7 GĘSTOŚCI WSZECHŚWIATA, CZYLI KASJOPEANIE I INNE BYTY POZA CZASOPRZESTRZENIĄ

Rzeczywistość, w której odnajdujemy się na co dzień, przez fizyków nazywana jest Czasoprzestrzenią. Jest to materialny, czterowymiarowy świat, na który składa się przestrzeń i czas. Według teorii fizyki klasycznej czas i przestrzeń nie istnieją bez siebie wzajemnie. Co, jednak jeśli są istoty, które wykroczyły poza klasyczną Czasoprzestrzeń?

Channeling

Channeling jest formą komunikacji, jaką możemy nawiązać z istotami o wyższym stopniu rozwoju duchowego.

Wiele zależy również od stanu ducha nas samych.

Osobom bardziej rozwiniętym duchowo oraz starszym duszom, łatwiej jest wejść w odpowiednią wibrację i osiągnąć odpowiedni stan, aby nawiązać channeling.

Jednak nie jest to prosta technika.

 

czasoprzestrzeń-7-gęstosci-wszechświat.jpg
fot.depositphotos.com

 

Istoty pozaziemskie, duchy i inne rodzaje bytów same wskazują odpowiednie jednostki, z którymi łączą się drogą telepatyczną.

Zwykle istoty te przekazują nam bardzo ważne informacje, które mogą mieć kluczowe znaczenia dla ogółu ludzkości oraz całej planety.

Osoby odbierające channeling, jak medium czy szamani, często utrzymują, że przekazy, które otrzymują, są trudne do rozszyfrowania.

Zwykle istoty z innych światów nie komunikacją się z ludźmi werbalnie, a wykorzystują do tego przekaz myślowy, wizje bądź energię.

Częstą techniką jest np. tzw. pismo automatyczne – treść, którą osoba pisząca nie uważa za swoje dzieło, a podyktowane przez duchowe istoty – bądź telepatia.

Zazwyczaj osoba, która jest poddana channelingowi, traci kontrolę nad swoim ciałem, wpadając w głęboki trans.

Należy pamiętać, że osoba ta jest jedynie pośrednikiem, nie ingerując w przekazywaną treść.

Zdarza się, że nawet nie pamięta samego procesu, a do odbioru informacji potrzebny jest obserwator, który rejestruje cały proces.

Należy również zaznaczyć, że channeling jest praktyką inną niż spirytyzm.

Główną różnicą, jest tutaj sama forma kontaktu – channeling nie wymaga ku temu żadnych narzędzi, podczas gdy spirytyzm wykorzystuje m.in. tabliczkę Ouija – a także istoty, z jakimi się kontaktujemy.

Spirytyzm za swój cele obiera duchy osób zmarłych.

Channeling to łączenie się z wyższymi bytami duchowymi, pochodzącymi z innych wymiarów, cywilizacji pozaziemskich, czy istotami z wszechświatów równoległych.

Istoty spoza Czasoprzestrzeni

Jako ludzie, istoty ograniczone ciałem, jesteśmy uwikłani w egzystencję w czterowymiarowym wszechświecie.

Ogranicza nas przestrzeń i czas, który według naszej percepcji postrzegania rzeczywistości wciąż, nieuchronnie pędzi do przodu.

Zmiana perspektywy zachodzi w nas podczas transu, głębokiej medytacji, fazy REM, doświadczeń OOBE czy po spożyciu substancji psychoaktywnych jak ayahuasca.

Zdarzenia te dają nam podstawę, aby sądzić, że istnieje także inne od materialnego życie, będące bardziej subtelne i transcendentne.

Zdają się nam o tym przekazywać informacje istoty spoza naszego ziemskiego świata.

Osoby odbierające channeling kontaktują się z wysokorozwiniętymi cywilizacjami oraz bytami z astralnej przestrzeni.

 

czasoprzestrzeń-7-gęstosci-wszechświat.jpg
fot.123rf.com

 

Spośród najpopularniejszych kontaktów pozaziemskich szczególną uwagę przykuwają przekazy od Kasjopean.

Pierwsze kontakty z Kasjopeanami nawiązano w 1994 roku.

Są oni wysokorozwiniętymi istotami szóstej gęstości, czyli żyjącymi w szóstym wymiarze.

Oznacza to, że są formami czysto myślowymi.

Egzystują w środowisku, w którym nie istnieje żadna fizyczność.

Jest to świat energii i myśli.

Świat zawieszony poza czasem i przestrzenią.

Ludzka percepcja nie jest w stanie pojąć takiego bytowania, gdyż każdy z nas jest ograniczony poprzez iluzoryczną wizję czterowymiarowego świata.

Przekazy channeling’owe Kasjopean wydają się nieskończoną skarbnicą wiedzy.

Wyróżniają się spośród innych przekazów tym, że są w głównej mierze punktem wyjścia do zdobywania kolejnych informacji o naszym pochodzeniu – o tym, kim jesteśmy, jaki cel naszej egzystencji i jaka jest rola każdego z nas w bezkresnym wszechświecie.

Przekazali nam informacje o kosmosie, czy roli ziemi w obecnym miejscu i czasie.

Przekaz

Jedną z głównych informacji, jakie odebrano od Kasjopean, jest ostrzeżenie przed nadejściem fali.

Ma ona całkowicie odmienić życie mieszkańców Ziemi, poprzez zmianę gęstości naszej wymiarowości.

Ma to odmienić los ludzkości, która stanie się bardziej uduchowiona i wejdzie w nową Erę.

Cywilizacja Kasjopean przestrzega nas również przed Reptilianami – istotami, będącymi na szczycie piramidy pokarmowej, w której uczestniczą także ludzie.

Reptilianie wedle tej teorii karmią się naszymi emocjami, celowo wywołując konflikty zbrojne, prześladowania religijne i czystki etniczne.

Są szarymi eminencjami kierującymi największymi mocarstwami i korporacjami świata.

Jednak Kasjopeanie zwracają naszą uwagę, że Reptilianie nie są naszymi wrogami.

Tak samo, jak my karmimy się niższymi gęstościami, taki oni żerują na nas.

Wskazują nam, że czas otworzyć oczy i wyciągnąć lekcje z popełnianych błędów.

Czas wyswobodzić się z mentalnych kajdan i posiąść wolną wolę, aby samemu kierować własnym losem.

Siedem gęstości

Według otrzymanych od Kasjopean przekazów nasz wszechświat dzieli się na siedem gęstości.

Na pierwszym poziomie istnieje tylko czysta materia – ziemia, skały, drobnoustroje i rośliny.

Druga gęstość to świat zwierząt, istot materialnych kierujących się instynktem.

Kolejny, trzeci poziom, to świat ludzi.

Z channelingów Kasjopean wynika również, że do trzeciej gęstości zaliczyć można również niektóre rozwinięte ssaki morskie.

Reptilianie, karmiący się naszymi emocjami, to istoty czwartej gęstości.

Piąta gęstość jest poziomem wyjątkowym.

Kasjopeanie określają ten stan, jako miejsce, w którym istoty z niższych poziomów odnajdują się po śmierci biologicznej.

Jest to miejsce, którego doświadczyć mogą osoby przeżywające śmierć kliniczną.

Piąta gęstość to świat duchowej egzystencji.

To czas regeneracji i podsumowań, a także wyznaczania celów.

Jak już wspomniałem, Kasjopeanie to istoty szóstej gęstości, byty myślowe.

Jednak jak każda istota dążą oni ewolucyjnie do osiągnięcia siódmej gęstości, która jest według ich informacji najwyższą w naszym wszechświecie.

Oznacza zjednanie się z Absolutem, stanie jednią – czystym Światłem.

Channeling, a przekazy przodków

Wiele mitologii i podań wskazuje, że nasi przodkowie mogli mieć spotkania z wyższymi cywilizacjami, bądź odbierać przekazy channeling’owe.

Hinduskie nauki o reinkarnacji mówią wprost o wędrówce duszy pomiędzy kolejnymi wcieleniami.

Buddyjski pogląd ponownych narodzin także zakłada istnienie pośmiertne w stanie Bardo, po którym następuje wstąpienie w nowe ciało.

Tradycja biblijna nawiązuje do wędrówki dusz – możemy się o tym przekonać choćby z wersu traktującego o Janie Chrzcicielu, cyt.

„Eliasz już przyszedł i uczynili mu tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane” (Mk 9,13).

Judaistyczna tradycja mistyczna – Kabała – również wspomina o poziomach duszy i doskonaleniu siebie poprzez zdobywanie mądrości i umacnianie ducha.

Uwagę możemy zwrócić też na prymitywne kultury jak choćby Aborygeni.

Główną część ich systemu wierzeń stanowi mitologiczny Czas Snu i Przodkowie, którzy kreowali nasz świat.

Może to oznaczać, że każdy z nas wyjdzie poza ramy czasoprzestrzeni i osiągnie duchowy stan Kasjopean, którzy być może są nami „z przyszłości”, trwającymi poza iluzorycznym czasem.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.