w tradycji Majów. Święty ogień pozwala na wytworzenie wiru energii, który może być wykorzystany jako portal do świata duchowego, gdzie możemy otrzymać uzdrowienia ciała, duszy i ofiarować swoje modlitwy. Jak przebiega to niesamowita praktyka?

Garść podstawowych informacji

Ceremonia Ognia jest najważniejszą i podstawową praktyką dla wszystkich rytuałów Majów.

Zazwyczaj wykonywana jest pod gołym niebem, aczkolwiek szczegóły każdej ceremonii mogą się różnić między sobą.

Wszystko zależy od osoby prowadzącej praktykę i od miejsca, w którym jest odprawiana.

Czasami przebiega w całkowitej ciszy i skupieniu, innym razem towarzyszą jej dźwięki muzyki i taniec.

Każda Majańska Ceremonia Ognia wymaga użycia odpowiednich materiałów i składa się z trzech etapów: otwarcia, przywołania 20 Naguali (kogoś w rodzaju duchowych przewodników, strażników dnia) i zamknięcia.

Majański ołtarz

Ceremonia Ognia wymaga przygotowania czegoś w rodzaju ołtarza, którego wygląd różni się w zależności od dnia, w którym prowadzona jest ceremonia.

W miejscu, w którym będzie rozpalany ogień, układa się okrągły glif w kształcie starożytnego hieroglifu dla znaku dnia Q’anil, który reprezentuje wieczny krąg życia i istnienia.

Do narysowania symbolu ołtarza najczęściej używany jest cukier, który polewa się miodem lub żywicą.

Krąg ten otacza 20 kamieni symbolizujących 20 Naguali, a w środku znajdują się świece w różnych kolorach: czerwone, żółte, niebieskie, czarne, białe, zielone, różowe, fioletowe, ułożone zgodnie ze swoim znaczeniem kolorów i kierunkami świata.

ceremonia-ognia.jpg
Majańska Ceremonia Ognia foto.123rf.com

Całość posypuje się suszonymi ziołami, takimi jak cedr, szałwia, rozmaryn, tytoń, lawenda i płatki kwiatów.

W pobliżu ołtarza układa się stosy ozdób-ofiar złożonych z kwiatów, szyszek, naczyń z sezamem, różnymi formami kopalu i innymi przedmiotami do ofiarowania w trakcie trwania ceremonii.

Jednymi z najważniejszych ofiar jest czekolada, cynamon i miód, które mają przynieść słodycz życia i być formą podziękowania za wniesione błogosławieństwa w naszym życiu.

Przebieg Ceremonii Ognia

Majańska Ceremonia Ognia rozpoczyna się przywołaniem i uhonorowaniem czterech kierunków świata i czterech dziadków wraz z czterema babciami (Balam K’iche i Paloma, Balam Akab i Cho’mi’ha Ik, Balam i Ka’kich’aha, Mahukuta i Sununia).

Wszyscy uczestncy ceremonii obracają się i za prowadzącymi powtarzają odpowiednie gesty kierowane kolejno na wschód – zachód – północ – południe.

Następnie rozpoczyna się przywoływanie 20 Naguali, które realizowane jest w chronologii, zaczynając od dnia, w którym odbywa się ceremonia.

ceremonia-ognia.jpg
Majańska Ceremonia Ognia foto.123rf.com

Podczas przywoływania strażnicy ognia wymieniają cechy danego Nagualu i proszą o wniesienie tego przekazu do życia uczestników ceremonii i tego miejsca.

Tutaj też karmi się ogień przyniesionymi darami.

Na zakończenie Ceremonii Ognia strażnicy dnia stwierdzają, że ofiara została przyjęta i ponownie honorują cztery kierunki świata, dziękując duchom przodków, miejsca i uczestnikom wspólnie spędzony czas i odbytą praktykę.

Uzdrowienie ducha i ciała

Według tradycji Majów święty ogień rozpalany w trakcie ceremonii jest jednym z najpotężniejszych lekarstw, które może uzdrowić duszę i ciało.

Wokół stworzonego ołtarza gromadzą się ludzie różnych narodowości, ras i wyznań, którzy przynoszą swe intencje, pragnienia i potrzeby.

Przed rozpoczęciem ceremonii każdy uczestnik powinien wprowadzić się w stan szczególnego nastroju.

Przede wszystkim trzeba wierzyć w moc tej praktyki.

święty-ogień.jpg
foto.123rf.com

Ci, którzy podchodzą do Ceremonii Ognia ze sceptycznym nastawieniem lub przyjmują neutralną postawę „obiektywnego obserwatora”, nie będą czerpać korzyści z ich uczestnictwa.

Poza tym zaleca się na zachować abstynencję seksualną na pewien czas, czasami nawet na dwadzieścia dni przed ceremonią, by w ten sposób się oczyścić i móc oddać sile natury prawdziwy szacunek.

Do ceremonii należy podejść z czystym sercem i pokojowym nastawieniem – należy starać się mieć dobre uczucia wobec wszystkich i nie angażować się w dyskusje i spory.

Podczas praktyki można powierzyć mocy świętego ognia wszystkie swoje troski, oddać choroby, prosić o wsparcie, szczęście, zdrowie, pomyślność, pokój, szacunek i dobre życie nie tylko dla siebie, ale i dla bliskich nam osób.

A kiedy płomień świętego ognia pochłonie wszystkie intencje, zacznie naturalnie dogasać i tym samym zakończy tę niezwykłą ceremonię.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.