DELFINY – INTELIGENTNI KOSMICI?

Delfiny to wrażliwe istoty żyjące we własnym świecie, w którym komunikacja odbywa się za pośrednictwem wibracji i telepatii. Każdy, kto kiedykolwiek pływał z delfinami, na zawsze zapamięta radość i ożywienie z tego spotkania. Delfiny mają bardzo szczególny związek z ludźmi. Nie tylko lubią się z nami bawić, ale mają również bardzo pozytywny wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Niektórzy badacze nazywają je nawet „inteligentnymi kosmitami” lub oceanicznymi istotami świetlnymi…

Niezwykła inteligencja

Delfin jest jednym z najbardziej inteligentnych zwierząt na ziemi.

Żyją w złożonych sieciach społecznościowych i współpracują przy realizacji zadań, takich jak łowienie ryb, gdzie każdy ma swoje własne zadanie.

Dr Kathleen Dudziński, która bada zachowanie i komunikację delfinów od 1990 r., odkryła w swoich badaniach, że delfiny są zwierzętami społecznymi i komunikują się ze sobą na różne sposoby poprzez szereg dźwięków, postaw i gestów.

Badaczka nie sądzi, że mówią one w języku takim jak angielski lub inny znany ludzkości, ale mają słownictwo, za pomocą którego przekazują sobie pewne wiadomości.

Badania pokazują, że delfiny mogą wykonywać określone polecenia na podstawie symboli graficznych i niektórych sygnałów dźwiękowych.

delfiny.jpg
foto.shutterstock.com

Mają także bardzo dobrze rozwinięty słuch, dzięki któremu mogą idealnie odwzorować swoje środowisko poprzez echolokację.

Profesor psychologii Diana Reiss z Marine World / Africa USA w Kalifornii twierdzi, że delfiny są „inteligentnymi kosmitami”.

To jej sposób na wyjaśnienie specjalnych zdolności i inteligencji delfinów.

Uważa delfiny za istoty inteligentne, zdolne do samoświadomości, ale także całkowicie odmienne od ludzi.

Zwierzęta empatyczne

Delfiny są bardzo towarzyskie, opłakują swoich zmarłych krewnych, opiekują się także swoim potomstwem.

Troska o siebie nawzajem pokazuje ich empatyczną zdolność i może wyjaśniać to, jak bardzo są pomocne ludziom.

Wystarczy jedno spotkanie z tymi inteligentnymi istotami, byśmy zrozumieli, że nie jesteśmy jedynymi istotami posiadającymi samoświadomość na tej planecie.

Ich zachowanie pokazuje, że lubią bawić się z ludźmi.

Robią sztuczki, bawią się pierścieniami, linami lub innymi atrybutami, a przy tym nie trzeba ich szkolić w delfinarium, aby się tego nauczyły.

Delfiny swobodnie naśladują ruchy ludzi i reagują na instrukcje ludzi.

Spotkanie z nimi jest „uzdrawiające”, sprawia, że człowiek czuje się naładowany pozytywną energią.

Nie bez powodu pływanie z delfinami jest wykorzystywane jako forma terapii.

delfinoterapia.jpg
foto.shutterstock.com

Zwierzęta te wywierają ogromny korzystny wpływ na ludzi.

Zauważalna i nagła poprawa występuje w chorobach takich jak choroba Alzheimera, depresja, AIDS, rak, upośledzenie umysłowe, autyzm itd.

Niektórzy eksperci zajmujący się pracą z delfinami, uważają, że używają one sonaru do skanowania pola energetycznego wokół ludzi.

To pozwala im wprowadzać zmiany na poziomie komórki.

Badania pokazują, że kontakt z delfinami zwiększa produkcję endorfin i wzmacnia układ odpornościowy.

Niektórzy badacze twierdzą nawet, że delfiny mogą zmieniać ludzką fizjologię – fale mózgowe i skład krwi.

Z kontaktu z tymi zwierzętami powinni korzystać nie tylko chorzy ludzie.

„Zdrowi” również doświadczają niezwykle pozytywnych zmian na różnych poziomach i poprawiają swoje zdrowie, stan umysłu i poziom rozwoju duszy.

Delfiny czy istoty świetlne?

Czy to możliwe, że zwierzęta te są rzeczywiście oceanicznymi istotami świetlnymi, których dusza – z perspektywy ewolucji duchowej – jest tak samo daleko rozwinięta, jak ludzie?

Fakt, że delfin ma dobroczynny wpływ na ludzi, wydaje się potwierdzać, że są w stanie zmienić pole energetyczne wokół siebie i ludzi.

Dlatego nie jest wykluczone, że odgrywają one szczególną rolę w procesie wznoszenia się i zwiększania częstotliwości na ziemi i u ludzi.

To może tłumaczyć masowe ataki na delfiny i wieloryby, zainicjowane przez tych, którzy chcą walczyć o zablokowanie samoświadomości i rozwoju ludzkości.

Delfiny są zagrożone nie tylko z powodu połowów na dużą skalę, ale także z powodu niewoli w delfinariach i używania broni sonarowej przez marynarkę wojenną.

W wyniku tych ataków setki ciał osobników czasami wyrzucanych jest na brzeg oceanicznego wybrzeża.

delfiny.jpg
foto.shutterstock.com

Czy może to być celowy atak na te „kosmiczne” istoty?

Joan Ocean, która jest jednym z głównych badaczy w dziedzinie komunikacji człowieka z delfinami i wielorybami oraz jest współzałożycielką Dolphin Connection International, obawia się, że tak.

Według niej fakt, że delfiny zbliżają się do ludzi, jest znakiem, że na planecie zachodzą różnego rodzaju zmiany.

Badaczka uważa, że zwierzęta te proszą nas, abyśmy już nie postrzegali siebie samych jako najważniejszych istot we wszechświecie i są tutaj po to, aby nam pomóc poszerzać naszą świadomość.

Czytaj także: WODNI LUDZIE – CZY SYRENY NAPRAWDĘ ISTNIEJĄ?

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.