POZAZIEMSKIE CYWILIZACJE WCIĄŻ ZNIEWALAJĄ LUDZKI GATUNEK

Pozaziemskie cywilizacje zniewalają ludzki gatunek, zakłócają go, ingerują w nasze ziemskie, ludzkie sprawy. Po co? Po to, że do życia potrzebny jest im człowiek – człowiek gadopodobny, tak jak i oni, bowiem istota ludzka posiada silny związek genetyczny z gadzimi i zwierzęcymi istotami…

Ludzkie hybrydy

Nie ma wątpliwości co do tego, że dawno temu planetę Ziemia zamieszkiwały istoty gadopodobne.

Dziś przeobrażając się często w ludzkie postaci, do przetrwania na Ziemi potrzebują ludzkiej energii, negatywnych emocji, tkanek, krwi i narządów.

Toteż wszelkie opowieści o wampirach energetycznych lub legendy o satanistycznych rytuałach nie są bajkami, lecz faktem, który dzieje się wokół nas.

A do życia potrzebują człowieka, bo człowiek to hybryda.

pozaziemskie-cywilizacje.jpg
foto.123rf.com

Dlaczego niektóre ludy nie jedzą mięsa?

Dlaczego Hebrajczycy odmawiają jedzenia świni?

Bo jest zwierzęciem nieczystym.

A dlaczego nieczystym?

Bo wiedzą, że Sumerowie eksperymentowali z genami człowieka i świni tworząc ludzkie hybrydy, które miały być wykorzystywane do ciężkiej pracy, a religia miała służyć do kontroli ich umysłów.

Dziś tę formę kontroli również stanowi religia, dodatkowo wzmacniana przez szkołę, telewizję, muzykę, filmy, jedzenie, leki itp.

Religia pierwotnych

W rzeczywistości wszystkie religie i wierzenia pojawiające się na przestrzeni ludzkich dziejów są odpowiednikiem, wersją poprzedniej.

Zmieniano tylko imiona bóstw.

Ewę w raju skusił Lucyfer (dziś powiemy szatan) o wielkiej wiedzy, który w sumeryjskich tekstach miał odpowiednika w istocie o nazwie Ea (zwiastun wiedzy).

W obydwu wersjach od chwili jego działalności nastąpił punkt zwrotny w życiu człowieka.

Znane są nam również z mezopotamskich tabliczek postacie Enki i Enlila, które dziwnie przypominają dwóch braci Kaina i Abla.

Symboliczne drzewo poznania i scena z udziałem węża, Adama i Ewy reprezentowane jest również w Indiach przez Boga Krisznę, który usiadł pod drzewem Banyan, a to było owinięte przez węża, który to obdarza człowieka duchową wiedzą.

Tak naprawdę cały sens pojmowania religii spoczywa w historii istot pierwotnych, w kulturowej symbolice i mitach z udziałem także gadopodobnych, których istnienie pokazuje nam prawdziwe nasze życie i wpływ na naszą ewolucję.

Genetyczny związek z gadami i zwierzętami

W czasie rozwoju płodu w łonie matki dochodzi do różnych faz genetycznej ewolucji.

Jednak nie zmienia to faktu, że głęboko w informacji ludzkiego genu jest jego zapis prawdziwego Źródła, którego nie da się usunąć.

Już u kilkutygodniowego płodu można zaobserwować zmiany w wyglądzie, które odzwierciedlają cechy gadzie, właściwości fizyczne zwierząt.

płód-człowiek.jpg
foto.123rf.com

Do ósmego tygodnia ciąży w wyglądzie płodu można zaobserwować podobieństwa do ptaków, owcy, świni i gadów.

Niekiedy nawet dzieci rodzą się z płetwami, ogonami, o dziwnych zwierzęcych twarzach itd.

Lekarze uznają to za błędy w DNA, a to przecież najlepsza informacja potwierdzająca genetyczne dziedzictwo człowieka.

Dziedzictwo od zamieszkiwanych kiedyś na Ziemi istot gadopodobnych, które dziś prezentują się w ludzkiej skórze.

Nawet nasz mózg ma strukturę mózgu gadów, typ zwierzęcy.

Człowiek troszczy się o swój komfort, dba o miejsce do swojego życia.

Jego życie to wszystkie sytuacje, w których musi walczyć o przetrwanie i demonstrować swoją siłę, tak jak gady i pozaziemskie cywilizacje.

Z jednej strony człowiek potrafi kochać Boską miłością, a z drugiej zabić z zimną krwią.

Właśnie ta mieszanka genów nie wzięła się znikąd.

Tak ewoluowała ludzka rasa, której silny związek z gadami próbuje się ukryć, po to, by pozwolić na całkowite jej zniewolenie.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.