ZŁOTO I JEGO SYMBOLIKA

Złoto jest symbolem niezniszczalności, wieczności, chwały, bogactwa… Aktualnie, złoto zazwyczaj utożsamia się z niebem i słońcem. Między innymi to właśnie dlatego dachy świątyń pokrywano złotem, a ich wnętrza również mieniły się tym kolorem. Wszystkie obrazy malowano na złotym tle. Złoto reprezentowało sacrum – boską przestrzeń. Co złoto symbolizowało w poszczególnych epokach i dziejach? I czy złoto ma związek z osobowością człowieka?

Symbolika

Czym właściwie jest symbolika?

To swego rodzaju ukształtowanie świata, który przedstawiony jest w literaturze.

Wskazuje ono dwupłaszczyznowość znaczenia, zagadkowość.

Czyli: to, co jest przedstawione w bardzo bezpośredni sposób, jest znakiem.

Znakiem głęboko ukrytych treści, które nie są jasne na pierwszy rzut oka.

Chodzi tutaj o to, by czytelnik, odbiorca, na swój sposób odebrał dany przekaz.

Z symboliką mamy do czynienia bardzo często, niemalże na co dzień, choć często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, gdyż za bardzo jesteśmy przywiązani do świata realnego i nie dopatrujemy się w danych „znakach”, dziełach, obrazach, filmach, piosenkach itd.; głębszego sensu.

Zatem, czego symbolem jest złoto?

złoto.jpg
foto.depositphotos.com

Złoto jest symbolem niezniszczalności, wieczności, chwały, nieśmiertelności, boskości, doskonałości, zdrady, pokusy, miłości, serca, krwi, bogactwa, królewskości, światła słonecznego, stałości, czystości, majestatu, oświecenia, wiedzy tajemnej, godności, majestatu…

Jednak w poszczególnych epokach i dziejach miało swoje szczególne znaczenie.

Starożytność

Złoto = wiara.

Każdy z nas, doskonale wie, że Mędrcy ze Wschodu nieśli w darze Chrystusowi właśnie złoto, a ponadto mirrę i kadzidło.

Mitologia

Złoto jako symbol doskonałości.

Wiek złoty, był najwspanialszym wiekiem w dziejach całej ludzkości.

Człowiek nie pracował, nie chorował, żył w dostatku, szczęśliwie i w spokoju.

Wtedy panował Kronos.

Na świecie była wieczna wiosna, a jak wiemy, rzeki płynęły słodkim nektarem, a także mlekiem.

Złoto jako symbol dążeń i celu.

Wierzono, że złote runo, które chciał zdobyć Jazon z Kolchidy przyczynia się do szczęścia całego kraju.

Dzięki pomocy czarodziejki, udało mu się osiągnąć cel.

Złoto jako symbol ludzkiej pychy oraz głupoty.

Zapewne każdy z Was kojarzy Króla Frygii Midasa?

Poprosił on Dionizosa, by wszystko czego dotknie, zamieniało się w złoto.

Jego prośba została spełniona, jednak… życzenie stało się dla niego przekleństwem.

Nie przemyślał, że pożywienie czy napój którego dotknie, zamieni się w złoto, o mało nie umarł z głodu, przez swoją pychę i głupotę.

Złoto jako symbol boskości.

Zeus, który pod postacią złotego deszczu spłynął na Danae i zapłodnił ją w ten sposób… Kojarzycie?

Średniowiecze (Tristan i Izolda)

Złoto jako symbol piękna.

Izolda, miała wspaniałe, długie włosy – w kolorze złota.

To dlatego stały się symbolem piękna i kobiecości.

Młoda Polska

Złoty róg – zapewne każdy z nas zna dzieło „Wesele” Wyspiańskiego.

Złoty róg był symbolem wolności narodowej.

Miał prowadzić naród do zwycięstwa i wolności, był podarowany przez Wernyholę.

W życiu codziennym, w dzisiejszych czasach, złoto jest oznaką bogactwa, siły, zdrowia.

Czy złoto ma związek z charakterem człowieka?

Oczywiście.

Niektórzy wierzą w horoskopy, a inni często identyfikują się właśnie z kolorami, bo wierzy, że mają one wielkie znaczenie dla naszej osobowości.

Jaka jest więc osoba, która identyfikuje się właśnie ze złotym kolorem?

Jest szlachetna, zrealizowana – nie tylko w życiu zawodowym, ale też prywatnym.

Jest szczęśliwa, pełna wzniosłych idei, a także posiada bardzo wysokie morale – wysoką samoocenę.

W dziełach różnego typu, często możemy się spotkać z tym, że to żółty kolor jest kolorem słońca i samego złota.

Oznacza więc najwyższą wiedzę i wartości.

Dawniej żółty kolor był barwą zamężnych kobiet, a także matek, miał za zadanie wzbudzać szacunek do tych kobiet.

Było tak chociażby w Siedmiogrodzie.

Jako ciekawostkę, można dodać, że mężatki, aż przez rok po ślubie, nosiły na głowie, niezależnie od okazji żółty welon, były też w nich chowane.

Stopniowo jednak, znaczenie żółci bardzo się zmieniło i kolor ten stał się symbolem zdrady, fałszu, wrogości i bezwstydności.

Dziś złoto, głównie jest symbolem bogactwa.

złoto.jpg
foto.depositphotos.com

Po dziś dzień barwy mają ogromne znaczenie, mają jednak zróżnicowane formy w zależności od kultury.

Wiążą się one z uzewnętrznianiem uczuć, potrzeb a także obyczajowością erotyczną.

Złoto ma również ogromne znaczenie dla naszej sfery duchowej.

Czyste, nieskazitelne i niezwykle jasne światło ma za zadanie wskazywać nam drogę własnego rozwoju, kierunek osobistych przemian.

Jeśli złoty kolor, jest Twoim ulubionym, to najwyraźniej jesteś na najwyższym stopniu swojego duchowego rozwoju.

Kiedy już obierzesz złoto, jako swój ulubiony kolor, bądź z nim w jedności do końca swoich dni.

Da Ci nie tylko bogactwo duchowe, ale przede wszystkim – szczęście.

Jeśli oczywiście wierzymy w symbolikę kolorów.

Dziś zapominamy już o sferze duchowej i o tym, jak bardzo jest ona dla nas ważna.

Jesteśmy przywiązani do życia codziennego i zapominamy o tym, co daje nam prawdziwe szczęście i zdrowie – a daje nam go właśnie spokój ducha.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.