CO ROBIĄ Z LUDZKIMI PŁODAMI? – UTAJNIONY PROCEDER

Tematem tego artykułu są dzieci, a nawet jeszcze bezbronne nienarodzone dzieci, które są sprzedawane w celach konsumpcyjnych. Abortowane dzieci traktowane są jako zdrowe jedzenie, aby polepszyć ogólny stan organizmu. Są sprzedawane i jedzone. Natomiast żywe dzieci są poddawane traumatycznym przeżyciom rytualnym, aby pozyskać z nich źródło energii pożywnej.

W szpitalach miasta Shenzen sprzedawane są ludzkie płody, a dokładnie w Centrum Zdrowia dla Kobiet i Dzieci.

To właśnie tam dokonywane są również aborcje świeżych płodów.

Nabywcy tych płodów są bardzo przekonani o pożywności energetycznej, dlatego jest na nie wielki popyt.

Najbardziej poszukiwane są płody z pierwszych aborcji młodych kobiet, a najlepiej, gdy dziecko jest płci męskiej.

W ciągu ostatniego pół roku na jednego odbiorcę przypada ponad 100 płodów i sami nabywcy twierdzą, że są to odpadki aborcji, więc jeżeli ich nie zjedzą, to zostaną one wyrzucone, a są przecież bardzo pożywne.

płody-aborcja.jpg
foto.123rf.com

Cena jednego płodu jest uzależniona od jego wagi i wynosi od 10 do prawie 40 dolarów.

Jest to cena o wiele niższa niż w klinikach prywatnych, gdzie żąda się nawet po 300 dolarów za sztukę.

Dla nabywców najbardziej uzdrawiające własności ma płód dziewięciomiesięczny i tam są przyjmowane zamówienia na takie ciała.

To nie wszystko!

Tak więc zwłoki dzieci z aborcji są używane w komunistycznych Chinach jako „dietetyczna nowość” dla zagwarantowania silniejszego ciała i gładszej skóry”.

Jedynie znaczna część europejskich lekarzy, a głównie katolickich lekarzy zdecydowanie potępia ten barbarzyński proceder jako nową odmianę degeneracyjnego kanibalizmu.

To nie wszystko, ponieważ jest jeszcze wiele nabywców z wysoko postawionych ludzi, którzy działają na wysokich szczeblach władzy, a są oni przekonani o rewelacyjności takiego sposobu leczenia.

aborcja-płody.jpg
foto.123rf.com

Poprzez aborcje lub przez częściowy poród te procedury są masowo stosowane w tak „demokratycznych” krajach, jak Stany Zjednoczone czy Szwecja.

 

Bardzo pragnę, abyście się pochylili nad tematem i zwrócili uwagę, dlaczego młode kobiety i dzieci są porywane czy adoptowane za granicę do rodzin zastępczych, które są wychowywane do pewnego wieku po to, aby stały się nieświadomym produktem konsumpcyjnym potem jako młoda matka nienarodzonego dziecka, które zostanie abortowane.

 

Zaznaczam, że kobiety te w większości nie są tego świadome, ponieważ poddawane są ukrytym manipulacjom podświadomości, że wszystko to, co się dzieje wokół nich jest naturalnym procesem.

 

Tak naprawdę jest morderstwem dokonywanym ze szczególnym okrucieństwem na nienarodzonych dzieciach bądź dzieciach, które są hodowane do późniejszych procedur.

 

Kobietę zachęca się, aby nosiła dziecko w swoim łonie nawet do 32 tygodnia ciąży (ma wtedy 30 cm długości i mogłoby już przeżyć poza łonem matki).

 

Tej „nauce” medycznej przyświeca jedyny cel – większa waga, to większy zarobek.

 

Dopiero wtedy przeprowadzają aborcję.

 

Aby dotrzeć do głowy dziecka, lekarz rozszerza szyjkę macicy i przebija worek owodniowy.

 

Kiedy główka dziecka znajdzie się u wyjścia szyjki macicy, to zostaje przebita strzykawką i w ten sposób pozyskują tkankę mózgową, która na rynku osiąga wysoką cenę.

 

Czyni się to po to, aby odzyskać różne organy oraz tkankę mózgową dziecka, aby stworzyć preparat chemiczny w leczeniu starczych chorób i choroby Parkinsona.

 

Potem po całej procedurze aborcja zostaje zakończona wyciągnięciem reszty ciała dziecka.

 

„Naukowcy” z Uniwersytetu w Indianie w Stanach Zjednoczonych proponują, aby w taki oto sposób pozyskiwany materiał embriologiczny wykorzystywać do preparatów leczniczych i leczyć w ten sposób serca lub inne narządy.

 

To ma na celu uniknięcie ryzyka odrzucenia przeszczepu, a ich praktykami jest metoda spłodzonego dziecka przed urodzeniem, następnie zabicia je, a potem wszczepienia jego komórki do chorego narządu, aby ten się odmłodził.

aborcja-płody.jpg
foto.123rf.com

Ujawniam Wam, jak obecnie człowiek, czyli istota ludzka jest traktowana – jako zlepek komórek i w ten sposób sami ludzie niszczą szacunek do ludzkiego życia, chcąc doprowadzić do zniszczenia Was.

 

Ciała uśmierconych podczas aborcji dzieci wykorzystuje się również jako „niezwykle cenny materiał” do produkcji kosmetyków.

 

Stajecie się niewolniczym produktem konsumpcyjnym dla farmaceutyki i kosmetyki nie tylko z „odpadów porodowych”.

 

Instytut Merieux w Lionie „przerabia” każdego dnia 17 ton ciał nienarodzonych dzieci.

 

Ciężarówki pełne zamrożonych płodów przyjeżdżają między innymi ze Wschodu, aby zaspokoić potrzeby przemysłu kosmetycznego.

 

W kartach przewozowych jest wypisane: „odpady porodowe”.

 

Jak na ironię embriony zwierzęce są prawnie chronione przed tego rodzaju procederem.

 

W „Quotidien de Paris” ukazała się nawet reklama, że Ampułki C z ekstraktem z ludzkich embrionów zapobiegają odwadnianiu skóry.

 

W samych Chinach jest zapotrzebowanie na organy do transplantacji, a wtedy przeprowadza się egzekucje na więźniach.

handel-organami.jpg
foto.123rf.com

Rodzaj egzekucji jest uzależniony od tego, jaka część ciała potrzebna jest do przeszczepu.

 

Odbiorcami są wysokiej rangi funkcjonariusze partyjni, a przede wszystkim bogaci cudzoziemcy, którzy płacą za jeden narząd od 30 tys. dolarów w górę (NRL News 17.05.1995 r.).

 

Jest także szerzony handel organami, które pochodzą od nieletnich.

 

Jest to zjawisko na światową skalę.

 

W Brazylii ginie każdego roku około 15 000 bezdomnych dzieci z ulicy.

 

U 75% odnalezionych zabitych dzieci stwierdzono wycięcie różnych organów do transplantacji.

 

Dzieci są porywane, przemycane lub formalnie adoptowane za granicą, ale też odbierane są prawowitym rodzinom, ale tym uboższym.

 

To proceder na wielką skalę związany z przemytem dzieci z różnych regionów świata w tym i dzieci z Afryki, Indii oraz z krajów byłego bloku komunistycznego.

 

Dzieci te przechodzą drogę także poprzez Izrael i do USA.

 

Tam kliniki zajmują się, użyciem niektórych dzieci jako części zamiennych.

 

Wartość obliczana jest od jednego dziecka na 75 tysięcy dolarów.

 

W samych Indiach wiele rodzin utrzymuje się z tego, iż wydając na świat dzieci, które są przeznaczone na sprzedaż nerki dla dzieci z krajów zachodnich.

 

Kilka tysięcy dolarów i malec ma byt zapewniony.

 

Jedna nerka wystarczy na utrzymanie.

 

Istnieją wyspecjalizowane agencje, które zajmują się przewożeniem pacjentów w różnym wieku do Madrasu lub Bombaju.

 

Legalizacja ustaw, która zagraża życiu w Polsce, jest pierwszym krokiem, prowadzącym do masowej eksterminacji dzieci upośledzonych, ludzi starych i kalekich, terminalnie chorych, czyli zatem do prawdziwego ludobójstwa osób najbardziej bezbronnych i potrzebujących opieki.

 

Kiedy aborcja staje się powszechna, to prowadzi do utraty wartości życia ludzkiego.

 

Dlatego proszę Was: nie idźcie tą drogą i pozwólcie o tym decydować Kobiecie.

 

Istnieje pewna prawidłowość, jeżeli zacznie się zabijać dzieci w łonach matek, to wtedy bardzo szybko będzie można zabijać każdego.

 

Obecnie w Holandii uśmierca się na masową skalę chorych, starych, kalekich bez ich wiedzy i wbrew ich woli.

 

Nawet historia opowiedziała Wam przecież, że w hitlerowskich Niemczech eutanazja zaczęła się już w 1934 r. poprzez uśmiercanie kalekich dzieci oraz umysłowo chorych.

upośledzenie-kalectwo-eutanazja.jpg
foto.123rf.com

W holenderskich szpitalach i domach starców obok dobrowolnej eutanazji uprawia się na wielką skalę eutanazję niedobrowolną dzieci i dorosłych.

 

Nie jest to wykonywane na prośbę pacjenta, ale bez jego zgody i wiedzy, a nieraz również bez wiedzy jego rodziny…

 

Przybywają do szpitala ludzie chorzy, którzy proszą o pomoc z nadzieją, że pomoc tę otrzymają, z zaufaniem do fachowości i z wiarą w dobrą wolę lekarzy, a ci ludzie są przez lekarzy zabijani.

 

Dopóki życie ludzkie było nietykalne, dopóki istniał w medycynie bezwzględny i żelazny zakaz szkodzenia pacjentowi, dopóki za odebranie człowiekowi życia groziła surowa kara, to (lekarze) nikogo nie uśmiercali.

 

Z chwilą, gdy stan lekarski, społeczeństwo i sądy zaakceptowały wiele poprawek ustaw, które zagrażają poprawie życia, to ci pośledniejsi gatunkowo lekarze, szybciej chyba od innych, zaczęli uprawiać „nowy dział medycyny”.

 

To właśnie oni stali się fanatycznymi zabójcami lub zabójcami „od niechcenia”.

 

Obecnie w szpitalach uśmierca się ludzi bez ich zgody i wiedzy, dlatego musicie kontrolować postępowanie lekarzy, ale wiem, że możliwości takiej kontroli są znikome.

 

Kiedy człowiek odrzuca normy moralne oraz uznaje relatywizm etyczny, to za taką postawą życia idą przerażające konsekwencje, gdyż dochodzi do czynów radykalnego pogwałcenia wszelkich praw życia i istnienia.

 

W ten sposób doktryna, którą sobie narzucacie bądź jest Wam narzucona, sprzeniewierza się własnym zasadom i w istocie przeradza się w system totalitarny.

 

Wtedy państwo nie jest „wspólnym domem”, ale przekształca się w państwo tyrańskie, które uzurpują sobie prawo do dysponowania Waszym życiem, ale też manipulowania życiem słabszych, bezbronnych, jeszcze nienarodzonych dzieci, a także starców, a robią to w imię pożytku społecznego, który w rzeczywistości oznacza jedynie interes jakiejś grupy.

 

Mając świadomość wielkiego zagrożenia, na jakie narażona jest Wasza Ojczyzna ze strony polityków przeciwnych życiu i wartościom, proszę, abyście dobrze zapamiętali nazwiska tych parlamentarzystów, którzy opowiedzieli się za taką doktryną najbardziej bezbronnych Polaków.

 

Bardzo długo wzbraniałam się przed ujawnieniem tej okrutnej informacji, która jest prawdą. Kwestionowanie trwałych zasad moralnych owocuje wyjątkową degeneracją człowieka oraz odrażającymi zachowaniami, jakich nie spotyka się nawet u zwierząt…zatem jestem ostrożna i bardzo proszę o wyrozumiałość. – Semjase

 

Inne artykuły SEMJASE:

https://www.odkrywamyzakryte.com/holokaust-szczepionkowy/

https://www.odkrywamyzakryte.com/nadchodzi-wielka-przemiana/

https://www.odkrywamyzakryte.com/ziemianie-dziedzictwo-odslona-i/

https://www.odkrywamyzakryte.com/rzymska-sekta-zakon-ss/

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy.

1) Przelew na konto bankowe Dla: Odkrywamy Zakryte. Numer konta: 70 1050 1807 1000 0091 4563 2593

2) Pay Pal  Kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

Realizujemy również współpracę reklamową [email protected] i ogłoszenia⇒ KLIK

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.