8 PRAW KARMY, KTÓRE ZMIENIĄ TWÓJ SPOSÓB DZIAŁANIA

Karma rządzi się swoimi prawami. Jest w rzeczywistości złożoną i szczegółową siłą, która zawiera wiele decydujących o naszym życiu elementów. Dziś kilka słów o prawach karmy, które zmienią sposób, w jaki działasz, myślisz i żyjesz.

Życie – pudełko uczynków

Nasze życie jest jak pudełko.

Za każdym razem, gdy robisz coś dobrego, powiesz coś pozytywnego i na odwrót – za każdym razem, gdy robisz coś złego, umieszczasz to w tym pudełku.

Kiedy robisz coś, co jest neutralne i nie jest uważane ani za dobre, ani za złe, to również trafia do pudełka.

Z karmą masz do czynienia, gdy te rzeczy nagromadzone w pudełku życia zostaną ci przekazane.

Więc jeśli w pudełku znajdzie się więcej złych rzeczy niż dobrych, to prawdopodobnie  jest, że w życiu spotka cię więcej złych rzeczy.

Jest to bardzo prosty pogląd na koncepcję karmy, która w rzeczywistości jest złożoną i szczegółową siłą, a jej szczegóły opisuje osiem podstawowych praw.

karma-prawa.jpg
foto.shutterstock.com

8 praw karmy

Poniżej znajduje się wyjaśnienie ośmiu mniej znanych praw karmy, które zmienią sposób, w jaki działasz, myślisz i żyjesz.

♦ Prawo pokory – jeśli czegoś nie poznasz, nie możesz tego zmienić.

Musimy nauczyć się akceptować pewne rzeczy takimi, jakie są, poznać je lepiej, zanim spróbujemy je zmienić.

♦ Prawo stworzenia – życie samo w sobie nie przytrafia się, nie toczy się obok nas, tylko wymaga od nas naszego aktywnego uczestnictwa.

Jeśli skoncentrujesz swoją energię na tworzeniu życia i świata takiego, w którym chcesz żyć, tak będzie.

♦ Prawo wzrostu – potencjał prawdziwego postępu i zmian pochodzi z naszego wnętrza, a nie ze źródeł zewnętrznych.

Jeśli chcemy się zmienić, nie powinniśmy patrzeć na ludzi, rzeczy i okoliczności w naszym życiu, ale na własne serca i umysły.

♦ Prawo odpowiedzialności – jeśli odczujemy zakłócenia w naszym życiu, że coś jest nie takie, jakbyśmy chcieli, nie możemy winić nikogo oprócz nas samych.

Twoje własne życie to twoja odpowiedzialność, ona nie spoczywa na innych.

♦ Prawo połączeń – wszystko we Wszechświecie jest połączone.

Nie ma czegoś takiego jak odłączenie.

Każde działanie, każda osoba, każda rzecz we Wszechświecie jest w jakiś sposób połączona ze wszystkimi innymi rzeczami.

♦ Prawo dawania – wszystko, co dajesz w życiu, jest tym, co otrzymasz.

Zamknij przed kimś drzwi, a zobaczysz, że wszystkie drzwi, które próbujesz otworzyć, również zostaną zamknięte.

Nie podasz komuś pomocnej dłoni, nigdy nie znajdziesz dłoni skierowanej w twoją stronę itd.

♦ Prawo koncentracji – jesteśmy w stanie naprawdę myśleć tylko o jednej rzeczy na raz.

Nie możesz zajmować swojego umysłu większą ilością rzeczy na raz.

Jeśli chcesz coś zrobić dobrze, poświęć uwagę tylko jednej rzeczy w danej chwili.

♦ Prawo obecności – nie możemy zatrzymać się w przeszłości i iść naprzód, nie możemy też zatrzymać się w przyszłości, ponieważ nie jest nam znana.

Nasz najzdrowszy i najszczęśliwszy pobyt trwa obecnie, jest tu i teraz.

Sięgnij po więcej -> Życie przed życiem. Prawa karmy i reinkarnacji.

Czytaj także: KARMA – GDY DOBRO I ZŁO ZALEŻY OD NAS SAMYCH

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.