Żyjecie w wirze kreowania fali zmian pełnego ujawnienia. Jesteście świadkami Przebudzenia, które właśnie teraz odbywa się w całej populacji. Jeśli uda Wam się stworzyć media, które pomogą w procesie przebudzenia, będziecie mieli masowy wpływ nie tylko na świat, ale i na całą społeczność.

Następnie rozdzielicie się [w poszukiwaniach], ponieważ zobaczycie informacje i wiedzę, którymi inni starają się dotrzeć do opinii publicznej od dziesięcioleci!

Jeśli tak się stanie, będzie to największy sprawdzian, jaki kiedykolwiek społeczność musi przejść.

Nie potrzebujecie już nowych religii czy systemów wierzeń, aby rozszerzać lub pielęgnować swoją świadomość.

Macie teraz możliwość wykorzystania mediów, potężnego narzędzia do uwolnienia umysłów i rozszerzenia Waszej zbiorowej świadomości.

W miarę jak na światło dzienne wychodzą nowe informacje i nowa wiedza, rozmiar tego, jak się Was okłamuje, staje się coraz bardziej widoczny.

Odczujecie gwałtowny wzrost wibracji w polu Ziemi.

Jeśli macie jakiś bagaż do odrzucenia, jest to ostatnia szansa, abyście to zrobili.

Trenowanie swojej woli jest tutaj niezbędnym wymogiem.

Po prostu zapalacie światło w ciemnościach.

Wiem, że wielu będzie wątpiło w to, że cokolwiek wydarzy się aż do momentu, gdy się wydarzy i rozbłysk nastąpi.

Nadejdzie czas na Pełne Ujawnienie.

Gdy to nastąpi, to wartość duchowa oraz zaakceptowanie tej prawdy będzie oczywista.

Rozpocznie się bezpośredni kontakt, dający Wam inspirujące dla Was informacje oraz Wiedzę.

Zbyt wielu ludzi będzie doznawało tego typu doświadczeń, aby mogło to być ignorowane.

Energetyczne zmiany już niedługo osiągną punkt kulminacyjny.

NASA już dostrzega monstrualnych rozmiarów dziurę otwierającą się na Waszej gwieździe.

NASA ujawni fakt, że ogromna dziura rozmiarów większych niż 10% powierzchni Słońca otworzy się.

Sfery rozpraszają tę energię tak, aby nic nie wydarzyło się do momentu aż Wasza kolektywna wolna wola, nie da autoryzacji na zaistnienie tych zmian.

Gdybyście potrafili rozszerzyć i objąć swoją świadomością wszystkie gęstości naraz, nawiązalibyście kontakt z wyższą jaźnią, ze swymi przyszłymi wcieleniami, ponieważ jesteście nimi wszystkimi jednocześnie.

To tylko Wasze EGO potrzebuje ciasnych ram rzeczywistości czasu linearnego do porządkowania swego doświadczenia.

To po prostu nieodłączny składnik ludzkiego doświadczenia na III poziomie świadomości.

Wszystko będzie się działo nadal na III poziomie gęstości fali zmieniającej rzeczywistość dla świadomości ludzi, która wzrasta, owa fala jest coraz bliżej, co przejawia się poprzez współczesne wydarzenia, w praktycznie wszystkich dziedzinach życia i nauki.

Niektórzy ludzie pochodzą z wyższych poziomów, na przykład piątego, a całkowicie fizyczną egzystencję na trzecim poziomie wybrali z własnej woli, aby doświadczyć fizyczności, i aby stać się świadkami nadchodzących zmian, które mają charakter unikalny.

Fala, zmieniająca rzeczywistość egzystencji z trzeciego do czwartego poziomu.

W dzisiejszych czasach na Ziemi obszar czwartego stopnia gęstości nakłada się na trzeci.

Częstotliwość drgań trzeciego stopnia ulega wzmożeniu i podwyższa się, dlatego występuje u ludzi na całym świecie nasilenie problemów osobowościowych.

Gdy jaźń dąży do przejścia w czwarty wymiar, muszą zostać rozwiązane konflikty wewnętrzne, a relacje z innymi – uzdrowione!

W tym paśmie częstotliwości panują: odpowiedzialność za siebie, duchowa autonomia i jasność w porozumieniu się.
Zanika całkowicie zdolność do ukrywania prawdy, uczuć i myśli.

Jest to ostatni poziom, na którym świadomość wyraża się za pośrednictwem ciała fizycznego.

Wiele cywilizacji z wyboru spędza długie okresy w obrębie tej gęstości.

Ludzie reprezentują trzeci poziom gęstości, gdyż potrafią myśleć abstrakcyjnie i niejednokrotnie postępują irracjonalnie wbrew logice.

Regeneracja na tych etapach ewolucyjnych zachodzi przez sen, istoty pobierają jedynie energię w postaci pożywienia, czas ich życia jest bardzo krótki.

U istot tych wystąpią przejawy rozwoju duchowego (tylko ludzie).

IV poziom również jest materialny, ale zachodzą tam diametralne różnice.

IV poziom zakłada zmienną fizyczność.

Trzeci poziom dzieli się także na dwie filozofie: Służenie Innym i Służenie Sobie i od około 309 000 lat, planeta Ziemia i zamieszkujący ją ludzie są w rzeczywistości Służenia Sobie, a wcześniej byli w rzeczywistości Służenia Innym.

Siły Służących Sobie i Służących Innym mają się zrównoważyć w czasie nadejścia tzw. fali zmieniającej rzeczywistość.

Świadomość ludzi wzrasta we wszystkich dziedzinach życia.

IV poziom jest reprezentowany przez istoty jeszcze materialne, ale o wiele bardziej zaawansowane ewolucyjnie, poziom świadomości i inteligencja są w pełni wykorzystywane.

Istoty IV poziomu regenerują swoje siły nie przez sen, lecz przez asymilację fotonową.

Również w ten sam sposób się odżywiają, ich układy pokarmowe są w zaniku, gdyż spożywają już bardzo małe ilości pożywienia, a większość energii czerpią z promieni słonecznych przez asymilację (wchłanianie) fotonów.

Na IV poziomie także u ludzi (którzy go osiągną) wykształci się nowy rodzaj komórek, dzięki czemu energia pochłaniana będzie ze światła.

Dlatego też układy pokarmowe staną się prawie niepotrzebne i zaczną zanikać.

Istoty czwartego poziomu są wysoko rozwinięte , posiadają zdolności telekinetyczne i telepatyczne, potrafią kontaktować się z astralnym poziomem bez pomocy medium.

Ludzie będą mogli żyć po 180-200 lat jeżeli nie dłużej. , średnia długość życia na czwartym poziomie ma wynosić na początku 400 lat, później 800.

Na czwartym poziomie jest nadal fizyczność i ciało genetyczne czyli zmienna fizyczność, płynne i nieliniowe postrzeganie czasu, świadomość gatunkowa przy zachowaniu świadomości indywidualistycznej oraz nadświadomość; odtworzenie tożsamości grupowej bez utraty tożsamości indywidualnej; cykliczne, percepcja wielowymiarowa i rzeczywistość wielostopniowa; trudność w zachowaniu wrogo usposobionej świadomości.

autor: Semjase

Inne artykuły SEMJASE:

https://www.odkrywamyzakryte.com/trahi/

https://www.odkrywamyzakryte.com/lokacja-biokwantowa-symbiont-dusza/

https://www.odkrywamyzakryte.com/wielowymiarowosc-duszy/

https://www.odkrywamyzakryte.com/nadchodzi-wielka-przemiana/

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.