PLAN KALERGI – LUDOBÓJCZY PLAN ZNISZCZENIA RDZENNYCH NARODÓW I MIESZKAŃCÓW EUROPY

Plan Kalergi sięga co prawda lat 20. XX wieku, ale jest tak naprawdę podstawowym planem ustanowienia UE i zniszczenia suwerenności krajów i ludzi w Europie. Książka „Praktyczny idealizm” napisana przez Richarda Coudenhove-Kalergi opisuje jego poglądy na temat tego, w jaki sposób wierzył w zniszczenie prawa do samostanowienia i eliminację narodów europejskich, które mają zostać osiągnięte poprzez utworzenie wspólnoty europejskiej. Czy plan ten jest naprawdę inspiracją dla naszych elit politycznych?

Założenia planu Kalergi

Już 1922 roku austriacki polityk Richard Coudenhove-Kalergi założył w Wiedniu ruch „pan-europejski”, którego celem było ustanowienie Nowego Porządku Świata, opartego na federacji krajów, pod kierownictwem Stanów Zjednoczonych.

W 1925 określił przyszłość nowej Europy w swojej książce pt. „Praktyczny idealizm”.

Jego plan zakładał, aby:

[…] stworzyć i ustanowić nową rasę o nowych cechach, łącząc białych Europejczyków, Azjatów i Afrykanów, aby zmienić i zmodyfikować cechy Europejczyków w „pozytywny sposób”.

Po opublikowaniu książki Kalergi otrzymał pomoc od barona Louisa de Rothschilda, który przedstawił go jednemu ze swoich przyjaciół, bankierowi Maxowi Warburgowi.

Warburg następnie przeznaczył pierwsze 60 000 marek na wsparcie tego europejskiego ruchu.

Główny problem polega na tym, że Kalergi zażądał nie tylko zniszczenia europejskich państw narodowych, ale także celowego ludobójstwa rdzennej, w większości białej rasy kontynentu europejskiego.

To, co zaproponował, powinno nastąpić poprzez przymusową masową migrację, aby stworzyć niezróżnicowaną, jednorodną masę niewolników, która powinna być zdominowana przez dobrze prosperującą elitę.

imigranci.jpg
foto.shutterstock.com

Nowa Europa będzie prowadzona pod duchowym przewodnictwem judaizmu i Żydów, którzy będą duchowym przywództwem Europy.

W przyszłych „Stanach Zjednoczonych Europy” ma rządzić żydowska szlachta feudalna.

Judaizm i przyszła szlachta

Według planu Kalergi najważniejszymi przedstawicielami tej skorumpowanej, a także prawej inteligentnej arystokracji złożonej z przedstawicieli kapitalizmu, dziennikarstwa i literatury są Żydzi.

Wyższość ich ducha sprawiła, że ​​stali się najważniejszym czynnikiem przyszłej szlachty.

Spojrzenie na historię Żydów wyjaśnia ich przywództwo w walce o kontrolę nad ludzkością.

Plan Kalergi zakładał, że człowiek w odległej przyszłości będzie hybrydą, a podział na rasy i klasy odejdzie w niepamięć z powodu zniknięcia przestrzeni (narodów), czasu i ograniczeń (innymi słowy uważał, że kwestią czasu jest zniknięcie poszczególnych ras).

Rasa podobna wyglądem zewnętrznym do starożytnych Egipcjan zastąpi różnorodność ludzi.

Kalergi argumentował, że powinien to być plan realizowany na rzecz rasowej i duchowej supremacji „arystokracji krwi i judaizmu”.

Uważał, że ludzie powinni mieć swobodę mieszania się i osiedlania z partnerem dowolnej rasy lub pochodzenia etnicznego.

Ale tym, czego szczególnie wymagał Kalergi i plan ogólnoeuropejski, jest celowe użycie przymusowej i nieproporcjonalnej masowej imigracji, zwłaszcza z krajów pozaeuropejskich, w celu wprowadzenia dyktatury ogólnoeuropejskiej jednego państwa.

Okultystyczna sieć multikulti

Pytanie – skąd wziął się ten rodzaj zniekształconego myślenia?

Warto tutaj szczegółowo przyjrzeć się kabale i tajemniczej religii babilońskiej.

Te okultystyczne pogańskie i lucyferiańskie doktryny obecne są w życiu wyższych stopniach masonów i członków innych tajnych stowarzyszeń, w literaturze księgi Zohar, w ruchach sabatańskich / frankistowskich oraz w naukach suprematystycznych Talmudu Babilońskiego.

Okultyzm babiloński wkradł się również do większości innych zorganizowanych religii na wyższych poziomach, w tym do katolików, islamu, protestantów, chrześcijan, buddyzmu, hinduizmu i ruchu New Age.

Oprócz globalistycznych przedsięwzięć i działalności „filantropijnej”, wyznawcy okultystycznej sieci oraz ekstremalnych nauk talmudycznych i syjonistycznych, mają dużą obsesję na punkcie celowego zniszczenia narodów tubylczych i białej rasy Europy przez masową wymuszoną i nieokiełznaną wielokulturowość.

multikulti.jpg
foto.shutterstock.com

Wydają się również mieć obsesję na punkcie niszczenia tradycyjnego chrześcijańskiego dziedzictwa i wartości moralnych, które bardzo pomogły w budowaniu i utrzymywaniu dobrze prosperującej i różnorodnej, bogatej kulturowo wspólnoty europejskiej.

Nielegalne ataki prowadzone przez niewielką lubieżną elitę anglo-amerykańsko-izraelską, obserwowane w ostatnich latach w zdecydowanej większości krajów muzułmańskich, takich jak Irak, Afganistan i Libia, skutecznie doprowadziły również do radykalizacji zachowań wielu mężczyzn i kobiet.

Duża część tych, którzy utracili swe rodziny i bliskich w wojnie, chce teraz krwawych zniszczeń i wojny w Europie.

Można łatwo założyć, że współgra to pięknie w założeniach tych pan-europejskich i syjonistycznych przedstawicieli, którzy sami chcą, aby Europa została zniszczona, jak zakłada to plan Kalergi.

Richard Coudenhove-Kalergi i ruch pan-europejski zostały zatem ustanowione i wdrożone we Wspólnocie Europejskiej (UE).

Co roku słyszymy o pladze małżeństw międzyrasowych i fuzji („pomocy”) z Trzecim Światem.

Spójrzmy na fałszywość elity politycznej wypracowującej własne programy, wykazującej arogancję, wyniosłość i całkowitą pogardę dla europejskich mieszkańców wszystkich ras i przekonań, którzy mają uzasadnione obawy o rozwój w Europie.

Grają na emocjach, dezinformacji i masowym ogłupianiu społeczeństwa.

Z kolei ludzie, którzy wyrażają swoje obawy, są demonizowani i uciszani, po części przez władzę, a po części przez media głównego nurtu.

⇒ Czytaj także: PLAN KISSINGERA I ŻYWNOŚCIOWA DEPOPULACJA

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie