WOJNA LOGICZNA Z CENZURĄ POPRAWNOŚCI POLITYCZNEJ

Wojna logiczna z cenzurą poprawności politycznej. Cały świat łamie prawo naturalne (nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe), ponieważ żyje wedle prawa silniejszego zwierzęcia… Wie o tym nawet dziecko, rozumiejące konsekwencje swoich działań… Skoro tak funkcjonuje świat oparty na hierarchii, to edukacja lustrzana przekazuje te niemoralne, bezduszne prawidła kolejnym pokoleniom niewolników, skupionych w stadach ideologicznych, kontrolowanych przez twórców tych ideologii, opartych na żerowaniu silniejszego na słabszym…

Ludzie brzydzą się różnymi, niekiedy nielogicznych rzeczami, podczas gdy nie brzydzi ich własna głupota, strach i zepsucie, co jest najgorszą formą kloacznej hipokryzji…

Wczorajszego wieczoru youtube należący do korporacji google, zbanował film ligi świata, którego przesłanie uderzało w hipokryzje i kłamstwa rządu i korporacji pokroju w/w google.

Prawda o technologii 5G i szczepieniach, uderzyła w rządy, urzędy i korporacje, które pragną ukarać człowieczeństwo, za szerzenie niewygodnej prawdy, rozmijającej się z poprawnością polityczną.

Avataryzm społeczeństwa memetycznego, zasłania się fetyszem logotypu, nazwy, regulaminu i bezosobowych form kontaktu, co chroni przestępców, przed odpowiedzialnością prawną i złym okiem, wyprowadzanego z równowagi społeczeństwa, żyjącego w wiecznym strachu przed kontrolą społeczną.

Każdą korporację można przywołać do porządku, za pomocą oderwania wybranej jednostki od korporacyjnego stada.

Korporacja, jako twór anonimowych avatarów i fetyszy, zrzucających winę na kolejne niższe lub wyższe stopnie piramidy, chroni głównych twórców ideologii, na bazie której, powstała dana korporacja wyzysku i żerowania człowieka na człowieku…

W ostatnich artykułach przedstawiłem wam skuteczny schemat oskarżania ludzi, ukrywających się za fasadami tytułów, instytucji, ról, nazw, partii, korporacji, rządów, religii, czy urzędów.

Zwierzęta chronione bestialską tarczą prawa natury, boją się jak ognia, prawa naturalnego, które celnie, za pomocą dwóch zdań* piętnuje, każdą niesprawiedliwość osobową i społeczną.

*Prawo Naturalne, posiada tylko jedno przesłanie  Traktuj innych tak, jak Ty byś chciał być traktowany. Przesłanie prawa naturalnego wytwarza dualną – Złotą Regułę Etyczną, czyli Złotą Zasadę Wzajemności. Ujęcie pozytywne: Rób innym to, co byś chciał, żeby tobie robili. Ujęcie negatywne: Nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by czynili tobie.

Korporacje, urzędy, armie, instytucje, sądy, rządy, kościoły i inne sitwy hierarchiczne… wystawiają na odstrzał tylko najsłabsze (niedorozwinięte, niepoczytalne, nieświadome…) jednostki, wedle prawa natury (zwierząt).

Przeznaczone na straty jednostki, podpisujące oficjalne ustawy, dokumenty, mandaty, recepty… , chronią średnią klasę przywileju i nietykalności społecznej …

Szukając winnego, atakuj zwierzchnika zwierzęcia do ostrzału oraz jego przełożonego, ponieważ po sznurku, zawsze trafisz do kłębka zależności.

Te proste i logiczne porady, pozwolą ci zawsze uderzyć w cel.

Od dziś, nie musisz już walczyć z wiatrakami, nie musisz biegać od drzwi do drzwi, ponieważ wystarczy tobie prawo naturalne, odnoszące się wprost do jasnego osądu sytuacji.

Czy ja, wyrządziłem komuś krzywdę? Czy ktoś, wyrządził tę krzywdę mi?

Czy – krzywda oparta na prawie naturalnym dąży do łamania prawa cywilnego i karnego?

Jeśli tak – masz winnego, masz artykuł i masz możliwość – reprezentowania samego siebie.

Żądaj, aby sędzia uwzględniał reguły logiczne oparte na prawie naturalnym i działania oparte na artykułach prawnych.

Żądaj, aby ukarana została osoba podejmująca decyzje za pomocą słów i nakazów oraz ta, która za ową osobę się podpisała, świadomie wykonując rozkaz hierarchiczny (zaniedbanie, celowe działanie w celu zdobycia konkretnego fetyszu).

Prawo, to forma abstrakcyjna, stworzona do manipulowania społeczeństwem, za pomocą licencjonowanych kast społecznych.

Zawiłość ideologi prawa zwierząt, pozwala ludziom majętnym, nietykalnym dzięki fetyszom abstrakcyjnych ról, pozycji, reguł, czy znajomości, unikać sprawiedliwości…

Dlatego też – wyjście od prawa naturalnego, pozwala nam już w pierwszych słowach dojść do logicznego rozwiązania węzła gordyjskiego.

Fetysz ról, przepisów, artykułów, pozycji i struktury hierarchicznej, przestaje mieć znaczenie, ponieważ proste słowa, tworzą zarys realnej sytuacji i nikt nie schowa się za wykonywaniem czynności zawodowych, służbowych, czy za tajemnicą służbową.

Kiedy avatar, zrzuca z siebie skórę fetyszu tytułu, roli, pozycji, wykształcenia pozostaje tylko człowiek oraz jego imię i nazwisko oraz czyn, którego się dopuścił na innej jednostce w celu osiągnięcia hierarchicznej oraz własnej korzyści, opartej na fetyszach, według ideologii poprawności politycznej.

W instytucjach korporacyjnych, takich jak facebook, czy google, booty zastępują cenzorów, jednak, przy odrobinie pracy, dotrzemy do twórców regulaminów i ich szefów, którzy tworzą wygodne dla danej korporacji kruczki prawne, niezgodne z prawem naturalnym, które nie są także zgodne z prawami konstytucyjnymi i artykułami prawnymi.

Państwa, jako prywatne struktury handlowe, osadzone na prawie morskim oraz na okrojonych, podstawowych prawach człowieka, licencjonują te prawa ludzkiemu kapitałowi, co jest niezgodne z prawem naturalnym.

Wojna z avatarami nie ma sensu, każdy z nas, musi uruchomić samoobronę opartą na samostanowieniu i samoograniczeniu, aby odsunąć od władzy trzecią siłę oraz marionetki tezy i antytezy, łamiące nasze prawa naturalne.

Czy mamy do tego prawo ?

Pomyśl logicznie czytelniku, czy reguła manipulacyjna oparta na ideologii biernego nadstawiania drugiego policzka lub agresywnego kreowania trzy i antytezy, przy pomocy reguły zemsty, bazującej na powiedzeniu oko za oko, ząb za ząb, jest zgodna z prawem naturalnym, czy jest alegorycznym przedstawieniem prawa zwierząt?!

Jest to absurd prawa zwierząt, prawa silniejszego i słabszego, który musi tolerować przemoc silniejszego, który oczekuje ofiar, strachu, hołdu, poprawnie politycznego wyboru i wymuszenia siłowego, za pomocą którego – odbywa się ideologiczny żer na ludzkim kapitale…

Drodzy czytelnicy, mamy prawo dążenia do równości, równowagi i wolności, ponieważ słowa, są obietnicą (obiecadłem), które łączyć się z jednością myśli i działań.

Sprawiedliwość, to sprawienie swego czasu, ładu, prawa, moralności, niepodległości i dobrostanu personalnego, a także wolności, równości, samostanowienia, samoobrony i samoograniczenie, ponieważ to, co uzyskuje jednostka wedle praw naturalnego, musi przekazać innym jednostkom.

Logika życia, oparta na równości istot duchowych, wyklucza tworzenie ideologii zbieżnych z absolutyzmem politycznym, który wytwarza hierarchie wyższości jednostki nad jednostką.

Nie tylko mamy prawo, ale i obowiązek szerzenia prawdy, dążącej do wolności i równości.

Siłowe blokowanie głosu większości, odmawiającej wyboru swego pana, jest przestępstwem przeciwko wolnemu głosowi owej większości oraz wolności, każdej jednostki, stąd też walka z mniejszością, narzucająca większości swoje niemoralne zdanie, jest naszym świętym obowiązkiem.

Ten, kto żeruje, spekuluje, kontroluje, tworzy fetysze, jest nieproduktywny, mściwy, ukrywa się za plecami innych i eksperymentuje na całej populacji, wymaga natychmiastowej izolacji, alienacji i pozbawienia możliwości manipulowania większością, przy pomocy mediów, religii i ustroju politycznego…

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa

Wykasowany z youtube film, zobaczysz tutaj ⇒ https://www.cda.pl/video/4961195bd

♦ Zareklamuj światu swoją działalność, produkty, miejsce, wydarzenie itd. – dodaj ogłoszenie KLIK

♦ Odkrywaj zakryte z nami, wspieraj rozwój portalu KLIK

♦ Współpraca reklamowa na portalu [email protected]

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.