KOD LUDZKI – MATRYCA „SZIRU” POZA OBSZAREM LUDZKIEGO DNA

Matryca kodu ludzkiego „Szi” umiejscowiona jest w matrycy „Sziru”. Kod składa się z wielu kombinacji i nie zdradzę oraz nie ujawnię go, chociaż byłam przy tworzeniu samej matrycy, jak i rasy ludzkiej, ponieważ matryca pochodzi z eterii z Centralnej Poświaty.

Poprzednie Nacje nie były w stanie rozmnażać się i dopiero matryca „Sziru” oraz wkodowany kod „Szi” pozwolił na rozszczep, by uzyskać pożądany rezultat istoty ludzkiej, a nie hybrydziej.

Jako istota eteryczno-świetlista jesteśmy twórcami gatunku ludzkiego, a Wy jesteście zabezpieczeni jako wyjątkowa rasa we wszechświecie, gdyż jesteście bardzo ważni, dlatego kod „Szi” w matrycy „Sziru” chce pozyskać tak wiele istot.

Wszyscy ludzie na Ziemi wywodzą się z tego samego, czyli jednego pochodzenia „Ur”.

Stąd, gdy istoty z rejonów Liry i innych miejsc genetycznie krzyżowali się z wczesnymi rasami – ich potomkami, blisko 190 000 lat temu na Ziemi, to domknął się cykl pomiędzy ludźmi tego samego pochodzenia.

Gdy ludzie podzielili się ponownie w dużych strugach i najróżniejsze rejony Ziemi zostały świeżo zamieszkane, to pojawiły się ponownie dalsze zmiany w kolorze skóry, wyglądzie zewnętrznym i genach.

Także rasa „Ur” pozostała nienaruszona i można genetycznie dowieść, że ziemianie wywodzą się z pojedynczej rasy nici „Ur”.

Rasa „Ur” powstała z matrycy „SZIRU”.

Matryca „SZIRU” nie jest w obszarach ludzkiego DNA, gdyż umiejscowiona jest w Symbioncie.

Dlatego proszę, abyście nie mylili tych pojęć.

Gdyby nie Symbiont, to nie istniałaby ludzka rasa.

Z Matrycy powstał i w matrycy „SZIRU” został umieszczony obecny Kod współczesnego Humadoilnego Człowieka zdolnego do rozmnażania się, będąc świadkiem nowej Nacji w linii Homo Sapiens.

Byłam bardzo ucieszona z tak wymiernego stworzenia w Centralnej Poświecie jako ludzkiej matrycy, w której umieszczono obecny do dziś Kod „SZI” jako zdolny do samozestrajania się i przetworzenia na linię „Homo Novus”.

Zarówno zestrojenie, jak i przestrojenie częstotliwości Kodu Ludzkiego nastąpi samoczynnie, natomiast sama Matryca „SZIRU” jest nienaruszalna.

Odniosę się teraz do informacji podanych przez Szanownego Pana doktora Neruda, ale nie będę negowała jego informacji poza jednym wyjątkiem nazwy – jako „Centralna Rasa”, która umownie została nazwana przez niejakiego Pana „WindMakers”, ale nie była to rasa, tylko Samoświadomość Energii Centralnej Poświaty.

Tylko tak mogę to zdefiniować na język zrozumiały dla Ludzi.

Natomiast samą nazwę trudno byłoby wyartykułować na język mowy czy język pisany, dlatego nazewnictwo to jest jako umowna nazwa „WindMakers” i jako twórców nie samego człowieka ani istoty ludzkiej, a raczej została przekazana w ekspansji zasiewu i posiewu życia.

Kod „SZI” nie jest wykrywalny dla żadnej z Nacji czy Ras, a gdybyście mieli dostęp do samej matrycy, to dawno ludzka rasa hybrydowałaby.

Pamiętać należy, że są rasy wznioślejsze niż Ludzka.

Natomiast w Was jest zawarty cały Kod Biblioteczny Wszechświata danego wymiaru.

Jesteście żywą chodzącą biblioteką, a tym samym ogniwem do początku zaistnienia Nowej Rasy i to jest nieuniknione.

Dlatego tak wiele się teraz pisze i mówi o przeskoku z poziomu 1, 2, 3 na poziom 4 i 5 wielowymiaru.

Dlatego też wspominałam o Indygo i Kryształowych jako istotach Świetlistych, którymi jesteście od początku swojego istnienia.

Wystarczy sobie powoli wszystko powiązać w jedną całość.

Przekazałam Wam bardzo dużo Wiedzy zarówno poprzez tę stronę, jak i w innych źródłach przekazu.

Natomiast Hybrydacja w obszarach DNA komórek nadal ma miejsce.

I jest to możliwe, ponieważ Hybrydy są już wśród Ziemskiej społeczności.

Sam Symbiont – tak pięknie nazywacie to Duszą, a jest w nim matryca, ale kod „Szi” tylko wtedy zostaje uaktywniony, gdy jest połączony z częstotliwością przypisaną Ziemi i tej przestrzeni wielowymiaru.

Opisywałam to przy akcie poczęcia embrionalnego.

Jeszcze raz przypomnę, że Matryca „SZIRU” nie jest w obszarach ludzkiego DNA, gdyż umiejscowiona jest w Symbioncie.

Dlatego proszę, abyście nie mylili tych pojęć.

Dla przypomnienia: SYMBIONT JEST NIELOKALNY, gdyż jest przypisany do rzeczywistości określonej przestrzenią i istnieje niezależnie od ciała fizycznego.

To istnienie wielu rodzajów energii światła, która jest użyteczna dla istot z różnych wymiarów i to zarówno tych najbardziej subtelnych, jak i tych wibracyjnych wymiarów fizycznych.

Ta energia światła dana jest każdej istocie we Wszechświecie i to niezależnie od poziomu rozwoju ewolucyjnego i wibracyjnego.

Symbiont-Dusza to 40 poziomów przenikania w danym wymiarze przestrzeni wibracji i częstotliwości, a tych wymiarów są miliardy.

Te wszystkie zależności połączone są jako wielowymiar wibracji i częstotliwości.

Zwykle jest od 2 do 20 takich połączeń w samej przestrzeni poziomu 3D.

Im więcej istota ludzka jest uświadomiona, tym więcej połączeń istnieje z Symbiontem-Duszą.

Każdy poziom pozwala rezonować, czyli symbionizować się na innym poziomie i w inny sposób.

Tylko jedna częstotliwość z tych poziomów jest przypisana istocie ludzkiej.

Symbiont-Dusza potrzebuje niewiele czasu, żeby dotrzeć do tego poziomu wibracji i częstotliwości ludzkiej, na którym potrafi rezonować, przetwarzać energie pola Ziemi i przestrzeni, do której istota ludzka jest przypisana.

Jest to ciągły proces Waszego rozwoju, a także Waszego dostrajania się, która na stałe połączona jest z czakrą serca, ale nie przebywa w ciele fizycznym, a tylko w jednym z Waszych ciał subtelnych.

Na początku Waszego życia przebywa ona w najbliższych warstwach albo w najbliższych ciałach subtelnych.

W czasie dorastania oddala się coraz bardziej albo przechodzi przez różne ciała subtelne, a w każdym z nich doświadcza określonego sposobu wpływania na Was albo na zmianę Waszego sposobu postrzegania rzeczywistości, dlatego zmieniacie się wraz z czasem.

Zmienia się Wasz sposób myślenia oraz postrzegania ludzi, rzeczywistości, ale także postrzeganie siebie.

Symbiont-Dusza nie pobiera od Was energii, gdyż zawsze przetwarza źródło zewnętrzne zasilania Waszego istnienia.

Tym źródłem jest jedna z wielu energii, która Was otacza, a jest ona jednym z wielu Źródeł.

To wszystko jest połączone.

W ludzkim istnieniu są cztery połączenia ze Źródłem, które są stałe i uzupełniają wszystkie potrzeby Symbiontu-Duszy.

Natomiast ewolucyjna struktura istnienia Symbiontu-Duszy jest rozciągnięta na miliardy lat, ponieważ taka jest długość jej istnienia.

Symbionty-Dusze są bardzo świetliste.

Po każdym cyklu rezonacji – symbiozy – bytowania i odradzania Wszechświata, gdzie takich cykli było już 9, a w ludzkich istnieniach obecnie żyjecie w dziewiątym, to Wasza cywilizacja jest 7 generacją od poprzednich 6.

W trzecim cyklu Wszechświata Symbionty są czystą energią do stworzenia pierwszego wzorca.

Symbiont-Dusza nie umiera, a jego istnienie, jak już wspomniałam, jest ograniczone jedynie długością Waszego Wszechświata.

NAJWAŻNIEJSZA CHWILA DLA SYMBIONTU-DUSZY JEST TO, ABY ZNALAZŁA SIĘ W WASZYCH CIAŁACH, a to bierze się ze zdolności istot rodzaju żeńskiego do wytworzenia energii, która otwiera w Was pokłady świadomości poprzez akt inicjacji.

Pryncypia kobiecości tkwią w jej naturze, a szczególnie w jej naturze inicjacyjnej jako energia żeńska kluczu otwarcia kodu alchemicznego.

Ten klucz alchemiczny jest odsłonięty w akcie tego, co nazywa się miłością – seksualną miłością.

Kiedy dwoje Wtajemniczonych kontynuuje uprawianie miłości i w miarę jak namiętność ich połączenia wzrasta, to potężne substancje chemiczne oraz energia uwalniane są w mózgu i w ciele, a także w powłoce astralnej i subtelnej.

Z kolei te przenoszą sferę w przestrzeń inną niż ich normalny sposób bycia.

Otwiera się jakby portal pola magnetycznego, który generuje wzrost magnetyzmu przyciągania sfer dla Symbiontu.

Kiedy esencje energetyczne wibrują, to zaczynają tworzyć otwarty tunel (portal), a kiedy przenikają ściankę jej wewnętrznego sanktuarium (zapłodnienie), to następuje eksplozja energii, czyli wirujących wibracji i częstotliwości w obrębie mikrowielowymiarów i światów.

Magnetyzm uwolniony z inicjacji poczęcia pomiędzy nimi jest ogromny.

Kobieta we wzniesieniu, a wtedy oboje są elektrycznością, biegunami i jeśli te bieguny uaktywni się, to tworzą one obwód elektryczny i powstaje światło.

W tym momencie, czyli w momencie zagnieżdżania się energii oraz otuliny pola energetycznego i elektrycznego plemnika w polu magnetycznym, to w sanktuarium kobiety wyzwala on silną energię powstania światła.

Dochodzi do wchłonięcia Symbiontu, który formuje Duszę oraz dostraja, rezonuje, przystosowuje i formuje energie do formy cielesno-bytowej (wtedy następuje poczęcie embrionalne).

Jest to światło różnego rodzaju, które może nie być w ogóle widoczne, ale też może być widoczne tylko czasami lub odczuwalne jako rozkosz albo może być widoczne dla jednych ludzi, a niewidoczne dla innych.

Jednak obwód otwartego portalu i tunelu energii zawsze powstaje.

Połączenie to jest tak krótkie, że gdy tylko obwód powstanie, to zostaje przerwany w milisekundzie i zamknięty.

Energia-Poczęcie-Życie-Wzrastanie-Kształtowanie-Narodziny.

Autor: Semjase

Inne artykuły SEMJASE:

https://www.odkrywamyzakryte.com/lokacja-biokwantowa-symbiont-dusza/

https://www.odkrywamyzakryte.com/wielowymiarowosc-duszy/

https://www.odkrywamyzakryte.com/ziemianie-dziedzictwo-odslona-i/

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy.

1) Przelew na konto bankowe Dla: Odkrywamy Zakryte. Numer konta: 70 1050 1807 1000 0091 4563 2593

2) Pay Pal  Kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

Realizujemy również współpracę reklamową [email protected] i ogłoszenia⇒ KLIK

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.