SIECI BEZPRZEWODOWE NIE SĄ TAK BEZPIECZNE I NIEZAWODNE JAK SYSTEMY PRZEWODOWE (RAPORT) – Odkrywamy Zakryte
SIECI BEZPRZEWODOWE NIE SĄ TAK BEZPIECZNE I NIEZAWODNE JAK SYSTEMY PRZEWODOWE (RAPORT)

Sieci bezprzewodowe według raportu opublikowanego w styczniu 2018 r. przez Krajowy Instytut Nauki, Prawa i Polityki Publicznej w Waszyngtonie, nie są tak szybkie, bezpieczne, niezawodne ani energooszczędne jak systemy przewodowe. Z racji tego, że sieci szerokopasmowe i Internet stały się istotnymi składnikami fizycznej, kulturowej i społecznej struktury naszej egzystencji, przyszłość tych sieci, według raportu, musi być ukierunkowana na najszybszą, niezawodną, dostępną i bezpieczną infrastrukturę przyszłości. Taka infrastruktura byłaby przewodowa, a nie bezprzewodowa.

Przewodowa przyszłość

Autorem raportu „Re-Inventing Wires: The Future of Landline and Networks” jest ekspert w dziedzinie technologii komunikacyjnej, dr Timothy Schoechle, międzynarodowy konsultant w dziedzinie inżynierii komputerowej i standaryzacji, były członek wydziału University of Colorado, College of Engineering and Applied Science oraz starszy pracownik naukowy w National Institute for Science, Law & Public Policy.

Dr Schoechle twierdzi, że

Widzimy obecny krajowy nacisk na technologie bezprzewodowe, ponieważ trio Verizon, AT&T i Comcast, który dominuje w naszym dostępie do Internetu, narzuca sztuczny niedobór, planowane starzenie się produktu i wysokie ceny w celu utrzymania swych ogromnych zysków. W ich interesie leży ukrywanie faktu, że połączenia kablowe i światłowód są znacznie lepsze niż bezprzewodowe pod względem kosztów i wydajności.

Z szeroko zakrojonej analizy dostępnych danych wynika, że ​​ponowne wdrożenie przewodów to przyszłość sieci stacjonarnych.

Raport pokazuje, że systemy bezprzewodowe nie są w stanie zapewnić długoterminowych rozwiązań dla powszechnego, niezawodnego i niedrogiego dostępu do Internetu, ani wspierać stale rosnącej prędkości transmisji danych, która będzie potrzebna w najbliższej przyszłości dla każdego amerykańskiego (i nie tylko) domu i firmy.

Obecnie w USA potrzebne są inwestycje w przewodową, a nie w bezprzewodową infrastrukturę informacyjną.

systemy-przewodowe.jpg
foto.depositphotos.com

Schoechle pisze:

Urzędnicy państwowi zostali wprowadzeni w błąd, co do adekwatności komunikacji bezprzewodowej. Ustawodawcy powinni zaprzestać realizacji planów przemysłu bezprzewodowego dotyczących masowych nowych wdrożeń 4G LTE i wkrótce anten 5G, a zamiast tego zobowiązać się do wspierania niezawodnej, energooszczędnej i trwałej przewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej, która spełnia bezpośrednią i długoletnią infrastrukturę dostępu do Internetu.

W raporcie wyjaśniono także, dlaczego z przyczyn technologicznych i innych, bardzo intensywnie wdrażane jest bezprzewodowe podejście do komunikacji.

Biznes to biznes

Otóż przemysł bezprzewodowy naciska i pędzi do przodu, aby zainstalować miliony nowych anten, a dziesiątki lokalnych praw i przepisów tracą na znaczeniu, w imię olbrzymich zysków.

Raport twierdzi, że krajowy system szerokopasmowego łącza światłowodowego wdrożony jak najbliżej konsumenta jest pod wieloma względami bardziej inteligentny.

Krajowa sieć lokalnie kontrolowanych sieci światłowodowych znacznie lepiej służyłaby utrzymaniu wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, zaspokojeniu przewidywanego popytu na rynku, przezwyciężeniu nierówności w dostępie i problemom z łącznością drugiej klasy oraz zmniejszeniu zakresu znanych zagrożeń związanych z komunikacją bezprzewodową, w tym kwestii bezpieczeństwa, prywatności, zdrowia publicznego i zagrożenia dla środowiska, przy jednoczesnym zmniejszeniu nadzwyczajnych i mało rozważanych wymagań energetycznych sieci bezprzewodowych i komórkowych.

Schoechle podkreśla, że:

Internet stał się jedną z kluczowych technologii naszego społeczeństwa. Jest to nasze główne medium handlu i komunikacji – ale co ważniejsze – dla naszego dyskursu publicznego, zaangażowania i demokratycznych rządów. W dużej mierze z powodu awarii i konsekwencji ustawy o telekomunikacji z 1996 r. Internet nie wykorzystuje swojego potencjału. Został on porwany przez komercyjne motywacje, które ponownie zdefiniowały i ograniczyły dostępność, jakość, treść i media szybkiego dostępu w Stanach Zjednoczonych … Podczas gdy inne kraje inwestują, aby zapewnić obywatelom szybki i łatwy dostęp do sieci, ustawodawcy w USA śpią schwytani przez przemysł bezprzewodowy i jego lobbystów.

Otóż amerykańska ustawa o telekomunikacji z 1996 r. spowodowała ponowną konsolidację dostawców monopolu komunikacyjnego.

Sprywatyzowany rynek sieci bezprzewodowej nie zapewnił odpowiedniej i trwałej łączności.

Pułapka sieci bezprzewodowych

Technologie bezprzewodowe są zawodne, podatne na problemy związane z bezpieczeństwem i prywatnością oraz podatne na opóźnienia.

Wdrożenie systemów przewodowych jest tłumione przez politykę regulacyjną i korporacyjne strategie biznesowe, gdyż koszt dostępu do Internetu można znacznie zmniejszyć za pomocą sieci światłowodowych.

Uniwersalna zależność od systemów bezprzewodowych naraża ludzi na niebezpieczeństwo w przypadku awarii sieci energetycznej.

sieć-5g.jpg
foto.depositphotos.com

W przypadku przedłużającego się zaniku zasilania urządzenia mobilne pozostawiają ludzi bez usług, w porównaniu z telefonami stacjonarnymi z niezależnymi źródłami zasilania.

Miliony planowanych anten 5G przeznaczonych do gęstego rozmieszczenia w dzielnicach metropolitalnych i wiejskich przez firmy bezprzewodowe, nie są nam potrzebne.

5G i Internet rzeczy (IoT) są silnikami wymuszonego starzenia się przedmiotów, mającymi na celu stworzenie lukratywnego publicznego popytu na więcej nowych układów, aplikacji, urządzeń bezprzewodowych itp.

Internet przedmiotów (IoT) umożliwi również interesom handlowym gromadzenie ogromnych ilości danych o najbardziej intymnych szczegółach naszego życia, szczegółach, które mogą być sprzedawane i / lub przechwytywane przez boty.

Internet przedmiotów wiąże się również z wieloma problemami związanymi ze zdrowiem i bezpieczeństwem, np. co, jeśli kuchenka lub piekarnik zostanie uruchomiony z aplikacji przez telefon komórkowy, a w pobliżu znajdzie się coś łatwopalnego?

Czy haker w Chinach znajdzie sposób na kontrolowanie zamków drzwi, pieców, rolet lub naszego dostępu do systemu sieci?

Technologie bezprzewodowe mogą stanowić czającą się „bombę zegarową” dla zdrowia z konsekwencjami i kosztami na szeroką skalę.

Obecnie istnieje ponad 150 opublikowanych badań naukowych, obejmujących tysiące badań, pokazujących biologiczne i zdrowotne skutki pól elektromagnetycznych.

Przeprowadzono niewiele badań dotyczących biologicznych i zdrowotnych skutków częstotliwości fali milimetrowej 5G, a także nie przeprowadzono testów systemów 5G, które mają zostać wdrożone.

Przewodowy dostęp do Internetu wyeliminowałby te potencjalne skutki zdrowotne i związane z nimi koszty opieki zdrowotnej.

Musimy mieć świadomość, że pod wpływem przemysłu bezprzewodowego obywatele zaplątali się w wieczne bagno żarłocznych reklam, które pod pretekstem namawiania do „innowacyjności”, pochłaniają ich umysły.

Usługa dostępu do Internetu bezprzewodowego nie jest odpowiednim substytutem dla przewodów i należy ją traktować jako uzupełnienie połączenia przewodowego, które powinno stać się jedynym pożądanym dobrem publicznym.

Nie pozwól się zniszczyć! Sklep z odpromiennikami: www.odpromienniki.com

⇒ Czytaj także: WI-FI – CICHY I PODSTĘPNY ZABÓJCA

♦ Odkrywaj zakryte z nami, wspieraj rozwój portalu KLIK

♦ Współpraca reklamowa na portalu ⇒ kontakt@odkrywamyzakryte.com

♦ Zareklamuj światu swą działalność, produkty, miejsce, wydarzenie itd. – dodaj swoje ogłoszenie KLIK

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.

https://www.youtube.com/watch?v=NsOLANBrdlg

https://www.youtube.com/watch?v=e2grtSuRkjQ