Senator z Nowego Jorku, Anna Kaplan, po wysłuchaniu wielu zmartwionych wyborców, przedstawiła 3 marca 2020 r. projekt ustawy, w której założono zbadanie wpływu na zdrowie i środowisko częstotliwości radiowego promieniowania 5G. Kobieta zastanawia się, dlaczego te technologie są wdrażane, skoro tylu naukowców, lekarzy i recenzowane publikacje wzywają do potrzeby dalszych badań i testów bezpieczeństwa przed ich wdrożeniem?

W odpowiedzi na obawy

Senator stanu Nowy Jork Anna Kaplan przedstawiła ustawę, która będzie kierować badaniem wpływu na zdrowie i środowisko 5G, sieci bezprzewodowych przyszłej generacji oraz rozproszonych systemów antenowych małych stacji bazowych w tym stanie.

Inicjatywę tę podjęła po tym, jak wielu zmartwionych mieszkańców zamieszkujących miasteczka w pobliżu jej dzielnicy donosiło o tym, że ExteNet, który został wynajęty przez Verizon, wdraża montaż mały stacji bazowych, pomimo sprzeciwu mieszkańców.

anna-kaplan.jpg
Źródło: Internet

Podczas gdy ExteNet i Verizon twierdzą, że stacje te są potrzebne do ulepszenia ich sieci 4G LTE, mieszkańcy i lokalni urzędnicy obawiają się, że jest to tylko przykrywka i wkrótce pojawi się na nich 5G.

Senator zauważyła, że ludzie naprawdę martwią się problemami zdrowotnymi stojącymi za 5G i ich konsekwencjami dla dzieci, a także dorosłych.

Uczciwe badania

Anna Kaplan zauważyła, że obecne badania nad wpływem 5G na zdrowie i środowisko są bardzo stronnicze, gdyż zostały w większości przeprowadzone przez strony zainteresowane samym wprowadzaniem nowej technologii.

Badanie, które proponuje senator, miałoby zostać przeprowadzone przez Departament Zdrowia stanu Nowy Jork, Departament Ochrony Środowiska i Biuro Usług Technologii Informacyjnych.

Projekt ustawy wzywa te organy m.in. do wspólnego badania i oceny wpływu na zdrowie i środowisko wdrożenia systemów bezprzewodowych piątej generacji (5G).

Jak podkreśliła Kaplan, jej celem jest szukanie czegoś, co da uczciwą odpowiedź, pozwoli znaleźć rzetelne wyjaśnienia i fakty, na które rzeczywiście można liczyć.

Projekt ustawy wymaga przeprowadzenia konsultacji z ekspertami medycyny środowiskowej i ekspertami zdrowia publicznego lub medycyny środowiskowej w celu oceny danych z badania.

Ustala również obowiązkową datę jego zakończenia, na nie później niż rok od rozpoczęcia.

Prawo federalne nie zezwala lokalnym gminom na odrzucanie montażu małych stacji bazowych ze względów zdrowotnych, ale pani senator chce przynajmniej otrzymać informacje, na których mogą polegać.

Ignorowane zagrożenia

Anna Kaplan jest przerażona faktem, dlaczego technologie nowej generacji są wdrażane, skoro tylu naukowców, lekarzy i recenzowane publikacje wzywają do potrzeby dalszych badań i testów bezpieczeństwa przed ich wdrożeniem?

Obecnie na całym świecie podejmowanych jest wiele inicjatyw nawołujących do skupienia się na zagrożeniach 5G, ale „jakoś” nie przyciągają one uwagi mediów głównego nurtu.

Na przykład w stanie New Hampshire ustanawiając komisję do zbadania wpływu technologii 5G na środowisko i zdrowie zapytano:

Dlaczego 1000 recenzowanych badań, w tym niedawno opublikowanego 16-letniego badania US Toxicology Program o wartości 30 milionów dolarów, które wykazują szeroki zakres istotnych statystycznie uszkodzeń DNA, nowotworów mózgu i chorób serca, bezpłodność i wiele innych dolegliwości, są ignorowane przez Federalną Komisję Komunikacji (FCC)?

oraz

Dlaczego ponad 220 czołowych światowych naukowców podpisało apel do WHO i Organizacji Narodów Zjednoczonych o ochronę zdrowia publicznego przed promieniowaniem bezprzewodowym i nic nie zostało zrobione?

Oczywiście każda nowa technologia może przynieść korzyści wszystkim, ale pod warunkiem, że zostaną przeprowadzone odpowiednie, rzetelne i wiarygodne testy bezpieczeństwa.

Dlatego naprawdę nie powinno dziwić, że ludzie się budzą i żądają przeprowadzenia badań!

Na przykład w Nigerii rząd nie wydał żadnej licencji na wdrożenie sieci 5G w związku z rosnącymi obawami dotyczącymi potencjalnych konsekwencji zdrowotnych.

Minister komunikacji i gospodarki cyfrowej dr Isa Ali Ibrahim oświadczył, że rząd zawsze najpierw bierze pod uwagę dobrobyt, zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa, rozważając wdrożenie jakiejkolwiek technologii.

Takie powinno być podejście wszystkich rządów, a tymczasem… w Polsce rządząca siła polityczna zrobiła i robi wszystko, aby „iść ku nowemu”, nawet po trupach, ale do zamierzonego celu…

Zobacz więcej:

 Sklep z odpromiennikami: www.odpromienniki.com

♦ Odkrywaj zakryte z nami, wspieraj rozwój portalu KLIK

♦ Współpraca reklamowa na portalu [email protected]

♦ Zareklamuj światu swą działalność, produkty, miejsce, wydarzenie itd. – dodaj swoje ogłoszenie KLIK

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.