ZIEMIANIE: DZIEDZICTWO, PRZESZŁOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ – ODSŁONA – Odkrywamy Zakryte
ZIEMIANIE: DZIEDZICTWO, PRZESZŁOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ – ODSŁONA

Ziemianie – jakie jest Wasze dziedzictwo? Prawda o rzeczywistości jest nieznana 99% ludzkiej populacji. Mądrość to subtelna sfera świadomości, która pozostaje poza zasięgiem uwarunkowanego rozumu. Natomiast umiejętność wykorzystywania wiedzy służy rozwojowi.

Światło jest Wiedzą i informacją, ale też jest kreacją.

Ziemia oraz wszystko, co na niej istnieje i żyje, dostroi się do nowych wibracji.

To jest stan przejściowy.

Są też wibracje, fale mózgowe i proces kreacji w okresie intensywnych zmian na poziomie planety i ludzkości.

Rezonans Ziemi aktywnie wpływa na struktury planety i wszystkie organizmy żywe, a w tym także na człowieka.

Wszystko jest energią.

Rezonans Ziemi na poziomie częstotliwości wspiera fale pola energetycznego, ale też stymuluje ludzki umysł do intensywnej pracy i wywołuje w nim stan, czyli dany stan świadomości, który emituje mózg.

Wzrasta poziom kreatywności, ale też wzrastają możliwości percepcji wielowymiarowej.

Aktualny rezonans Ziemi sprzyja falom pola energetycznego w umyśle ludzkim, a także stymuluje świadomość, pamięć i uwagę.

Musicie zostać poinformowani, że to transformacja i terraformacja do nowej rzeczywistości.

Odbywa się to na wielu poziomach, zanim będziecie mogli tworzyć.

Jesteście pochłonięci bardzo głębokimi myślami i one są zgodne z prawdą.

Częstotliwości Ziemi mają realny wpływ na działanie Waszego umysłu.

Wzrasta siła kreacji, manifestacji oraz wykorzystanie możliwości ludzkiego mózgu.

Jeśli nie widać efektów, to nie martwcie się tym, gdyż to nie szkodzi.

Wszystko się ujawni, ale też wszystko musi się wpleść w rzeczywistość.

Są to zmiany w strukturach ciał, myśli, serca w globalnym wymiarze.

Jednak niektórzy mają transformację za sobą i oni już tworzą oraz pracują.

Wszystko, co ma być, przyjdzie we właściwym momencie.

Natomiast praca z potęgą myśli, która jest znana od wieków, jest jednym z głównych elementów rozwoju, aby pracować nad własnym rozwojem i nad samym sobą, aby oczyścić swoje wnętrze, żeby potem można było pracować na zewnątrz.

Musicie zrozumieć, że to, co Was otacza, to własna interpretacja i dopóki nie zrozumiecie, że jest całością elementu globalnej świadomości wszechświata, to dotąd będziecie podszczypywani przez samych siebie i swoje EGO, z którym musicie się zmierzyć.

Wibracje i częstotliwość Ziemi poruszają w Was ciało emocjonalne.

Światło dzienne ujrzą wszystkie trudne emocje.

Nie martwcie się tym, że czasami odczuwacie gniew, irytację, depresję lub inne podobne stany.

To nie oznacza, że jesteście źli.

Wszystko to, co obciąża Serce i Symbiont-Duszę musi być oczyszczone i uzdrowione.

Wiem, jak to jest niewygodne i trudne, ale potrzebne, żeby przetransformować istotę do życia na poziomie danego wymiaru.

Obecnie jest wiele kanałów przekazywania wiedzy w zależności od poziomu świadomości, lecz sam klucz do oświecenia od wieków zawsze jest ten sam.

Semjase i zagłębianie przekazu wiedzy

Kontaktuję się z Wami i wspólnymi siłami oraz przekazami, próbuję wszczepić Wam Wiedzę przez najprzeróżniejsze warstwy jestestwa czytającego.

Wystarczy wsłuchać się w intuicję, aby wiedzieć, czy teraz jest odpowiedni czas.

Wiedza, którą przekazuję działa na zasadzie lustra i szybko zorientujecie się, że będą zachodzić w Was reakcje podczas zgłębiania przekazu wiedzy.

Ziemska Istota Ludzka, czyli człowiek nie jest zdolny do niesienia własnej odpowiedzialności i rozpoznawania, pomimo tego, że musi.

Dlatego wszystko zamienia na coś, co w swojej interpretacji umieszcza ponad sobą, co po prostu zwie religią albo Bogiem, który uwolni go od odpowiedzialności.

Niektórzy nazywają i opisują Mnie we wspomniany przez siebie sposób, a to jest nic więcej jak niechlubne kłamstwo, które wywodzi się z umysłów ludzi o ubogiej świadomości, którzy wyobrażają sobie lepsze życie w swych interpretacjach, a ponieważ nie potrafią osiągnąć go sami – przynajmniej nie w tym życiu – to po prostu przypisują swoje zinterpretowane wizje i obracają Mnie w coś doskonałego.

Nie jestem nadczłowiekiem lub nadistotą albo ponadludzką istotą jak lubią nazywać mnie ludzie na Ziemi z własnego braku wiedzy, ale też w swojej własnej wyobraźni.

Wokół Ziemi został utworzony energetyczny kokon.

Natomiast w swoim jestestwie jestem jedynie oddana zadaniu zachowywania ewoluującego i już istniejącego ludzkiego życia w przestrzeni i kosmosie.

Jestem Semjase i przekazuję Wam wiedzę tak, jak tylko możecie sobie ją zinterpretować według własnej świadomości.

Nie mogę Wam nic narzucać, ponieważ jest to wbrew Waszej woli, ale w tej gęstości używana jest umiejętność Mimikry.

Mimikra

Kiedy egzystowałam i byłam w 6. wymiarze, to nabyłam umiejętność „Mimikry”.

Kiedy jestem wśród ludzi, to wszystkie Wasze umysły są jak jeden umysł, ale też jestem w stanie „dotknąć” Was mentalnie i zasugerować, za pośrednictwem regresywnego kodu aktywacyjnego, pewne reakcje.

Zobaczy je podobnymi do rodzaju ludzkiego i ludzki umysł zaakceptuje tę sugestię bez oporów oraz dostrzeżecie mnie jako ludzką istotę, a w tym przypadku kobietę o takim wyglądzie, jakim teraz jestem.

To obraz Mimikry, a także struktury cielesnej, który mogę bez problemów zaindukować w umysłach.

W Waszej świadomości istnieje prosty regresywny kod aktywacyjny, który potrzebny jest do postrzegania także tego wymiaru, w którym egzystujecie.

Nazwaliście to „Matrix” i to prawda, działa to bardzo podobnie („pokaż, jak naprawdę wyglądam/zobacz mnie takimi, jak chcę, żebyście ujrzeli mnie w tej przestrzeni i na tym poziomie mentalnym”).

Regresywny kod aktywacyjny, który został umieszczony podczas procesu tworzenia matrycy kodu ludzkiego SZIRU – genomu – wtedy, kiedy tworzono rodzaj ludzki na etapie kształtowania Waszego świata i rzeczywistości, a jest to kreacja.

Regresywny kod aktywacyjny pozwala zasugerować, abyście ujrzeli ludzką postać, gdy na mnie spoglądacie.

Jestem średniego wzrostu i jestem delikatna.

Pokrycie kompleksu ciała fizycznego ma złoty odcień i odblask.

W tej formie zdecydowałam się przybyć pomiędzy ludzi, którzy bardziej niż ja przejawiali się fizycznie.

W ten sposób mieszam się z populacją.

„Mimikry” także używają inne istoty.

Taka „wiedza” i chęć pozyskania prawdy powinna przewyższyć dogmatyczne podejście do rzeczywistości.

Zapewniam, że wszystko jest częścią złożonych prawd, które obejmują przestrzeń nie tylko materialną, ale też astralną i eteryczną.

Dziedzictwo cywilizacyjne

Przekazywałam w wielu innych ujawnieniach, że geneza cywilizacji pochodzi sprzed dziesiątek milionów lat – znacznie wcześniej niż jakiekolwiek inne oznaki cywilizacji lub nawet nowsze grupy ziemskie i pozaziemskie, które przybywały na Ziemię w dalszej przeszłości.

Bardzo dużo mitologii, teorii, tez, powieści, historii, a nawet filmów narosło pośród wszystkich tych grup badaczy, naukowców, uczonych lub samych zainteresowanych dziedziną tej wiedzy.

Dla człowieka historia Waszej planety tonie we mgle religijnych opowieści oraz naukowych domysłów i celowych manipulacji elit, które obecnie rządzą na Ziemi.

Kiedy jednak przychodziło do konkretnych szczegółów wiedzy, to bardzo niewiele udało się Wam odkryć, ponieważ nigdy Wam tego nie ujawniono.

Ziemska ludzkość wkroczyła w erę wiedzy oraz postępu technicznego, a także nadchodzących technologii komputerowych i genetycznych.

Natomiast ta wiedza i postęp są zaburzane przez wiele czynników, a szczególnie przez błędne, świadome bądź nieświadome ideologie, które wprowadzają w błąd, zniewalają, poniżają lub wykorzystują ludzi.

Pożądanie władzy jest charakterystyką wszystkich ziemskich ideologii, gdzie uosabia się to w zdobywaniu kontroli.

Ta ideologia jest najniebezpieczniejszą siłą, która ma na celu zdobycie władzy niemal na wszystkich szczeblach i to bez wyjątków.

Dążą do tego jako wszystkie wyznania religijnie albo też jako tajne stowarzyszenia, czyli naukowo, pseudonaukowo, politycznie, militarnie lub rządowo itd.

Te wzajemne nikczemne wysiłki prowadziły zawsze i wielokrotnie do wojny i innych śmiertelnych ekscesów, przez co na przestrzeni dziejów zniszczone zostały nieprzeliczone ludzkie życia.

Człowiek przemieniał wszelki wynik swojego rozwoju i wynalazki w śmiertelne bronie.

Zmusił kamienie węgielne życia oraz procesu życia do stania się niebezpiecznymi materiałami wybuchowymi po to, aby zamienić te kamienie węgielne życia w śmiertelną broń.

W zamysłach ziemskich ludzi jest i będzie jedynie niezwyciężone pragnienie władzy i rządzenia także przestrzenią kosmiczną.

Jest już projekt, który chcą wdrożyć w życie z eksploracją nawet Księżyca, ale bynajmniej nie mniej nie wiedzą, że Księżyc jest podzieloną strefą wielu nacji gwiezdnych i jest to strefa neutralna nawet dla agresywnych ras.

Księżyc jest bazą i dlatego nie wolno go eksplorować.

Niestety, ale na Księżycu ta sfera została już naruszona, gdy tylko NASA ruszyła na podbicie kosmosu swoją prymitywną technologią napędową, która bazowała na paliwach kopalnianych.

Ona wznosi ich w przestrzeń siłą odrzutu i destrukcji, gdzie ledwie tak niedaleko oderwaliście się od Ziemi, a już chcecie władzy na innych szczeblach oraz przywłaszczania sobie eksploracji i zdobywania danej przestrzeni.

Dlatego loty na tego satelitę w celu jego eksploracji są wstrzymane.

Religie i polityka Ziemi współpracują z tym i w ogóle nie powstrzymują się od tych środków po to, aby osiągnąć swoje cele żądne władzy.

Watykan doskonale manipuluje zasobami ludzkimi i wie o projektach oraz planach, ale też utajnia w swoich archiwach wszystko, co tylko możliwe.

Watykan wie o innych rasach i nacjach gwiezdnych, ale nadal utrzymuje ludzi w niewiedzy, a także dysponuje najnowocześniejszymi środkami manipulacji i środkami do obserwacji przestrzeni dostrzegalnej sfery.

Ziemska ludzkość osiągnęła wysoką pozycję w technicznej ewolucji z pozyskanych i danych Wam surowców oraz wiedzy, ale jednak tylko w odniesieniu do techniki i tego, co się wiąże z czysto materialnym zrozumieniem.

Świadomość ewolucyjna była dotąd utrudniana i zaniedbywana i to nawet eliminowana przez światowców i materialistów.

Zaprocentowało to narośnięciem różnego rodzaju destrukcyjnych wydarzeń, które też zdegenerowały się do fanatyzmu w fałszywe ziemskie religie jako czynniki, przez które cała rzeczywistość i prawda jest zaprzeczona i potępiana.

Poprzez to, że są nosicielami tych ideologii oraz ziemskich machinacji politycznych, które mają na celu władzę, stały się one zagrożeniem, które rozprzestrzenia się powoli, ale nieodwracalnie.

Rasy, które podróżują w przestrzeni poprzez ziemskie ideologiczne i religijne szaleństwo, już wzbudziły rozruchy na trzech ze swoich planet, które następnie musiały być poddawane pod kontrolę sił zewnętrznych.

Ziemscy ludzie także prowadzą swój świat i cały system słoneczny niebezpiecznie blisko zniszczenia podczas wielu kontaktów z ziemskimi rządami i duchowieństwem, ale też w tajemnicy i są nierozpoznani, aby nie wywoływać przerażenia i niepokoju.

Posłańcy trzech Ras nauczyli się od ziemskich ludzi ich ideologii i religii, ale też uwierzyli, że są poszkodowani i źle ukierunkowani w swojej własnej filozofii Kreacji oraz w swojej własnej ewolucji świadomości i istnienia.

Jako wciąż bardzo nierozwinięta duchowo i w swojej świadomości forma życia, to ziemscy ludzie byli w stanie wzbudzić w tych formach życia wątpliwości, a także zasiać pomiędzy nimi niezgodę.

Nie dziwię się, że ludzie mieli na nich wpływ, gdyż bardzo wysoko rozwinięte formy życia z obcej galaktyki, które odwiedzają Ziemię i nagle dowiadują się, że oni jako rasa, która rozwinęła się tak daleko, została poszkodowana przez Kreację.

Stało się tak, ponieważ ludzie są doskonałymi manipulatorami i rzekomo Kreacja osobiście uczyniła z nich znaną, ale wciąż bardzo nierozwiniętą rasę, a oni sami, jako znacznie wyższa forma życia, zostali pominięci.

W taki oto manipulacyjny sposób ta szalona informacja została rozszerzona na trzy odległe światy i obwieszczona rasom, które od tysięcy lat żyły w pokoju, całkowitej harmonii pomiędzy sobą i z wszelkimi formami życia.

Szaleństwo ziemskich dogmatów polityki ekspansji, a w tym i religii, zostało przejęte przez daną rasę i na Ziemię zostały wysłane dalsze ekspedycje, aby przez lata badać wszystkie konieczne fakty religijne.

Po powrocie tych ekspedycji zostało postanowione, po dokładnych wyjaśnieniach, że wszyscy ludzie mogą być pouczani zgodnie z ziemską religią chrześcijańską i doprawdy we wszelkich sprawach.

Była to fatalna pomyłka, ponieważ w przeciągu tylko jedenastu lat ten pokojowy rodzaj rasy ludzkiej z odległej planety, żyjąc uprzednio jedynie według twórczych praw, zmienił się na obraz opartego na wierze chrześcijaństwa ziemskich ludzi.

Początkowo walki i niezgoda pojawiły się tylko w najwęższych kręgach, ale jednak później wszystko szybko się rozszerzyło i doszło do niepokojów.

Wkrótce te formy życia już destruktywnie podchodziły do życia dotąd, aż wszystko przerodziło się w nikczemną destrukcję.

Ostatecznie skutkiem tego było wdarcie się do dwóch innych światów, z których jeden został zniszczony.

Inne rasy, które podróżują w przestrzeni, zwróciły na to uwagę i ostatecznie interweniowały, dzięki czemu zakończyły niezgodę, która już powoli roznosiła się na cały system słoneczny.

Ziemskie religie, które zostały tam przyniesione przez ekspedycje i wyzwalające zniszczenie, zostały zniweczone dla jakiejkolwiek formy życia.

Nastąpiła całkowita terraformacja, a po jej zakończeniu zostały ograniczone jakiekolwiek dalsze wizyty na Ziemię.

Ponad 4300 form życia pochodzenia pozaziemskiego zostało zniszczonych podczas różnych destrukcji, gdyż faktycznym powodem tego zniszczenia było szaleństwo ziemskie tak zwanego oświecenia naukowego czy też religijnego.

Zniszczona planeta Malon

Przez takie ideologiczne podejście Ziemskich Ludzi wciąż zachodzi wiele innych niebezpiecznych wydarzeń, których efekty w nadchodzącym czasie, muszą zostać pohamowane.

Ziemscy ludzie stali się zdolni do zniszczenia swojego świata w destruktywnych eksplozjach, a także zrobili to zdobyczami technologicznymi, co ma bardzo niebezpieczne skutki dla całego systemu słonecznego.

Taka destrukcja już tysiące lat temu została wyzwolona w tym systemie słonecznym, a doszło do tego wtedy, gdy planeta, która była drugą zamieszkałą przez ludzi w tym systemie, została zniszczona.

Przez irracjonalność ludzkości, która wtedy tam żyła, planeta została wysadzona na tysiące większych i mniejszych kawałków.

Tak został zniszczony kwitnący świat i jako siostrzana planeta Ziemi krążyła wokół Słońca w miejscu, gdzie teraz znajduje się planeta Mars.

Przez tę potężną pierwszą eksplozję powstał gigantyczny efekt odpychania i planeta została wyrzucona, aby ostateczne eksplodować na orbicie, gdzie dziś krąży jako pas asteroid.

Planeta ta nazywała się Malon, co później z powodu jej zniszczenia zostało zmienione i poddane małej odmianie.

Właśnie w tamtym okresie Mars krążył w miejscu obecnego pasa asteroid i został skierowany na bliższą orbitę słoneczną przez gwałtowne zniszczenie-eksplozję planety Malon.

Tak więc słoneczna orbita Malon była w tamtym czasie w miejscu, gdzie teraz krąży Mars, ale jednak sytuacja została zmieniona przez tę destrukcję (planeta tamtego czasu dziś nazywana jest Malona bądź Faeton itd.).

Szokujące przekazy

Zarówno ten przekaz, jak i wiele innych wskazuje, że od Waszego losu zależy los wielu innych cywilizacji we wszechświecie.

Wiem, że niektóre przekazy lub informacje mogą przerażać albo są niewiarygodne i mam tego świadomość, co sądzę po wielu wpisach i atakach na moją osobowość, które nie powinny mieć miejsca.

Rozumiem, że jest to naturalny proces Waszej obrony tego, co dotychczas udało się Wam osiągnąć, który doprowadzi do stworzenia nowej Ziemi, opartej na wzajemnym szacunku, miłości i świetle.

Aby proces ten mógł zaistnieć, musi najpierw zostać zniweczony obecny porządek społeczny – „UJAWNIENIE lub AMNESTIA”, który oparty jest na lęku, nienawiści i roli ofiary, trzeba zburzyć i przeprogramować, aby można było zbudować coś nowego, co będzie oparte na zupełnie innych fundamentach, a więc na wzajemnej współpracy, szacunku i harmonii.

Zapobiec wielu wydarzeniom tego wszechświata można poprzez stopniowe impulsy razem z innymi formami życia z innych światów w tym wszechświecie Ziemi.

Można top zrobić tak, aby już wywołane intrygi ziemskich rządców i naukowców zostały powstrzymane oraz odwrócone dzięki wpływowi niezauważalnych impulsów.

Bieg wydarzeń ma swoją ścieżkę i nie można temu przeszkadzać przez przedwczesne wyrażanie tych faktów o przyszłości.

Wkrótce pojawią się bardzo wielkie i rewolucjonizujące świat wydarzenia, które są wymagane, aby odwrócić ogólnoglobalną lub systemową katastrofę.

Ludzie Ziemi muszą zwrócić bardzo starannie uwagę na Wiedzę i Przekazy, ponieważ w przeciwnym razie grozi nam ogólnoświatowa anihilująca wojna, która jako Trzecia Wojna Światowa może przynieść Ziemi ostateczną porażkę i zniewolenie.

W Waszej galaktyce są 22 planety, gdzie świadomość istot zamieszkujących je została zmanipulowana, lecz na żadnej postęp duchowy nie zatrzymał się, aż tak zupełnie, jak u Was.

Pomimo tego, że uważam Was na Ziemi za „wysoko urodzonych”, a to dzięki DNA z wielu różnych światów, co daje Wam możliwości, jakich nie posiadają Ludzie z innych planet, a także niezwykle bogatą gamę uczuć.

To charakterystyczna cecha Ziemian, gdzie indziej Ludzie nie doświadczają tylu emocji ani nie przeżywają ich tak silnie.

Ignorancja i nieświadomość wiedzy zagraża rozwojowi

Jesteście trzymani w niewiedzy, a także manipulowani i okłamywani na każdym kroku.

Boicie się tylko tego, czego nie znacie, natomiast uzbrojeni w wiedzę i informacje będziecie się rozwijać i w tym chcę Wam pomóc swoimi przekazami.

W pewnym momencie będziecie w bardzo znaczący sposób cenzurować i osądzać przekazy, dokonując swoistej cenzury: co można zapisać, o co pytać, a jakich tematów „lepiej” nie poruszać.

Wiem, że ludzie skupiają się tylko i wyłącznie na elementach „miłości i światła”, przekazując tylko pozytywne elementy informacji, a do tego zupełnie lekceważą i świadomie unikają negatywnych tematów, które dotyczą Waszej rzeczywistości.

Sądzicie, że tak będzie lepiej dla innych, aby ich nie straszyć słowem, a odbiorcy przekazów uznają, że odrzucą to, co nie pasuje im w opisie świata i nie będąc przygotowani na interakcję, która zawsze interesowała się zakłóceniem komunikacji, ale też nadal to robi i będzie.

Pamiętajcie, że automatyczne ignorowanie nie usuwa ich z Waszego świata, więc bądźcie tego świadomi, żeby móc się im świadomie oprzeć.

Jeśli wiecie o „nich”, że nie są groźni, ale wtedy ignorujecie fakt ich istnienia, to dajecie im pole do popisu.

Istnieją sposoby leczenia i uzdrowienia tych wszystkich ich działań.

To wszystko będzie bardzo szybko oczyszczone i zrównoważone.

Bardzo często padają pytania, czemu nie ma z żadnej strony pomocy lub czemu ludzi nie można wyzwolić z jarzma dyktatury i tyranii…

Dlaczego nikt natychmiast nie interweniuje, aby TERAZ zatrzymać to szaleństwo?

Dzieje się tak, dlatego, że ​​będzie to bezpieczne dla zaangażowanych ras, których życie jest jeszcze w niebezpieczeństwie, gdyby intel został ujawniony zbyt wcześnie.

Obecnie zachodzące zmiany w tym wszechświecie są zmianami korzystnymi dla wszystkich ras.

Istnieje wiele różnych frakcji i ras w całym tym sektorze galaktyki, które obecnie współpracują ze sferą w celu wyzwolenia planetarnego.

Pewne grupy ras istot pozaziemskich, które zostały wcześniej uznane za negatywne, przeszły na stronę Światła i zostały już przyjęte do sfery.

Układ Słoneczny (SOL) znajduje się przez ostatnie 26000 lat pod kontrolą istot z Oriona/Andromedy Imperium Chimery oraz ich sług, czyli istot Drako/Reptylian, którzy skutecznie wprowadzili na Ziemi status kwarantanny, izolując całkowicie Ziemię od pozytywnych ras.

Istoty, które kontrolują przebieg kwarantanny, to Archonci, którzy przybyli i pochodzą z galaktyki Andromedy, a następnie stworzyli takie rasy jak Drakoni i Reptylianie, dzięki rozbudowanej inżynierii genetycznej.

Te procesy genetyczne trwały tysiąclecia – Archonci używali Drako/Reptylian jako swoich sojuszników, ale i niewolników, aby rozwinąć i chronić swoje imperia.

Są dwie grupy Archontów, którzy kontrolują Was na różne sposoby, poprzez współpracowanie przy kontroli tej planety i utrzymywanie Was jako swoich tajemnie zniewolonych.

Stworzyli hierarchiczny system kontroli przez różnych pośredników w taki sposób, że nie wiadomo, kto tym de facto zarządza.

Archonci, którzy przebywają na powierzchni planety, skrywają się wśród arystokracji i ich rodzin oraz w grupie religijnej, która została utworzona 500 lat temu, a nazywana jest Jezuitami i znaleźć można ich głównie, ale nie wyłącznie, w Kościele rzymskokatolickim na całym świecie.

Druga grupa powierzchni Ziemi kontroluje bazy wojskowe.

Odłamy tych grup wcieliły się fizycznie na powierzchni Ziemi w tzw. rodzinach szlacheckich, czyli arystokracji.

Grupa Jezuitów powstała 500 lat temu i od tamtej pory prowadzi masowe „widowisko” oraz kontrolę umysłów poprzez wprowadzanie technologii fal radiowych i pola częstotliwości, która rezonuje z ludzkim mózgiem.

Organizacja ta jest tworem rodziny Farnese, która żyła w XVI wieku, a znana była jako najpotężniejsza z rodzin papieskich we Włoszech, która przynależała do tej arystokracji.

Organizacja Jezuitów jest kryjówką i schronieniem dla Archontów, którzy zostali wcieleni na powierzchni planety.

Ta frakcja Jezuitów – Archontów jest przeważnie obecna w grupie katolickich jezuitów na całym świecie, ale nie wyłącznie.

Ich „zadaniem” jest kontrola umysłów populacji na masową skalę, a także kontrola ludzkości, czyli tzw. Mind Control.

Mają narzędzia indoktrynacji religijnej, grzechu oraz piekła, a także stoją za wieloma operacjami i działaniami, które służą do kontroli populacji.

Kontrolują i wpływają na edukację na całym świecie.

Administratorzy są potomkami ras stworzonych przez archontów w wyniku inżynierii genetycznej (na przestrzeni wielu tysiącleci).

Są to rasy, które wyżej wymieniłam, a które są administratorami wcielonymi w rodzinach Iluminatów, a działają oni głównie przy sprawowaniu nadzoru nad systemem finansowym, ale też są to Reptylianie, wojownicy i gadzie istoty oraz najemnicy, którzy chronią Iluminatów i tworzą konflikty oraz wojny w celu sprawowania kontrolowanej władzy przez Archontów.

Grupa tych ras jest twórcami wszystkich wojen na Ziemi, a w tym Pierwszej i Drugiej Wojny Światowej.

Są odpowiedzialni za obecną wojnę w Syrii, na Ukrainie, w Iraku oraz za działania terrorystyczne Państwa Islamskiego gdziekolwiek mają one miejsce.

Generał Jezuitów Hans Peter Kolvenbach odgrywa zasadniczą rolę w utrzymywaniu wibracji strachu wśród ludzkości na powierzchni tej planety.

To on był inicjatorem i „mózgiem” akcji 9/11 (Twin Towers) oraz 3/11 (Fukushima), które były fałszywą flagą, a także miały na celu wywołać panikę i strach, a w rezultacie zaostrzyć kontrolę oraz inwigilacje ludzi.

Jest on również główną siłą, która napędza konflikt w Syrii.

Od wielu lat mieszka wygodnie w Libanie w pobliżu granicy z Syrią i „zajmuje się” Bliskim Wschodem.

Obecnie siły te skierowane są na środkową Europę, a w tym także na Polskę, gdzie jesteście świadkami ostatnio zachodzących wydarzeń i zdarzeń, takich jak: Smoleńsk, a także ostatnia operacja w Gdańsku z Prezydentem tego miasta.

Polacy zaczną sobie uświadamiać, że tak naprawdę oni sami decydują o swoim losie i nie powinni zrzucać odpowiedzialności za własne porażki na kogoś innego.

Dzięki tej świadomości zaczną coraz lepiej postępować.

Jako Polski (Lechicki) naród starajcie się postępować słusznie i nigdy nie pozwalajcie sobie na działania pod wpływem emocji.

Budujcie dobre relacje z osobami, które spotykacie na co dzień, aby poprawić sytuację całego społeczeństwa.

Mam nadzieję, że każdy z Was jest w stanie zachowywać się szlachetnie i mądrze.

Prawda o Waszej rzeczywistości jest nieznana 99% ludzkiej populacji.

Kabała to ściśle tajna i agresywna grupa ras, których nadmieniłam powyżej, przeniknęła do sił zbrojnych wszystkich głównych krajów na Ziemi i potajemnie kontroluje większość baz wojskowych na całym świecie, a wiele z tych baz należy do armii USA, gdzie większość tych baz jest obecnie pod kontrolą.

Armia ta jest kontrolowana przez ludzi zarówno z rządu USA, jak i z zewnątrz – głównie z Państwa Watykańskiego.

Innymi słowy, Blackwater jest armią religijną, która służy papieżowi w Rzymie poprzez Zakon Maltański.

Zakon Maltański, w świetle prawa międzynarodowego, jest uważany za „suwerenny podmiot”, który ma szczególne uprawnienia i przywileje dyplomatyczne.

Podobnie jak Blackwater, Zakon Maltański jest „nietykalny”, ponieważ jest w samym sercu elit i arystokracji.

Dzięki takiej organizacji tzw. Kabał ma do dyspozycji swoich najemników, którzy zostali użyci w wielu kolejnych wojnach, aby wywołać konflikty, które tworzą pewnego rodzaju chaos i powodują jeszcze gorsze wojny cywilne.

Te osoby, których nazwiska wymieniam, są częścią frakcji Rockefeller/Illuminazi (David Rockefeller, Henry Kissinger, George Herbert Walker Bush (junior), George Scherf, Dick Cheney, Jay Rockefeller, Donald Rumsfeld, Karl Rove i Paul Wolfowitz.).

Celem frakcja Rockefeller/Illuminazi było utrudnianie, obniżanie oraz powstrzymywanie technologicznego i naukowego postępu, a także rozwoju ludzkości.

Kolejna Frakcja Rothschild/Frakcja Iluminatów zarządza pieniędzmi poprzez lokowanie ich w różnych formach i miejscach.

Rothschildowie są widoczni, ale nikt nie przypuszcza, że finanse należą zupełnie do kogoś innego.

Rothschildowie nie działają niezależnie, ale są podlegli.

Frakcja Rothschildów całkowicie przeniknęła do współczesnej zachodniej medycyny, czego jednym z przykładów są szczepienia.

Byliście genetycznie zmieniani i modyfikowani za pomocą szczepionek.

Ideą i pomysłem medycyny Rothschildów jest utrzymanie wszystkich jako pracujących oraz bezwolnych niewolników.

Organizacja WHO w swoich działaniach również jest zależna od Rothschildów.

Autor: Semjase

Inne artykuły SEMJASE:

https://www.odkrywamyzakryte.com/przemiana-gestosci/

https://www.odkrywamyzakryte.com/trahi/

https://www.odkrywamyzakryte.com/lokacja-biokwantowa-symbiont-dusza/

https://www.odkrywamyzakryte.com/nadchodzi-wielka-przemiana/

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy.

1) Przelew na konto bankowe Dla: Odkrywamy Zakryte. Numer konta: 70 1050 1807 1000 0091 4563 2593

2) Pay Pal  Kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

Realizujemy również współpracę reklamową kontakt@odkrywamyzakryte.com i ogłoszenia⇒ KLIK

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.