7 uniwersalnych praw Wszechświata, które spisano w traktacie hermetycznym „Kybalion” z 1908 roku to zbiór zasad niezmiennych i tych podlegających zmianom. Na część z nich nie mamy wpływu, a inne możemy zmieniać na swoją korzyść. Sprawdź, czy te uniwersalne prawa rządzą również twoim życiem.

Prawo mentalizmu

Zasada mentalizmu ucieleśnia prawdę, że „wszystko jest umysłem”.

Wszechświat jest mentalny, składa się z myśli.

To pierwsze prawo z 7 uniwersalnych praw wyjaśnia, że ​​WSZYSTKO, co jest widoczne dla naszych materialnych zmysłów – materii, energii, moc – jest duchem, który sam w sobie jest uważany za umysł uniwersalny.

Prawo powiązania

Zasada powiązania ucieleśnia ideę, że zawsze istnieje zgodność między prawami zjawisk różnych „płaszczyzn” bytu i życia.

Jak na górze, tak i na dole; Jak na dole, tak i na górze.

Prawo to stwierdza, że ​​istnieje harmonia, porozumienie i korespondencja między tymi poziomami, manifestującymi się na wielkiej płaszczyźnie fizycznej, mentalnej i duchowej.

Jeśli coś dzieje się na jednej płaszczyźnie, wtedy automatycznie widzimy odzwierciedlenie tego na innych płaszczyznach, czyli np. możemy uzdrawiać się myślami, wpływać przez psychikę na ciało itd.

Prawo wibracji

Zasada wibracji ucieleśnia ideę, że ruch manifestuje się we wszystkim we Wszechświecie, że nic nie spoczywa, a wszystko porusza się, wibruje i krąży.

Ta zasada wyjaśnia, że ​​różnice między różnymi przejawami materii, energii, umysłu, a nawet ducha, są wynikiem tylko różnych „wibracji”.

Nasze myśli są wibracją.

Wszystkie nasze emocje są wibracją, z których bezwarunkowa miłość jest najwyższa a nienawiść najniższa, najbardziej przyziemna.

Zmiana stanu psychicznego oznacza zmianę wibracji.

Można to zrobić wysiłkiem woli, celowo „skupiając uwagę” na bardziej pożądanym stanie.

Prawo biegunowości

Zasada biegunowości jest czwartym prawem z 7 uniwersalnych praw zapisanych w Kybalionie i ucieleśnia ideę, że wszystko jest dualne, wszystko ma dwa bieguny i wszystko ma swoje przeciwieństwo.

Wszystkie manifestowane rzeczy mają dwie strony, dwa aspekty lub dwa bieguny.

Wszystko „jest” i „nie jest jednocześnie”, wszystkie prawdy są tylko połowicznymi prawdami, a każda prawda jest w połowie fałszywa, są dwie strony wszystkiego, przeciwieństwa są identyczne z natury, ale różnią się stopniem, spotykają się skrajności i wszystkie paradoksy można pogodzić.

Prawo rytmu

Zasada rytmu głosi, że we wszystkim przejawia się zmierzony ruch, ruch tam i z powrotem, do tyłu i do przodu, ruch wahadłowy, przypływ i odpływ.

Ta zasada wyjaśnia, że ​​istnieje rytm między każdą parą przeciwieństw lub biegunów i jest ściśle związana z zasadą biegunowości.

Można zauważyć, że ta zasada umożliwia przejście z jednego bieguna na drugi, niekoniecznie bieguny skrajnych przeciwieństw.

Rytm dąży do wyrównania, a życie przypomina wahadło.

Prawo przyczyny i skutku

Zasada przyczyny i skutku wyjaśnia, że ​​istnieje przyczyna dla każdego skutku i skutek dla każdej przyczyny.

Stwierdza również, że nie ma czegoś takiego jak przypadek, że przypadek jest jedynie terminem wskazującym na istniejące przyczyny, których nie rozpoznano lub nie dostrzeżono.

Wszystko, co się dzieje teraz, to kontynuacja poprzednich wydarzeń.

Prawo płci

To ostatnie prawo z 7 uniwersalnych praw Wszechświata, które głosi, że płeć przejawia się we wszystkim.

Płeć przejawia się jako element męski i żeński na wszystkich płaszczyznach.

Koncepcja prawa płci przedstawiona w Kybalionie stwierdza, że ​​płeć istnieje na wszystkich poziomach egzystencji (fizycznym, mentalnym i duchowym) i reprezentuje różne aspekty na różnych płaszczyznach.

Stwierdzono również, że wszystko i każdy zawiera w sobie te dwa elementy lub zasady.

Prawo zasad rodzaju męskiego zawsze mają na celu dawanie lub wyrażanie, a sama treść „woli” jest zróżnicowana.

Zasada kobieca zawsze jest ukierunkowana na otrzymywanie wrażeń i ma znacznie bardziej zróżnicowane pole działania niż część męska.

Kobiecość kieruje pracą związaną z generowaniem nowych myśli, pojęć i pomysłów, w tym pracą wyobraźni.

Mówi się, że te dwie siły muszą zachować równowagę.

Bez kobiecości, męskość ma skłonność do działania bez ograniczeń, bez porządku lub rozumu, co powoduje chaos.

Z drugiej strony, bez męskości, kobiecość jest skłonna do nieustannej refleksji i nic nierobienia, co powoduje stagnację.

Zarówno męskość, jak i kobiecość pracują w połączeniu, uzupełniają się i istnieje wśród nich przemyślane działanie, które rodzi sukces.

⇒ Czytaj także: WEDY SŁOWIAŃSKO-ARYJSKIE O PRAWACH RODZAJU I CZYSTOŚCI KRWI

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.