W idealnym stanie synchronizacji ze Wszechświatem, człowiek na zawołanie jest w stanie generować w sobie uczucie wdzięczności, miłości, współczucia i na ich podstawie w pozytywny sposób transformować swoją przestrzeń. Systemowy świat wypaczył jednak jego funkcję i postawił przed człowiekiem trudne zadanie zrozumienia i rozpoznania, do czego zdolny jest umysł oddany we władanie negatywnym siłom zewnętrznym. Manipulacji strachu.

Dzięki temu światu, mamy szansę zauważyć, w jaki sposób NIE UŻYWAĆ własnego umysłu.

Namacalnie pokazano nam jakie konsekwencje niesie z sobą oddanie wartościom niewspółistniejącym z wartościami wyższymi, rdzennymi dla człowieka.

Wartościami samego źródła i Pola potencjału.

Kreując na podstawie wysoko-wibracyjnych emocji mamy bowiem wsparcie samego wszechświata.

Nisko-wibracyjne emocje, to emocje tła i konfrontacji, posiadające swoje źródło w tarciach i niezgodzie.

Cudowną analogią jest energia powstała w wyniku spalania paliw (tarcie) i wolna energia próżni.

W pierwszym przypadku proces jest ekstrawertyczny, egzoenergetyczny i zachodzi w procesie spalania (emocje nisko-wibracyjne), w drugim dostęp jest łatwy, ogólnodostępny i zachodzi bez wysiłku, a energia jest „pompowana” z pola potencjału.

Jakość tych dwóch doświadczeń jest zgoła odmienna.

Wiedza naukowa dostępna już teraz w naszym świecie mogą posłużyć za podstawę stworzenia w swojej wewnętrznej prawdzie idei, interpretujących zaistniałą na Ziemi sytuację, jako zupełnie pozytywną.

To trudne dla umysłu wytresowanego w rozdawaniu etykiet wobec odgórnie narzuconego, systemowego klucza.

Nauczono nas nie akceptować trudności i bólu, i uciekać od nich.

Ciężko spojrzeć teraz na nie, jako na wydarzający się potencjał.

Trzeba do tego prawdziwej odpowiedzialności.

Posiadając ja jednak, jesteś w stanie pójść nawet kilka kroków dalej i zaadaptować w swojej przestrzeni prawdy mówiące, że nigdy nie wydarza się nic innego, niż pozytywne.

Związane jest to z samą zasadą funkcjonowania Wszechświata, jaką jest nieustanna ewolucja jego każdej możliwej formy.

Z tego punktu wszystkie, nawet najbardziej trudne dla ego i umysłu rzeczy, będą po prostu dobre.

Znamy przecież, nie tylko z historii, ale również ze swojego życia, przykłady zupełnie pozytywnych zmian, u korzeni których znajdowały się trud, ból i cierpienie.

Cudownym i ogromnie istotnym elementem tego procesu jest nasza wolna wola.

Spróbuj sobie ją wyobrazić, Czytelniku, jako pewien potencjał, pewną pulę doświadczeń.

Tak naprawdę nieskończoną ścieżkę wyboru.

Nauczyliśmy się myśleć o swoim, tak zwanym, przeznaczeniu, jako o wytyczonej ścieżce życia, na przykład: moim przeznaczeniem jest zostanie kimś konkretnym, czy przeżycie jakiejś specyficznej sytuacji w życiu.

Tymczasem bazując na kwantowej zasadzie funkcjonowania rzeczywistości, możemy spojrzeć na tę kwestię odmiennie: schodzimy na świat z pewnym energetycznym potencjałem, unikalnym dla każdego z nas i zupełnie nie do powielenia.

W tym potencjale zawierają się dokładnie wszystkie możliwe drogi wyboru, jakie w zakresie prawa wolnej woli możemy obrać podczas naszego życia.

Z tej perspektywy absolutnie każda decyzja, jaką kiedykolwiek podejmiesz, niezależnie od oceny ego, będzie decyzją pozytywną dla Ciebie, bo służącą Twojemu, wcześniej określonemu rozwojowi.

Zbiór wszystkich potencjalnych energii kreśli wypadkową trajektorię kursu życia wszystkich osób na Ziemi, przez co wyznacza pomocniczo kierunek rozwoju samej Ziemi – świadomej Istoty.

Tutaj nie ma miejsca na żadną, najmniejszą nawet pomyłkę, na żaden pusty przebieg. Z tego punktu absolutnie każde wydarzenie, mające teraz miejsce, ma swój głęboki sens i jest potrzebne równie mocno, jak potencjalny rozkwit, następujący po nim.

To perspektywa wyższego dobra.

Ta wiara i wiedza pozwoli Ci zrozumieć, że jesteś bezpieczny.

W istocie – jeśli głęboko wewnątrz czujesz się bezpieczny, nie ma siły, która mogłaby zakłócić Twoje bezpieczeństwo bez twojej zgody.

Wszechświat zawsze działa na korzyść naszego rozwoju, niejednokrotnie jednak owa korzyść wyrażona jest w sposób trudny do zniesienia dla naszego ego.

W tym tkwi całe piękno doświadczenia.

Umiejętność korzystania świadomie z własnej wolnej woli i zdystansowanie się do egotycznego umysłu predestynuje Cię do osiągnięcia spokoju i kreowania życia takiego, jakiego pragniesz Ty.

Jeśli z zaufaniem wejdziesz w ten specyficzny dla naszej planety czas, nie ma możliwości, aby twoja egzystencja została zaburzona w jakikolwiek sposób.

Pogody ducha dla Ciebie!

Czytaj także część 1

♦ Zareklamuj światu swoją działalność, produkty, miejsce, wydarzenie itd. – dodaj ogłoszenie KLIK

♦ Odkrywaj zakryte z nami, wspieraj rozwój portalu KLIK

♦ Współpraca reklamowa na portalu [email protected]

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.