SYSTEM I ŻYCIE W NIM – CZY NAPRAWDĘ WIESZ, CO TO JEST?!

System – czy naprawdę wiesz, czym on jest i jak wygląda życie w nim? W zasadzie powinieneś to wiedzieć, bo współcześni ludzie o wiele bardziej zawdzięczają życie temu, co system robi dla nich lub co robi im, niż temu, co sami dla siebie robią. Z kolei to, co robią sami dla siebie, jest coraz częściej wykonywane sposobem narzuconym przez system.

Okazje, które zdaje się nam zapewniać system, muszą być wykorzystywane zgodnie z ustalonymi przepisami i zasadami.

Jeżeli masz odnieść sukces to tylko wtedy, gdy będzie on zrealizowany zgodnie z zaleceniami ekspertów.

Jesteś uwikłany w sieć zasad i regulacji, a Twój los leży w rękach osób, które nie mają wiele z Tobą wspólnego i na których Ty sam nie możesz zasadniczo wpłynąć.

Nie jest to ani przypadek, ani wynik samowoli aroganckich biurokratów.

Jest to element niezbędny i nieunikniony w każdym zaawansowanym technologicznie społeczeństwie.

System MUSI ściśle regulować i kontrolować ludzkie zachowania po to, by mógł istnieć i funkcjonować.

Perswazje i manipulacje

Ludzkie zachowanie w systemie jest regulowane nie tylko przez rząd i mniej lub bardziej jasne zasady.

Kontrolę często wprowadza się w życie społeczeństwa poprzez pośrednią perswazję, psychologiczną presję lub manipulację z wykorzystaniem organizacji innych niż rząd lub system jako całość.

Większość dużych organizacji powszechnie stosuje różne formy propagandy, aby manipulować publicznymi zachowaniami bądź postawami.

Propaganda ta nie ogranicza się do reklam, a czasem nawet nie jest świadomie wycelowana w odbiorcę.

media.jpg
foto.depositphotos.com

Przykładowo, potężną formą współczesnej propagandy są programy rozrywkowe.

Jako przykład pośredniej perswazji warto wskazać to, że nie istnieje żadne prawo nakazujące nam chodzenie do pracy i wypełnianie poleceń pracodawcy.

W świetle prawa możemy żyć w dziczy na wzór prymitywnych ludów i nikt nas nie może przed tym powstrzymać.

Możemy też bezpardonowo rozpocząć własny biznes.

Jednak w praktyce takich dzikich obszarów pozostało niewiele, a w gospodarce jest miejsce jedynie dla ograniczonej liczby małych przedsiębiorców.

Dlatego też większość z nas może przeżyć w tym społeczeństwie jedynie jako czyjś pracownik.

Potrzeby ludzi kontra potrzeby systemu

System nie istnieje i nie może istnieć w celu zaspokajania ludzkich potrzeb.

Zamiast tego właśnie ludzkie zachowanie musi ulec modyfikacji w celu dostosowania się do potrzeb systemu.

Oczywiście system zaspokaja wiele ludzkich potrzeb, ale ogólnie rzecz biorąc, robi to tylko do poziomu, do którego robienie tego jest dla niego korzystne.

Najważniejsze są bowiem potrzeby systemu, a nie człowieka.

Na przykład, system dostarcza ludziom żywność, ponieważ nie mógłby funkcjonować, gdyby wszyscy głodowali.

System zajmuje się psychologicznymi potrzebami człowieka tylko wtedy, gdy JEMU jest WYGODNIE.

Robi to dlatego, że nie mógłby funkcjonować, gdyby ludzie zaczęli się buntować lub wpadali w depresję.

Nauka i praca

Jednakże system z dobrych, solidnych, praktycznych powodów musi wywierać ciągłą presję na ludzi, by dostosować ich zachowanie do swoich potrzeb.

Odgórnie nakazuje się dzieciom chodzenie do szkoły, a młodzieży studiowanie przedmiotów naukowych.

Nikt nie zastanawia się nad tym, czy ludzkie jest zmuszanie młodych do spędzania większości czasu na nauce przedmiotów, których w większości nienawidzą.

Utalentowanych pracowników odsuwa się od pracy, wysyła na dodatkowe przeszkolenia, a w konsekwencji zastępują ich techniczne innowacje.

Nikt ich nie pyta, czy to nie godzi w ich godność, nie jest poniżającym traktowaniem.

Z góry przyjmuje się, że wszyscy muszą akceptować i kłaniać się przed techniczną koniecznością, ponieważ gdyby przełożono ludzkie problemy ponad techniczną konieczność, to powstałyby problemy ekonomiczne, bezrobocie, braki, niedostatek lub coś jeszcze gorszego.

Zdrowie psychiczne

Koncepcja zdrowia psychicznego w naszym społeczeństwie jest określana głównie przez stopień, w jakim jednostka zachowuje się zgodnie z potrzebami systemu bez okazywania oznak stresu.

System dąży do uznania za chorobę każdego sposobu myślenia lub zachowania, które jest dla niego niewygodne.

Niedostosowanie się jednostki staje się źródłem problemów nie tylko jej samej, ale także i systemu.

Manipulacja jednostką tak, aby dostosowała się ona do wymagań systemu, jest więc traktowana jako „uleczenie choroby”.

Inwigilacja i propaganda

Ukryte kamery video są już używane w większości sklepów i w wielu innych miejscach.

Komputery używane są w celu gromadzenia i przetwarzania o nas dużej ilości informacji.

inwigilacja.jpg
Inwigilacja foto.depositphotos.com

W ten sposób uzyskane informacje zwiększają efektywność fizycznego przymusu.

Następnie pojawiają się metody propagandy napędzane przez środki masowego przekazu.

Rozwinięte zostały skuteczne techniki na wygrywanie wyborów, sprzedawanie produktów i wpływanie na opinię publiczną.

Przemysł rozrywkowy służy jako bardzo ważne narzędzie psychologiczne systemu, nawet, wtedy gdy epatuje seksem i przemocą.

Rozrywka zapewnia współczesnemu człowiekowi podstawowy środek ucieczki.

Kiedy zajmujemy się telewizją, prasą, wideo itd. zapominamy o stresie, niepokoju, frustracji i niespełnieniu.

Nuda codzienności

Wielu ludzi, gdy nie mają żadnej pracy do wykonania, jest bardzo zadowolonych z siedzenia całymi dniami i nierobieniem niczego, ponieważ pozostają w spokoju ze sobą i ze swoim światem.

Większość współczesnych ludzi musi być ciągle zajęta lub zabawiana, ponieważ inaczej nudzą się, stają się niespokojni, nerwowi, pobudliwi.

To zaburzenie społeczne, jakie dziś obserwujemy nie jest dziełem przypadku, lecz wynika z warunków życia, jakie system narzuca ludziom.

W przyszłości systemy społeczne nie będą dostosowane do odpowiadania ludzkim potrzebom.

Zamiast tego istota ludzka będzie dopasowywana do odpowiadania potrzebom systemu.

Rodzina

Techniki rodzicielskie, które wpaja się rodzicom są tak zaprojektowane, by dzieci akceptowały fundamentalne wartości systemu i zachowywały się w sposób, jaki system uważa za pożądany.

Zachęca się kobiety do realizacji zawodowych ambicji i robienia kariery, ponieważ ich talenty są użyteczne dla systemu, a co ważniejsze posiadanie stałej pracy bardziej integruje je z systemem i wiąże bezpośrednio z nim, a nie z rodziną.

W ten sposób osłabia się solidarność rodzinną, ponieważ system pragnie, by rodzina była jedynie efektywnym narzędziem uspołeczniania dzieci zgodnie z jego potrzebami.

We współczesnym społeczeństwie jednostka musi być lojalna w pierwszym rzędzie wobec systemu, a dopiero później wobec małej wspólnoty.

Inaczej takie wspólnoty dążyłyby do uzyskania przewagi kosztem systemu.

Broń psychologiczna

Psychoterapia, techniki „interwencyjne”, programy ochrony zdrowia psychicznego itd. mają tylko pozornie służyć jednostkom, lecz w praktyce są zazwyczaj metodami nakłaniania ich do myślenia i zachowywania się zgodnie z wymaganiami systemu.

Nie ma w tym żadnej sprzeczności.

Jednostka, której nastawienie bądź zachowanie stawia ją w konflikcie z systemem, znajduje się w obliczu zbyt potężnej dla niej siły, by mogła z nią walczyć lub od niej uciec.

Jej ścieżka będzie o wiele prostsza, jeżeli będzie myśleć i zachowywać się tak jak wymaga tego system.

W tym sensie system działa na korzyść jednostki, gdy poddaje ją praniu mózgu i zawraca na drogę konformizmu.

System będzie musiał użyć wszystkich dostępnych mu środków psychologicznych bądź biologicznych w celu uczynienia ludzi uległymi, kształcenia zdolności, których wymaga oraz popychania ich pędu w jakieś wyspecjalizowane zadanie.

Społeczeństwo może uznać rywalizację za użyteczną, jeżeli wynalezione zostaną sposoby kierowania rywalizacją w kanały służące potrzebom systemu.

Przyszłe społeczeństwo może skupiać się na ciągłej rywalizacji o pozycję prestiżu i władzy.

Jednakże tylko garstka ludzi osiągnie szczyt, na którym spoczywać będzie prawdziwa władza.

władza.jpg
foto.depositphotos.com

Społeczeństwo, w którym osoba może zaspokoić swą potrzebę władzy tylko przez wypieranie szeregu innych ludzi lub pozbawienie ich własnej okazji do osiągnięcia władzy, jest bardzo odpychające.

Niektórzy ludzie są tak wysoce uspołecznieni, że usiłowanie myślenia, odczuwania i działania w zgodzie z moralnością, nakłada na nich poważny ciężar.

W celu zagłuszenia poczucia winy muszą ciągle oszukiwać siebie samych co do swych motywów i znajdować moralne wytłumaczenie dla uczuć i zachowań w rzeczywistości mających niemoralne pochodzenie.

To, o co system dba najmniej, dotyczy muzyki, jakiej człowiek słucha, jakie nosi ubrania i jaką wyznaje religię, dopóki uczy się w szkole, ma dobrą pracę, wspina się po drabinie sukcesu.

Z drugiej strony możliwe jest, że ludzka kontrola nad maszynami zostanie utrzymana.

W takim przypadku przeciętny człowiek będzie mógł mieć kontrolę nad niektórymi ze swoich maszyn, np. nad samochodem lub osobistym komputerem, lecz kontrola nad dużymi systemami maszyn, nadal będzie spoczywać w rękach wąskiej elity.

Przyszłość

Tak też jest i dzisiaj, lecz w przyszłości dojdzie do tego, że w wyniku udoskonalonych technik elita uzyska większą kontrolę nad masami, a ponieważ ludzka praca nie będzie już potrzebna, masy staną się zbędnym, bezużytecznym ciężarem dla systemu.

Jeżeli elita będzie bezwzględna, może po prostu zdecydować się na eksterminację masy ludzkości.

Jeżeli zaś będzie humanitarna, może użyć propagandy lub innych psychologicznych bądź biologicznych technik w celu redukowania liczby narodzin aż do wymarcia ludzkości, pozostawiając jedynie świat elicie.

Jeżeli natomiast elita będzie składać się z liberałów o miękkich sercach, może zdecydować się na odgrywanie roli dobrego pasterza dla pozostałej części ludzkiej rasy.

Będzie im się wydawać, że potrzeby fizyczne każdego zostały zaspokojone, wszystkie dzieci dorastają w odpowiednich psychologicznie warunkach, każdy ma swoje hobby, które go zajmuje, a każdy, kto może stać się niezadowolony, przechodzi „leczenie” eliminujące jego „problem”.

Życie będzie przy tym pozbawione celu tak bardzo, że ludzie będą musieli być poddawani biologicznej bądź psychologicznej inżynierii, która usunie z nich potrzebę władzy lub przekształci ją w jakieś nieszkodliwe hobby.

Takim wykreowanym przez system istotom będzie wydawało się, że są szczęśliwe, ale na pewno nie będą wolne.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.