SOFROLOGIA – TRENING ŚWIADOMOŚCI RÓWNOWAŻĄCY CIAŁO I UMYSŁ

Sofrologia zaczyna działać tam, gdzie różne wydarzenia lub emocje przytłaczają nas tak bardzo, że trudno nam sobie z nimi poradzić. Wówczas z pomocą przychodzi trening świadomości, który pomaga nam wzmocnić nasze fizyczne, mentalne i duchowe struktury. W ten sposób strach odczuwany przed porodem lub operacją, stres przed rozmową kwalifikacyjną lub przygotowaniem do ważnego egzaminu mogą być doświadczane zupełnie inaczej.

Nauka o równowadze świadomości

Sofrologia to słowo pochodzące z języka greckiego od sos – harmonia, phren – świadomość i logos studiowanie, rozumowanie.

Termin w wolnym tłumaczeniu oznacza „naukę o równowadze świadomości”.

Celem sofrologii jest osiągnięcie dynamicznej równowagi między ciałem a umysłem.

Samym twórcą sofrologii jako dyscypliny naukowej w dziedzinie medycyny jest kolumbijski neuropsychiatra prof. Alfonso Caycedo (1932-2017), który praktykował tę metodę od 1960 r. w Madrycie.

Sofrologia w ujęciu Caycedo obejmuje elementy fenomenologii egzystencjalnej, aksjologii, treningu autogennego, progresywnego rozluźnienia mięśni, a także (przystosowane do zachodniej kultury) aspekty japońskiego buddyzmu zen, tybetańskiego Tummo i klasycznej jogi.

Pomoc w samopomocy

Sofrologia promuje elementarną wartość: pomoc w samopomocy.

Klient podczas sesji indywidualnych lub grupowych uczy się krok po kroku, w jaki sposób może sobie lepiej radzić w sytuacjach stresowych.

Sofrologia aktywuje ciało i umysł, jednocześnie integrując z nimi każde doświadczenie.

sofrologia.jpg
foto.shutterstock.com

Nauka uświadamiania sobie danej sytuacji i percepcja własnego schematu ciała jest kluczem do otwarcia drzwi świadomości.

W doświadczaniu własnych zdolności organizmu oraz odkrywaniu jego osobistych wartości pomagają specyficzne techniki oddychania i relaksacji.

Dzięki takiemu treningowi rozszerza się świadomość i zmienia się postrzeganie własnej rzeczywistości.

Sofrolofia w praktyce

Cały trening obejmuje trzy cykle z dwunastoma dynamicznymi relaksacjami i odpowiadającymi im konkretnymi technikami, które zwykle zajmują od 10 do 15 minut.

Techniki te wykorzystują oddychanie, świadomość ciała, wizualizację oraz specjalne postawy i ruchy.

Dążenie do zrównoważonej osobowości i harmonijnego stylu życia jest osiągane poprzez regularną praktykę i jest jednym z głównych celów sofrologii.

W trakcie treningu osoba uczy się radzić sobie ze stresem i lękiem w różny sposób, co z kolei wzmacnia układ odpornościowy, np. do walki przeciwko chorobom.

Jedna z teorii sofrologicznych głosi, że opiera się na trzech poziomach świadomości: na jawie i na śnie, a także na tzw. sofrolistycznym poziomie.

Ten ostatni jest stanem pomiędzy poziomem przebudzenia i snu, charakteryzującym się głębokim relaksem i zwiększoną zdolnością do doświadczenia.

Równoważenie ciała i umysłu

Sofrologia okazuje się niezwykle pomocna do walki ze stresem na różnych płaszczyznach jego bytowania.

Technika ta ma podstawy neurofizjologiczne i jest z powodzeniem stosowana w anestezjologii, a także w immunologii, pneumologii, kardiologii, geriatrii, ginekologii i opiece paliatywnej, a także w sporcie i muzyce.

Podstawowe wskazania do praktyki sofrologii obejmują:

  • naukę zarządzania stresem;
  • łagodzenie bólu;
  • zmniejszanie lęku przed operacją;
  • rozwiązywanie problemów ze snem;
  • wsparcie w okresie ciąży i przygotowanie do porodu;
  • pomoc w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych, depresji, psychozach i halucynacjach;
  • pomoc w chorobach psychosomatycznych i przewlekłych;
  • przygotowanie i wsparcie psychiczne przed egzaminami, zawodami sportowymi lub koncertami;
  • zwiększenie pewność siebie, wydajności i witalność.

Sofrologia równoważy ciało i umysł, daje spokój duszy i przede wszystkim uczy doświadczać pozytywnej strony samego siebie.

Skuteczna pomoc psychologiczna kliknij TUTAJ

⇒ Czytaj także: ODDYCHANIE HOLOTROPOWE – DROGA DO ODMIENNYCH STANÓW ŚWIADOMOŚCI

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką oznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.