METODA SMART – JAK KREOWAĆ CELE I WŁASNĄ RZECZYWISTOŚĆ?

SMART jest metodą formułowania celów, która zwiększa szanse na ich realizacje. Każde nasze działanie bierze początek od myśli. Dlatego ważne jest, aby skupiać się na pragnieniach, a nie obawach. Jak zresztą pisał Anthony de Mello w jednej ze swoich książek: „Ile razy wyrzekamy się czegoś, tyle razy wiążemy się z tym na zawsze”.

Odkryć potencjał

Bardzo często nasze myśli i pragnienia krążą wokół abstrakcyjnych pojęć takich, jak szczęście lub wolność.

Mało kiedy zastanawiamy się, jednak co one tak naprawdę dla nas oznaczają.

Wielu ludzi pomimo zaawansowanego wieku nadal nie odkryło, co jest ich głównym źródłem radości.

Jeżeli nie ograniczałyby Cię pieniądze, czas, zdrowie — to, co chciałbyś zrobić?

Wyjechać w podróż dookoła świat?

metoda-smart-cele.jpg
foto.123rf.com

Zamieszkać w lesie?

Założyć firmę?

A teraz pomyśl przez chwilę, dlaczego tego pragniesz?

Jakie emocje i uczucia towarzyszyłyby Ci po zrealizowaniu swojego marzenia?

Radość czy przygnębienie?

Niektóre z naszych marzeń nie pochodzą bowiem z naszego wnętrza, ale z lęków oraz schematów myślenia.

Niekiedy zdarza nam się  spełniać pragnienia naszych rodziców czy partnerów.

Po ich realizacji możemy liczyć co najwyżej na chwilowe poczucie entuzjazmu, które szybko przemieni się w niespełnienie i pustkę.

Określenie celów

Odkrywanie własnych marzeń jest nieodłączne z prawidłowym określaniem celów.

Brak określenia drogi realizacji pragnień rozleniwia nas i wprowadza do naszego życia wiele chaosu.

Wiele decyzji podejmujemy wtenczas „na ślepo”, co w konsekwencji prowadzi do braku efektywności.

Nieokreślenie własnej życiowej drogi skazuje nas na przypadkowość, marnowanie potencjału, a także obniżenie poczucia własnej wartości i poczucia bezpieczeństwa.

metoda-smart-cele.jpg
foto.123rf.com

Dlatego  w pierwszej kolejności przeanalizuj swoje dotychczasowe życie i dziedziny, w których osiągałeś jakieś sukcesy.

Skonfrontuj je ze stanem obecnym – tym, czym zajmujesz się obecnie, za co jest wdzięczny, a jakie czujesz braki.

Na tym etapie warto również wypisać własne pasje, talenty, umiejętności.

Metoda s.m.a.r.t

SMART jest metodą formułowania celów, która zwiększa szanse na ich realizacje.

Dzięki jej 5 cechom możliwe jest sformułowanie konkretnych oraz jasnych myśli.

♦ Sprecyzowany – cel powinien być jednoznaczny i czytelny.

Należy go sformułować w taki sposób, aby nie pozostawiał żadnych niedomówień.

Niech przykładem będzie np. zacząć uprawiać jogę, napisać książkę, jeść więcej warzyw.

♦ Mierzalny – nasze zadanie na każdym etapie realizacji powinno dać się zmierzyć.

Po czym poznamy, że osiągnęliśmy dany sukces?

Na ten przykład: ile razy w tygodniu chcę ćwiczyć jogę i jak długo?

Ile stron będzie miała książka?

♦ Atrakcyjny – cel powinien motywować nas do działania i wzbudzać pozytywne emocje.

Ważne, by sformułować go w sposób pozytywny.

Tutaj również warto postawić sobie wcześniej przywołane pytania: dlaczego chcę osiągnąć taki, a nie inny cel?

Co otrzymam, dzięki jego spełnieniu?

♦ Realistyczny – rzecz najbardziej podstawowa. Trzeba mierzyć siły na zamiary!

Należy przeanalizować, czy dysponuję odpowiednimi środkami (czas, pieniądze — możliwość ich uzbierania itd.) na realizację wyznaczonego marzenia?

♦ Termin – jaki jest ostateczny termin urzeczywistnienia podjętego zadania?

Brak wyznaczenia konkretnej daty bardzo często skutkuje odkładaniem w „nieskończoność” podjętego przez nas zadania.

Każdy cel powinien przynosić osobistą korzyść, która będzie składała się na osiągnięcie poczucia spełnienia.

Warto, by plan spełnienia poszczególnych pragnień współgrał z pozostałymi marzeniami — tworząc jedną, spójną całość.

Dlatego należy skupiać się jednorazowo na realizacji jednego-dwóch zadań.

Ich wykonanie dodatkowo podniesie naszą motywację do podejmowania kolejnych wyzwań.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.