WSZYSTKO JEST ENERGIĄ – ŚWIADOMOŚĆ SERCA

Wszystko jest energią w różnych formach, a to oznacza, że „świeci”, ale też emituje światło. Cała Świadomość jest jedną Świadomością oraz emanacją, która wyraża się na nieskończone sposoby. Gdy mówię o Świadomości, mam na myśli ten poziom Świadomości, który jest wieczny i nieskończony, czyli pierwotny stan. To jest wszechwiedząca, wszechmożliwa, nieskończona i jedna Świadomość.

Wszystko jest wyrazem tej jednej Świadomości, a ona musi być dostępna, ponieważ jest tym wszystkim, co istnieje.

Jednak nie wszystko znajduje się na tym samym poziomie Świadomości, dlatego też warto to porównać do świadomej siebie Świadomości.

Świadomość w swoim wiecznym oraz nieskończonym stanie nie ma formy.

To wszystko jest po prostu świadome.

Ludzie mówią o świadomym oraz podświadomym umyśle, a przy tym używają takich wyrażeń jak: „odzyskiwanie świadomości” itp.

Wyraz „Świadomość” piszę wielką literą, aby można było podkreślić to, że jest ona jedną Świadomością, która wyraża się na nieskończone sposoby.

Mówi się, że samoświadomość oraz bycie osobą świadomą swojej egzystencji tworzy definicję bycia świadomym, ale to nie jest prawda.

Samoświadomość może oznaczać, że rozumie się swoją egzystencję, ale to nie wskazuje na to, że jest się osobą Świadomą w sensie tego, o czym tutaj piszę.

Umysł ma samoświadomość, ale też staje się obwodem zamkniętym, czyli jest tzw. zamkniętym umysłem.

Jednak nie będzie on prawdziwe Świadomy w sensie wiecznej czy nieskończonej Świadomości – tak, jak to jest z większością ludzi.

Będzie on działał z fundamentalnie ograniczonym poczuciem świadomości, a także  możliwości lub tożsamości.

Przez ponad 15 lat odnosiłam się do różnych typów odbiorców w wielu krajach.

Bez wątpienia zauważyłam, że intelektualiści i akademicy najgorzej reagują na wszystko to, co jest „nieszablonowe”, a tym „szablonem” jest umysł.

Te osoby są tak uwięzione przez umysł, że nie są w stanie przetrawić informacji i pojęć, które są inspirowane przez Świadomość.

Dla nich jest to obcy świat, który jest nie do przyjęcia, ale to oni są szanowani za swoją inteligencję, a także to oni rządzą instytucjami, które kontrolują i kierują społeczeństwem.

System został stworzony przez umysł i poprzez to hoduje takie umysłowe uzależnienie do kierowania nim i dzieje się tak cały czas, czyli dekada za dekadą.

Podczas gdy umysł komunikuje się za pomocą myśli, to Świadomość przemawia do Was jako „wiedza”, a to nazywa się również „intuicją”.

Jednak to nie będzie to, co się myśli, ale coś, co się czuje i o czym po prostu się wie.

Do pewnego stopnia wszyscy posiadamy taką intuicję, a jest to takie uczucie, że po prostu coś wiadomo, ale nie wie się dlaczego.

„Po prostu wiem, że muszę się spotkać z tą osobą”, „iść tam” lub „być tam”.

Zwykle (w umyśle) nie ma słów na wyjaśnienie tej wiedzy albo impulsu do zrobienia czegoś, ale jest to coś, co pochodzi z wnętrza, czyli ze Świadomości.

Dominacja umysłu nad Waszym poczuciem rzeczywistości zamyka drzwi do intuicji, ponieważ jeśli podążycie za tym uczuciem, wtedy umysł nie będzie już sprawował kontroli i nie będzie rządził.

Oczywiście będzie walczył, aby zachować swoją przewagę.

Przypomnijcie sobie, ile razy było tak, że mieliście intuicyjną wiedzę lub impuls do zrobienia czegoś, po czym myśli w Waszej głowie odwiodły Was od tego?

Nie możesz tego zrobić, ponieważ co pomyśli twoja rodzina, sąsiedzi i ludzie w pracy?

To nieodpowiedzialne: masz zobowiązania i obowiązki, a co z twoją karierą?

Zawiedziesz ludzi i siebie. Nie możesz tak po prostu iść, kierując się kaprysem.

To nielogiczne.

Tak, jest jeszcze logika, prawda? – czyli „system rozumowania”, ale czym jest „rozsądek”?

Definicje słownikowe są klasyczne, a jest to: „zdolność do logicznego, racjonalnego i analitycznego myślenia, ale także inteligencja, dobry osąd, poczucie rozsądku, normalny stan umysłowy, sensowne wypowiadanie się”, a więc to wszystko jest umysł, umysł i jeszcze raz umysł.

„Zdolność do logicznego, racjonalnego i analitycznego myślenia oraz inteligencja” oczywiście odnoszą się do intelektu i umysłu, ale „dobry osąd i sensowność wypowiadania się” – czym są?

Zdominowanie naszej rzeczywistości przez umysł oznacza, że wszystko jest definiowane z jego perspektywy.

„Dobry osąd i sensowność wypowiedzi” to po prostu autodefinicje umysłu.

A co jeżeli, tak jak teraz, umysł wie jedynie ułamek tego, co trzeba wiedzieć?

Czy mógłbyś przyjąć stworzoną przez wioskowego głupka definicję „dobrego osądu i sensowności wypowiedzi”, aby bezkrytycznie zastosować ją w swoim życiu?

Stanowiłoby to szaleństwo, ale jest to coś, co większość z około siedmiu miliardów ludzi robi każdego dnia.

Właśnie tak samo jest z ogromną różnicą w poziomach postrzegania pomiędzy umysłem a Świadomością.

Kiedy otworzysz umysł na Świadomość, zdasz sobie sprawę z tego, jak ten system jest ograniczony.

Iluzoryczna perspektywa umysłu to miejsce, w którym wszystko i wszyscy są filtrowani i osądzani.

Podoba mi się, gdy nazywa się mnie szaloną, ponieważ stanowi to potwierdzenie mojej poczytalności.

Dziękuję wszystkim, których to dotyczy.

W przestrzeni są wiry, będące kolejnym poziomem, który łączy się z siecią neuronów.

To właśnie te sieci i pola energii (inne ekspresje tych samych wierzeń) o niskich wibracjach zamykają kanały i utrzymują Was w rzeczywistości pięciu zmysłów, a przy tym blokują świadome połączenie z nieskończoną Świadomością.

Są one elektrycznymi i wibracyjnymi poziomami procesu filtrowania, w którym mózg tworzy informacje, aby dopasować je do wierzeń.

Kiedy wyłamujecie się z tak sztywnych myśli, to sieć neuronowa pęka i formuje się kolejna, aby dopasować się do nowej rzeczywistości.

Razem z tym zmieniają się procesy filtracyjne i tym samym dekodują inne niedostępne wcześniej pola możliwości.

Wtedy doświadcza się tego jako wydarzenie, które „zmienia życie” albo jako nagły wzrost nowych, nieobecnych wcześniej w Waszym życiu możliwości.

Ta „możliwość” zawsze tam była – w masie energii, czyli wewnątrz wszechmożliwości.

Pisząc te przekazy, daleko wykraczam poza system większości ludzi, których mapy mózgowe dekodowały mnie jako szaloną, a nawet niebezpieczną.

Dzieje się tak, ponieważ większość ludzi jest tak zniewolona przez umysł, że rzadko, jeśli w ogóle, czuje impulsy swej intuicyjnej wiedzy, czyli tego, co niektórzy nazywają cichym głosem.

Tymczasem jestem w procesie wychodzenia poza umysł w tej rzeczywistości, w której funkcjonuję.

Pamiętajcie, wszystko posiada swego rodzaju świadomość i umysł również.

On wie, że jeżeli pozwoli Świadomości na wyrażenie się w tej rzeczywistości, to jego dni dominacji będą skończone.

Można powiedzieć, że umysł działa, aby zamknąć kanały prowadzące ku Świadomości.

Jest zachęcany do tego przez elitarne rody globalnej konspiracji i sieci ich tajnych stowarzyszeń.

Używają opisywanej wiedzy, aby zamknąć populację w więzieniach umysłu.

Jednym z kluczowych sposobów jest zniszczenie ciszy i sprawienie, że ludzie będą się jej obawiać.

Oczywiście to właśnie w tej ciszy najwyraźniej słychać ten cichy głos, który komunikuje się nie tyle za pomocą słów, ile przy użyciu Świadomości i „wiedzy”.

Tylko, jak wielu ludzi przebywa jeszcze w ciszy?

Wszędzie wokół ciszę zagłusza „współczesny świat” i w głębinach tej konspiracji nie jest to przypadek.

Świadomość przemawia do nas poprzez serce i dlatego zwykle w jego rejonie „czujecie” intuicję.

Nie piszę tutaj o fizycznym, ale o „duchowym” sercu, które można wyczuć pośrodku klatki piersiowej.

Jest to wir lub „czakra” (tzw. koło światła), który „łączy” poziom fizyczny z Waszymi wyższymi poziomami poza zakresem pięciu zmysłów.

Ciało jest połączone z licznymi polami energii, czyli poziomami Świadomości poprzez wiry oraz czakry.

Oto źródło używania fizycznego serca jako symbolu miłości.

Pochodzi z zapomnianego zrozumienia tego, co naprawdę w tym kontekście oznacza „serce”.

Kiedy czujecie wielką miłość lub współczucie, zwróćcie uwagę na to, co czujecie w okolicach klatki piersiowej – lokalizacji czakry czy też wiru serca, poprzez którą czujecie również Waszą intuicyjną „wiedzę”.

Kiedy próbujemy podjąć decyzję, mówi się: „Co ci mówi twoje serce?” lub „Czy czujesz, że to jest słuszne?”.

Czakra serca to nasze główne połączenie ze Świadomością, która leży poza tym „światem” iluzorycznych „form”, podczas gdy Wasza głowa, a więc uwarunkowany umysł tkwi w pułapce „myślenia”, zasad i regulacji rzeczywistości pięciu zmysłów.

Większość ludzi przebywa w niewoli swoich „głów”, które zindoktrynowano, aby wierzyły w oficjalną wersję tego, co jest dobre lub złe, moralne i niemoralne, poczytalne i niepoczytalne, czyli w społeczne „normy”.

Stanowi to wyraz przyziemnej świadomości umysłu (czyli tzw. pięciu zmysłów), który jest codziennie manipulowany, aby zaakceptował wersję możliwości, która będzie pasowała Agendzie kontroli.

To wszystko opiera się na zasadach, regulacjach oraz mentalności typu „nie mogę, nie możesz”, ale również na szukaniu powodu, dla którego coś nie może lub nie powinno zostać zrobione.

Na sparaliżowanej ze strachu mentalności, która utrzymuje ludzkość w umysłowej i emocjonalnej więziennej celi.

Jednak „serce” oraz intuicja to połączenie z naszą nieskończoną jaźnią, ale poza tym z  pięcioma zmysłami.

Do tego ma ono własne pole elektromagnetyczne i poczucie rzeczywistości.

„Serce” raczej czuje niż myśli, ale też „wie”, tak po prostu, bez konieczności posiadania „wiedzy”, która pochodzi z drugiej ręki i została pozyskana z machiny indoktrynacyjnej.

Niektórzy nazywają to „wrodzoną inteligencją”, czyli inteligencją, która jest ponad „zwykłą inteligencją”.

Większość ludzi toczy wewnętrzną wojnę pomiędzy tym, co myślą a tym, co czują, czyli tym, co mówią im ich głowy a tym, co intuicyjnie czują, że muszą zrobić.

Niemal za każdym razem zwycięża głowa.

Tak jest łatwiej, a przynajmniej na takie wygląda w społeczeństwie umysłu, które jest oparte na wtłaczaniu myśli i wierzeń.

Gdy już raz zadecyduje się o „normach” i zostaną one wdrożone do systemu poprzez „edukację”, „naukę”, media, medycynę i inne sposoby, to wszyscy buntownicy oraz wolnomyśliciele zostają ośmieszeni lub potępieni (w moim przypadku jedno i drugie) za zbrodnię bycia innym lub stawianie wyzwania tej niedorzecznie ograniczonej wersji rzeczywistości i możliwości.

Zatem czas na wybudzenie!!!

Autor: Semjase

⇒ Czytaj także:

https://www.odkrywamyzakryte.com/przestrzen-koegzystencjalna-wszechswiata/

https://www.odkrywamyzakryte.com/czasteczki-istnienia-poziom-zaawansowania/

https://www.odkrywamyzakryte.com/wielowymiarowosc-duszy/

♦ Twoje wsparcie rozwoju portalu ⇒ KLIK

♦ Współpraca reklamowa ⇒ [email protected]

♦ Ujawnij światu swą działalność, produkty itd. – dodaj swoje ogłoszenie ⇒ KLIK

*Niebieską czcionką oznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.